Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 квітня 1995 р. N 244
Київ

Про затвердження Порядку накладення штрафів за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності

( Назва Постанови із змінами,
внесеними згідно з
Постановою КМ
N 148 від 27.02.2012 )

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 474 від 08.04.
98
N 501 від 16.03.20
00
N 1510 від 11.10.20
02
N 1182 від 26.09.20
07
N 1390 від 28.12.20
11
N 148 від 27.02.20
12 )

Відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" ( 208/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

1. Затвердити Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури у тримісячний термін розробити і затвердити Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1995 р. N 244

Порядок
накладення штрафів за правопорушення
у сфері містобудівної діяльності

( Назва із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

( У тексті Положення слова "арбітражний суд" в усіх
відмінках замінено словами "господарський суд"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1510 від 11.10.2002 )

1. Цей Порядок визначає процедуру накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - штрафи), що передбачені Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" ( 208/94-ВР ). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

2. Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядаються Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекції).

Накладати штраф від імені інспекцій мають право керівник Держархбудінспекції та його заступники, керівники територіальних органів Держархбудінспекції та їх заступники.

Штрафи накладаються на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - суб’єкт містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

4. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності є відповідний протокол, складений посадовою особою інспекції за результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис. Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику суб’єкта містобудування. Другий примірник залишається в матеріалах справи. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

5. Протягом трьох днів після оформлення протокол, інші необхідні матеріали (висновки експертів, дані лабораторних досліджень, фотографії, відомості про попередні порушення тощо) подаються посадовій особі інспекції, уповноваженій накладати штраф. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

6. Питання про накладення штрафу розглядається в 15-денний строк з дня одержання протоколу про правопорушення. У разі потреби справа може розглядатися за участю представників суб’єкта містобудування, експертів, інших причетних до неї осіб. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

7. Рішення про накладення штрафу оформлюється постановою про накладення на суб’єкта містобудування штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про накладення штрафу), що є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку.

У постанові зазначається розмір штрафу.

Постанова повинна відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче впровадження" ( 606-14 ). ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови N 501 від 16.03.2000 )

9. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після прийняття постанови вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб’єкта містобудування чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник у разі несплати штрафу в установлений строк пред’являється інспекцією до примусового виконання у порядку та строки, що визначені Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ), а третій - залишається в інспекції, яка наклала штраф. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

10. Штраф підлягає сплаті у 15-денний строк з дня вручення або надіслання постанови про накладення штрафу.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається у триденний строк з дня сплати інспекції, що його наклала. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

11. Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення. ( Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 474 від 08.04.98, N 148 від 27.02.2012 )

12. Постанову про накладення штрафу може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк інспекції, яка наклала штраф. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 474 від 08.04.98; в редакції Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

13. Застосування штрафів до суб’єктів містобудування за правопорушення у сфері містобудівної діяльності не звільняє від відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні цих правопорушень. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

13-1. Притягнення суб’єктів містобудування до відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок правопорушення шкоди.

Штраф може бути накладено на суб’єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

У разі вчинення суб’єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладаются за кожне вчинене правопорушення окремо. ( Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

14. Інспекції ведуть облік справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та контролюють виконання приписів про усунення допущених порушень і постанов про накладення штрафів. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 148 від 27.02.2012 )

( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )

( Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 148 від 27.02.2012 )