Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2008 р. N 1026
Київ

Про затвердження Умов запобігання розкраданню
рослин, включених до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 929 від 12.10.20
10
N 1125 від 02.11.20
11
N 800 від 22.08.20
12)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Умови запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1026

Умови
запобігання розкраданню рослин, включених до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Ці Умови визначені з метою запобігання розкраданню рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), під час їх культивування, використання, зберігання та знищення, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин.

2. Діяльність, пов'язана з культивуванням, використанням, зберіганням та знищенням рослин, включених до переліку (далі - рослини), провадиться на підставі ліцензії, яка видається юридичним особам, за наявності в них умов для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин, якщо інше не встановлено законом.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 800 від 22.08.2012)

3. Для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням, використанням, зберіганням та знищенням рослин, юридичною особою використовуються об'єкти і приміщення, що відповідають установленим МВС вимогам, за винятком культивування, використання, зберігання та знищення рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 800 від 22.08.2012)

Використання таких об'єктів і приміщень здійснюється юридичною особою на підставі виданого МВС дозволу, за винятком використання таких об'єктів і приміщень для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням, використанням, зберіганням та знищенням рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.

(Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 800 від 22.08.2012)

4. Для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин юридична особа зобов'язана вжити таких заходів до забезпечення режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки зазначених рослин:

цілодобова охорона об'єктів і приміщень, в яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (далі - об'єкти), згідно з порядком, що встановлюється ДСКН;

унеможливлення потрапляння сторонніх осіб на об'єкти;

організація пропускного режиму на об'єктах;

ведення журналу обліку осіб, допущених на об'єкти, за формою, що затверджується ДСКН;

обладнання контрольно-пропускних пунктів на об'єктах;

ведення журналу обліку рослин, які зберігаються та знищуються, відходів таких рослин за формою, що затверджується ДСКН.

У разі провадження юридичною особою діяльності, пов'язаної з отриманням з рослин готової продукції, вона веде також журнал обліку такої продукції.

Культивування для промислових цілей, використання, зберігання та знищення рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка, здійснюються без вжиття заходів, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту.

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 800 від 22.08.2012)

4-1. У разі культивування рослин виду мак снотворний, у висушеній соломі яких вміст морфіну перевищував 0,15 відсотка, та рослин роду коноплі для промислових цілей, юридична особа повинна у строк, визначений приписом органу внутрішніх справ або розпорядженням ДСКН, знищити такі рослини за власний рахунок, крім виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу перевищував 0,08 відсотка.

У разі невжиття заходів для запобігання розкраданню рослин, а також отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин винна особа несе відповідальність згідно із законом.

(Пункт 4-1 в редакції Постанови КМ N 800 від 22.08.2012)

5. Контроль за дотриманням цих Умов здійснюється МВС та ДСКН.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 929 від 12.10.2010, N 1125 від 02.11.2011)