Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.12.2011 N 1675
Київ

Зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
27.12.2011 за N 1536/20274

Про затвердження форми
свідоцтва платника єдиного податку
та порядку видачі свідоцтва, форми
та порядку подання заяви
про застосування спрощеної системи
оподаткування та форми розрахунку
доходу за попередній календарний рік

Відповідно до пунктів 298.1 і 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

- форму свідоцтва платника єдиного податку;

З формою свідоцтва можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".

- Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку;

- форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

З формою заяви можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи", розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2012 р.", папка "Звітність за I квартал 2012 р.".

- Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

- форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

З формою розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Головної державної податкової інспекції України від 21.04.1993 N 12 "Про затвердження Інструкції "Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.1993 за N 64;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 01.09.1994 N 88 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.1994 за N 230/440;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 16.10.1996 N 87 "Про внесення змін до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.1996 за N 622/1647;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.03.1998 N 137 "Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.1998 за N 196/2636;

наказ Державної податкової адміністрації України від 13.10.1998 N 476 "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.10.1998 за N 688/3128;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.12.1998 N 650 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.1999 за N 72/3365;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.1999 N 555 "Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.1999 за N 709/4002;

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.10.1999 N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за N 752/4045;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 N 222 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за N 317/4538;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.08.2000 N 461 "Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.09.2000 за N 583/4804;

наказ Державної податкової адміністрації України від 07.12.2000 N 619 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за N 935/5156;

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.02.2001 N 53 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за N 239/5430;

наказ Державної податкової адміністрації України від 05.04.2001 N 150 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 364/5555;

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.06.2001 N 235 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2001 за N 549/5740;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 N 521 "Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2002 за N 49/6337;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 N 523 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2002 за N 38/6326;

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.04.2002 N 191 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 427/6715;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.09.2002 N 411 "Про затвердження Змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за N 732/7020;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 N 164 "Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2003 за N 301/7622;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.07.2003 N 352 "Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 за N 701/8022;

пункт 27 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С. І.

Міністр Ф. ЯРОШЕНКО

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

Зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
27.12.2011 за N 1536/20274

Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку

1. Форма свідоцтва платника єдиного податку (далі - Свідоцтво) є обов'язковою до застосування на всій території України.

У Свідоцтві зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону;

податкова адреса суб'єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставка єдиного податку;

дата виписки Свідоцтва.

Бланк Свідоцтва є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв здійснюється органами державної податкової служби.

2. Свідоцтво видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне Свідоцтво.

Свідоцтво видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Зареєстрованим в установленому законом порядку суб'єктам господарювання (новоствореним) та фізичним особам - підприємцям, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3. Оригінал Свідоцтва зберігається у платника податку та пред'являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія Свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника або суб’єкта господарської діяльності.

У разі втрати або зіпсуття Свідоцтва такому платнику видається дублікат Свідоцтва згідно з цим Порядком.

4. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання Свідоцтва є:

невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам статті 291 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України;

наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

5. У разі відмови у видачі Свідоцтва орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

6. До раніше виданого Свідоцтва у день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:

найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

податкової адреси суб'єкта господарювання;

місця провадження господарської діяльності;

видів господарської діяльності та ставки єдиного податку.

7. За бажанням платника єдиного податку раніше видане Cвідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та отримано нове Свідоцтво згідно з цим Порядком.

До отримання нового Свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового Свідоцтва.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. О. Чмерук