Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 21 квітня 1993 р. N 12

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 р. за N 64

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Інструкції
про прибутковий податок з громадян

(Зі змінами, внесеними згідно з наказом Головної
державної податкової інспекції
N 88 від 1 вересня 1994
р.,

наказом Державної податкової адміністрації України
від 16 жовтня 1996 р. N
87)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" наказую:

1. Затвердити Інструкцію Головної державної податкової інспекції України "Про прибутковий податок з громадян" (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 1993 року, нормативні акти Міністерства фінансів та Головної державної податкової інспекції України згідно з переліком, що додається.

Заступник міністра фінансів, начальник ГДПІ України В.Тентюк

Заступник начальника ГДПІ України В. Мороз

Начальник Управління податкової політики А.Фурман

Начальник Управління оподаткування доходів громадян, майна та землі Ю.Бондаренко

Начальник Управління економічного аналізу, обліку та звітності А.Парпалига

Начальник юридичного відділу I.Лонюк

Затверджений
наказом ГДПІ України
від 21 квітня 1993 р. N 12

Перелік
нормативних актів Міністерства
фінансів України, що втратили чинність

1. Вказівки Міністерства фінансів України "Про прибутковий податок з населення" від 10.07.91 р. N 03-503.

2. Методичний посібник Міністерства фінансів України "Що треба знати населенню при обчисленні та сплаті прибуткового податку" (травень 1992 року).

3. Вказівки Міністерства фінансів України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" від 29.05.92 р. N 03-503.

4. Вказівки Міністерства фінансів України "Про порядок нарахування пені по прибутковому податку" від 11.06.92 р. N 03-503.

5. Вказівки Міністерства фінансів України "Про оподаткування членів колективних сільськогосподарських підприємств" від 17.06.92 р. N 10-08/2201.

6. Вказівки Міністерства фінансів України "Про оподаткування доходів громадян, одержаних в іноземній валюті" від 13.08.92 р.N 03-507.

7. Вказівки Міністерства фінансів України "Про прибутковий податок з громадян" від 9.09.92 р. N 03-503.

Затверджена
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 р. N 12 із
змінами і доповненнями, внесеними
наказом від 18 травня
1993 р. N 17

Інструкція
про прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з громадян справляється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян".

1. Загальні положення

1. Платники прибуткового податку

Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.

До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році.

1.1. Платниками прибуткового податку є фізичні особи незалежно, від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального, майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Доходи неповнолітніх громадян оподатковуються на загальних підставах,

2. Об'єкти оподаткування

Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів),одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є дохід, одержаний з джерел в Україні. При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як у натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

Доходи, одержачі в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, крім доходів, одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються за цінами продажу продукції державі.

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в українських карбованцях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в українські карбованці за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.

2.1. До сукупного місячного (одержаного протягом календарного місяця) оподатковуваного доходу включаються доходи, одержані громадянами в будь-якій формі і за будь-яких умов незалежно від джерела, крім переліку доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, наведеного у пункті 5 цієї Інструкції.

Особливості оподаткування окремих видів доходів, що є об'єктами оподаткування прибутковим податком, викладені у відповідних розділах цієї Інструкції. Протягом календарного року у джерела виплати доходів проводиться щомісячне утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, обчисленого з місячного сукупного оподатковуваного доходу платника.

2.2. Сукупний оподатковуваний дохід для обчислення прибуткового податку приймається у цілих карбованцях, десяті та соті частини карбованця відкидаються. Прибутковий податок визначається у цілих карбованцях, десяті та соті частини карбованця (копійки) заокруглюються до цілого карбованця, якщо вони перевищують 1/2 частину карбованця (50 копійок).

2.3 У разі виплати заробітної плати в натуральній формі продукцією власного виробництва її розмір у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника обчислюється за відпускною ціною зазначеної продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування заробітної плати.

Якщо у поточному місяці така продукція не реалізувалася, її розмір обчислюється за відпускною ціною попереднього місяця.

Натуральна продукція інших виробників у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника Оцінюється за цінами ЇЇ придбання. Натуральна продукція інших виробників, одержана по бартерних (товарообмінних) операціях у галузі зовнішньоекономічної діяльності і направлена на оплату праці, оцінюється у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника за митною вартістю, сплаченою при її ввезенні в Україну і перерахованою в українські карбованці за курсом Національного банку України на дату одержання натурального доходу.

Доходи громадян, одержані ними від подальшого продажу натуральної продукції, включаються до складу їх оподатковуваного доходу у вигляді різниці між реалізаційною ціною та ціною, за якою вони були включені для оподаткування заробітної плати. Доходи у натуральній формі та від подальшого продажу натуральної продукції відображаються у декларації платника та стверджуються довідкою підприємства або організації, які проводили натуральні виплати.

Приклад 1. 3 місячного сукупного оподатковуваного доходу громадянина "А", що становить 123017 крб., прибутковий податок обчислено в сумі 24195,95 карбованця. Оскільки десяті та соті частини карбованця перевищують п'ятдесят копійок, з платника "А" слід утримати 24196 карбованців.

Приклад 2. Заробітна плата громадянина "Б" за місцем основної роботи у спільному підприємстві "Україна-Америка" становила у березні 137 тис. крб. Крім цього, за надання посередницьких послуг, пов'язаних із придбанням холодильників "Норд", громадянину "Б" у часткову оплату його послуг мале підприємство "Подолянка" у березні видало три холодильники та 50 тис. карбованців. Придбання зазначених холодильників у березні МП "Подолянка" здійснювало за ціною ЗО тис. крб. за одиницю.

Таким чином, місячний оподатковуваний дохід громадянина "Б" за місцем основної роботи становить 137 тис. крб., а дохід за посередницькі послуги сторонній організації - 140 тис.крб.=(3х30000)+50000. Про розмір натуральної оплати праці громадянину "Б", на його вимогу, МП "Подолянка" видало довідку із зазначенням переліку, кількості та вартості товарів, одержаних у рахунок оплати праці. У цьому прикладі МП "Подолянка" зобов'язане утримати та перерахувати до бюджету прибутковий податок з нарахованого громадянину "Б" доходу за ставкою 20 відсотків у сумі 28000 крб.=(140 тис. крб. х 20 відсотків).

Продовження прикладу 2. Громадянин "Б" у травні продав два холодильники "Норд" по 250 тис. крб. кожний кооперативу "Ліра". Про виплачену суму доходу у розмірі 500 тис. крб.=(250000х2) кооператив "Ліра" зобов'язаний надіслати до державної податкової інспекції за місцем постійного проживання громадянина "Б" довідку форми N 2, додаток N 2 (надалі ф. N 2). Внаслідок подальшого продажу холодильників громадянин "Б" одержав додатково дохід у сумі 440 тис. крб., який він зобов'язаний включити до декларації (2х250000) -(2хЗ0000).

Продовження прикладу 2. Громадянин "Б" у липні продав третій холодильник за 400 доларів США ($) агрофірмі "Зоря". За даними Національного банку України ринковий курс долара США на дату одержання доходу становив 2000 карбованців. Дохід громадянина "Б" від продажу становить 800 тис. крб.=($400х2000 крб.). Про виплачену суму доходу агрофірма "Зоря" зобов'язана надіслати довідку встановленої форми до державної податкової інспекції за місцем постійного проживання громадянина "Б" який зобов'язаний при поданні декларації включити до оподатковуваного доходу 770 тис. крб. =(800000-30000).

Приклад 3. Громадянин "В" у березні поточного року склав угоду про оренду своєї чотирикімнатної квартири іноземній юридичній особі строком на дев'ять місяців з розрахунку по 200 доларів США за місяць.

Оскільки за умовами договору розрахунок з громадяни ном "В" за шість місяців був проведений у березні шляхом попередньої оплати, його оподатковуваний дохід у цьому місяці становить $1200=(6х$200), що за курсом Національного банку України на дату одержання доходу визначається в українських карбованцях у розмірі 2040 тис. крб. (умовний курс -1700 крб. за 1 долар США), тобто ($1200х1700 крб.). У зв'язку з тим, що оплата оренди квартири у вересні, жовтні, листопаді провадилась окремо, то при визначенні доходу квартироздавача в українських карбованцях слід враховувати курс долара в кожному місяці окремо. Тому дохід за вересень, жовтень та листопад обчислюється ($200х2100)+($200х2200)+($200х2300)=1320 тис. карбованців.

Таким чином, загальний оподатковуваний дохід громадянина "В" від здавання в оренду квартири становить 1800 доларів США, а з урахуванням змін курсу долара дохід в українських карбованцях становить 3360 тис. карбованців = (2040000+1320000).

Для забезпечення правильного складання декларацій і визначення податкових зобов'язань перед державою громадяни, зазначені у наведених прикладах, повинні вести чіткий облік доходів, одержаних не за місцем основної роботи,та витрат, пов'язаних з їх одержанням за формою N 4, додаток N 4 ( надалі ф. N4).

3. Усунення подвійного оподаткування

Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.

Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України.

Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

3.1. Податок, сплачений за межами України в більшій сумі, ніж належить до сплати за чинним в Україні законодавством, поверненню не підлягає.

Приклад. Громадянин "Д", що має постійне місце проживання в Україні, одержав у звітному році авторську винагороду в розмірі 576 тис. крб. У джерела виплати було утримано 115,2 тис. крб. прибуткового податку за ставкою 20 відсотків.

У звітному році він також одержав авторську винагороду в Канаді в сумі 250 канадських доларів, що на час одержання цього доходу становило 182500 українських карбованців за умови, що курс одного канадського долара відповідав 730 карбованцям. З одержаних у Канаді 250 доларів було утримано 75 доларів податку (5475 українських карбованців). Утримання цього податку стверджено довідкою податкового органу м. Торонто.

За умовами оподаткування зазначеного доходу в Україні прибутковий податок становитиме 36500 крб., і ця сума повинна бути зарахована в кінцевий розрахунок податку.

Крім цього, протягом року громадянин "Д" одержав за місцем основної роботи в Україні 240 тис. крб. заробітної плати, з якої було утримано податок у сумі 18480 карбованців.

Оскільки громадянин "Д" одержував доходи не лише за місцем основної роботи, він зобов'язаний подати до податковоЇ інспекції за місцем постійного проживання декларацію про сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, який дорівнює 998500 крб. = (576000+182500+240000) Сума прибуткового податку, що обчислена з цього доходу згідно з законодавством України становить 138979 карбованців.

Протягом звітного року платником фактично було сплачено 188430 крб. = (115200+54750+18480) податку ,але до обліку приймається лише 170180 крб.=(115200+36500 +18480). До обліку не прийнято перевищення податку утриманого у Канаді за ставками, що перевищують ставки, передбачені законодавством України, на суму 18250 крб.= (54750-36500).

4. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші давила оподаткування, ніж ті, що їх містить законодавство України про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

5. Суми виплат, що не включаються
до сукупного оподатковуваного доходу

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування не включаються:

5.1. Допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

допомога по вагітності та пологах; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років; допомога по догляду за дитиною-інвалідом; допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років); допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей військовослужбовців строкової служби; допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе; допомога на поховання;

5.2. Суми одержуваних аліментів.

У громадян, які сплачують аліменти, прибутковий податок утримується із загальної суми сукупного доходу без вирахування аліментів;

5.3. Державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій.

Доплати до пенсій, що призначаються та виплачуються за рахунок коштів підприємств, установ або організацій в іншому порядку, ніж це встановлено пенсійним законодавством України, включаються до оподатковуваного доходу;

5.4. Компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах норм, передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Суми компенсаційних виплат, що перевищують встановлені чинним законодавством норми, включаються до складу місячного сукупного оподатковуваного доходу;

5.4.1. До компенсаційних виплат, що не включаються у межах встановлених законодавством норм до місячного сукупного оподатковуваного доходу, зокрема, відносяться;

добові за час перебування у службовому відрядженні. Суми добових при відрядженні за кордон приймаються за нормами, встановленими в іноземній валюті для відповідної держави за місцем відрядження;

цільова грошова допомога громадянам з мінімальними доходами, що призначається і виплачується відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України;

щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає інваліда 1 групи, а також людину, яка досягла 80-річного віку;

вартість молока або інших рівноцінніх харчових продуктів (на роботах з шкідливими умовами праці) та вартість лікувально - профілактичного харчування (на роботах з особливо шкідливими умовами праці), що видається безплатно:

виплати в межах амортизації за зношування інструменту, обладнання, транспортних засобів та іншого майна, належного працівникові, яке використовується для потреб підприємства, установи, організації чи фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності, за місцем роботи;

вихідна допомога (в розмірі середньомісячного заробітку), що виплачується при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пунктах 3 і 6 статті 36 та пунктах 1.1, 2 і 6 статті 40 Кодексу законів про працю України, чи внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (стаття 39 зазначеного Кодексу).

Приклад. У зв'язку з ліквідацією підприємства звільненому з роботи 25 квітня працівнику "А" належать до виплати: заробіток за дні роботи у квітні -14000 крб., вихідна допомога в розмірі середньомісячного заробітку - 17000 крб., компенсація за невикористану відпустку -12000 крб. У цьому прикладі до місячного сукупного оподатковуваного доходу включаються заробітна плата за квітень та компенсація за невикористану відпустку (14000+12000)=26000 карбованців.

5.4.2. До компенсаційних виплат, що не включаються до місячного сукупного оподатковуваного доходу в розмірі фактичних витрат, відносяться:

вартість проїзду до місця призначення, і назад та витрати по найму житлового приміщення при відрядженні;

суми, виплачувані працівниками на відшкодування витрат у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість за попереднім погодженням, у порядку оргнабору або громадського призову (вартість проїзду працівника і членів його сім'ї, витрати по перевезенню майна, добові за час перебування в дорозі, одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, які переїжджають, заробітна плата за дні збирання в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі);

виплати польового забезпечення;

суми доплат за нормативний час пересування працівників, постійно зайнятих на підземних роботах у шахтах (рудниках), від стволу до місця роботи і назад;

надбавки до заробітної плати, замість добових, працівникам, відрядженим для виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт у випадках і розмірах, передбачених законодавством;

суми виплат щорічної та щомісячної компенсації сім'ям на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і стали інвалідами, а також щорічної допомоги на оздоровлення дітей;

компенсаційні суми за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, мило та інші миючі знешкоджуючі засоби у виняткових випадках невидачі їх власником або уповноваженим ним органом;

суми виплат певним категоріям працівників замість безкоштовного надання житлових приміщень і комунальних послуг відповідно до законодавства;

5.5. Суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.

Доходи, одержані, зазначеними особами за виконання робіт, не пов'язаних з обов'язками несення служби, оподатковуються на загальних підставах.

Приклад. Працівник органів внутрішніх справ одержав за проведену лекцію у товаристві "Знання" 5430 крб., які підлягають оподаткуванню за ставкою п.7.3 цієї Інструкції. Крім цього, він щомісячно одержує по 13750 крб. за здавання в оренду майна. Зазначена сума також підлягає оподаткуванню на загальних підставах;

5.6. Суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам за правом власності, за нотаріальне посвідчення якого сплачується державне мито, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення підприємницької та іншої діяльності з метою одержання доходу;

5.7. Доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці яку живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та вигляді первинної переробки.

Про суми виплат громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні, від продажу підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності зазначеної продукції, надсилається довідка ф. N 2 податковим інспекціям за місцем проживання громадян.

Не провадиться утримання податку і не надсилається податковим інспекціям довідка ф. N 2 у випадках купівлі цієї продукції будь - якими заготівельними організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності безпосередньо за місцем її вирощування (виробництва).

З громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, з доходів від продажу зазначеної продукції в Україні підприємства, установи і організації утримують прибутковий податок відповідно до пункту 15 цієї Інструкції за ставкою 20 відсотків;

5.8. Суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

5.9. Виграші за облігаціями державних позик та лотереями, проценти і виграші по вкладах в установах банків, по ощадних сертифікатах та державних казначейських зобов'язаннях.

Лотереї, вказані в цьому підпункті, це такі, що проводяться з дозволу Уряду України, Уряду Республіки Крим, обласних, міських та районних Рад народних депутатів у кожному окремому випадку на умовах, погоджених з Міністерством фінансів України, відповідними фінансовими управліннями (відділами);

5.10. Суми, одержані громадянами за обов'язковим і добровільним страхуванням (за винятком випадків, коли страхові внески по накопичуваному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій).

Страхуванням громадян за рахунок коштів підприємств, установ і організацій вважаються такі договори страхування, якими передбачається виплата обумовленої суми застрахованій фізичній особі, незалежно від виникнення страхового випадку по закінченні терміну страхового договору;

5.11. Суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і в натуральній формі незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень Уряду України у зв'язку із стихійним та екологічним лихом, аваріями і катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, фондом соціального страхування, благодійними фондами та іноземними державами.

Матеріальною допомогою, за рішенням зазначених органів та іноземних держав, вважається грошова і натуральна допомога, що надається громадянам за вказаних умов.

Суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових призів та подарунків, що надається в інших випадках, у межах дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно.

Приклад 1. Внаслідок повені кожному голові господарства з числа жителів села Прут було надано матеріальну допомогу в грошовій і натуральній формі на загальну суму 500 тис. крб. від державної адміністрації району та по 200 канадських доларів від української діаспори. Ці суми не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян, які їх одержали.

Приклад 2. Внаслідок пожежі, що сталася у будинку робітниці "Г", з коштів підприємства їй надано грошову допомогу на придбання одягу та ремонт житла в розмірі 21 тис. крб. Крім цього, вона одержала від страхового товариства 35 тис. крб. У цьому випадку грошова допомога, одержана від підприємства, не включається до складу сукупного оподатковуваного доходу за місцем основної роботи, бо вона не перевищує 12 мінімальних розмірів заробітної плати.

Також не оподатковується сума страхової виплати;

5.12. Суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних збережень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі в іноземній валюті;

5.13. Суми доходів, що направляються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми, які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності.

Підставою для виключення з оподатковуваного доходу таких сум є письмова заява громадянина в бухгалтерію організації за місцем основної роботи з проханням направити частину заробітку на зазначені цілі.

Доходи, одержані від продажу акцій, оподатковуються на загальних підставах.

Приклад. Громадянин "Д", який працює в акціонерному товаристві "Каштан", звернувся із заявою до бухгалтерії свого підприємства з проханням придбати дві акції вартістю 20000 крб. за рахунок заробітної плати.

Акції були придбані у квітні, тому сукупний оподатковуваний дохід цього робітника за квітень (29620 крб.) зменшується на 20000 крб=(29620-20000) і становить 9620 карбованців;

5.14. Суми, що перераховуються за заявами громадян (у тому числі фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності) у відділення благодійних та екологічних фондів, а також підприємствам, установам, організаціям, закладам культури, освіти, науки, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які фінансуються з бюджету, в межах дванадцяти мінімальних заробітних плат на рік.

Підставою для виключення з місячної оподатковуваної заробітної плати за місцем основної роботи таких внесків є письмова заява працівника до бухгалтерії підприємства, організації з проханням направити частину заробітку на зазначені цілі.

Підставою для включення цих витрат у декларації громадян, які мають доходи не за місцем основної роботи і оподатковуються безпосередньо податковими інспекціями, є виданий відділенням банку або відділенням зв'язку відповідний документ. що підтверджує внесення або перерахування таких сум до відповідних фондів або організацій.

Приклад. Робітник "Е", який щомісяця одержує дохід у розмірі 28600 крб., подав до бухгалтерії підприємства заяву про щомісячне, починаючи з лютого, перерахування по два мінімальних розміри заробітної плати на користь школи N Б, де навчаються його діти.

У цьому випадку зменшення оподатковуваного доходу може бути проведено лише протягом шести місяців (лютий - липень) на загальну суму перерахувань, яка не перевищить 12 мінімальних розмірів заробітної плати. Таким чином, щомісяця з лютого по липень з оподаткування буде виключатись 9200 крб., а оподатковуватися - 19400 крб.=28600-(2х4600).

У разі, коли протягом року розмір мінімальної заробітної плати збільшився, умовно, від значення 4600 до 6900, а потім до 9500 крб., то загальна сума зменшень, яка виключається з оподаткування протягом календарного року з урахуванням попередніх зменшень, не повинна перевищувати 12х9500 карбованців;

5.15. Суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я , пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків,а також у зв'язку із втратою годувальника;

5.16. Суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока;

5.17. Вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;

5.18. Суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів.

6. Суми, на які зменшується сукупний
оподатковуваний дохід

6.1. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержаний дохід, встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум). Неоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування (пункт 7.1 цієї Інструкції).

Неоподатковуваний мінімум виключається за місцем основної роботи та податковими органами при нарахуванні авансових і остаточних сум податку відповідно до кількості місяців, за які одержано дохід.

6.2. Сукупний оподатковуваний дохід додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний дохідне перевищує розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством.

Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли 16-річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини.

Копії свідоцтв про народження дітей подаються громадянами за місцем їх основної роботи (служби, навчання) до виплати їм заробітної плати за першу половину січня, а в разі зміни кількості утриманців - не пізніше 15 числа наступного після такої зміни місяця. При обчисленні податку податковими органами копії свідоцтв про народження дітей подаються їм одночасно з декларацією про одержані доходи.

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення оподатковуваного сукупного доходу в розмірі мінімальної місячної заробітної плати на кожну дитину віком до 16 років провадиться щомісячно. Іншим громадянам, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зменшення оподатковуваного сукупного доходу на зазначену суму провадиться податковими органами при нарахуванні авансових і остаточних сум податку відповідно до кількості місяців, за які одержано дохід.

6.2.1. Батькам, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зменшення оподатковуваного доходу провадиться одному з них за їхнім вибором. Якщо один з подружжя (чоловік, дружина) користується пільгою відповідно до пунктів 5.5, 6.3 та 6.4 цієї Інструкції, то другий з них (дружина, чоловік) не втрачає права на одержання пільги на дітей. Якщо в одного з подружжя є діти від попереднього шлюбу, то другий, який не є батьком (матір'ю), також має право на зменшення оподатковуваного доходу на дітей.

Правом зменшення оподатковуваного доходу користуються також особи, які не перебувають у шлюбі, - одинокі матері, вдови (вдівці). У випадках, коли шлюб розірвано, зменшення оподатковуваного доходу провадиться тому з батьків, з ким проживають діти.

З метою зменшення кількості довідок про те, що інший з подружжя (чоловік) не користується пільгою на дітей віком до 16 років, зменшення оподатковуваного доходу провадиться, як правило, за місцем роботи дружини.

При одержанні цієї пільги за місцем роботи чоловіка, в разі необхідності і за бажанням подружжя, він має подати довідку з місця роботи дружини про те, що вона не користується цією пільгою.

Зменшення оподатковуваного податком доходу громадян на дітей провадиться на підставі:

копії свідоцтва про народження дитини (дітей);

якщо пільга одержується за місцем роботи чоловіка, то він додатково подає довідку з місця основної роботи дружини про те, що з її доходу відрахування сум на дітей не провадяться.

Зазначена пільга надається, починаючи з доходів того місяця, в якому було подано документи до бухгалтерії за місцем основної роботи.

Приклад. Громадянка "З" за місцем основної роботи отримує щомісячно заробітну плату в сумі 25000 крб. і 10 квітня подала заяву до бухгалтери про наявність 4-х дітей віком до 16 років.

Розмір мінімальної заробітної плати на цей час - 4600 крб., тому її місячний сукупний оподатковуваний дохід, починаючи з березня, крім неоподатковуваного мінімуму, зменшується ще на 18400 крб. (4х4600 крб.), оскільки документи було подано до часу нарахування податку за березень. У випадку, коли заробітна плата виплачується один раз на місяць, пільгу буде надано, починаючи з квітня.

6.3. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, у:

1) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 та II категорій.

Підставою для надання пільги є посвідчення встановленого зразка;

2) інвалідів війни 1 групи.

Підставою для надання пільги є "Посвідчення інваліда".

Приклад. Працівник підприємства, потерпілий від Чорнобильської катастрофи і віднесений до II категорії, отримав за місцем основної роботи у квітні 51200 крб. Розмір неоподатковуваного доходу для цієї категорії громадян становить десять неоподатковуваних мінімумів, тобто 46000 карбованців. У цьому випадку місячний сукупний оподатковуваний дохід буде 5200 крб.=(51200-46000).

6.4. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, у:

1) учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів.

Пільга надається на підставі "Посвідчення учасника війни" або "Партизанського квитка";

2) військовослужбовців і призваних на навчання, перевірочні збори військовозобов'язаних, які проходили службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велися бойові дії.

Пільга надається на підставі "Свідоцтва про право на пільги" та довідки районного (міського) військового комісаріату:

3) інвалідів з дитинств,а, інвалідів 1і II груп, крім зазначених у підпункті 2 пункту 6.3 цієї Інструкції.

Пільга надається на підставі пенсійного посвідчення або довідки лікарсько-трудової експертної комісії;

4) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до III та IV категорій.

Підставою для надання пільги є посвідчення встановленого зразка;

5) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;

6) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;

7) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Приклад. Працівник підприємства, який є учасником Великої Вітчизняної війни, отримав за місцем основної роботи у березні 26450 крб. У цьому випадку розмір доходу, що не оподатковувається, становить 23000 крб.=(4600 х 5), а сукупний оподатковуваний дохід за цей місяць - 3450 крб.=(26450-23000).

Дія пункту 6.4, а також пунктів 6.1,6.2 і 6.3 цієї Інструкції протягом календарного року поширюється на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи. При виникненні права на пільги протягом року вони надаються з місяця, в якому було подано документи, що є підставою для одержання пільг. У разі несвоєчасного подання документів з поважних причин, пільга надається з місяця виникнення такого права за рішенням власника або уповноваженого ним органу, або керівника податкової інспекції, але не раніше як з початку календарного року. За наявності у громадянина права на пільги з кількох підстав йому надається одна з них за його вибором. Цей порядок зберігається при проведенні остаточного розрахунку прибуткового податку за відповідний період календарного року.

6.5. Кабінет Міністрів України постановами може надавати додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян.

6.6. Органи місцевого самоврядування базового рівня, враховуючи матеріальний стан, мають право додатково зменшувати сукупний оподатковуваний дохід окремих громадян або звільняти їх від сплати податку в календарному році.

Питання про надання такої пільги розглядається на підставі письмової заяви громадянина з, попереднім обстеженням матеріального стану сім'ї (господарства).

6.7. Забороняється встановлення іншими законодавчими актами додаткових пільг щодо прибуткового податку з громадян, не передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян". Інші пільги можуть бути встановлені тільки шляхом доповнення Декрету "Про прибутковий податок з громадян".

7. Ставки податку

7.1. Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками:

Розмір місячного сукупного
оподатковуваного доходу
(у мінімальних місячних
заробітних платах)
Ставки та розміри податку

1 мінімальна заробітна плата включно не оподатковується
від 1 мінімальної заробітної плати + 1 крб.
до 10 мінімальних заробітних плат включно
10% від суми, що перевищує мінімальну заробітну плату
від 10 мінімальних заробітних плат + 1 крб.
до 20 мінімальних заробітних плат включно
податок з 10 мінімальних заробітних плат + 20% суми,
що перевищує 10 мінімальних заробітних плат
від 20 мінімальних заробітних плат + 1 крб.
до 30 мінімальних заробітних плат включно
податок з 20 мінімальних заробітних плат + 35% суми,
що перевищує 20 мінімальних заробітних плат
понад 30 мінімальних заробітних плат
податок з 30 мінімальних заробітних плат + 50% суми,
що перевищує 30 мінімальних заробітних плат

Для зручності в практичній роботі слід користуватися цифровою шкалою ставок, яка пристосована до діючого в даний час мінімального розміру заробітної плати ( умовно 4600 крб.):

Розмір місячного сукупного
оподатковуваного доходу
Ставки та розміри податку
4600 крб. включно не оподатковується
від 4601 до 46000 крб. 10% суми, що перевищує 4600 крб.
від 46001 до 92000 крб. 4140 крб. + 20% суми, що перевищує 46000 крб.
від 92001 до 138000 крб. 13340 крб. + 35% суми, що перевищує 92000 крб.
від 138001 крб. і вище 29440 крб. + 50% суми, що перевищує 138000 крб.

Приклад. Розмір нарахованого місячного сукупного доходу становить 26600 крб. Прибутковий податок обчислюється з 22000 крб., тобто за виключенням неоподатковуваного мінімуму, умовно 4600 карбованців (26600 4600).

Приклад. Розмір місячного сукупного доходу 56000 крб. У цьому випадку прибутковий податок визначаеться в сумі 4140 крб. + 20 відсотків з 10000 крб., тобто з суми, що перевищує 46000 карбованців. Сума податку з 56000 крб. становить 6140 карбованців.

Для громадян, зазначених у пункті 6 цієї Інструкції, сукупний оподатковуваний дохід яких згідно з чинним законодавством зменшується на певну кількість неоподатковуваних мінімумів (один..., п'ять..., десять...), обчислення прибуткового податку з оподатковуваного доходу провадиться з початкової (базової) ставки (10 відсотків) шкали ставок прибуткового податку, що наведена у пункті 7.1. цієї Інструкції.

7.2 Із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повторно (неодноразово), податок нараховується до джерел виплати і у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за наведеними у пункті 7.1 цієї Інструкції ставками, збільшеними вдвічі, але не більше 70 відсотків.

З доходів, зазначених у цьому пункті Інструкції, при визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається розмір встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пункті 6 цієї Інструкції.

Для практичних цілей обчислення прибуткового податку з доходів, зазначених у п. 7.2 цієї Інструкції, шкала ставок має такий вигляд:

Розмір місячного сукупного
оподатковуваного доходу
Ставки та розміри податку
від 1 до 4600 крб. 20% із суми доходу
від 46001 до 92000 крб. 9200 крб. + 40% суми, що перевищує 46000 крб.
від 92001 і вище 27600 крб. + 70% суми, що перевищує 92000 крб.

7.3. Із сум доходів, одержаних громадянами не за місцем основної роботи, та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок нараховується до джерел виплати за ставкою 20 відсотків.

Громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні й одержали доходи не за місцем основної роботи, державними податковими інспекціями на підставі декларацій проводяться перерахунки податку з сукупного річного доходу за ставками, наведеними у пункті 7.1 цієї Інструкції.

З доходів, зазначених у цьому пункті Інструкції, при визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається розмір встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пункті 6 цієї Інструкції.

7.4. Із сум доходів, одержуваних громадянами - засновниками і учасниками підприємств у вигляді дивідендів за акціями та внаслідок розподілу прибутку (доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав, податок нараховується до джерел виплати і у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за ставкою 15 відсотків.

З доходів, зазначених у цьому пункті Інструкції, при визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пункті 6 Інструкції.

Приклад 1. За місцем основної роботи громадянину "З" нараховано 135 тис. крб. заробітної плати та 100 тис. крб. дивідендів. Податок обчислюється з 135 тис. крб. відповідно до п.7.1 цієї Інструкції, а з суми дивідендів, відповідно до п. 7.4 цієї Інструкції, - за ставкою 15 відсотків.

Приклад 2. Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Головної державної податкової інспекції N 88 від 1.09.94 р. Громадянину "М", який має посвідчення про віднесення його до II категорії потерпілих від Чорнобильської катастрофи, за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 49400 крб. Крім того, не за місцем основної роботи він одержав дивіденди в сумі 30 тис. карбованців.

З урахуванням пільги, що становить 10 мінімальних розмірів заробітної плати (46000 крб.), оподатковуваний дохід за місцем основної роботи становить 3400 крб.= (49400 - 46000), а сума податку- 340 крб. = (10 відсотків від суми, що підлягає оподаткуванню, тобто від 3400 карбованців). Сума одержаних дивідендів оподатковується у джерела їх одержання без надання пільг за ставкою 15 відсотків і податок становить 4500 карбованців.

Примітка. При обчисленні податку з сукупного річного доходу громадян, до доходів, що зазначені у пунктах 7.2 та 7.4 цієї Інструкції, застосовуються відповідні ставки.

Приклад З. Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Головної державної податкової інспекції N 88 від 1.09.94 р. Учасник війни працює на склозаводі. Його заробітна плата за лютий становила 55100 карбованців.

З урахуванням пільги, що становить 5 мінімальних розмірів заробітної плати (23000 крб.), оподатковуваний дохід за місцем основної роботи становить 32100 крб.= (55100 - 23000), а сума податку - 3210 крб. = (10 відсотків від суми, що підлягає оподаткуванню, тобто від 32100 карбованців), тобто від 9100 крб. " (3300 + 18200).

Особливості оподаткування окремих категорій громадян викладено у відповідних розділах цієї Інструкції.

II. Оподаткування доходів, одержаних
громадянами за місцем основної роботи
(служби, навчання) і прирівняних до них
доходів

8. Об'єкти оподаткування

Доходами, одержаними за місцем основної роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств, установ і організації усіх форм власності, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини при умові обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до фонду соціального страхування.

До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, доходи у вигляді дивідендів за акціями, доходи, одержані внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі.

8.1. Під виконанням трудових обов'язків слід розуміти виконання громадянином (працівником) робіт конкретної спеціальності, кваліфікації, посади на підставі укладеного ним трудового договору (контракту) з підприємством, установою, організацією, незалежно від форми власності, в тому числі створених, за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, представництвами іноземних фірм, дипломатичними і консульськими представництвами інших країн та представництвами іноземних засобів масової інформації, а також виконання робіт у і окремої фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, в селянських (фермерських) господарствах, кооперативах (включаючи колгоспи), релігійних організаціях.

8.2. До складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за місцем основної роботи, зокрема, відноситься:

заробітна плата, що нарахована за виконану роботу незалежно від форм і систем оплати праці;

авторський гонорар, винагороди за відкриття, винаходи і і раціоналізаторські пропозиції;

вартість продукції, що видасться в порядку натуральної оплати праці;

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів;

оплата щорічних і додаткових відпусток, грошові компенсації за невикористану відпустку;

виплати за районними коефіцієнтами;

суми, що виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією, перепрофілюванням або ліквідацією підприємства;

премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки та інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень уряду;

премії за результати виробничої роботи;

одноразові заохочення та винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років та стаж роботи;

диференційні суми доплат, що виплачуються працівникам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, а також тим, хто працює і проживає у зонах радіоактивного забруднення;

доплати і надбавки до державних пенсій пенсіонерам, які працюють, за рахунок коштів підприємств;

матеріальна допомога, суми наданих підприємствами трудових і соціальних пільг;

видані працівникам кошти на харчування, за винятком вартості харчування, передбаченого рішеннями Уряду, на погашення позик для поліпшення житлових умов, первинних внесків для вступу у житлові кооперативи, придбання будинків і гаражів, обзаведення домашнім господарством, оплату квартирної плати та найму житла, продовольчих та промислових товарів, передплату на газети та журнали, страхування працівників, придбання акцій, туристичних і міжнародних путівок, доплати понад норми компенсаційних витрат за використання особистого транспорту;

суми винагород, одержані судовими виконавцями в розмірі п'яти відсотків сум, стягнутих ними з боржників;

суми винагород, одержані адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

доходи громадян, включаючи священнослужителів, за роботу в релігійних організаціях;

суми стипендій та інших доходів студентів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, ординаторів;

доходи громадян, одержані за сумісництвом та на підставі договорів цивільно-правового характеру, одержаних за місцем основної роботи:

різниця між цінами придбання і цінами продажу товарів (виробів, продуктів) працівникам підприємства, якщо ці товари були продані на пільгових умовах за зниженими цінами;

суми одноразової допомоги, що виплачується працівникам, які виходять на пенсію.

Якщо при ліквідації (реорганізації, перепрофілюванні) підприємств, установ і організацій (крім випадків приватизації) здійснюється розподіл майна (як в грошовій, так і в натуральній формі) між членами колективу, то сума вартості майна, яка припадає на кожного працівника, включається до складу його сукупного доходу,

Приклад 1. Підприємство у лютому придбало 135 телевізорів "Славутич" по ціні 87653 крб. і у березні продало дев'яти працівникам 12 телевізорів за 37000 карбованців кожному. До складу місячного сукупного оподатковуваного доходу працівників, які купили телевізори на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства, включається різниця між ціною їх придбання підприємством і ціною їх продажу працівникам (87653 - 37000) = 50653 карбованців.

Приклад 2. Підприємство придбало у березні на кожного штатного працівника акції акціонерного товариства "Нафта" на суму 10000 крб. Працівник "Т", який також одержав за рахунок коштів підприємства дві акції, мав заробітну плату в березні 27350 крб. та премію 5000 крб. Місячний сукупний оподаткований дохід за березень працівника "Т" (27350 + 5000 + 20000) =52350 карбованців.

9. Порядок обчислення податку

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів.

Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за ставкою, зазначеною у пункті 7.1 цієї Інструкції. При цьому для громадян, які мають право на одержання пільг, наведених у пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 цієї Інструкції, сума місячного сукупного оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих пільг.

По закінченні календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності до 1 лютого наступного за звітним року, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою N 3, додаток N 3 (надалі ф. N 3) подаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника.

Приклад. У громадянина "К" в календарному році за місцем основної роботи дохід становив 390150 крб., з якого утримано прибуткового податку 34795 крб. Після проведення остаточного річного перерахунку за місцем основної роботи його податок становив 33492 карбованці.

Розрахунок провадиться в такій послідовності:

а) визначаємо середньомісячний оподатковуваний дохід 390150 крб. : 12 місяців = 32512 крб.;

б) визначаємо прибутковий податок з суми серед ньомісячного оподатковуваною доходу 32512 крб. - 4600 крб. = 27912 крб. 27912 крб. х 10% = 27912 х 0,1 = 2791 крб.;

г) визначаємо річну суму прибуткового податку з розрахунку оподаткування середньомісячного доходу 2791 крб. х 12 місяців = 33492 крб. Таким чином, сума прибуткового податку, що була утримана протягом календарного року, перевищує річну суму податку, обчисленого з середньомісячного заробітку громадянина "К", на 1303 крб. і підлягає поверненню платникові;

д) сума податку, що підлягає поверненню платникові (-) або додатковому стягненню з нього (+) за річним перерахунком за місцем основної роботи 33492 крб. - 34795 крб. = 1303 крб. Сума зайве утриманого прибуткового податку повертається платникові або, за його згодою, зараховується у платежі наступного місяця.

Продовження прикладу:

До податкової інспекції за місцем проживання громадянина "К" надійшли довідки ф.2 від організацій про одержані ним протягом календарного року доходи за виконання робіт за договорами підряду на загальну суму 352000 крб., з яких утримано у джерела виплати (відповідно до п. 7.3 цієї Інструкції за ставкою 20 відсотків) 70400 карбованців.

У зв'язку з наведеним, сукупний річний оподатковуваний дохід громадянина "К" становить 742150 крб. = (390150 + 352000), а загальна сума утриманого прибуткового податку за рік становить 103892 карбованці.

Перерахунок проводиться у такій послідовності:

е) визначаємо середньомісячний оподатковуваний дохід з обох джерел доходу

742150 крб. : 12 місяців = 61845 крб.;

є) визначаємо прибутковий податок з суми середньомісячного оподатковуваного доходу за шкалою ставок, наведеною у п. 7.1 Інструкції 4140 крб. + 20% суми, що перевищує 46000 крб., тобто з 15845 карбованців.

4140 крб.+3169 крб. = 7309 крб.;

ж) визначаємо річну суму прибуткового податку з середньомісячного доходу, яка дорівнює 87708 крб. = (7309 крб. х 12 місяців);

з) сума податку, що підлягає поверненню платникові (-) або додатковому стягненню з нього (+) за річним перерахунком, становить 87708 (33492 + 70400) = - 16184 крб.

За місцем основної роботи сплачено 33492 крб. та за виконання робіт за договорами підряду 70400 крб., тобто разом сплачено 103892 крб., що більше на 16184 крб. проти належної суми податку за річним розрахунком, яка становить 87708 карбованців. Ця сума підлягає поверненню з бюджету згідно з Інструкцією про порядок ведення в державних податкових інспекціях оперативно-бухгалтерського обліку податків та інших обов 'язкових платежів у бюджет.

З метою запобігання зайвому стягненню до бюджету сум прибуткового податку за місцем основної роботи, справляння податку у поточному місяці може провадитися наростаючим підсумком із середньомісячного оподатковуваного доходу на поточний календарний місяць з урахуванням сум утриманого податку за попередні місяці.

9.1.3 працівників, прийнятих на роботу, податок із сукупного доходу за перший місяць роботи, якщо цей дохід перевищує неоподатковуваний мінімум, утримується із виплат за першу половину наступного місяця. Якщо заробіток виплачується один раз на місяць, податок утримується при його виплаті за поточний місяць. У разі виплати заробітку двічі на місяць, при умові утримання податку із заробітку поточного місяця, податок утримується і перераховується 8 бюджет при виплаті заробітку за другу половину даного місяця.

При звільненні протягом року з основного місця роботи (служби, навчання) бухгалтерія підприємства, установи, організації повинна скласти остаточний розрахунок за відпрацьо ваний період та видати громадянину довідку ф. N3 про суми сукупного доходу, нарахованого в поточному році, та утриманні суми податку.

При влаштуванні на іншу роботу (постійно, тимчасово) громадянин зобов'язаний подати цю довідку в бухгалтерію за новим місцем роботи.

Після закінчення календарного року перерахунок податку з сукупного річного доходу провадиться за новим місцем роботи (служби, навчання) з урахуванням одержаних доходів і утриманих податків за попереднім місцем роботи.

9.2. У випадках, коли працівник працював не повний місяць (менше 15 календарних днів) і подав заяву про звільнення з роботи, прибутковий податок з виплачуваних у цьому місяці доходів (заробіток за відпрацьовані дні, компенсація за невикористану відпустку та інші оподатковувані доходи) утримується без застосування неоподатковуваного мінімуму і пільги на дітей. Про це зазначається у довідці про виплачені доходи і утримані податки.

Ці пільги повинні бути надані працівнику за новим місцем його роботи, якщо кількість відпрацьованих днів за попереднім і новим місцем роботи у місяці звільнення перевищує 15 календарних днів.

9.3. Коли премія та інші виплати, пов'язані з виконанням громадянами трудових обов'язків за місцем попередньої роботи, виплачуються після їх звільнення, утримання податку з цих виплат проводиться згідно з пунктом 7.3 цієї Інструкції, крім звільнення з поважних причин, передбачених чцнним законодавством, виплаченого доходу і, утриманого податку підприємства, установи і організації зобов'язані в місячний строк повідомити в податкову інспекцію за місцем проживання платника,

9.4. Коли працівник іде у відпустку, прибутковий податок утримується в такому порядку:

а) окремо утримується податок із заробітку за минулий місяць, якщо до часу, коли працівник іде у відпустку, цей податок ще не було утримано;

б) окремо з відпускної суми і заробітку за поточний місяць, якщо працівник буде перебувати у відпустці до кінця місяця:

в) з суми відпускних, які припадають на неповний наступний місяць, при виході у відпустку податок не утримується. Податок з цих сум утримується після повернення з відпустки за сукупністю з заробітком за весь даний місяць за загальним порядком.

Приклад 1. Чотири працівники йдуть у відпустку на 24 дні в різний час: перший з 3 липня, другий - з 17 липня, третій - з 26 липня, четвертий - з 1 серпня. Дні видачі заробітної плати на підприємстві-1 і 16 числа. Утримання податку має провадитись у такому порядку:

а) при виході у відпустку з 3 липня - із заробітку за червень, із загальної суми заробітку за перші дні липня і відпускної суми. Із заробітку за серпень податок утримується 16 вересня, при виході у відпустку з 17 липня - із заробітку за липень і відпускних, які припадають на липень. При поверненні його з відпустки 15 серпня податок має бути утриманий тільки при.видачі заробітної плати за першу половину вересня (16 вересня) із загальної суми відпускних, що припадають на першу половину серпня, і заробітної плати за серпень;

б) при виході у відпустку з 26 липня - так, як і при виході у відпустку з 17 липня;

в) при виході у відпустку з 1 серпня - із заробітку за липень. З відпускних сум за серпень у даному випадку податок не утримується. Після повернення працівника з відпустки в кінці серпня податок буде утриманий тільки 16 вересни із загальної суми заробітку за серпень (відпускні і заробітна плата за дні роботи в серпні).

Приклад 2. Працівник іде у відпустку на 15 робочих днів 10 липня і повертається з відпустки 27 липня. Дні видачі заробітної плати 5 і 20 числа. При виході у відпустку з робітника утримується податок із заробітку за червень. При поверненні його з відпустки податок буде утримано при видачі заробітної плати за першу половину серпня (ЗО серпня) за сукупністю із заробітком за липень (заробітна плата і відпускні).

Приклад 3. Працівник іде у відпустку з 1 липня і до кінця місяця. В цьому випадку податок утримується із заробітку за червень і окремо з відпускних за липень.

Приклад 4. Працівник іде у відпустку на 48 робочих днів з 1 липня по 25 серпня включно. Дні видачі заробітної плати 1 і 16 числа. При виході у відпустку податок утримується із заробітку за червень і відпускні за липень. Після повернення з відпустки податок утримується 16 вересня за сукупністю заробітку за серпень (відпускні за серпень і заробітна плата за дні роботи в серпні).

Приклад 5. Працівник іде у відпустку з 17 червня до 11 серпня на 46 робочих днів. Заробітна плата виплачується один раз на місяць 20 числа. В цьому випадку при виході у відпустку утримується податок із заробітної плати і з відпускних за червень та відпускних сум за липень. З відпускних сум, які припадають на серпень, податок не утримується.

Після повернення з відпустки при видачі заробітної плати за серпень (20 серпня) податок утримується із загальної суми заробітної плаги за серпень, включаючи відпускні суми з 1 по 11 серпня.

В аналогічному порядку утримується податок з сум, виплачуваних працівникам з джерел соціального страхування по тимчасовій непрацездатності.

9.5. Утримання податку провадиться із загальної суми місячного сукупного оподатковуваного доходу незалежно від того, чи провадяться з нього будь-які інші відрахування за заявою платника чи за рішенням судових та інших органів, крім випадків відрахування за заявою платника сум, зазначених у пунктах 5.13 і 5.14 цієї Інструкції.

10. Порядок перерахування податку до бюджету

Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але непізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум, зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Зазначені юридичні і фізичні особи одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних працівникам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Чеки на отримання коштів для виплати належних працівникам сум приймаються установами банків тільки за умови одночасного подання до банку платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Якщо на рахунку підприємства недостатньо коштів для виплати заробітної плати і перерахування до бюджету сум утриманого податку, підприємство виписує чек на заробітну плату і платіжне доручення на перерахування податку в бюджет пропорційно наявності коштів.

Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи банків наступного дня після виплати належних працівникам сум.

Виняток робиться лише для сум прибуткового податку, утриманого з одноразових виплат та доходів працівників, яким надана відпустка, і звільнених з роботи. Ці суми мають бути перераховані до бюджету при наступній виплаті заробітної плати.

Нараховані працівникам суми прибуткового податку забороняється сплачувати за рахунок коштів підприємств, установ і організацій та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працівників, стягуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості.

Неутримані або утримані не повністю суми прибуткового податку з працівників, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.

Стягнення заборгованості прибуткового податку з працівників провадиться відповідно до чинного законодавства.

Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються до сплати майбутніх платежів за його заявою.

III. Оподаткування доходів, одержаних
громадянами не за місцем основної роботи
(служби, навчання)

11. Об'єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані ними від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, здійснених на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру, доходи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які разом з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності.

12. Порядок обчислення і сплати податку

З доходів, зазначених у пункті 11 Інструкції, податок обчислюється за ставками, наведеними у пунктах 7.2, 7.3 і 7.4 цієї Інструкції, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету в порядку, передбаченому пунктом 10 цієї Інструкції. При визначенні оподатковуваного доходу в джерела виплати не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пунктах 6.2,6.3 і 6.4 цієї Інструкції.

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за ф. N4.

З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок з фізичних осіб, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію та платіжним повідомленням або патентом податкової інспекції про сплату авансових платежів прибуткового податку.

В разі, якщо громадяни, які виконують роботи на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру, при укладанні договорів не пред'являють платіжного повідомлення (патенту) і свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності, із доходів, що виплачуються громадянам за виконані роботи (надані послуги), підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності утримують прибутковий податок за ставкою 20 відсотків.

Утримані за місцем виплати доходів суми прибуткового податку зараховуються податковою інспекцією в рахунок податкових зобов'язань громадян.

Підприємства, установи, організації і фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують громадянам України кошти від реалізації належних цим громадянам товарів, зобов'язані не пізніше 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за їх місцем проживання довідку ф. N2.

Якщо податок не утримувався, у довідці ф. N2 слід зазначити номер свідоцтва і платіжного повідомлення (патенту), дату їх видачі та назву установи, яка їх видала.

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні податковими органами річної суми податку за порядком, зазначеним у пункті 9 цієї Інструкції, з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, зазначені у пунктах 6.2, 6.3 і 6.4 цієї Інструкції.

У разі виплати громадянам підприємствами, установами і організаціями авторських винагород і винагород за видання, виконання або інше використання творів науки, літератури і мистецтва, винагород авторам відкриттів, винаходів та промислових зразків, а також при обчисленні податку за сукупним річним доходом враховуються документально підтверджені витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходів від цієї діяльності. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені при поданні декларації документально, то вони враховуються за нормами, визначеними Головною державною податковою інспекцією України і узгодженими з Міністерством економіки та Міністерством культури України (додаток N5).

IV. Оподаткування доходів від заняття
підприємницькою діяльністю та інших
доходів

13. Об'єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не зазначені як об'єкти оподаткування у розділах 2 та 3 цієї Інструкції.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою інспекцією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву. Норми витрат наведені у додатку N6 до цієї Інструкції.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг) за переліком, визначеним Головною державною податковою інспекцією України і Міністерством економіки України (додаток N7).

14. Порядок обчислення і сплати податку

14.1. З доходів, зазначених у цьому розділі Інструкції, податок обчислюється:

14.1.1. Підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів громадянам, зазначеним у цьому розділі Інструкції, про що не пізніше як через 30 днів після виплати повідомляється податковим органом за місцем проживання громадян довідкою ф. N2.

Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податковим органом при проведенні податкових розрахунків за доходами, одержаними за оподатковуваний період.

З метою усунення подвійного оподаткування у джерела виплати доходів не утримується податок з громадян, які підтверджують сплату авансових платежів прибуткового податку за місцем діяльності (проживання) в Україні наявністю платіжного повідомлення або патенту податкової інспекції та оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності.

Підприємства, установи, організації і фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують громадянам з постійним місцем проживання в Україні кошти від реалізації належних цим громадянам товарів, зобов'язані не пізніше 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за їх місцем проживання довідку ф. N2. Кошти від реалізації товарів (виручка) не оподатковуються у джерела виплати.

Витрати на придбання імпортних товарів, ввезених в Україну з метою продажу, при визначенні оподатковуваного доходу виключаються з одержаної виручки від їх продажу за митною вартістю, сплаченою при ввезенні цього товару в Україну і перерахованою в українські карбованці за курсом Національного банку України на дату перетину кордону.

14.1.2. Податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про очікуваний (оціночний) у поточному році дохід або про фактично одержані у звітному календарному році доходи, та інших відомостей про доходи громадян, зазначених у цьому розділі, які подаються відповідно до пункту 12 цієї Інструкції.

Перерахування утриманих сум податку до бюджету підприємства, установи, організації та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють у порядку, передбаченому пунктом 10 цієї Інструкції. Обчислення податку з фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці - за місцем здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Сплата податку може провадитися громадянами авансом з оціночного доходу, а за окремими видами підприємницької діяльності - з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахуванням податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахунковий в 1,5 раза.

Перелік видів діяльності, що можуть здійснюватися на умовах фіксованої сплати прибуткового податку (шляхом придбання патенту), та розміри фіксованої суми податку (плати за патент) з них затверджуються Урядом Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Розміри плати за патент встановлюються за ставками пункту 7.1 цієї Інструкції, виходячи із середньорічного доходу осіб, які займаються аналогічною діяльністю на підприємствах та які виконують аналогічну роботу в порядку підприємницької діяльності.

Плата за патент справляється за діяльність у межах календарного року, але не менш як за 30 днів. Сплата податку за фіксованими розмірами (патентами) не звільняє громадян від обов'язку ведення обліку доходів і витрат та подання декларацій податковим органам.

Зразок патенту і порядок його видачі встановлюються Головною державною податковою інспекцією України (додаток N8).

14.2. Оподатковування доходів громадян податковими органами здійснюється на підставі:

декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід:

матеріалів перевірок діяльності громадян, проведених податковими органами:

отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за довідкою ф, N2.

Приклад. Підприємець "р" протягом року займався суто підприємницькою діяльністю, інших джерел доходу не мав. Сума чистого (оподатковуваного) річного доходу, за виключенням акцизного збору, матеріальних витрат, податку на добавлену вартість, становила 938916 крб. Обчислення прибуткового податку слід провести у такій послідовності:

а) визначається середньомісячний чистий дохід

938916 крб. : 12 місяців = 78243 крб.

б) визначається сума прибуткового податку з середньомісячного доходу за ставками, наведеними в пункті 7.1 Інструкції

78243 крб. - 46000 крб. = 32243 крб.

(32243 крб. х 20%): 100+4140 крб. = 10589 крб.

в) визначається річна сума прибуткового податку

10589 крб. х 12 місяців = 127068 карбованців.

14.3. Податок, обчислений податковими органами, нараховується і сплачується в такому порядку:

протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету по 25 відсотків річної суми податку, обчисленої за походами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, - 25 відсотків суми, обчисленої Їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік;

авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада;

суми плати за патент 1 суми податку, сплачені протягом року за місцем виплати доходу та у вигляді авансових платежів, пред'явлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.

У разі збільшення або зменшення протягом року доходу платника в межах 50 і більше відсотків проти очікуваного, податковими органами має бути проведено перерахунок сум податку за строками сплати, що не настали.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті непізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а зайво сплачені суми податку підлягають поверненню платнику не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку або за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

14.4. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щоквартально, у 15-денний строк після закінчення кварталу, подають податковому органу декларації, а після закінчення року - до 1 лютого наступного року. В декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).

Громадяни, які одержують інші доходи (здавання фізичним особам в оренду або в найми рухомого і нерухомого майна, в тому числі житла), подають декларації у 5-денний строк після закінчення місяця з дня виникнення джерела доходу. В ній вказується розмір фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного (оціночного) доходу до кінця поточного року. В разі припинення існування джерела доходу протягом року декларація про одержані доходи подається у 5-денний строк з дня припинення його існування, в якій вказується розмір фактичного доходу за період існування джерела доходу в межах календарного року.

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадиться податковими органами у 15-денний строк з дня одержання декларації.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, оподатковуваний дохід розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості громадян, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування.

Приклад. Громадянин "С" займається підприємницькою дійльністю. У промислі йому допомагають два члени сім'ї, які разом з ним проживають. Один з членів сім'ї як інвалід з дитинства має право на пільгове оподаткування. Згідно з декларацією оподатковуваний дохід становить 938916 крб., а за умови поділу його на три особи дохід кожного становить 312972 карбованці. У зв'язку з тим, що кожний член цієї сім'ї має самостійний дохід, прибутковий податок кожному з них обчислюється окремо, а саме:

а) кожному з двох працездатних слід сплатити по 25776 крб. (312972 - (12 х 4600) : 12 = 21481 крб., з яких прибутковий податок за місяць становить 2148 крб., а за рік - 25776 крб.;

б) третьому члену сім'ї як інваліду з дитинства з оподатковуваного доходу виключається щомісяця 5 неоподатковуваних мінімумів (5 х 4600) = 23000 крб., а за рік - 276000 крб. З урахуванням зазначеного річний оподатковуваний дохід становить 36972 крб., а за місяць - 3081 крб., з якого податок становить 308 крб., а за рік - 3696 карбованців.

V. Оподаткування доходів, що підлягають
виплаті з джерел в Україні громадянам, які не
мають постійного місця проживання в Україні

15. Розміри оподаткування

З доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні, громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується у джерела виплати доходів за ставкою, наведеною у пункті 7.3 цієї Інструкції без виключення з доходу встановлених чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму та пільг.

Зазначена ставка оподаткування застосовується тоді, коли, інше не передбачене міжнародними договорами щодо усунення подвійного оподаткування доходів громадян.

Перерахування сум податку здійснюється в порядку, викладеному у пункті 10 цієї Інструкції.

15.1. При цьому доходом, отриманим із джерел в Україні, буде вважатися дохід, виплачуваний підприємством, установою або організацією, заснованими згідно із законодавством України, або отриманий в результаті використання чи надання права користування власністю, яка знаходиться на території України.

Зокрема, до таких доходів відносяться доходи осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, від роботи на українських підприємствах, установах і організаціях, на спільних підприємствах з участю іноземних юридичних осіб і громадян, у міжнародних об'єднаннях і організаціях, доходи за виконання разових робіт, послуг, артистичної або спортивної діяльності, суми грошових призів, премій і подібних винагород за участь у конкурсах, а також доходи, отримані за створення, видання чи інше використання творів науки, літератури і мистецтва, а також винагороди авторам відкриттів, винаходів та промислових зразків, виплати по ліцензіях, доходи, отримані у вигляді дивідендів або процентів (за винятком процентів по вкладах в установах банків) та виручка від продажу будь-яких товарів в Україні.

VI. Оподаткування доходів іноземних
громадян та осіб без громадянства

16. Визначення оподатковуваного доходу

16.1. Оподатковуваний дохід іноземних громадян та осіб без громадянства (надалі - іноземні громадяни), які мають постійне місце проживання в Україні, визначається в тому ж порядку, що й оподатковуваний дохід громадян України. До оподатковуваного доходу іноземних громадян включаються:

16.1.1. Суми надбавок, виплачуваних у зв'язку з проживанням в Україні;

16.1.2. Суми, виплачувані для компенсації витрат на навчання дітей у школі, харчування, поїздки членів сім'ї платника у відпустку та інші аналогічні цілі.

16.2. До оподатковуваного доходу іноземних громадян не включаються:

16.2.1. Суми, які відраховуються наймачем іноземних громадян до фондів державного соціального страхування і пенсійного забезпечення;

16.2.2. Суми компенсації витрат за наймання житлового приміщення і на утримання автомобіля для службових потреб;

16.2.3. Суми витрат на відрядження.

Суми, виплачені підприємствами, установами й організаціями у вигляді компенсації витрат на відрядження технічним спеціалістам із числа іноземних громадян у зв'язку з їх роботою в Україні, не включаються до оподатковуваного доходу іноземних громадян, якщо виплати цих сум передбачено відповідним зовнішньоекономічним контрактом.

При цьому суми, виплачені додатково до заробітної плати за кожний день перебування в Україні, не вважаються компенсацією витрат на відрядження, за винятком випадків, коли ці витрати пов'язані з пересуванням іноземних громадян по території України або за її межами. Такі виплати враховуються як надбавка до заробітної плати й оподатковуються на загальних підставах.

17. Розміри оподаткування

Доходи іноземних громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, підлягають оподаткуванню прибутковим податком за ставками, зазначеними у пункті 7 цієї Інструкції і за умовами, наведеними у відповідних її розділах для оподаткування аналогічних доходів громадян України.

Особисті доходи власників приватних компаній оподатковуються за порядком і за умовами, передбаченими розділом 4 цієї Інструкції.

При цьому до власників приватної компанії не належать іноземні громадяни, у власності яких знаходиться будь-яке підприємство (юридична особа), доходи якого в місці знаходження (реєстрації) за межами України підлягають оподаткуванню податком на прибуток корпорації або іншим аналогічним видом податку.

18. Порядок обчислення і сплати податку

18.1. Іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання в Україні і одержують доходи як в Україні, такі за її межами, подають декларації про одержані доходи за формою N 9, додаток N 9 (надалі ф. N 9) до податкової інспекції за місцем діяльності в Україні у порядку, зазначеному цією Інструкцією.

При цьому декларація про очікувані (оціночні) доходи у поточному році подається іноземними громадянами протягом одного місяця з дня прибуття в Україну незалежно від джерела одержання доходів. Надалі декларація про одержані доходи подається щоквартально у 15-денний строк після закінчення кварталу,

Після закінчення року декларація про фактично одержані доходи подається до 1 лютого наступного року, в якій зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку.

У разі припинення протягом календарного року діяльності та виїзду іноземних громадян з України, декларація про фактично одержані доходи подається не пізніше як за місяць до виїзду.

18.2. З доходів іноземних фізичних осіб податок обчислюється податковим органом на підставі декларацій про доходи за місцем здійснення діяльності в Україні, Документом для сплати податку є платіжне повідомлення, що надсилається платникові податковим органом.

На підставі декларації про очікувані (оціночні) доходи платникові обчислюється авансова сума податку. Перерахунок суми податку здійснюється на підставі даних про фактично одержані доходи.

Сплата податку протягом року здійснюється рівними частками у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.

Доплата за перерахунками податку за звітний рік провадиться протягом місяця з дня одержання платіжного повідомлення від податкового органу. Зайво сплачена сума податку за бажанням платника повертається йому або зараховується за його заявою в рахунок майбутніх платежів. Повернення податку провадиться не пізніше місяця з дня проведення остаточного розрахунку.

Приклад. Іноземній особі "С", яка постійно проживає в Україні, були пред'явлені авансові платежі податку на 1993 рік в сумі 362000 крб. На підставі поданої громадянином "С" 26 січня 1994 року декларації за звітний рік з фактично одержаного доходу податок обчислено в сумі 470000 крб. Доплата 108000 крб. = (47000 - 362000) підлягає сплаті на підставі платіжного повідомлення від 5 лютого 1994 року протягом місяця, тобто до 5 березня.

Якщо іноземна особа одержує доходи в іноземній валюті, то в декларації розмір цих доходів відображається у валюті і одночасно карбованцях за курсом Національного банку на дату одержання доходу.

Приклад. Протягом місяця після приїзду в Україну на тривалий час (понад 183 дні) іноземна особа "Ю" подала 20 травня 1996р. за місцем діяльності декларацію про очікувані (оціночні) доходи у поточному році на суму 3947 доларів США. За курсом Національного банку України на дату подання декларації цей дохід становив 3.856.219 крб. = ($3947 х 977 крб.). Сума прибуткового податку з доходу в карбованцях за діючими ставками прибуткового податку дорівнює 1.888.550 крб. і пред 'являється для сплати як авансові платежі за строками, що не настали в 1993 році.

18.3. Пільги щодо податку надаються іноземним громадянам в такому ж розмірі і на тих підставах, що й для громадян України. Іноземні громадяни, які мають право на пільги на дітей, при поданні до податкового органу декларації вперше зобов'язані додати до неї відповідні документи, що підтверджують наявність утриманців.

Документи затверджуються компетентним органом країни, в якій платник постійно проживав до прибуття в Україну, а у разі, коли утриманець перебуває на території України, документи подаються в порядку, встановленому для громадян України.

18.4. Справляння податку з іноземних громадян може бути припинено або обмежено відповідними міжнародними договорами. Для звільнення від оподаткування в такому випадку видаються спеціальні вказівки Головної державної податкової інспекції України.

VII. Забезпечення дотримання вимог Інструкції
про прибутковий податок з громадян

19. Обов'язки громадян, підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб-суб'єктів
підприємницької діяльності

19.1. Громадяни, доходи яких підлягають оподаткуванню відповідно до Декрету "Про прибутковий податок з громадян", зобов'язані:

19.1.1. Вести облік доходів, одержаних протягом року, і витрат, безпосередньо пов'язаних з їх одержанням. Громадяни, які одержують доходи лише за місцем основної роботи, цього обліку не ведуть.

За окремими видами підприємницької діяльності (надання послуг пасажирським транспортом, торгівля) облік має вестися також із застосуванням технічних засобів - лічильників, касових апаратів тощо.

Громадяни, які одержують доходи від здійснення будьякої підприємницької діяльності, пов'язаної з виробництвом, реалізацією товарів, наданням послуг, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат за формою N 10, додаток N 10. Залежно від виду і специфіки підприємницької діяльності, податкові інспекції можуть вносити зміни і доповнення до книги ф. N 10. Підсумкові дані книги обліку доходів і витрат за квартал (рік) є підставою для заповнення громадянами декларацій про доходи, що підлягають оподаткуванню.

Громадяни, які одержують авторські винагороди, повинні вести облік доходів і витрат, пов'язаних зі створенням того чи іншого конкретного твору, відкриття, винаходу або промислового зразка і т. ін.

Громадяни, які не займаються підприємницькою діяльністю, ведуть облік доходів, витрат та сплачених податків за ф. N4 цієї Інструкції;

19.1.2. Подавати в передбачених Декретом "Про прибутковий податок з громадян" випадках податковим органам декларації про доходи і витрати за формами, що їх встановлює Головна державна податкова інспекція України, та інші необхідні документи, які підтверджували б достовірність вказаних у деклараціях даних. Неподання громадянином декларації вважається приховуванням доходів від оподаткування.

Залежно від змін у податковому законодавстві та необхідності уніфікації, до декларацій ф. N 1 і ф. N9 можуть бути внесені зміни та доповнення.

Декларація подається особисто платником до податкової інспекції за місцем проживання або надсилається поштою. При особистому доданні декларації датою подачі вважається дата реєстрації її у податковій інспекції, а при надсиланні декларації поштою - дати відправки на штампі відділення зв'язку;

19.1.3. Пред'являти, підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які виплачують доходи, а також податковим органам документи, що підтверджують право на одержання пільг:

19.1.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати до бюджету належні до сплати суми податку;

19.1.5. Допускати службових осіб податкових органів у приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів;

19.1.6. Зберігати облікові дані про доходи, витрати та сплату податків протягом трьох років.

19.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані:

19.2.1. Своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню у джерела виплати;

19.2.2. Своєчасно подавати податковим органам відомості за встановленою формою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню;

19.2.3. У 3-денний строк повідомляти податкові органи за місцем реєстрації громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, про відкриття в установах банків розрахункового рахунка.

19.3. При укладенні договорів та інших угод забороняється включення податкових застережень, відповідно до яких підприємства, установи, організації, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку за громадян.

19.4. Контроль за додержанням положень Декрету "Про прибутковий податок з громадян" (13-92) та цієї Інструкції покладається на державну податкову службу в України.

19.4.1. На податкові органи покладаються перевірки правильності визначення сукупного оподатковуваного доходу, утримання прибуткового податку, надання пільг, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності. Перевірки проводяться не рідше одного разу на два роки відповідно до річного плану - графіка податкової інспекції, який складається на початку кожного року.

Підприємства, установи і організації, де були встановлені значні порушення законодавства при утриманні прибуткового податку, перевіряються повторно протягом року в частині виконання пропозицій за актом попередньої перевірки.

19.4.2. Особливого значення слід надавати перевірці своєчасності та повноті перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку згідно з вимогами пункту 10 цієї Інструкції. З метою контролю за своєчасним і повним перерахуванням до бюджету прибуткового податку слід використовувати записи по особових рахунках ф.N15, т ведуться в бухгалтерії податкової інспекції, а при перевірках на підприємствах порівнювати їх зданими бухгалтерського обліку підприємств (записи по рахунку " Розрахунки з бюджетом" N 68 /у бюджетних установах- N173/ про перераховані до бюджету суми податку) і платіжними документами. При виявленні розбіжностей щодо перерахованих до бюджету сум податку між даними податкової інспекції і бухгалтерії підприємств, слід порівняти ці документи з даними платіжних повідомлень на сплату податку, які знаходяться в установі банку.

Для визначення загальної суми нарахованого прибуткового податку слід порівняти записи бухгалтерського обліку підприємства про нараховані суми податку (по кредиту рахунка "Розрахунки з бюджетом" N68 /173/) з підсумками сум податку, утриманого по всіх відомостях на виплату заробітної плати.

Щодо визначення заборгованості по прибутковому податку утриманого, але не перерахованого підприємством у встановлений строк до бюджету, слід мати на увазі, що по кредиту рахунка N68 "Розрахунки з бюджетом" показується вся сума утриманих податків за поточний місяць, у тому числі і податок, утриманий після встановленого строку, який буде перерахований до бюджету в черговий строк перерахування.

Приклад. В січні ц. р. із заробітної плати працівників утримано податку 120000 крб: і при виплаті заробітної плати за першу половину січня (16 січня) перераховано до бюджету 95000 крб. 317 по 31 січня було утримано додатково податку з виплат за сумісництво 3000 крб. Ці суми (120000+ 3000) занесені в кредит рахунка N 68, а по дебету цього рахунка - 95000 крб. заборгованість бюджету станом на 1 лютого становить 25000 крб. (120000 - 95000), на яку нараховується пеня в розмірі 5 відсотків за кожний день прострочення.

Крім цього, проводяться вибіркові перевірки правильності утримання податку по особових рахунках робітників, відомостях на виплату заробітної плати та інших документах. При встановленні суттєвих помилок проводяться суцільні перевірки всіх особових рахунків. Одночасно перевіряється правильність утримання прибуткового податку з доходів громадян, які працюють за сумісництвом або виконували роботи за договорами, та з виплат за інші роботи.

Також перевіряється утримання податку з дивідендів за акціями та внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств.

Неперераховані, а також не утримані або утримані не повністю суми податку і пеня стягуються з підприємств, установ і організацій податковими інспекціями у безспірному порядку, а службові особи цих організацій притягуються до адміністративної відповідальності в порядку, зазначеному у п.21.5 цієї Інструкції.

19.4.3. Працівники податкових органів зобов'язані контролювати та забезпечувати:

- своєчасну подачу громадянами декларацій про доходи і ретельно перевіряти їх на підставі матеріалів, які є у податкових інспекціях, а також подачу підприємствами, установами і організаціями довідок ф. N2, необхідних для правильного і повного оподаткування доходів платників;

- обстеження діяльності громадян, пов'язаної з одержанням доходів, у строки, встановлені керівником податкової інспекції;

- здійснення перевірок у місцях реалізації виробів, надання послуг та виконання інших робіт.

20. Порядок утримання і повернення неправильно
утриманих сум податків

У випадку несвоєчасного залучення громадян до сплати податку або неправильного оподаткування їх доходів, стягнення або повернення відповідної суми податку допускається не більш як за три роки до виявлення факту неправильного оподаткування.

Суми податку, не стягнені через ухилення платника від оподаткування, стягуються за весь час ухилення від їх сплати.

Не утримані (утримані неповністю або несвоєчасно), а також не перераховані до бюджету суми податку, що підлягають стягненню, стягуються у безспірному порядку податковим органом з підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачували доходи громадянам.

З громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і не мають розрахункових рахунків в установах банків, стягнення прибуткового податку провадиться через нотаріальні контори за виконавчими написами або у судовому порядку.

При наявності фактів перерахування підприємством, установою, організацією і фізичною особою-суб'єктом підприємницької діяльності сум податку за своїх працівників, зазначені суми включаються до складу оподатковуваного доходу цих працівників з відповідним переобчисленням суми прибуткового податку.

21. Міри відповідальності громадян,
підприємств, установ, організацій) фізичних
осіб-суб'єктів підприємницької діяльності

21.1. Громадяни,-винні у несвоєчасному поданні декларації про доходи чи у включенні до декларації перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлена обов'язкова форма обліку, притягаються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі мінімальної місячної заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після навалення адміністративного стягнення - у розмірі двох мінімальних місячних заробітних плат.

21.2. Громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю та мають інші доходи, не передбачені як об' єкт оподаткування у розділах 2 та 3 цієї Інструкції і своєчасно не подали декларації про доходи, податкові органи надсилають платіжне повідомлення на сплату податку в розмірі суми сплаченої за попередній звітний період, або у розмірі, розрахованому за оціночними доходами на підставі відомостей, що має податковий орган. Після пред'явлення декларацій та Їх перевірки провадиться перерахунок податку, виходячи з фактично одержаного доходу, з додатковим утриманням 10 відсотків від належної суми податку.

Приклад. Громадянин "О" був зобов'язаний подати декларацію до 1 лютого 1993 року. У встановлений строк декларацію неподано.

5 лютого громадянину "О" надіслано платіжне повідомлення на сплату авансових платежів на 1993 рік в сумі 13570 крб., тобто на рівні сплаченого податку минулого 1992 року.

17 лютого громадянин "О" подав декларацію, в якій зазначено, що сукупний оподатковуваний дохід за 1992 рік становить 247 тис. крб., а прибутковий податок обчислено в сумі 83940 карбованців.

У зв'язку з тим, що декларація подана з порушенням встановленого строку, громадянину "О" додатково нараховується і пред'являється до сплати 10 відсотків суми обчисленого прибуткового податку, тобто 8394 крб.=:(83940 х 10 відсотків).

Таким чином, загальна сума платежу, що підлягає сплаті за 1992 рік, становить 92334 крб. = (83940 + 8394).

21.3. У разі приховування (заниження) громадянами доходів до них застосовуються міри відповідальності (фінансова санкція) у вигляді стягнення суми прибуткового податку, обчисленої з фактично одержаного доходу (з урахуванням заниженого і прихованого доходу), і штрафу в двократному розмірі від додатково обчисленої суми прибуткового податку внаслідок збільшення оподатковуваного доходу, а при повторному порушенні протягом року - штрафу в п'ятикратному розмірі від додатково нарахованої суми податку, що сплачуються в 15-денний строк від дня прийняття податковим органом відповідного рішення.

Приклад. Громадянин "П" подав декларацію, в якій повідомив, що місячний оподатковуваний дохід від посередницької діяльності становив 147000 крб. Перевіркою встановлено, що ним приховано (занижено) дохід в сумі 50000 карбованців.

Загальна сума одержаного доходу становить 197000 крб. = (147000 крб. + 50000 крб.).

Сума прибуткового податку, обчисленого за ставками пункту 7.1 цієї Інструкції із загальної суми доходу, становить 58940 карбованців.

Крім того, обчислюється штраф у двократному розмірі від додатково обчисленої суми прибуткового податку внаслідок збільшення оподатковуваного доходу в сумі 50000 крб. = 2 х 25000 крб., де 25000 крб. - різниця між податком, обчисленим із доходу 197000 крб., і податком, обчисленим з доходу 147000 крб., тобто 58940 крб. - 33940 карбованців.

У випадку, якби це порушення повторилося протягом року, штраф було б стягнуто у п'ятикратному розмірі в сумі 125000 карбованців (25000 крб. х 5).

21.4. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії), чи діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона, винні у протидіях службовим особам податкових органів, у тому числі у недопущенні їх в приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності і одержання доходів, притягаються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі десяти мінімальних місячних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - у розмірі двадцяти мінімальних місячних заробітних плат.

21.5. Службові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винні в неутриманні, неперахуваннідо бюджету сум прибуткового податку, неперерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні податковим органам за встановленою формою відомостей про доходи громадян, про відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків, притягаються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі трьох мінімальних місячних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - в розмірі п'яти мінімальних місячних заробітних плат,

21.6. За прострочення встановлених строків сплати (перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого у джерела виплати або утриманого не повністю, стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати. Нарахування пені провадиться за кожний день прострочення, включаючи день сплати, в розмірі подвійної річної облікової ставки, яка діяла на день складання акта перевірки.

Ставка щодо нарахування пені за весь період ненадходження прибуткового податку до бюджету обчислюється, виходячи із подвійної річної облікової ставки Національного банку України, поділеної на 360 днів і помноженої на кількість прострочених календарних днів.

Розмір облікової ставки округляється до другого знака після коми у загальному порядку арифметичного округлення.

(Пункт 21.6 в редакції наказу ДПАУ від 16 жовтня 1996 р. N 87)

Приклад. Документальною перевіркою, яка проводилась 12 грудня 1996 року, тобто після набуття чинності Закону України від 12 вересня 1996 року N 366/96-ВР "Про внесення зміни до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок" встановлено, що підприємством, у якому виплата заробітної плати проводиться кожного 8 числа місяця, не перераховано до бюджету прибутковий податок у сумі 812 грн 40 коп., обчислений із заробітної плати, виплаченої працівникам за вересень. Окрім цього було додатково нараховано прибуткового податку: в сумі 105 грн - із заробітної плати працівників за січень 1996 року; в сумі 65 грн - із заробітної плати за липень 1996 р.

Розрахунок провадиться в такій послідовності:

а) визначаємо кількість днів прострочки (несвоєчасного перерахування до бюджету прибуткового податку):

в сумі 812,40 грн. - 65 днів; в сумі 105 грн. - 307 днів; в сумі 85 грн. - 126 днів.;

б) визначаємо ставку щодо нарахування пені в кожному із наведених вище випадків:

2 х 40:360 х 65 = 14,44%;

2 х 40:360 х 307 = 68,22%;

2 х 40:360х126 = 28.00%,

де 40 - річна облікова ставка Національного банку України на дату складання акта перевірки; 360 - розрахункова кількість днів у році;

в) визначаємо суму пені, нарахованої за несвоєчасну сплату прибуткового податку до бюджету:

812,40 грн х 14,44%:100%=117,31 грн;

105 грн х 68,22%:100%=71,63 грн;

85 грн х 285:100%=23,80грн.

Разом: 117,31 грн + 71,63 грн + 23,80 грн = 212,74 грн;

г) визначаємо суму прибуткового податку, належного до сплати підприємством за наслідками проведеної перевірки, з урахуванням збільшення його на суму 212,74 грн, виходячи із подвійної ставки Національного банку України:

212,74 грн + 812,40 грн +105 грн +85 грн = 1215,34 грн.

22. Оскарження дій податкових інспекцій
та їх службових осіб

Оскарження дій податкових інспекцій та їх службових осіб провадиться в порядку, передбаченому Законом "Про державну податкову службу в Україні".

Заступник начальника ГДПІ України В. МОРОЗ

Начальник Управління податкової політики А. ФУРМАН

Начальник Управління оподаткування доходів громадян, майна та землі Ю. БОНДАРЕНКО

Додаток N 1

Державній податковій інспекції по Форма N 1
___________________________________
(назва інспекції)
вхідний N
за алфавітом N

Декларація
про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 199 року
або за інший період звітного року

Розділ 1

Повідомляю, що я _____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

проживаю за адресою __________________________________________________________________________________________________

телефони: квартирний _________________________________________ ,службовий ______________________________________________

одержав у 199 році такі доходи:

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні виплати, винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, по договорах цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також від виконання разових та інших робіт):

_____________________________________________________________________________________________________________________

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Місце основної роботи,       За який час      Сума        Сума
  де зберігається трудова      одержано дохід  нарахо-      утриманого
  книжка (повне найменування   з               вуваного    податку
  та поштова адреса)            --------------     доходу
  Всього                       по
                                --------------

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

______________________________________________________________________________________________________________________

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Де одержано доходи і за що      За який час     Сума         Сума
 (підприємство або особа,       одержано дохід  нарахо-      утриманого
 зареєстрована як підприємець)  з                вуваного     податку
 Всього                          --------------    доходу
                                по
                                  --------------

1.3. Доходи, одержані мною від підприємницької діяльності, та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):

+-----------------------------------------------------------------------+
¦Види діяльності,¦Сума одержаного¦Витрати, пов'я-¦Сума чис-¦Сума податку¦
¦за здійснення ¦валового доходу¦зані з одержан-¦того до- ¦сплаченого ¦
¦яких одержано ¦ ¦ням доходу ¦ходу ¦авансом та ¦
¦дохід ¦ ¦ ¦ ¦утриманого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦підприємст- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вами ¦
+----------------+---------------+---------------+---------+------------¦
¦Всього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦Назва країни, в ¦Місяць,в якому¦Сума одержаного до-¦Сума податку, яка ¦
¦якій або з якої ¦одержано дохід¦ходу ¦сплачена (утримана ¦
¦одержано дохід ¦ ¦ ¦за кордоном) ¦
¦(місто, назва ¦ +-------------------+-------------------¦
¦організації, яка¦ ¦в інозем.¦в укр.крб¦в інозем.¦в укр.крб¦
¦виплатила дохід)¦ ¦валюті ¦ ¦валюті ¦ ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------¦
¦Всього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в ________________________________ (назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.

Розділ 2

Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства, я маю право на такі пільги по прибутковому податку:

2.1. На виключення п'яти(десяти) мінімальних розмірів заробітної плати за _______________ місяців у сумі __________________ крб.

Підстава для виключення__________________________________________________________________________________________________

. 2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за___________________ місяців в сумі_____________ крб.

Відомості про дітей віком до 16 років:

 N  Прізвище, ім'я  рік і місяць народження

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела їх одержання на придбання акцій, та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності в загальній сумі ________крб. Відповідні підтвердження додаються.

2.4. На виключення сум, перерахованих мною коштів у відділення благодійних та екологічних фондів, а також підприємствам, установам і організаціям, закладам освіти, культури, науки, охорони здоров'я та соціального забезпечення, які фінансуються з бюджету в загальній сумі ______крб. Документи, що стверджують ці виплати додаються.

Розділ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій дохід, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 199 рік, становить _________карбованців.

3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 199 році я передбачаю одержати сукупний оподаткований дохід __________карбованців.

Розділ 4

Відомості про власність та земельні ділянки

-----------------------------------------------------------------------
 Перелік власності  Місцезнаходження    Вартість за    Площа виділеної
                                           даними         земельної
                                        інвентарбюро   ділянки (в кв. м)
                                           (крб.)
 -----------------------------------------------------------------------
 1. Житловий будинок
 2. Власна квартира
 3. Дачний будинок
 4. Земельні ділянки
 5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли,
                        моторні човни):
    Марка ______________     Модель ___________________
Потужність двигуна ________________________________                   

 Правильність зазначених у цій декларації відомостей СТВЕРДЖУЮ   ____________________________
                                                                                                                                      (підпис, дата)

Штамп підприємства

(назва та номер телефону)

Додаток 2

Форма N 2

  __________________________________________           
               (назва податкової інспекції,
                якій  надсилається довідка)
вхідний N
за алфавітом N

Довідка
про суму виплаченого доходу і утриманого податку
у 199 році не за місцем основної роботи, в т.ч.
за сумісництвом та цивільно-правовими договорами

 +---------------------------------------------------------+
¦1. Прізвище, ім'я та по батькові ¦Код платника ¦
+-------------------------------------+-------------------¦
¦2. Адреса постійного місця проживання¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------¦
¦3. Сума нарахованого доходу (в крб.):¦ ¦
¦ за місяць (період) ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------¦
¦4. Сума утриманого податку (в крб.) ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------¦
¦5. За що (роботи, послуги та ін.) ¦ ¦
¦ зроблено виплату ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------¦
¦6. Додаткові відомості ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+

     М.П.
 Головний бухгалтер _____________________________________________
                                                   (прізвище, ініціали, підпис)
 

Штамп підприємства (установи, організації)

Додаток 3

Форма N 3

____________________N__________________

Довідка

Видана______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що йому (їй) в 199 році за період з______________________ 199 р. по__________________ 199 р.

за___________________ повних відпрацьованих місяців:

1. Нараховано сукупний дохід в сумі______________ крб.

2. З цього сукупного доходу проведено такі вирахування:

2.1.Вирахування на дітей до 16 років______________ крб.

2.2. Вирахування 1.5 і 10 розмірів мінімальної заробітної плати (зазначити підставу)___________________________________________ крб.

2.3. Внески на придбання акцій, благодійні та інші цілі

__________________________________________________________________________________________________________________ крб.

(перелічити та зазначити суму)

3. Сума сукупного доходу, з якого справлявся податок_____________ крб.

4. Сума утриманого прибуткового податку____________________ крб.

Примітка. Виправлення, підтирання не дозволяються.

     М.П.
 Головний бухгалтер _____________________________________________
                                                   (прізвище, ініціали, підпис)

Додаток N 4

Форма N 4

Книга
обліку доходів, одержаних платником
прибуткового податку протягом 199 календарного року

 +-----------------------------------------------------------+
¦Місяць¦Від кого¦Нараховано¦Сума ¦Оподатковуваний¦Сплачено ¦
¦ ¦одержано¦доходу ¦пільг¦дохід ¦(утримано)¦
¦ ¦дохід і ¦ ¦ ¦ ¦податку ¦
¦ ¦за що ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+----------+-----+---------------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------------------------------------+

Примітка. Підсумкові записи розробляються щомісяця за наростаючим підсумком з початку року.

Додаток N 5

Нормативи
витрат, що враховуються при оподаткування сум
винагород авторів творів науки, літератури і мистецтва,
відкриттів, винаходів і промислових зразків

Вид діяльності

У відсотках до
суми нарахова-
ної винагороди
1. Створення літературних творів 15
2. Створення художньо-графічних творів і фоторобіт
для друку

30
3. Створення творів архітектури 15
4. Створення творів скульптури, монументально-
декоративного живопису, декоративно-прикладного
і оформлювального мистецтва, станкового живопису,
театрально- і кінодекораційного мистецтва і графіки
у різній техніці
40
5. Створення дизайнерських розробок 20
6. Створення музичних творів:
- музично-сценічних творів (опер, балетів, музичних
комедій), симфонічних, хорових, камерних творів,
творів для духового оркестру;
- інших музичних творів, утому числі для друку40
25
7. Створення інших творів науки, літератури і мистецтва  
8. Відкриття, винаходи і створення промислових
зразків

30*

* до суми винагороди, одержаної за перші два роки використання

Додаток N 6

Норми
витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
без створення юридичної особи та інших доходів

(затверджені Головною державною
податковою інспекцією України
18.01.93 р. N36-32)

Види діяльності

Норми
(у відсотках
до суми
валового доходу)
I.Виготовлення: 
Столярних виробів
Виробів з жерсті
Взуття жіночого
Взуття чоловічого
Одягу верхнього з хутра
Одягу в'язаного
Весільних нарядів
Головних уборів з хутра
Одягу верхнього
Пухових хусток в'язаних
Головних уборів в'язаних
Килимів тканих
Одягу легкого
Пам'ятників
Штучних квітів
Галантереї
Біжутерії
Макраме, мережива
Головних уборів з тканин
Похоронних вінків
Садово-городнього інструменту
Гончарних виробів
Цукерок
Прохолоджувальних напоїв
Вафельних коржів
Риболовецьких снастей
Корзин із лози
Малярних щіток
Віників із сорго
Виробів з гіпсу
Кліток для птиць
Випалювання вапна
60
60
60
60
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
35
35
35
30
30
30
II. Надання послуг:
Послуги вантажним автотранспортом
Ремонт та будівництво житла
Оранка присадибних земельних ділянок
Ремонт взуття
Вичинка шкір
Вулканізація камер
Зубопротезування
Рихтування та фарбування автомобілів
Технічне обслуговування автомобілів
Послуги пасажирським автотранспортом
Ремонт побутових машин та приладів
Ремонт радіо- та телевізійної апаратури
Розпилювання дров
Музичне обслуговування
Ремонт годинників
Відео- та звукозапис
Гравірування
Фотографічні роботи
Перукарські послуги
Педикюрні послуги
Друкарські послуги
Здавання в найм (в піднайм) житла
Посередницька діяльність
55
50
50
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
35
35
30
30
25
25
25
25
25
5
III. Інші види діяльності:
Розведення хутрових звірів кліткового
утримання
Розведення декоративних птахів
Розведення акваріумних риб
Здійснення інших видів діяльності, включаючи
торговельну

50
45
45

25

Додаток N 7

Про склад витрат, що виключаються з доходів
громадян-суб'єктів підприємницької діяльності

Відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" Головна державна податкова інспекція та Міністерство економіки України листом від 21 квітня 1993 р. N36-103/37-48/130 встановили склад витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг).

До складу цих витрат включаються:

1. Вартість матеріальних витрат та послуг виробничого характеру, пов'язаних з виробництвом реалізованої продукції (послуг) за оподатковуваний період (за вирахуванням зворотних відходів): сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо і електроенергія, тара і пакувальні матеріали, послуги водопостачання та інші витрати, які згідно з чинним законодавством, пов' язані із здійсненням технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг).

2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, згідно з нормами, встановленими чинним законодавством.

3. Витрати на всі види ремонту основних фондів, що використовувались у процесі здійснення підприємницької діяльності.

4. Витрати, пов'язані з придбанням матеріальних ресурсів і реалізацією готової продукції - пакуванням, зберіганням, вантажними роботами і транспортуванням (якщо це обумовлено договорами), сплатою комісійних винагород за посередницькі послуги стороннім організаціям і особам.

5. Відшкодування в межах нормативу витрат сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь під розширення видобутку мінеральної сировини,

6. Плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів в межах норм амортизаційних відрахувань на їх повне відновлення. При цьому за оренду нежилих приміщень для забезпечення основної виробничої діяльності до складу витрат включається плата за ставками оренди, затвердженими органами місцевої державної законодавчої влади.

7. Плата за проценти короткострокових кредитів банків, одержання яких пов'язане із придбанням товарів, сировини, матеріалів та іншим забезпеченням поточної виробничої діяльності.

8. Плата за надання підприємцям банківських послуг (відкриття та ведення рахунків і вкладів, здійснення операцій по рахунках), а також поштово-телеграфні та інші витрати, пов' язані з виконанням банками доручень підприємців, - по фактичній вартості.

9. Витрати на оплату праці громадян, які уклали договір на використання їх праці.

10. Суми витрат на відрядження в розмірах, згідно з нормами, встановленими законодавством.

11. Витрати на рекультивацію земель.

12. Суми витрат на оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, користування комп'ютерними мережами.

13. Витрати на придбання технічних засобів обліку доходів (лічильників, касових апаратів).

14. Суми витрат на оплату робіт за сертифікацію продукції, консультативні, інформаційні та аудиторські послуги.

15. Оплата вартості послуг державних органів статистики.

16. Знос нематеріальних активів (вартість придбаних патентів, авторських прав, ліцензій, ноу-хау, програмного забезпечення, права на використання торговельної марки). Норми зносу нематеріальних активів визначаються підприємцем, виходячи з їх первісної вартості та строку корисного використання. При цьому термін амортизації не повинен перебільшувати десяти років.

17. Відрахування на державне соціальне страхування.

18. Платежі з обов' язкового страхування майна, що відноситься до забезпечення підприємницької діяльності.

19. Із складу валового доходу також виключаються сплачені до бюджету податки і збори, нараховані з об' єктів оподаткування, безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю:

- акцизний збір;

- податок на добавлену вартість;

- податок на нерухоме майно;

- плата за землю;

- плата за воду;

- відрахування на геологорозвідувальні роботи;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів:

- мито, митні збори.

Вартість витрат в іноземній валюті перераховується в національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України, що діяв на дату виписки розрахункове-грошових документів.

У разі придбання іноземної валюти на валютному ринку України за національну валюту для оплати поставок по імпорту, вартість поставок, віднесених на матеріальні витрати, перераховується в національну грошову одиницю України за курсом придбання іноземної валюти.

Додаток 8

Форма N 8

Корінець патенту N

Виданий____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса (за паспортом )________________________________________________________________________________________________

Строк дії ____________________________________________________________________________________________________________

Вартість патенту сплачено в сумі_____________ крб.

Патент одержав "__ "_________ 199_ р.___________________________ (підпис)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

лінія відрізу

Герб України

Головна державна податкова інспекція України

Державна податкова інспекція по_____________________ району (місту) області

Патент N

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. "Про прибутковий податок з громадян" виданий

_______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає ______________________________________________________________________________________________________

(адреса за паспортом )

Код платника N__________________________________________________________________________________________________________

1. Підстава для видачі патенту

2. Вид підприємницької діяльності

З. Строк дії патенту з________________________ по__________________________

4. Хто з працездатних бере участь у діяльності

5. Сума фіксованої плати прибуткового податку за патент

Видано "__ "___________________ 199_ року

 М.П.
 Начальник державної податкової інспекції ________________________
                                                                                           (підпис)

Патент дійсний за наявності документа, що посвідчує особу.

Порядок
видачі патентів на право здійснення
підприємницької діяльності на умовах фіксованої
сплати прибуткового податку

Перелік видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися на умовах фіксованої сплати прибуткового податку (шляхом придбання патенту), та розміри фіксованої суми податку (плати за патент) затверджуються Урядом Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Доцільно встановлювати видачу патентів на види діяльності, пов' язані з наданням послуг (перевезення пасажирів і вантажів, ремонт, будівництво, репетиторство та інше).

Патенти видаються державними податковими інспекціями на будь-яку кількість місяців у межах календарного року, але не менше як на один місяць (30 календарних днів). Патенти видаються лише громадянам-суб'єктам підприємницької діяльності, які одержали на це дозвіл (свідоцтво) виконкому місцевої Ради народних депутатів, а у відповідних випадках і ліцензію.

Сума сплаченого фіксованого прибуткового податку у вигляді патенту підлягає перерахуванню, якщо фактичний річний дохід платника перевищує розрахунковий в 1,5 раза.

Патенти є бланками суворого обліку і повинні зберігатися у сейфах або шафах, що надійно зачиняються. Видані патенти реєструються в журналі спеціальної форми з розподілом за видами підприємницької діяльності, на які затверджено патент. Передача патенту іншим особам категорично забороняється. Після закінчення строку дії патенту він підлягає поверненню до податкової інспекції.

Додаток 9

Форма N 9

Декларація
про доходи іноземної фізичної особи,
яка постійно проживає в Україні, за 199 рік

Ця декларація є ПОПЕРЕДНЬОЮ, КВАРТАЛЬНОЮ, ОСТАТОЧНОЮ (потрібне підкреслити)

_____________________________________________________________________________________________________________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Держава постійного проживання до прибуття в Україну

3. Дата прибуття в Україну

4. Адреса проживання в Україні

5. Заняття (вид діяльності)

6. Наймач

7. Сімейний стан

8. Прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка)

9. Місце проживання дружини (чоловіка),

вид діяльності і джерело доходу

_________________________________________________________________________________________________________________

10. Особи, які не мають особистих джерел доходу і знаходяться виключно на моєму утриманні:

_________________________________________________________________________________________________________________

 Прізвище, ім'я, по батькові.  Рік народження.  Родинні стосунки

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

11. Відомості про доходи, фактично одержані за звітний період:

  Від кого             Дата одер-             Сума одержа-             Сума утрима-
  одержано    жання         ного доходу         ного податку
  дохід       доходу       у валюті  в крб.   у валюті  в крб.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1            2             3       4         5         6
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Компенсаційні виплати на відрядження і утримання автомобіля

13. Компенсаційні виплати на покриття витрат найманого житла

14. Інші відомості

15. Телефони: службовий N

Правильність відомостей декларації стверджую.

         "___ "________________ 199_ р.
_______________________
             (підпис)
 

Додаток 10

Форма N 10

Книга обліку
доходів і витрат, яку ведуть громадяни суб'єкти
підприємницької діяльності протягом календарного року

 +------------------------------------------------------------------+
¦Період ¦Кількість ¦Витрати ¦Кількість ¦Ціна ¦Сума ¦Чистий¦
¦обліку ¦виготовле-¦на вироб-¦проданої ¦продажу ¦виручки ¦дохід ¦
¦(день, ¦ної про- ¦ництво ¦продукції,¦продукції¦(доходу)¦(крб.)¦
¦тиждень,¦дукції,на-¦продукції¦(наданих ¦(послуг) ¦ ¦ ¦
¦місяць, ¦даних по- ¦ ¦послуг) ¦ ¦ ¦ ¦
¦рік) ¦слуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+----------+---------+--------+------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------------------------------------------------------------+

Примітка. За необхідності, з урахуванням специфіки окремих видів діяльності, у книгу обліку доходів і витрат, за погодженням з податковою інспекцією, можуть бути внесені зміни і доповнення.

Книга нумерується, прошивається, стверджується підписом начальника або заступника начальника податкової інспекції за печаткою.