Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI та від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.453.795,6" і "254.470.309,1" замінити відповідно цифрами "300.454.397,8" і "254.470.911,3";

у частині другій цифри "338.895.900,9" і "292.736.370,4" замінити відповідно цифрами "338.896.503,1" і "292.736.972,6";

2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 жовтня 2011 року
N 3911-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |300 454 397,8|254 470 911,3|45 983 486,5 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |297 947 275,7|251 963 789,2|45 983 486,5 |
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |253 985 846,0|233 570 489,9|20 415 356,1 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки |162 250 105,8|145 540 205,8|16 709 900,0 |
| |на товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |125 601 305,8|119 971 305,8|5 630 000,0 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість |86 955 905,8 |83 355 905,8 |3 600 000,0 |
| |з ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

       Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

                           (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |292 736 972,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 284,4|46 159 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 269 771,9|338 896 503,1|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|5120000| |Державне агентство | 261 904,8| 61 904,8| 37 486,9| 4 789,7| 200 000,0| 456 313,4| 149 961,8| 8 741,4| 7 513,5| 306 351,6| 718 218,2|
| | |резерву України | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|5121000| |Апарат Державного | 261 904,8| 61 904,8| 37 486,9| 4 789,7| 200 000,0| 456 313,4| 149 961,8| 8 741,4| 7 513,5| 306 351,6| 718 218,2|
| | |агентства резерву України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|5121010|0220 |Керівництво та | 10 689,8| 10 689,8| 6 837,3| 451,0| | | | | | | 10 689,8|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |державного резерву | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------