Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 12 від 21.04.93
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 р.за N 64

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Інструкції
про прибутковий податок з громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної
державної податкової інспекції
N 88 від 01.0
9.94
N 87 від 16.1
0.96

Наказами Державної податкової адміністрації
N 650 від 25.1
2.98
N 222 від 28.04.
2000
N 461 від 28.08.
2000
N 619 від 07.12.
2000
N 53 від 14.02.
2001
N 150 від 05.04.
2001
N 235 від 11.06.20
01 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію Головної державної податкової інспекції України "Про прибутковий податок з громадян" (додається).

2. Вважати таким, що втратили чинність з 1 січня 1993 року, нормативні акти Міністерства фінансів та Головної державної податкової інспекції України згідно з переліком, що додається.

Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної податкової інспекції України В.П. Тентюк

Заступник начальника Головної
державної податкової інспекції України В.А.Мороз

Начальник Управління податкової політики А.П.Фурман

Начальник Упраління оподаткування доходів громадян, майна та землі Ю.Г.Бондаренко

Начальник Управління
економічного аналізу, обліку та звітності А.Г.Парпалига

Начальник юридичного відділу I.I.Лонюк Літредактор О.Д.Майборода

Затверджений
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 р. N 12

Перелік
нормативних актів Міністерства фінансів
України, що втратили чинність

1. Вказівки Міністерства фінансів України "Про прибутковий податок з населення" від 10.07.91. N 03-503.

2. Методичний посібник Міністерства фінансів України "Що треба знати населенню при обчисленні та сплаті прибуткового податку" (травень 1992 року).

3. Вказівки Міністерства фінансів України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" від 29.05.92. N 03-503.

4. Вказівки Міністерства фінансів України "Про порядок нарахування пені по прибутковому податку" від 11.06.92. N 03-503.

5. Вказівки Миністерства фінансів України "Про оподаткування членів колективних сільськогосподарських підприємств" від 17.06.92. N 10-08/2201.

6. Вказівки Миністерства фінансів України "Про оподаткування доходів громадян, одержаних в іноземній валюті" від 13.08.92. N 03-507.

7. Вказівки Міністерства фінансів України "Про прибутковий податок з громадян" від 09.09.92. N 03-503.

Затверджена
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 р. N 12 із
змінами і доповненнями, вне-
сеними наказом від 18 травня
1993 р. N 17

Інструкція
про прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з громадян справляється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 " Про прибутковий податок з громадян".

1. Загальні положення

1. Платники прибуткового податку

Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті що не мають постійного місця проживання в Україні.

До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році.

1.1. Платниками прибуткового податку є фізичні особи незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального і майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Доходи неповнолітніх громадян оподатковуються на загальних підставах.

2. Об'єкти оподаткування

Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, якщо інше не передбачено чинним законодавством з питань справляння прибуткового податку з громадян. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в українських карбованцях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в українські карбованці за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.

2.1. До сукупного місячного (одержаного протягом календарного місяця) оподатковуваного доходу включаються доходи, одержані громадянами в будь-якій формі і за будь-яких умов незалежно від джерела, крім переліку доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, наведеного у пункті 5 цієї Інструкції. Не є об'єктом оподаткування отримані раніше і оподатковані доходи, які розподіляють між собою громадяни в межах їх сімейних, шлюбних правовідносин (крім доходів від спільної підприємницької діяльності). ( Абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Особливості оподаткування окремих видів доходів, що є об'єктами оподаткування прибутковим податком, викладені у відповідних розділах цієї Інструкції. Протягом календарного року у джерела виплати доходів проводиться щомісячне утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, обчисленого з місячного сукупного оподатковуваного доходу платника. Перерахування утриманого (із нарахованої суми місячного сукупного оподатковуваного доходу) прибуткового податку до бюджету проводиться в строк не пізніше десятого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому проведена (нарахована) виплата такого доходу громадянину в будь-якій формі (у тому числі в натуральній), якщо для деяких форм виплат інші строки не передбачені у відповідних розділах цієї Інструкції. ( Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

2.2. Сукупний оподатковуваний доход для обчислення прибуткового податку приймається у цілих гривнях без копійок. Прибутковий податок визначається у гривнях з копійками. ( Підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

2.3. У разі виплати заробітної плати в натуральній формі продукцією власного виробництва її розмір у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника обчислюється за відпускною ціною зазначеної продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування заробітної плати. Якщо у поточному місяці така продукція не реалізувалась, її розмір обчислюється за відпускною ціною попереднього місяця.

Натуральна продукція інших виробників у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника оцінюється за цінами її придбання. Натуральна продукція інших виробників, одержана по бартерних (товарообмінних) операціях в галузі зовнішньоекономічної діяльності і направлена на оплату праці, оцінюється у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника за митною вартістю, сплаченою при її ввезенні в Україну і перерахованою в Українські карбованці за курсом Національного банку України на дату одержання натурального доходу.

Доходи громадян, одержані ними від подальшого продажу натуральної продукції, включаються до складу їх оподатковуваного доходу у вигляді різниці між реалізаційною ціною та ціною, за якою вони були включені для оподаткування заробітної плати (інших доходів). Доходи у натуральній формі та від подальшого продажу натуральної продукції відображаються у декларації платника та стверджуються довідкою підприємства або організації, які проводили натуральні виплати. ( Абзац третій підпункту 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Приклад підпункту 2.3 пункту 2 виключено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Приклад 1. Заробітна плата громадянина "Б" за місцем основної роботи у спільному підприємстві "Україна-Америка" становила у березні 137 тис. крб. Крім цього, за надання посередницьких послуг, пов'язаних із придбанням холодильників "Норд", громадянину "Б" у часткову оплату його послуг мале підприємство " Подолянка" у березні видало три холодильники та 50 тис. карбованців. Придбання зазначених холодильників у березні МП " Подолянка" здійснювало за ціною 30 тис. крб. за одиницю.

Таким чином, місячний оподатковуваний доход громадянина "Б" за місцем основної роботи становить 137 тис. крб., а доход за посередницькі послуги сторонній організації -140 тис. крб.=(3х30000)+50000. Про розмір натуральної оплати праці громадянину "Б", на його вимогу, МП "Подолянка" видало довідку із зазначенням переліку, кількості та вартості товарів, одержаних у рахунок оплати праці. У цьому прикладі МП "Подолянка" зобов'язане утримати та перерахувати до бюджету прибутковий податок з нарахованого громадянину "Б" доходу за ставкою 20 відсотків в сумі 28000 крб.=(140 тис. крб. х 20 відсотків).

Продовження прикладу 2. Громадянин "Б" у травні продав два холодильники "Норд" по 250 тис. крб. кожний кооперативу "Ліра". про виплачену суму доходу у розмірі 500 тис. крб.=(250000х2) кооператив "Ліра" зобов'язаний надіслати до державної податкової інспекції за місцем постійного проживання громадянина "Б" довідку форми N 2, додаток N 2 (надалі ф. N 2). Внаслідок подальшого продажу холодильників громадянин "Б" одержав додатково доход в сумі 440 тис. крб., який він зобов'язаний включити до декларації (2х250000) -(2х30000).

Продовження прикладу 2. Громадянин "Б" у липні продав третій холодильник за 400 доларів США (S) агрофірмі "Зоря". За даними Національного банку України ринковий курс долара США на дату одержання доходу становив 2000 карбованців. Доход громадянина "Б" від продажу становить 800 тис. крб.=(S400х2000 крб.). Про виплачену суму доходу агрофірма "Зоря" зобов'язана надіслати довідку встановленої форми до державної податкової інспекції за місцем постійного проживання громадянина "Б", який зобов'язаний при поданні декларації включити до оподатковуваного доходу 770 тис. крб.=(800000-30000).

Приклад 2. Громадянин "В" у березні поточного року склав угоду про оренду своєї чотирикімнатної квартири іноземній юридичній особі строком на дев'ять місяців з розрахунку по 200 доларів США за місяць.

Оскільки за умовами договору розрахунок з громадянином "В" за шість місяців був проведений у березні шляхом попередньої оплати, його оподатковуваний доход у цьому місяці становить S1200=(6xS200), що за курсом Національного банку України на дату одержання доходу визначається в українських карбованцях у розмірі 2040 тис. крб. (умовний курс -1700 крб. за 1 долар США), тобто (S1200х1700 крб.).

В зв'язку з тим, що оплата оренди квартири у вересні, жовтні, листопаді провадилась окремо, то при визначенні доходу квартироздавача в українських карбованцях слід враховувати курс долара в кожному місяці окремо. Тому доход за вересень, жовтень та листопад обчислюється (S200х2100)+(S200х2200)+(S200х2300)=1320 тис. карбованців.

Таким чином, загальний оподатковуваний доход громадянина "В" від здавання в оренду квартири становить 1800 доларів США, а з урахуванням змін курсу долара доход в українських карбованцях становить 3360 тис. карбованців = (2040000+1320000).

Для забезпечення правильного складання декларацій і визначення податкових зобов'язань перед державою громадяни, зазначені у наведених прикладах, повинні вести чіткий облік доходів, одержаних не за місцем основної роботи,та витрат пов'язаних з їх одержанням за формою N 4, додаток N 4 (надалі ф. N 4).

3. Усунення подвійного оподаткування

Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.

Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України.

Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

3.1. Податок, сплачений за межами України в більшій сумі, ніж належить до сплати за чинним в Україні законодавством, поверненню не підлягає.

Приклад. Громадянин "Д", що має постійне місце проживання в Україні, одержав у звітному році авторську винагороду в розмірі 576 тис. крб. У джерела виплати було утримано 115,2 тис. крб. прибуткового податку за ставкою 20 відсотків.

У звітному році він також одержав авторську винагороду в Канаді в сумі 250 канадських доларів, що на час одержання цього доходу становило 182500 українських карбованців за умови, що курс одного канадського долара відповідав 730 карбованцям. З одержаних у Канаді 250 доларів було утримано 75 доларів податку (5475 українських карбованців). Утримання цього податку стверджено довідкою податкового органу м. Торонто.

За умовами оподаткування зазначеного доходу в Україні прибутковий податок становитиме 36500 крб., і ця сума повинна бути зарахована в кінцевий розрахунок податку.

Крім цього, протягом року громадянин "Д" одержав за місцем основної роботи в Україні 240 тис. крб. заробітної плати, з якої було утримано податок в сумі 18480 карбованців.

Оскільки громадянин "Д" одержував доходи не лише за місцем основної роботи, він зобов'язаний подати до податкової інспекції за місцем постійного проживання декларацію про сукупний оподатковуваний доход за календарний рік, який дорівнює 998500 крб. = (576000+182500+240000). Сума прибуткового податку, що обчислена з цього доходу, згідно законодавства України, становить 138979 карбованців.

Протягом звітного року платником фактично було сплачено 188430 крб. = (115200+54750+18480) податку, але до обліку приймається лише 170180 крб. = (115200+36500+18480). До обліку не прийнято перевищення податку, утриманого у Канаді за ставками, що перевищують ставки, передбачені законодавством України, на суму 18250 крб. = (54750-36500).

4. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила оподаткування, ніж ті, що їх містить законодавство України про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

5. Суми виплат, що не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:

5.1. допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

( Абзац підпункту 5.1 пункту 5 вилучено на підставі Наказу ДПА N 150 від 05.04.2001 )

( Абзац підпункту 5.1 пункту 5 вилучено на підставі Наказу ДПА N 150 від 05.04.2001 )

допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб. ( Підпункт 5.1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

5.2. суми одержуваних аліментів.

У громадян, які сплачують аліменти, прибутковий податок утримується із загальної суми сукупного доходу без вирахування аліментів;

5.3. державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій.

Доплати до пенсій, що призначаються та виплачуються за рахунок коштів підприємств, установ або організацій в іншому порядку, ніж це встановлено пенсійним законодавством України, включаються до оподатковуваного доходу;

5.4. компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах норм, передбачених чинним заклнодавством, за винятком компенсації за невикористану відпустку при звільненні.

Суми компенсаційних виплат, що перевищують встановлені чинним законодавством норми, суми компенсаційних виплат за невикористану відпустку, в тому числі при звільненні, включаються до складу місячного сукупного оподатковуваного доходу. ( Абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

5.4.1. До компенсаційних виплат, що не включаються у межах встановлених законодавством норм до місячного сукупного оподатковуваного доходу, зокрема, відносяться:

добові (у тому числі на харчування) за час перебування у службовому відрядженні. Суми добових при відрядженні за кордон приймаються за нормами, встановленими в іноземній валюті для відповідної держави за місцем відрядження: ( Абзац другий підпункту 5.4.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

цільова грошова допомога громадянам з мінімальними доходами, що призначається і виплачується відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України;

щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає інваліда 1 групи, а також людину, яка досягла 80 річного віку;

вартість молока або інших рівноцінніх харчових продуктів (на роботах з шкідливими умовами праці) та вартість лікувально - профілактичного харчування (на роботах з особливо шкідливими умовами праці), що видається безплатно;

виплати в межах амортизації за зношування інструменту, обладнання, транспортних засобів та іншого майна, належного працівникові, яке використовується для потреб підприємства, установи, організації чи фізичної особи -суб'єкта підприємницької діяльності, за місцем роботи;

вихідна допомога, що виплачується при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2, 6 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), - у розмірі середньомісячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 зазначеного Кодексу) у розмірі двомісячного середнього заробітку; при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 зазначеного Кодексу) - у розмірі тримісячного середнього заробітку. Інші доходи, одержані працівниками внаслідок звільнення, оподатковуються на загальних підставах; ( Абзац сьомий підпункту 5.4.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Приклад. У зв'язку з ліквідацією підприємства, звільненому з роботи 25 квітня працівнику "А" належать до виплати:

заробіток за дні роботи у квітні -14000 крб., вихідна допомога в розмірі середньомісячного заробітку -17000 крб., компенсація за невикористану відпустку -12000 крб. В цьому прикладі до місячного сукупного оподатковуваного доходу включаються заробітна плата за квітень та компенсація за невикористану відпустку (14000+12000)=26000 карбованців.

5.4.2. До компенсаційних виплат, що не включаються до місячного сукупного оподатковуваного доходу в розмірі фактичних витрат, відносяться:

вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення при відрядженні. Витрати з найму житлового приміщення за кордоном приймаються відповідно до встановлених норм в іноземній валюті для відповідної держави за місцем відрядження; ( Абзац другий підпункту 5.4.2 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

суми, виплачувані працівниками на відшкодування витрат у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість за попереднім погодженням, у порядку оргнабору або громадського призову (вартість проїзду працівника і членів його сім'ї, витрати по перевезенню майна, добові за час перебування в дорозі, одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, які переїжджають, заробітна плата за дні збирання в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі);

виплати польового забезпечення;

суми доплат за нормативний час пересування працівників, постійно зайнятих на підземних роботах у шахтах (рудниках), від стволу до місця роботи і назад;

надбавки до заробітної плати, замість добових, працівникам, відрядженим для виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт у випадках і розмірах, передбачених законодавством;

суми виплат щорічної і щомісячної компенсації сім'ям на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і стали інвалідами, а також щорічної допомоги на оздоровлення дітей;

вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших змиваючих та знешкоджуючих засобів, що відповідно до чинного законодавства видаються працівникам безоплатно, а також компенсація витрат на їх придбання, якщо встановлений термін їх видачі порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти; ( Абзац восьмий підпункту 5.4.2 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

суми виплат певним категоріям працівників замість безкоштовного надання житлових приміщень і комунальних послуг відповідно до законодавства;

5.5. суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби. ( Абзац перший підпункту 5.5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Доходи, одержані зазначеними особами за виконання робіт, непов'язаних з обов'язками несення служби, оподатковуються на загальних підставах.

Приклад. Працівник органів внутрішніх справ одержав за проведену лекцію у товаристві "Знання" 5430 крб., які підлягають оподаткуванню за ставкою п.7.3 цієї Інструкції. Крім цього, він щомісячно одержує по 13750 крб. за здавання в оренду майна. Зазначена сума також підлягає оподаткуванню на загальних підставах;

5.6. суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності; ( Підпункт 5.6 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.7. доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та вигляді первинної переробки.

Про суми виплат громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні, від продажу підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності зазначеної продукції, надсилається довідка ф. N 2 податковим інспекціям за місцем проживання громадян.

У разі купівлі зазначеної продукції безпосередньо за місцем її вирощування (виробництва) утримання податку покупцем не провадиться і довідка за формою 2 не надсилається. Угоди купівлі-продажу можуть оформлятися двосторонніми закупівельними актами у письмовій формі або закупівельними відомостями і вони повинні містити такі дані: місце укладання угоди, прізвище, ім'я та по батькові продавця, його ідентифікаційний номер (за відсутності ідентифікаційного номера - відомості з паспорта продавця), назва продукції, ціна одиниці продукції, обсяг проданої продукції, сума виплачених продавцю коштів, підпис продавця про отримання коштів. ( Абзац третій підпункту 5.7 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

З громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, з доходів від продажу зазначеної продукції в Україні підприємства, установи і організації утримують прибутковий податок відповідно до пункту 15 цієї Інструкції за ставкою 20 відсотків;

5.8. Суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкаємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

Зазначені грошові суми не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян у разі підтвердження ними успадкованої чи подарованої суми відповідними документами, в тому числі нотаріально оформленими (свідоцтво про право на спадщину, нотаріально посвідчений договір дарування та інше); ( Підпункт 5.8 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.9. проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик, грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов'язаннями. Проценти, дисконтні доходи і виграші, одержані громадянами в інших випадках, в тому числі по ощадних сертифікатах на пред'явника, оподатковуються на загальних підставах; ( Абзац перший підпункту 5.9 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Лотереї, вказані в цьому підпункті, це такі, що проводяться з дозволу Уряду України, Уряду Республіки Крим, обласних, міських та районних Рад народних депутатів у кожному окремому випадку на умовах, погоджених з Міністерством фінансів України, відповідними фінансовими управліннями (відділами);

Доходи, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ). ( Підпункт 5.9 пункту 5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Громадяни підтверджують набуття акцій у порядку, передбаченому цим пунктом, шляхом пред'явлення відповідних документів під час подання декларації про доходи, що подається (надсилається) ними по закінченні календарного року. У разі надсилання декларації поштою громадянин може разом з нею надіслати копії цих документів; ( Підпункт 5.9 пункту 5 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.10. суми, страхові суми (страхове відшкодування), одержані громадянами за обов'язковим і добровільним страхуванням відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (за винятком випадків, коли страхові внески по добровільному накопичуваному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій). ( Абзац перший підпункту 5.10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Абзац другий підпункту 5.10 пункту 5 вилучено на підставі внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

5.11. вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користь осіб (від благодійних організації, державних органів, органів місцевого самоврядування), а саме:

5.11.1. цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить особам, постраждалим унаслідок:

екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України зонами надзвичайної екологічної ситуації;

стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організації (приклад 1).

Приклад 1. Громадянину "А", постраждалому внаслідок аварії місцевого характеру, яка викликала втрату його власності, рішенням органу місцевого самоврядування на підставі заяви громадянина та матеріалів обстеження була надана благодійна допомога в грошовій і натуральній формі на загальну суму 500 грн. зі спеціального позабюджетного фонду. Ця сума не включається до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянином "А" в період, за який здійснюється оподаткування;

5.11.2. цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для:

відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, у тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань (у розмірах, що не покриваються виплатами сум страхового відшкодування з фондів обов'язкового медичного страхування), крім косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних із хронічними захворюваннями; лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями), операцій із переміни статі, лікування венеричних захворювань (за винятком лікування синдрому набутого імунодефіциту), лікування від тютюнової чи алкогольної залежності. До запровадження системи обов'язкового медичного страхування норми цього абзацу поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої її набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених обмежень);

відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через такі заклади освіти;

відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах, школах мистецтв;

відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та соціальної адаптації;

відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;

відшкодування витрат на проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень в оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих унаслідок таких досліджень або розробок, а також у разі, коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги. Якщо після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), то такий набувач зобов'язаний:

або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;

або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;

або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з його включенням до складу декларації з сукупного оподатковуваного доходу за наслідками відповідного року;

відшкодування витрат особи, що є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремого спортсмена - аматора на придбання спортивного знаряддя та інвентарю; оренду або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд; відшкодування витрат, пов'язаних із участю такої особи у спортивних змаганнях. З метою застосування цього абзацу під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави або органів місцевого самоврядування;

відшкодування інших витрат набувача благодійної допомоги, якщо його доходи, отримані від інших осіб для здійснення такого відшкодування, звільняються від оподаткування згідно з нормами пункту 5 цієї Інструкції (тобто набувачу благодійної допомоги одночасно не включаються до сукупного доходу будь які інші виплати, отримані таким набувачем згідно з пунктом 5 Інструкції);

5.11.3. для цілей підпункту 5.11 під терміном "відшкодування витрат" слід розуміти здійснення благодійною організацією оплати (надання інших видів компенсацій) вартості товарів (робіт, послуг) на користь осіб, що безпосередньо надають такі товари (роботи, послуги) набувачам благодійної допомоги у зазначених випадках (приклад 2). Таке відшкодування витрат може здійснюватися як за рахунок коштів (майна) такої благодійної організації, так і за рахунок коштів (майна), які надійшли до такої благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги.

Використання коштів (майна), які надійшли до благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги, на інші потреби не дозволяється.

Відшкодування витрат не включає виплату заробітної плати, а також прирівняних до неї виплат та нарахувань відповідно до законодавства (приклад 3).

Приклад 2. Громадянину "Б", який страждає хронічним захворюванням, рішенням правління благодійного фонду "X" на підставі заяви громадянина, висновку медичного закладу та матеріалів обстеження надана цільова благодійна допомога на відшкодування витрат на оплату лікування і придбання донорських компонентів шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок лікувального закладу на загальну суму 15000 грн. Ця сума в повному обсязі не включається до сукупного оподатковуваного доходу (до впровадження системи обов'язкового медичного страхування), одержаного громадянином "Б" у період, за який здійснюється оподаткування.

Приклад 3. Громадянин "В" за договором з благодійною організацією проводить розробку технічної документації лікувального пристрою. Договором передбачено відшкодування витрат на проведення цієї роботи в сумі 20000 грн. і винагорода виконавцю в розмірі 5000 грн. Після завершення зазначеної розробки громадянин "В" одержав 5000 грн. Ця сума підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Сума витрат у розмірі 20000 грн. не включається до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянином "В" у період, за який здійснюється оподаткування.

5.11.4. набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання (її частини), за винятком надання благодійної допомоги у вигляді ендавменту.

Примітка. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, що виникають внаслідок користування цими коштами (активами) такими установами; при цьому набувач не має права на витрачання основної суми ендавменту.

Якщо протягом зазначеного терміну цільова благодійна допомога не була використана за призначенням її набувачем, то вона підлягає:

або поверненню набувачем благодійнику у невикористаній сумі протягом кварталу, на який припадає кінець призначеного терміну її використання;

або оподаткуванню прибутковим податком розміру такої невикористаної суми, якщо кошти за будь-яких обставин набувачем не повернуті або відсутні звіти про їх використання відповідно до статті 22 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 року N 531/97-ВР. Благодійна організація протягом цього терміну зобов'язана внести суму податку до бюджету, до якого зараховується податок, стягнутий з такого набувача.

У такому самому порядку використовуються (повертаються та оподатковуються) пасивні доходи, отримані (набувачем) від розміщення такої благодійної допомоги (ендавменту).

Набувач цільової благодійної допомоги має право (до закінчення строку використання цільовій допомоги або пасивних доходів, але не пізніше ніж за 15 календарних днів ) звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують (документально) неможливість її повного використання у зазначені терміни. Голова (начальник) податкового органу приймає рішення продовжити (або ні) цей строк, але не більше ніж на шість календарних місяців від граничного строку повернення та повідомляє про це письмово заявника і благодійника впродовж 10 календарних днів після дати отримання заяви. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, то його рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку згідно із законодавством;

5.11.5. якщо суми, визначені у підпункті 5.11, не використовуються у зазначеному порядку, то вони визнаються безхазяйними згідно з законодавством;

Будь-яка допомога, надана набувачам благодійними організаціями чи будь-якими юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, яка не відповідає вимогам підпункту 5.11 Інструкції, оподатковується прибутковим податком на загальних підставах (крім допомоги, що надається відповідно до підпункту 5.30 пункту 5 Інструкції); ( Абзац другий пункту 5.11.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 235 від 11.06.2001 )

5.11.6. нецільова благодійна допомога, яка надається її набувачам, що мають доходи, нижчі за офіційно встановлений місячний рівень прожиткового мінімуму (відповідно до Закону України від 15 липня 1999 року N 966-XIV "Про прожитковий мінімум") у розрахунку на кожного набувача, та є: безробітними, пенсіонерами, особами з багатодітних сімей, інвалідами, особами, визнаними недієздатними, дітьми-сиротами, особами, які отримують житлові субсидії, особами, які мають статус біженців або є особами з числа депортованих народів.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний місяць.

При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу (з будь-яких джерел) за відповідний місяць (наступні місяці, якщо допомога не одноразова), та яка містить відомості, достатні для заповнення довідки форми N 2.

Набувачі, які є безробітними, пенсіонерами та діти - сироти, що отримують доходи з одного джерела або їх не отримують, заяву про доходи не надають.

Благодійна організація має надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації (проживання) набувача довідку ф. N 2 (додаток N 2) про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному у цій Інструкції для виплати неосновних доходів.

Якщо за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел), перевищує суму доходу, що дорівнює рівню прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців такого податкового року, то таке перевищення підлягає включенню до суми сукупного оподатковуваного доходу набувача за наслідками податкового року та оподатковується за загальними правилами, визначеними у цій Інструкції (податковим органом за річним перерахунком на підставі поданої такими громадянами декларації).

Для застосування пункту 5.11 під терміном "благодійна організація" слід розуміти організацію, яка відповідає усім наведеним нижче вимогам (або вимогам, які діють до 1 квітня 2001 року, визначеним в абзацах "а", "б", "е" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ):

є неприбутковою організацією, створеною для здійснення благодійної діяльності відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР );

зареєстрована у відповідному податковому органі як благодійна організація та має в установчих документах обов'язок з періодичного, але не рідше одного разу на рік, оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також про надання таких звітів будь-якому благодійнику такої благодійної організації за запитом останнього;

є релігійною організацією або професійною спілкою, створеними згідно із законом та зареєстрованими у відповідному податковому органі;

не бере пряму або побічну участь у виборах або рекламуванні будь-якої політичної партії (партійного блоку, об'єднання), окремої фізичної особи на будь-які виборні посади (крім участі у виборах органів управління самих цих організації);

надходження (активи) такої організації не використовуються для отримання вигод або переваг будь-якою фізичною або юридичною особою, крім отримання вигод належними набувачами благодійної допомоги.

Організація не вважається благодійною (незалежно від її організаційно-правового статусу або назви) в цілях оподаткування, якщо ці вимоги не виконуються.

У разі виявлення порушення будь-якої із указаних вимог податковий орган фіксує такий факт і проводить нарахування прибуткового податку, пені та стягнення з організації донарахованих сум до бюджету у загальному порядку за певний період, починаючи від дати, з якої ця організація втратила статус благодійної (з метою оподаткування) унаслідок такого порушення. Податок нараховується на усі суми (майно), які були виплачені (надані) набувачам благодійної допомоги та іншим фізичним особам (які отримали вигоду чи перевагу) за цей певний період.

Благодійна організація подає річної звіт про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про персоніфіковані (ідентифіковані) напрями їх використання до податкового органу (за місцем реєстрації) у порядку і терміни, які встановлені для надання звіту про річні перерахунки прибуткового податку відповідно до абзацу третього пункту 9 цієї Інструкції і за формою, встановленою для оприлюднення таких звітів відповідно до статуту благодійної організації. Протягом календарного року такі відомості можуть надаватися за запитом податкового органу.

До 1 квітня 2001 року благодійні організації зобов'язані привести свій організаційно - правовий статус у відповідність до вказаних вимог. Протягом цього періоду правами благодійних організацій, користуються неприбуткові організації відповідно до абзаців "а", "б", "е" підпункту 7.11.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (крім політичних партій, їх блоків або об'єднань). ( Підпункт 5.11 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000; в редакції Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

5.12. суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних збережень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі в іноземній валюті;

5.13. суми доходів, що направляються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми, які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності.

Підставою для виключення з оподатковуваного доходу таких сум є письмова заява громадянина в бухгалтерію організації за місцем основної роботи з проханням направити частину заробітку на зазначені цілі.

Доходи, одержані від продажу акцій, оподатковуються на загальних підставах.

Приклад. Громадянин "Д", який працює в акціонерному товаристві " Каштан", звернувся із заявою до бухгалтерії свого підприємства з проханням придбати дві акції вартістю 20000 крб. за рахунок заробітної плати.

Акції були придбані у квітні, тому сукупний оподатковуваний доход цього робітника за квітень (29620 крб.) зменшується на 20000 крб.=(29620-20000) і становить 9620 карбованців;

5.14. суми, які направляються платниками податку до благодійних установ та організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, якщо такою особою вказані суми включені до валових витрат виробництва (обігу) згідно з підпунктом 5.2.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР). ( Абзац перший підпункту 5.14 пункту 5 в редакції Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Виключення таких сум із декларацій громадян, які мають доходи не за місцем основної роботи, провадиться податковими органами при обчисленні річної суми податку з сукупного оподатковуваного доходу за звітний календарний рік на підставі відповідного документа, що підтверджує внесення громадянином таких сум до благодійних організації, зокрема, платіжне доручення на безготівкове перерахування благодійних внесків; квитанції банку, відділення зв'язку, благодійної організації; довідка підприємства, де працює громадянин, про перерахування сум благодійних внесків із заробітної плати такого працівника. ( Абзац другий підпункту 5.14 пункту 5 в редакції Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Абзац третій підпункту 5.14 пункту 5 вилучено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Приклад підпункту 5.14 пункту 5 вилучено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

5.15. суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника;

5.16. суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока;

5.17. вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;

5.18. суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів;

5.19. суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості тимчасово або сезонно, а також членів студентських будівельних загонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.19 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

5.20. доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибних господарств, незалежно від форм власності та господарювання, і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, за винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України у розмірах, що не перевищують 12 неоподатковуваних мінімумів на календарний рік). Решта доходів, одержаних натурою, включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, виходячи із середньої ціни реалізації з урахуванням податку на додану вартість. Обчислення зазначених доходів провадиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.20 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.21. суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб. ( Абзац перший підпункту 5.21 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Суми плати за навчання дітей та за утримання в дошкільних виховних закладах не включаються до сукупного оподатковуваного доходу тих громадян, на користь яких юридичною або фізичною особою були проведені такі виплати.

( Абзац третій підпункту 5.21 пункту 5 вилучено на підставі Наказу ДПА N N 150 від 05.04.2001 )

( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.21 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

5.22. суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.22 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

5.23. суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру та ганчір'я). Доходи, одержувані громадянами за здачу іншої вторинної сировини та побутового металобрухту за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, оподатковуються у порядку, передбаченому в пункті 14 цієї Інструкції; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.23 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис побутового металобрухту. Приймання промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняється. ( Підпункт 5.23 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 ( від 14.02.2001 )

5.24. державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту, що призначаються відповідно до Указу Президента України 14 лютого 1996 року N 128 "Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури"; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.24 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.25. Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Т.Шевченка, Державні премії України по архітектурі; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.25 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.26. суми грошової допомоги, що надається сім'ям військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (пропали безвісти) або померли під час виконання обов'язків військової служби, а також службових обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.26 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.27. одноразові грошові виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію, що виплачуються відповідно до статті 15 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" ( 3721-12 ), та суми грошової допомоги, що виплачується відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ); ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.27 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.28. суми одноразової допомоги, виплачуваної громадянам України за рішенням Швейцарського фонду допомоги жертвам Холокосту; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.28 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.29. кошти, внесені фізичними та юридичними особами на пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ), та кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті вкладником з пенсійного рахунку з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу).

Підставою для виключення таких внесків із сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем роботи є письмова заява працівника до бухгалтерії підприємства, установи, організації з проханням направити частину заробітку на зазначені цілі. Підставою для виключення таких внесків із сукупного оподатковуваного доходу громадян, які подають декларації, є виданий відділенням банку або відділенням зв'язку відповідний документ, що підтверджує внесення або перерахування коштів на пенсійні рахунки. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.29 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

5.30. суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, установленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій (далі - допомога).

Зазначена допомога, надана фізичній особі (далі - набувач) за місцем її основної роботи, не включається до сукупного оподатковуваного доходу, а також не обкладається прибутковим податком, якщо така допомога надана не за місцем основної роботи набувача, але лише один раз на рік у будь-якому з місяців календарного року в межах розміру прожиткового мінімуму, затвердженого законом у розрахунку на місяць на працездатну особу на день її надання.

Юридичні особи (громадські організації тощо) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають допомогу набувачу не за місцем його основної роботи, надсилають податковому органу за місцем проживання такого набувача довідку за формою 2 (додаток 2 до Інструкції у порядку, визначеному в розділі III Інструкції. При проведенні річних перерахунків за місцем основної роботи та/або податковим органом за річною декларацією із сукупного річного оподатковуваного доходу виключається фактично виплачена сума допомоги, але в межах розміру прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць, що діяв на кінець звітного календарного року. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5.30 згідно з Наказом ДПА N 235 від 11.06.2001 )

Примітка. Суми виплат, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів 5.1 - 5.18, 5.21 5.23, 5.29, 5.30 пункту 5 Інструкції, не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів України. ( Пункт 5 доповнено приміткою згідно з Наказом ДПА N 235 від 11.06.2001 )

6. Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход

6.1. Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержаний доход, встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму. Неоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування (пункт 7.1 цієї Інструкції). Неоподатковуваний мінімум виключається за місцем основної роботи та податковими органами при нарахуванні авансових і остаточних сум податку відповідно до кількості місяців, за які одержано доход. ( Підпункт 6.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

6.2. Сукупний оподатковуваний доход додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний доход не перевищує розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством. ( Абзац перший підпункту 6.2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли 16-річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини.

Копії свідоцтв про народження дітей подаються громадянами за місцем їх основної роботи (служби, навчання) до виплати їм заробітної плати за першу половину січня, а в разі зміни кількості утриманців - не пізніше 15 числа наступного після такої зміни місяця. При обчисленні податку податковими органами копії свідоцтв про народження дітей подаються їм одночасно з декларацією про одержані доходи.

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення оподатковуваного сукупного доходу на кожну дитину віком до 16 років провадиться щомісячно. Іншим громадянам, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зменшення оподатковуваного сукупного доходу на зазначену суму провадиться податковими органами при нарахуванні авансових і остаточних сум податку відповідно до кількості місяців, за які одержано доход. ( Абзац четвертий підпункту 6.2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

6.2.1. Батькам, які перебувають у зареєстрованому шлюбі зменшення оподатковуваного доходу провадиться одному з них їхнім вибором. Якщо один з подружжя (чоловік, дружина) користується пільгою відповідно до пунктів 5.5, 6.4, 6.5, 6.6 цієї Інструкції, то другий з них (дружина, чоловік) не втрачає права на одержання пільги на дітей. Якщо в одного з подружжя є діти від попереднього шлюбу, то другий, який не є батьком (матір'ю), також має право на зменшення оподатковуваного доходу на дітей. ( Абзац перший підпункту 6.2.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Правом зменшення оподатковуваного доходу користуються також особи, які не перебувають у шлюбі -одинокі матері, вдови (вдівці). У випадках, коли шлюб розірвано, зменшення оподатковуваного доходу провадиться тому з батьків, з ким проживають діти.

З метою зменшення кількості довідок про те, що інший з подружжя (чоловік) не користується пільгою на дітей віком до 16 років, зменшення оподатковуваного доходу провадиться, як правило, за місцем роботи дружини.

При одержанні цієї пільги за місцем роботи чоловіка, в разі необхідності і за бажанням подружжя, він має подати довідку з місця роботи дружини про те, що вона не користується цією пільгою.

Зменшення оподатковуваного податком доходу громадян на дітей провадиться на підставі: копії свідоцтва про народження дитини (дітей);

якщо пільга одержується за місцем роботи чоловіка, то він додатково подає довідку з місця основної роботи дружини про те, що з її доходу відрахування сум на дітей не провадяться.

Зазначена пільга надається, починаючи з доходів того місяця, в якому було подано документи до бухгалтерії за місцем основної роботи.

Приклад. Громадянка "З" за місцем основної роботи отримує щомісячно заробітну плату в сумі 25000 крб. і 10 квітня подала заяву до бухгалтерії про наявність 4-х дітей віком до 16 років.

Розмір мінімальної заробітної плати на цей час 4600 крб., тому її місячний сукупний оподатковуваний доход, починаючи з березня, крім неоподатковуваного мінімуму, зменшується ще на 18400 крб. (4х4600 крб.), оскільки документи було подано до часу нарахування податку за березень. У випадку, коли заробітна плата виплачується один раз на місяць, пільгу буде надано, починаючи з квітня.

6.3. Для робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, сума прибуткового податку зменшується на 50 відсотків одному з батьків (опікунів, піклувальників).

Зазначена додаткова пільга багатодітним сім'ям, як і основна пільга на дітей, що надається відповідно до підпункту 6.2, зберігається до кінця року, у якому діти досягли 16- річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Право на зменшення оподатковуваного доходу виникає з місяця народження дитини та згідно з іншими умовами, зазначеними в цьому пункті.

Зокрема, якщо сукупний місячний оподатковуваний дохід платника податку не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то пільга надається з розрахунку на кожну дитину віком до 16 років, після чого обчислена сума прибуткового податку, розрахована за основною шкалою ставок, зменшується на 50 відсотків. Якщо сукупний місячний дохід перевищує розмір десяти мінімальних місячних заробітних плат, то багатодітному платнику податку надається тільки одна пільга - у вигляді зменшення суми прибуткового податку на 50 відсотків.

Приклад. Громадянка "М" за місцем основної роботи отримує щомісяця заробітну плату в сумі 250 грн. і в серпні подає заяву до бухгалтерії про наявність трьох дітей. Третя дитина народилася в серпні. Старшій дитині в жовтні виповнюється 16 років.

Розмір неоподатковуваного мінімуму - 17 грн. Нарахована сума місячного сукупного оподатковуваного доходу (не беручи до уваги неоподатковуваний мінімум, оскільки він закладений до податкової шкали) зменшується на 51 грн.= (3 х 17 грн.) і становить 199 грн.= (250 грн. - 51 грн.).

Сума прибуткового податку з оподатковуваного доходу, який становить 199 грн., відповідно до шкали ставок підпункту 7.1 дорівнює: (85 грн.- 17 грн.) х 10% + (170 грн.- 85 грн.) х 15% + (199 грн.-170 грн.) х 20% = 6,80 + 12,75 + 5,8 = 25,35 грн.

У результаті застосування зазначеної у цьому пункті пільги, сума прибуткового податку повинна бути зменшена на 50 відсотків, тобто на 12,67 грн. До сплати залишається 12,67 грн. прибуткового податку.

Зазначена пільга зберігається до кінця звітного (календарного) року. ( Пункт 6 доповнено підпунктом 6.3 згідно з Наказом ДПА N 619 від 07.12.2000 )

6.4. Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених в пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, у:

1) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 та 2 категорій.

Підставою для надання пільги є посвідчення встановленого зразка;

( Абзац підпункту пункту 6 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Приклад. Працівник підприємства, потерпілий від Чорнобильської катастрофи і віднесений до 2 категорії, отримав за місцем основної роботи у квітні 51200 крб. Розмір неоподатковуваного доходу для цієї категорії громадян становить десять неоподатковуваних мінімумів, тобто 46000 карбованців. В цьому випадку місячний сукупний оподатковуваний доход буде 5200 крб.=(51200-46000).

6.5. Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, у:

( Абзац підпункту пункту 6 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

( Абзац підпункту пункту 6 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

3) інвалідів з дитинства, інвалідів 1 і 2 груп.

Пільга надається на підставі пенсійного посвідчення або довідки лікарсько-трудової експертної комісії;

4) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 3 та 4 категорій.

Підставою для надання пільги є посвідчення встановленого зразка;

5) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;

6) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;

7) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Приклад. Працівник підприємства, який є інвалід 1 групи, отримав за місцем основної роботи у березні 26450 крб. У цьому випадку розмір доходу, що не оподатковувається, становить 23000 крб.=(4600 х 5), а сукупний оподатковуваний доход за цей місяць - 3450 крб.=(26450 -23000).

Дія пункту 6.4, а також пунктів 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 цієї Інструкції протягом календарного року поширюється на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи. При виникненні права на пільки протягом року вони надаються з місця, в якому було подано документи, що є підставою для одержання пільг. В разі несвоєчасного подання документів з поважних причин, пільга надається з місця виникнення такого права за рішення власника або уповноваженого ним органа, або керівника податкової інспекції, але не раніше як з початку календарного року. При наявності у громадянина права на пільги з кількох підстав, йому надається одна з них за його вибором. Цей порядок зберігається при проведенні остаточного розрахунку прибуткового податку за відповідний період календарного року. ( Абзац підпункту 6.5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 ) ( Підпункт пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000, N 619 від 07.12.2000 )

6.6. Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цієї Інструкції, в учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.04.96 N 146/96-ВР "Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян".

Підставою для надання пільг є "Посвідчення учасника бойових дій", "Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника війни", "Посвідчення члена сім'ї загиблого". ( Підпункт пункту 6 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000, N 461 від 28.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

6.7. Органи місцевого самоврядування базового рівня, враховуючи матеріальний стан, мають право додатково зменшувати сукупний оподатковуваний доход окремих громадян або звільняти їх від сплати податку в календарному році.

Питання про надання такої пільги розглядається на підставі письмової заяви громадянина з попереднім обстеженням матеріального стану сім'ї (господарства).

6.8. Забороняється встановлення іншими законодавчими актами додаткових пільг щодо прибуткового податку з громадян, не передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"( 13-92 ). Інші пільги можуть бути встановлені тільки шляхом доповнення Декрету "Про прибутковий податок з громадян".

7. Ставки податку

7.1. Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками:

   ------------------------------------------------------------------
| Місячний сукупний | Ставки та розміри податку |
|оподатковуваний доход (у| |
| неоподатковуваних | |
| мінімумах) | |
|------------------------+---------------------------------------|
|З доходу в розмірі |не оподатковується |
|одного | |
|неоподатковуваного | |
|мінімуму | |
|------------------------+---------------------------------------|
|З доходу в розмірі від |10 відсотків від суми доходу, що |
|одного |перевищує розмір одного |
|неоподатковуваного |неоподатковуваного мінімуму |
|мінімуму + 1 грн. до 5 | |
|неоподатковуваних | |
|мінімумів | |
|------------------------+---------------------------------------|
|З доходу в розмірі від 5|податок з доходу в розмірі 5 |
|неоподатковуваних |неоподатковуваних мінімумів + 15 |
|мінімумів + 1 грн. до 10|відсотків від суми, що перевищує доход |
|неоподатковуваних |у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів|
|мінімумів | |
|------------------------+---------------------------------------|
|З доходу в розмірі від |податок з доходу в розмірі 10 |
|10 неоподатковуваних |неоподатковуваних мінімумів + 20 |
|мінімумів + 1 грн. до 60|відсотків від суми, що перевищує доход |
|неоподатковуваних |у розмірі 10 неоподатковуваних |
|мінімумів |мінімумів |
|------------------------+---------------------------------------|
|З доходу в розмірі від |податок з доходу в розмірі 60 |
|60 неоподатковуваних |неоподатковуваних мінімумів + 30 |
|мінімумів + 1 грн. до |відсотків від суми, що перевищує доход |
|100 неоподатковуваних |у розмірі 60 неоподатковуваних |
|мінімумів |мінімумів |
|------------------------+---------------------------------------|
|З доходу в розмірі понад|податок з доходу в розмірі 100 |
|100 неоподатковуваних |неоподатковуваних мінімумів + 40 |
|мінімумів |відсотків від суми, що перевищує доход |
| |у розмірі 100 неоподатковуваних |
| |мінімумів |
------------------------------------------------------------------

( Шкала ставок абзацу першого підпункту 7.1 пункту 7 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Для зручності в практичній роботі слід користуватися цифровою шкалою ставок, яка пристосована до діючого в даний час неоподатковуваного мінімуму (17 грн.): ( Абзац другий підпункту 7.1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

   ------------------------------------------------------------------
| Місячний сукупний | Ставки та розміри податку |
|оподатковуваний доход (у| |
| неоподатковуваних | |
| мінімумах) | |
|------------------------+---------------------------------------|
|до 17 грн. включно |не оподатковується |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 17 грн. до 85 грн. |10% суми, що перевищує 17 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 86 грн. до 170 грн. |6,8 грн. + 15% суми, що перевищує доход|
| |85 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 171 грн. до 1020 |19,55 грн. + 20% суми, що перевищує |
|грн. |доход 170 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 1021 грн. до 1700 |189,55 грн. + 30% суми, що перевищує |
|грн. |доход 1020 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 1701 грн. і вище |393,55 грн. + 40% суми, що перевищує |
| |доход 1700 грн. |
------------------------------------------------------------------

( Шкала ставок абзацу другого підпункту 7.1 пункту 7 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Приклад 1. Розмір одержаного місячного сукупного доходу становить 75 грн. Прибутковий податок обчислюється з 58 грн., тобто за виключенням неоподатковуваного мінімуму (75 грн. - 17 грн.). ( Приклад 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Приклад 2. Розмір місячного сукупного доходу - 150 грн. У цьому випадку прибутковий податок визначається в сумі 6,8 грн. + 15% з 65 грн., тобто із суми, що перевищує 85 грн. Таким чином, сума податку з 150 грн. становить 16 грн. 55 коп. ( Приклад 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Для громадян, зазначених у пункті 6 цієї Інструкції, сукупний оподатковуваний доход яких згідно з чинним законодавством зменшується на певну кількість неоподатковуваних мінімумів (один,..., п'ять,..., десять,...,п'ятнадцять), обчислення прибуткового податку з оподатковуваного доходу провадиться з початкової (базової) ставки (10 відсотків) шкали ставок прибуткового податку, що наведена у пункті 7.1. цієї Інструкції. ( Підпункт 7.1 пункту 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Головної державної податкової інспекції N 88 від 1.09.94; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

7.2 Із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повторно (неодноразово), податок нараховується до джерел виплати і у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за наведеними у пункті 7.1 цієї Інструкції ставками, збільшеними вдвічі, але не більше 70 відсотків.

З доходів, зазначених у цьому пункті Інструкції, при визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається розмір встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пункті 6 цієї Інструкції.

Для практичних цілей обчислення прибуткового податку з доходів, зазначених у п. 7.2 цієї Інструкції, шкала ставок має такий вигляд:

   ------------------------------------------------------------------
| Місячний сукупний | Ставки та розміри податку |
|оподатковуваний доход (у| |
| неоподатковуваних | |
| мінімумах) | |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 1 грн. до 85 грн. |20% із суми доходу |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 86 грн. до 170 грн. |17 грн. + 30% суми, що перевищує доход |
| |85 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 171 грн. до 1020 |42,5 грн.+ 40% суми, що перевищує доход|
|грн. |170 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 1021 грн. до 1700 |382,5 грн.+ 60% суми, що перевищує |
|грн. |доход 1020 грн. |
|------------------------+---------------------------------------|
|від 1701 грн. і вище |790,5 грн.+ 70% суми, що перевищує |
| |доход 1700 грн. |
------------------------------------------------------------------

( Шкала ставок абзацу третього підпункту 7.2 пункту 7 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

7.3. Із сум доходів, одержаних громадянами не за місцем основної роботи, та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок нараховується до джерел виплати за ставкою 20 відсотків.

Громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні і одержали доходи не за місцем основної роботи, державними податковими інспекціями на підставі декларацій проводяться перерахунки податку з сукупного річного доходу за ставками, наведеними у пункті 7.1 цієї Інструкції.

З доходів, зазначених у цьому пункті Інструкції, при визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається розмір встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пункті 6 цієї Інструкції.

7.4. Заробітна плата та інші доходи працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, оподатковуються прибутковим податком за місцем основної роботи за ставкою 10 відсотків. ( Підпункт 7.4 пункту 7 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

( Приклад 1 підпункту 7.4 пункту 7 виключено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Приклад 2 підпункту 7.4 пункту 7 виключено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Примітку підпункту 7.4 пункту 7 виключено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Приклад 3 підпункту 7.4 пункту 7 виключено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Абзац підпункту 7.4 пункту 7 виключено на підставі Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Підпункт 7.5 пункту 7 вилучено згідно з Наказом ДПА N 619 від 07.12.2000 )

II. Оподаткування доходів, одержаних громадянами
за місцем основної роботи (служби, навчання)
і прирівняних до них доходів

8. Об'єкти оподаткування

Доходами, одержаними за місцем основної роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств, установ і організації усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини при умові обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до фонду соціального страхування.

До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, доходи у вигляді дивідендів за акціями, доходи, одержані внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств,установ,організацій,фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі.

8.1. Під виконанням трудових обов'язків слід розуміти виконання громадянином (працівником) робіт конкретної спеціальності, кваліфікації, посади на підставіукладеного ним трудового договору (контракту) з підприємством, установою, організацією, незалежно від форми власності, в тому числі створених за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, представництвами іноземних фірм, дипломатичними і консульськими представництвами інших країн та представництвами іноземних засобівмасової інформації, а також виконання робіт у окремої фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, в селянських (фермерських) господарствах, кооперативах (включаючи колгоспи), релігійних організаціях.

8.2. До складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за місцем основної роботи, зокрема, відноситься:

заробітна плата, що нарахована за виконану роботу незалежно від форм і систем оплати праці;

авторський гонорар, виногороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції;

вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати праці;

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів; оплата щорічних і додаткових відпусток, грошові компенсації за невикористану відпустку; виплати за районними коефіцієнтами; суми, що виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку з змінами в організації виробництва і праці, зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією, перепрофілюванням або ліквідацією підприємства;

премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки та інші премії, виплачені відповідно до спеціальнихрішень уряду;

премії за результати виробничої роботи;

одноразові заохочення та винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років та стаж роботи;

диференційні суми доплат, що виплачуються працівникам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС, а також тим, хто працює і проживає у зонах радіоактивного забруднення;

доплати і надбавки до державних пенсій пенсіонерам, які працюють, за рахуноккоштів підприємств;

матеріальна допомога, додаткові блага (матеріальні і соціальні блага у грошовій і натуральній формі за рахунок роботодавця), крім визначених у підпункті 5.30 пункту 5 Інструкції; ( Абзац пункту 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 235 від 11.06.2001 )

видані працівникам кошти (у тому числі, які перераховані відповідним закладам) на харчування, за винятком вартості харчування, передбаченого рішеннями Уряду, на погашення позик для поліпшення житлових умов, первинних внесків для вступу у житлові кооперативи, придбання будинків і гаражів, обзаведення домашнім господарством, оплату квартирної плати та найму житла, продовольчих та промислових товарів, передплату на газети та журнали, страхування працівників, придбання акцій, туристичних і міжнародних путівок, доплати понад норми компенсаційних витрат за використання особистого транспорту, плата за оренду; ( Абзац п'ятнадцятий підпункту 8.2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 53 від 14.02.2001, N 235 від 11.06.2001 )

суми виногород, одержані судовими виконавцями в розмірі п'яти відсотків сум, стягнутих ними з боржників;

суми виногород, одержані адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

доходи громадян, включаючи священнослужителів, за роботу в релігійних організаціях;

суми стипендій та інших доходів студентів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, ординаторів;

доходи громадян, одержані за сумісництвом та на підставі договорів цивільно-правового характеру, одержаних за місцем основної роботи;

різниця між цінами придбання (або балансовою вартістю) і цінами продажу товарів (виробів, продуктів) та будь-якого майна працівникам підприємства, якщо ці товари були продані на пільгових умовах за зниженими цінами; ( Абзац двадцять перший підпункту 8.2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

суми видані під звіт, які не повернуті повністю або частково, відповідно до порядку ведення касових операції, встановлених Національним банком України, а також при звільненні, з урахуванням вимог статті 127 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). ( Підпункт 8.2 пункту 8 доповнено абзацом двадцять третім згідно з Наказами ДПА N 53 від 14.02.2001, N 235 від 11.06.2001 )

суми видані під звіт, які не повернуті повністю або частково, відповідно до порядку ведення касових операції, встановлених Національним банком України, а також при звільненні. ( Підпункт 8.2 пункту 8 доповнено абзацом двадцять третім згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Якщо при ліквідації (реорганізації, перепрофілюванні) підприємств, установ і організацій (крім випадків приватизації) здійснюється розподіл майна (як в грошовій, так і в натуральній формі) між членами колективу, то сума вартості майна, яка припадає на долю кожного працівника, включається до складу його сукупного доходу.

Приклад 1. Підприємство у лютому придбало 135 телевізорів " Славутич" по ціні 87653 крб. і у березні продало дев'яти працівникам 12 телевізорів за 37000 карбованців кожному. До складу місячного сукупного оподатковуваного доходу працівників, які купили телевізори на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства, включається різниця між ціною їх придбання підприємством і ціною їх продажу працівникам (87653 -37000) = 50653 карбованців.

Приклад 2. Підприємство придбало у березні на кожного штатного працівника акції акціонерного товариства "Нафта" на суми 10000 крб. Працівник "Т", який також одержав за рахунок коштів підприємства дві акції, мав заробітну плату в березні 27350 крб. та премію 5000 крб. Місячний сукупний оподаткований доход за березень працівника "Т" -(27350 + 5000 + 20000) = 52350 карбованців.

9. Порядок обчислення податку

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами -суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів.

Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за ставкою, зазначеною у пункті 7.1 цієї Інструкції. При цьому для громадян, які мають право на одержання пільг, наведених у пунктах 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 цієї інструкції, сума місячного сукупного оподатковуваного доходузменшується на розмір цих пільг. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

По закінченні календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 березня наступного за звітним роком, а у строки, визначені законом (протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року), до податкової інспекції (за місцем реєстрації) надсилається звіт про закінчення річних перерахунків відповідно до штатної чисельності та їх загальні результати - суми до утримання і повернення за формою додатку N 11 до Інструкції. Ці відомості за встановленою формою N 3, додаток N 3 (надалі ф. N 3) подаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника. Відомості за формою N 3 (додаток N 3) зберігаються на підприємстві і надаються громадянам за їх вимогою, а податковому органу - за запитом. ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 53 від 14.02.2001, N 150 від 05.04.2001 )

Приклад. У громадянина "К" в календарному році за місцем основної роботи доход становив 390150 крб., з якого утримано прибуткового податку 34795 крб. Після проведення остаточного річного перерахунку за місцем основної роботи його податок склав 33492 карбованців.

Розрахунок провадиться в такій послідовності:

а) визначаємо середньомісячний оподатковуваний доход 390150 крб. : 12 місяців = 32512 крб.;

б) визначаємо прибутковий податок з суми середньомісячного оподатковуваного доходу 32512 крб. -4600крб. = 27912 крб. 27912 крб. х 10% = 27912 х 0,1 = 2791 крб.;

г) визначаємо річну суму прибуткового податку з розрахунку оподаткування середньомісячного доходу 2791 крб. х 12 місяців = 33492 крб.;

Таким чином, сума прибуткового податку, що була утримана протягом календарного року, перевищує річну суму податку, обчисленого з середньомісячного заробітку громадянина "К", на 1303 крб. і підлягає поверненню платникові;

д) сума податку, що підлягає поверненню платникові (-) або додатковому стягненню з нього (+) за річним перерахунком за місцем основної роботи 33492 крб. -34795 крб. = 1303 крб.

Сума зайво утриманого прибуткового податку повертається платникові або, за його згодою, зараховується у платежі наступного місяця.

Продовження прикладу:

До податкової інспекції за місцем проживання громадянина "К" надійшли довідки ф.2 від організацій про одержані ним протягом календарного року доходи за виконання робіт за договорами підряду на загальну суму 352000 крб., з яких утримано у джерела виплати (відповідно до п.7.3 цієї Інструкції за ставкою 20 відсотків) 70400 карбованців.

У зв'язку з наведеним, сукупний річний оподатковуваний доход громадянина "К" становить 742150 крб. = (390150 + 352000), а загальна сума утриманого прибуткового податку за рік складає 103892 карбованців.

Перерахунок проводиться у такій послідовності:

е) визначаємо середньомісячний оподатковуваний доход з обох джерел доходу 742150 крб. : 12 місяців = 61845 крб.;

є) визначаємо прибутковий податок з суми середньомісячного оподатковуваного доходу за шкалою ставок, наведеною у п.7.1 Інструкції 4140 крб. + 20% суми, що перевищує 46000 крб., тобто з 15845 карбованців. 4140 крб. + 3169 крб. = 7309 крб.;

ж) визначаємо річну суму прибуткового податку з середньомісячного доходу, яка дорівнює 87708 крб. = (7309 крб. х 12 місяців);

з) сума податку, що підлягає поверненню платникові (-) або додатковому стягненню з нього (+) за річним перерахунком, становить 87708 -(33492 + 70400) = - 16184 крб.

За місцем основної роботи сплачено 33492 крб. та за виконання робіт за договорами підряду 70400 крб., тобто разом сплачено 103892 крб., що більше на 16184 крб. проти належної суми податку за річним розрахунком, яка становить 87708 карбованців. Ця сума підлягає поверненню з бюджету згідно з Інструкцією про порядок ведення в державних податкових інспекціях оперативнобухгалтерського обліку податків та інших обов'язкових платежів у бюджет.

З метою запобігання зайвому стягненню до бюджету сум прибуткового податку за місцем основної роботи, справляння податку у поточному місяці може провадитисянаростаючим підсумком із середньомісячного оподатковуваного доходу на поточний календарний місяць з урахуванням сум утриманого податку за попередні місяці.

9.1. З працівників, прийнятих на роботу, податок із сукупного доходу за перший місяць роботи, якщо цей доход перевищує неоподатковуваний мінімум, утримується із виплат за першу половину наступного місяця. Якщо заробіток виплачується один раз на місяць, податок утримується при його виплаті за поточний місяць. У разі виплати заробітку двічі на місяць, при умові утримання податку із заробітку поточного місяця, то податок утримується і перераховується в бюджет при виплаті заробітку за другу половину даного місяця.

При звільненні протягом року з основного місця роботи (служби, навчання) бухгалтерія підприємства, установи, організації повинна скласти остаточний розрахунок за відпрацьований період та видати громадянину довідку ф. N 3 про суми сукупного доходу, нарахованого в поточному році, та утриманні суми податку.

При влаштуванні на іншу роботу (постійно, тимчасово) громадянин зобов'язаний подати цю довідку в бухгалтерію за новим місцем роботи.

Після закінчення календарного року перерахунок податку з сукупного річного доходу провадиться за новим місцем роботи (служби, навчання) з урахуванням одержаних доходів і утриманих податків за попереднім місцем роботи. Якщо громадянин з будь-яких підстав не надає довідку форми N 3 з попередніх місць роботи, то остаточний річний перерахунок за новим основним місцем роботи провадиться за місяці, які фактично відпрацьовані. ( Абзац третій підпункту 9.1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

9.2. У випадках, коли працівник працював не повний місяць (менше 15 календарних днів) і подав заяву про звільнення з роботи, прибутковий податок з виплачуваних у цьому місяці доходів (заробіток за відпрацьовані дні, компенсація за невикористану відпустку та інші оподатковувані доходи) утримується без застосування неоподатковуваного мінімуму і пільги на дітей. Про це зазначається у довідці про виплачені доходи і утримані податки.

Ці пільги повинні бути надані працівнику за новим місцем його роботи, якщо кількість відпрацьованих днів за попереднім і новим місцем роботи у місяці звільнення перевищує 15 календарних днів.

9.3. Коли премія та інші виплати, пов'язані з виконанням громадянами трудових обов'язків за місцем попередньої роботи, виплачуються після їх звільнення, утримання податку з цих виплат проводиться згідно з пунктом 7.3 цієї Інструкції, крім звільнення з поважних причин, передбачених чинним законодавством, виплаченого доходу і утриманого податку підприємства, установи і організації зобов'язані в місячний строк повідомити в податкову інспекцію за місцем проживанняплатника.

9.4. Коли працівник іде у відпустку, прибутковий податок утримується в такому порядку:

а) окремо утримується податок із заробітку за минулий місяць, якщо до часу, коли працівник іде у відпустку, цей податок ще не було утримано;

б) окремо з відпускної суми і заробітку за поточний місяць, якщо працівник буде перебувати у відпустці до кінця місяця;

в) з суми відпускних, які припадають на неповний наступний місяць, при виході у відпустку податок не утримуєтьсяю. Податок з цих сум утримується після повернення з відпустки за сукупністю з заробітком за весь даний місяць за загальним порядком.

Приклад 1. Чотири працівники йдуть у відпустку на 24 дні в різний час: перший з 3 липня, другий -з 17 липня, третій -з 26 липня, четвертий -з 1 серпня. Дні видачі заробітної плати на підприємстві -1 і 16 числа. Утримання податкумає провадитись у такому порядку:

а) при виході у відпустку з 3 липня -із заробітку за червень, із загальної суми заробітку за перші дні липня і відпускної суми. Із заробітку за серпень податок утримується 16 вересня, при виході у відпустку з 17 липня - із заробітку за липень і відпускних, які припадають на липень. При поверненні його з відпустки 15 серпня податок має бути утриманий тільки при видачі заробітної плати за першу половину вересня (16 вересня) із загальної суми відпускних, що припадають на першу половину серпня, і заробітної плати за серпень;

б) при виході у відпустку з 26 липня - так, як і при виході у відпустку з 17липня;

в) при виході у відпустку з 1 серпня - із заробітку за липень. З відпускнихсум за серпень у даному випадку податок не утримується. Після повернення працівника з відпустки в кінці серпня податок буде утриманий тільки 16 вересня із загальної суми заробітку за серпень (відпускні і заробітна плата за дні роботи в серпні).

Приклад 2. Працівник іде у відпустку на 15 робочих днів 10 липня і повертається з відпустки 27 липня. Дні видачі заробітної плати 5 і 20 числа. При виході у відпустку з робітника утримується податок із заробітку за червень. При поверненні його з відпустки податок буде утримано при видачі заробітної плати за першу половину серпня (20 серпня) за сукупністю із заробітком за липень (заробітна плата і відпускні).

Приклад 3. Працівник іде у відпустку з 1 липня і до кінця місяця. В цьомувипадку податок утримується із заробітку за червень і окремо з відпускних за липень.

Приклад 4. Працівник іде у відпустку на 48 робочих днів з 1 липня по 25 серпня включно. Дні видачі заробітної плати 1 і 16 числа. При виході у відпусткуподаток утримується із заробітку за червень і відпускні за липень. Після повернення з відпустки податок утримується 16 вересня за сукупністю заробітку за серпень (відпускні за серпень і заробітна плата за дні роботи в серпні).

Приклад 5. Працівник іде у відпустку з 17 червня до 11 серпня на 46 робочих днів. Заробітна плата виплачується один раз на місяць 20 числа. В цьому випадку при виході у відпустку утримується податок із заробітної плати і з відпускних за червень та відпускних сум за липень. З відпускних сум, які припадають на серпень, податок не утримується.

Після повернення з відпустки при видачі заробітної плати за серпень (20 серпня) податок утримується із загальної суми заробітної плати за серпень, включаючи відпускні суми з 1 по 11 серпня.

В аналогічному порядку утримується податок з сум, виплачуваних працівникам з джерел соціального страхування по тимчасовій непрацездатності.

9.5. Утримання податку провадиться із загальної суми місячного (річного) сукупного оподатковуваного доходу незалежно від того, чи провадяться з нього будь-які інші відрахування за заявою платника чи за рішенням судових та інших органів, крім випадків відрахування за заявою платника сум, зазначених у пунктах 5.13 і 5.14 цієї Інструкції. ( Підпункт 9.5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

10. Порядок перерахування податку до бюджету

Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум, зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Зазначені юридичні і фактичні особи одночасно з поданням чеків на отриманнякоштів для виплати належних працівникам сум за другу половину місяця подають доустанов банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Чеки на отримання коштів для виплати належних працівникам сум приймаються установами банків тільки за умови одночасного подання до банку платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Якщо на рахунку підприємства недостатньо коштів для виплати заробітної плати і перерахування до бюджету сум утриманого податку, підприємство виписує чек назаробітну плату і платіжне доручення на перерахування податку в бюджет пропорційно наявності коштів.

Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і наданняпослуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи банків наступного дня після виплати належних працівникам сум.

Виняток робиться лише для сум прибуткового податку, утриманого з одноразових виплат та доходів працівників, яким надана відпустка, і звільнених з роботи. Ці суми мають бути перераховані до бюджету при наступній виплаті заробітної плати.

Нараховані працівникам суми прибуткового податку забороняється сплачувати за рахунок коштів підприємств, установ і організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працівників, стягуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами -суб'єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості.

Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку з працівників, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.

Стягнення заборгованості прибуткового податку з працівників провадиться відповідно до чинного законодавства.

Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються до сплати майбутніх платежів за його заявою.

Перерахування прибуткового податку до бюджету з доходів, отриманих (виплачених) в будь-якій іншій формі (у тому числі в натуральній) проводиться в строк згідно з абзацом другим підпункту 2.1 пункту 2 Інструкції. ( Пункт 10 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

III. Оподаткування доходів, одержаних громадянами
не за місцем основної роботи (служби, навчання)

11. Об'єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані ними від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, здійснених на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру, доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які разом з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності.

12. Порядок обчислення і сплати податку

З доходів, зазначених у пункті 11 Інструкції, податок обчислюється за ставками, наведеними у пунктах 7.2, 7.3 цієї Інструкції, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету в порядку, передбаченому пунктом 10 цієї Інструкції з наданням форми N 2 (додаток N 2) до податкового органу за місцем проживання громадян у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця. Довідка ф. 2 реєструється у журналі вихідної кореспонденції підприємства і надсилається до податкового органу з повідомленням. Копія довідки ф. 2 залишається на підприємстві. При визначені оподатковуваного доходу в джерела виплати не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені у пунктах 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 цієї Інструкції. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 53 від 14.02.2001, N 150 від 05.04.2001 )

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані у строки, визначені законом (до 1 квітня) наступного року подати (надіслати) до податкового органу за місцем проживання декларацію за ф. N 1. У декларації зазначаються відомості про всі доходи, одержані як за основним, так і за не основним місцем роботи, в тому числі і ті, що відповідно до пункту 5 цієї Інструкції не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Відомості про кожний з видів доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, в декларації зазначаються окремо. Якщо громадянин має право на одержання пільг, то разом з декларацією він може надіслати копії документів, що підтверджують право на одержання пільг, а у разі здійснення купівлі-продажу акцій - також копії документів, що підтверджують витрати громадянина на їх придбання. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за ф. N 4, зберігати документи, пов'язані з обчисленням податку, протягом трьох років після закінчення звітного року та пред'являти їх за зверненням податкових органів. ( Абзац другий пункту 12 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок з громадян, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку). ( Абзац третій пункту 12 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

В разі, якщо громадяни, які виконують роботи на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру, при укладанні договорів не пред'являють платіжного повідомлення (патенту) і свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності, із доходів, що виплачуються громадянам за виконані роботи (надані послуги), підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності утримують прибутковий податок за ставкою 20 відсотків.

Утримані за місцем виплати доходів суми прибуткового податку зараховуються податковою інспекцією в рахунок податкових зобов'язань громадян.

Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують громадянам України кошти від реалізації належних цим громадянам товарів, зобов'язані не пізніше 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за їх місцем проживання довідку ф. N 2.

Якщо податок не утримувався, у довідці ф. N 2 слід зазначити номер свідоцтваі платіжного повідомлення (патенту), дату їх видачі та назву установи, яка їх видала.

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні податковими органами річної суми податку за порядком, зазначеним у пункті 9 цієї Інструкції, з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, зазначені у пунктах 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 цієї Інструкції. Перерахунки прибуткового податку за сукупним річним оподатковуваним доходом громадян податкові органи проводять протягом двох календарних місяців, наступних за місяцем в якому надана декларація. Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а зайво сплачені суми податку підлягають поверненню платнику податку не пізніше одного місяця після проведення остаточного перерахунку або зараховуються в рахунок майбутніх платежів за його заявою. ( Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 53 від 14.02.2001, N 150 від 05.04.2001 )

У разі виплати громадянам підприємствами, установами і організаціями авторських винагород і винагород за видання, виконання або інше використання творів науки, літератури і мистецтва, винагород авторам відкриттів, винаходів та промислових зразків, а також при обчисленні податку за сукупним річним доходом враховуються документально підтверджені витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходів від цієї діяльності. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені при поданні декларації документально, то вони враховуються за нормами, визначеними Головною державною податковою інспекцією України і узгодженими з Міністерством економіки та Міністерством культури України (додаток N 5).

Якщо благодійна допомога надається із порушенням правил, визначених підпунктом 5.11 цієї Інструкції, то відповідальними за нарахування, своєчасне внесення податку до бюджету є: ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

при нецільовому витрачанні коштів, які надійшли на рахунок благодійної організації на користь набувача - така благодійна організація за наслідками податкового періоду, в якій відбулося таке нецільове витрачання; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

при перевищенні граничної суми отримання нецільової благодійної допомоги, визначеної у підпункті 5.11.6, - такий її набувач за наслідками податкового року, в якому відбулося таке перевищення. У разі коли набувач благодійної допомоги є нерезидентом або не є платником цього податку з інших причин - благодійна організація; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

при неповерненні невитрачених сум цільової благодійної допомоги у граничні терміни, визначені у підпункті 5.11.4, - така благодійна організація за наслідками податкового періоду, на який припадає такий граничний термін. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

У разі витрачання основної суми ендавменту або її частини платник податку, на користь якого був відкритий (задепонований) такий ендавмент, має визнати дохід, який оподатковується податком у загальному порядку. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

У разі виникнення необхідності проведення виплат (дарування тощо) в іншій, ніж грошова формі, за відсутності пільг щодо прибуткового податку з громадян, має бути застосований такий порядок обчислення, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку: ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

визначається грошова оцінка (вартість) об'єкта, який підлягає виплаті (даруванню) громадянину з урахуванням вимог пункту 2 Інструкції; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

проводиться нарахування загальної суми доходу за формулою

Д = Об + П,

де: П = Об х (20 відс. / 80 відс.),

Д - загальна сума нарахованого доходу,

Об - вартість об'єкта, який підлягає виплаті (даруванню) громадянину у грошовому виразі,

П - сума прибуткового податку, яка має бути сплаченою підприємством до бюджету,

20 відс. - ставка прибуткового податку за неосновним місцем роботи,

80 відс. - питома вага (у нарахуванні) суми, яка підлягає виплаті

(даруванню) громадянину. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

IV. Оподаткування доходів від заняття
підприємницькою діяльністю та інших доходів

13. Об'єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не зазначені як об'єкти оподаткування у розділах 2 та 3 цієї Інструкції, в тому числі від приватної нотаріальної та адвокатської діяльності. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою інспецією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву. Норми витрат наведені у додатку N 6 до цієї Інструкції.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (додаток N 7); ( Абзац третій пункту 13 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

При здійсненні операцій з купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, крім набутих у випадках, визначених у пункті 5.9 цієї Інструкції, прибуток у вигляді різниці між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом звітного або попередніх звітному роках, у тому числі витратами, понесеними згідно з пунктом 5.13, включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу за результатами звітного року. ( Пункт 13 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

При цьому особою, відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин, який зобов'язаний вести окремий облік доходів з купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав за ф. N 4 цієї Інструкції. У джерела виплати доходу прибутковий податок на доходи від продажу акцій не нараховується і не утримується. ( Пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Після закінчення календарного року громадяни, які одержали доход від продажу акцій та інших корпоративних прав, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про доходи разом з копіями документів, що підтверджують витрати на придбання акцій. Податкові органи на підставі одержаних від громадян декларацій та відомостей, що надійшли від підприємств, установ, організацій про виплачені громадянам суми за куплені в них акції, визначають суму податку, яку належить сплатити громадянину до бюджету за сукупним річним доходом, враховуючи витрати на попереднє придбання акцій і встановлені законодавством пільги (у разі пред'явлення громадянами відповідних документів). ( Пункт 13 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

14. Порядок обчислення і сплати податку

14.1. З доходів, зазначених у цьому розділі Інструкції, податок обчислюється:

14.1.1. Підприємствами, установами, організаціями, фізичними осоьами -суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів громадянам, зазначеним у цьому розділі Інструкції, про що не пізніше як через 30 днів після виплати повідомляється податковим органом за місцем проживання громадян довідкою ф. N 2.

Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податковим органом припроведенні податкових розрахунків за доходами, одержаними за оподатковуваний період.

З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок з громадян, які є суб'єктами підприємництва, приватними нотаріусами чи адвокатами, підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (про право на заняття нотаріальною діяльністю, про право на заняття адвокатською діяльністю) та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку). ( Абзац третій підпункту 14.1.1 пункту 14 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000 )

Підприємства, установи, організації і фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують громадянам з постійним місцем проживання в Україні кошти від реалізації належних цим громадянам товарів, зобов'язані не пізніше 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за їх місцем проживання довідку ф. N 2. Кошти від реалізації товарів (виручка) не оподатковуються у джерелавиплати.

Витрати на придбання імпортних товарів, ввезених в Україну з метою продажу, при визначенні оподатковуваного доходу виключаються з одержаної виручки від їхпродажу за митною вартістю, сплаченою при ввезенні цього товару в Україну і перерахованою в українські карбованці за курсом Національного банку України на дату перетину кордону.

14.1.2. Податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про очікуваний (оціночний) у поточному році доход або про фактично одержані у звітному календарному році доходи, та інших відомостей про доходи громадян, зазначених у цьому розділі, які подаються відповідно до пункту 12 цієї Інструкції.

Перерахування утриманих сум податку до бюджету підприємства, установи, організації та фізичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють у порядку, передбаченому пунктом 10 цієї Інструкції.

Обчислення податку з фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці - за місцем здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміриодержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

( Абзац четвертий підпункту 14.1.2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 ) Сплата податку може провадитися громадянами авансом з оціночного доходу, а за окремими видами підприємницької діяльності - з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахуванням податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахунковий в 1,5 раза.

( Абзац п'ятий підпункту 14.1.2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 ) Перелік видів діяльності, що можуть здійснюватися на умовах фіксованої сплати прибуткового податку (шляхом придбання патенту), та розміри фіксованої суми податку (плати за патент) з них затверджуються Урядом Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

( Абзац шостий підпункту 14.1.2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 ) Розміри плати за патент встановлюються за ставками пункту 7.1 цієї Інструкції, виходячи із середньорічного доходу осіб, які займаються аналогічною діяльністю на підприємствах та які виконують аналогічну роботу в порядку підприємницької діяльності.

( Абзац сьомий підпункту 14.1.2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 ) Плата за патент справляється за діяльність у межах календарного року, але не менш як за 30 днів. Сплата податку за фіксованими розмірами (патентами) не звільняє громадян від обов'язку ведення обліку доходів і витрат та подання декларацій податковим органам.

( Абзац восьмий підпункту 14.1.2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 ) Зразок патенту і порядок його видачі встановлюються Головною державною податковою інспекцією України (додаток N 8).

На доходи громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і сплачують фіксований податок шляхом придбання патенту, не поширюються положення пунктів 5 та 6 цієї Інструкції. ( Підпункт 14.1.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

Доходи громадянина, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності. ( Підпункт 14.1.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

Платник фіксованого податку не звільняється від обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів, які виплачуються найманим працівникам (особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членам його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності). ( Підпункт 14.1.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, безпосередньо пов'язаних із цією діяльністю. Доходи, що отримуються від здійснення інших видів підприємницької діяльності, підлягають обліку, оподаткуванню і декларуванню у загальному порядку. ( Підпункт 14.1.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

14.2. Оподатковування доходів громадян податковими органами здійснюється на підставі:

декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року доход;

матеріалів перевірок діяльності громадян, проведених податковими органами;

отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утриманіподатки за довідкою ф. N 2.

Приклад. Підприємець "р" протягом року займався суто підприємницькою діяльністю, інших джерел доходу не мав. Сума чистого (оподатковуваного) річного доходу, за виключенням акцизного збору, матеріальних витрат, податку на добавлену вартість, склала 938916 крб. Обчислення прибуткового податку слід провести у такій послідовності:

а) визначається середньомісячний чистий доход 938916 крб. : 12 місяців = 78243 крб.

б) визначається сума прибуткового податку з середньомісячного доходу за ставками, наведеними в пункті 7.1 Інструкції 78243 крб. -46000 крб. = 32243 крб. (32243 крб. х 20%) : 100 + 4140 крб. = 10589 крб.

в) визначається річна сума прибуткового податку 10589 крб. х 12 місяців = 127068 карбованців.

14.3. Податок, обчислений податковими органами, нараховується і сплачуєтьсяв такому порядку:

протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету по 25 відсотків річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, - 25 відсотків суми, обчисленої їм податковимиорганами за оціночним доходом на поточний рік;

авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада;

суми плати за патент і суми податку, сплачені протягом року за місцем виплати доходу та у вигляді авансових платежів, пред'явлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.

У разі збільшення або зменшення протягом року доходу платника в межах 50 і більше відсотків проти очікуваного, податковими органами має бути проведено перерахунок сум податку за строками сплати, що не настали.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, азайво сплачені суми податку підлягають поверненню платнику не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку або за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

14.4. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щоквартально подають податковому органу декларації наростаючим підсумком з початку року в строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня - за I квартал, 9 серпня - за перше півріччя, 9 листопада - за 9 місяців, 9 лютого наступного року - за звітний рік). В декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рікабо інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період). Зазначені умови декларування поширюються також на приватних нотаріусів, адвокатів та осіб, які систематично провадять незалежну професійну діяльність. ( Абзац перший підпункту 14.4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98; Наказами ДПА N 53 від 14.02.2001, N 150 від 05.04.2001 )

Громадяни, які одержують інші доходи від регулярної діяльності, не зазначеної у частині першій цього підпункту (зокрема, здавання фізичним особам в оренду або в найом рухомого і нерухомого майна; збір та/або заготівля і продаж продукції флори і фауни (лісової, водної, морської продукції, грибів, ягід, лікарських рослин, птиці, звірів, риби, креветок, крабів, рапанів тощо); збір та/або заготівля і продаж вторинних ресурсів, металобрухту, макулатури, ганчір'я), подають декларації устроки, визначені законом, для місячного звітного періоду, на який припадає дата виникнення джерела доходу (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця). В ній вказується розмір фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного (оціночного) доходу до кінця поточного року. У разі припинення існування джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається до складу декларації за наслідками такого календарного року, яка подається податковому органу у строки, визначені законом (протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року). ( Абзац другий підпункту 14.4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадиться податковими органами у 15-денний строк з дня одержання декларації.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, оподатковуваний доход розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості громадян, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування.

Приклад. Громадянин "с" займається підприємницькою діяльністю. У промислійому допомагають два члени сім'ї, які разом з ним проживають. Один з членів сім'ї, як інвалід з дитинства, має право на пільгове оподаткування. Згідно з декларацією оподатковуваний доход становить 938916 крб., а за умови поділу його на три особи доход кожного становить 312972 карбованців.

У зв'язку з тим, що кожний член цієї сім'ї має самостійний доход, прибутковий податок кожному з них обчислюється окремо, а саме:

а) кожному з двох працездатних слід сплатити по 25776 крб. (312972 -(12 х 4600) : 12 = 21481 крб., з яких прибутковий податок за місяць становить 2148 крб., а за рік -25776 крб.;

б) третьму члену сім'ї, як інваліду з дитинства, з оподатковуваного доходу виключається щомісяця 5 неоподатковуваних мінімумів (5 х 4600) = 23000 крб., а за рік -276000 крб. З урахуванням зазначеного річний оподатковуваний доход становить 36972 крб., а за місяць -3081 крб., з якого податок складає 308 крб., а за рік -3696 карбованців.

V. Оподаткування доходів, що підлягають виплаті
з джерел в україні громадянам, які не мають
постійного місця проживання в Україні

15. Розміри оподаткування

З доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, у тому числі суб'єктам підприємницької діяльності, створеним згідно із законодавством інших держав, податок утримується у джерела виплатидоходів за ставкою, наведеною у пункті 7.3 цієї Інструкції без виключення з доходу встановлених чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму та пільг. ( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Зазначена ставка оподаткування застосовується тоді, коли інше не передбачене міжнародними договорами щодо усунення подвійного оподаткування доходів громадян.

Перерахування сум податку здійснюється в порядку, викладеному у пункті 10 цієї Інструкції.

15.1. При цьому доходом, отриманим із джерел в Україні, буде вважатися доход, виплачуваний підприємством, установою або організацією, заснованими згідно із законодавством України, або отриманий в результаті використання чи надання права користування власністю, яка знаходиться на території України.

Зокрема, до таких доходів відносяться доходи осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, від роботи на українських підприємствах, установах і організаціях, на спільних підприємствах з участю іноземних юридичних осіб і громадян, у міжнародних об'єднаннях і організаціях, доходи за виконання разових робіт, послуг, артистичної або спортивної діяльності, суми грошових призів, премійі подібних винагород за участь у конкурсах, а також доходи, отримані за створення, видання чи інше використання творів науки, літератури і мистецтва, а також винагороди авторам відкриттів, винаходів та промислових зразків, виплати по ліцензіях, доходи, отримані у вигляді дивідендів або процентів (за винятком процентівпо вкладах в установах банків) та виручка від продажу будь-яких товарів в Україні.

VI. Оподаткування доходів іноземних громадян
та осіб без громадянства

16. Визначення оподатковуваного доходу

16.1. Оподатковуваний доход іноземних громадян та осіб без громадянства (надалі - іноземні громадяни), які мають постійне місце проживання в Україні, визначається в тому ж порядку, що й оподатковуваний доход громадян України, крім суб'єктів підприємницької діяльності, створених згідно із законодавством інших держав, доходи яких підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 15 Інструкції. До оподатковуваного доходу іноземних громадян включаються:

16.1.1. суми надбавок, виплачуваних у зв'язку з проживанням в Україні;

16.1.2. суми, виплачувані для компенсації витрат на навчання дітей у школі, харчування, поїздки членів сім'ї платника у відпустку та інші аналогічні цілі.

16.2. До оподатковуваного доходу іноземних громадян не включаються:

16.2.1. суми, які відраховуються наймачем іноземних громадян до фондів державного соціального страхування і пенсійного забезпечення;

16.2.2. суми компенсації витрат за наймання житлового приміщення і на утримання автомобіля для службових потреб;

16.2.3. суми витрат на відрядження.

Суми, виплачені підприємствами, установами й організаціями у вигляді компенсації витрат на відрядження технічним спеціалістам із числа іноземних громадян узв'язку з їх роботою в Україні, не включаються до оподатковуваного доходу іноземних громадян, якщо виплати цих сум передбачено відповідним зовнішньоекономічним контрактом.

При цьому суми, виплачені додатково до заробітної плати за кожний день перебування в Україні, не вважаються компенсацією витрат на відрядження, за винятком випадків, коли ці витрати пов'язані з пересуванням іноземних громадян по території України або за її межами. Такі виплати враховуються як надбавка до заробітної плати й оподатковуються на загальних підставах. ( Пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

17. Розміри оподаткування

Доходи іноземних громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, підлягають оподаткуванню прибутковим податком за ставками, зазначеними у пункті 7 цієї Інструкції і за умовами, наведеними у відповідних її розділах для оподаткування аналогічних доходів громадян України.

Особисті доходи власників приватних компаній оподатковуються за порядком і за умовами, передбаченими розділом 4 цієї Інструкції.

При цьому до власників приватної компанії не належать іноземні громадяни, увласності яких знаходиться будь-яке підприємство (юридична особа), доходи якого в місці знаходження (реєстрації) за межами України підлягають оподаткуванню податком на прибуток корпорації або іншим аналогічним видом податку.

18. Порядок обчислення і сплати податку

18.1. Іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання в Україні і одержують доходи як в Україні, так і за її межами, подають декларації про одержані доходи за формою N 9, додаток N 9 (надалі ф. N 9) до податкової інспекції за місцем діяльності в Україні у порядку, зазначеному цією Інструкцією.

При цьому декларація про очікувані (оціночні) доходи у поточному році подається іноземними громадянами протягом одного місяця з дня прибуття в Україну незалежно від джерела одержання доходів. Надалі декларація про одержані доходи подається щоквартально у строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу і згідно з порядком, викладеним у першому абзаці підпункту 14.4 пункту 14). ( Абзац другий підпункту 18.1 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

Після закінчення року декларація про фактично одержані доходи подається у строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року і згідно з порядком, викладеним у першому абзаці підпункту 14.4 пункту 14), в якій зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку. ( Абзац третій підпункту 18.1 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

У разі припинення протягом календарного року діяльності та виїзду іноземних громадян з України, декларація про фактично одержані доходи подається не пізніше, як за місяць до виїзду.

18.2. З доходів іноземних фізичних осіб податок обчислюється податковим органом на підставі декларацій про доходи за місцем здійснення діяльності в Україні. Документом для сплати податку є платіжне повідомлення, що надсилається платникові податковим органом.

На підставі декларації про очікувані (оціночні) доходи платникові обчислюється авансова сума податку. Перерахунок суми податку здійснюється на підставі даних про фактично одержані доходи.

Сплата податку протягом року здійснюється рівними частками у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.

Доплата за перерахунками податку за звітний рік провадиться протягом місяцяз дня одержання платіжного повідомлення від податкового органу. Зайво сплачена сума податку за бажанням платника повертається йому або зараховується за його заявою в рахунок майбутніх платежів. Повернення податку провадиться не пізніше місяця з дня проведення остаточного розрахунку.

Приклад. Іноземній особі "с", яка постійно проживає в Україні, були пред'явлені авансові платежі податку на 1993 рік в сумі 362000 крб. На підставі поданої громадянином "с" 26 січня 1994 року декларації за звітний рік з фактично одержаного доходу податок обчислено в сумі 470000 крб. Доплата 108000 крб. = (47000

-362000) підлягає сплаті на підставі платіжного повідомлення від 5 лютого 1994 року протягом місяця, тобто до 5 березня.

Якщо іноземна особа одержує доходи в іноземній валюті, то в декларації розмір цих доходів відображається у валюті і одночасно карбованцях за курсом Національного банку на дату одержання доходу.

Приклад. Протягом місяця після приїзду в Україну на тривалий час (понад 183 дні) іноземна особа "ю" подала 20 травня 1993 року за місцем діяльності декларацію про очікувані (оціночні) доходи у поточному році на суму 3947 доларів США. За курсом Національного банку України на дату подання декларації цей доходстановив 3.856.219 крб. = (S3947 х 977 крб.). Сума прибуткового податку з доходу в карбованцях за діючими ставками прибуткового податку дорівнює 1.888.550 крб. і пред'являється для сплати як авансові платежі за строками, що не настали в 1993 році.

18.3. Пільги щодо податку надаються іноземним громадянам в такому ж розмірі і на тих підставах, що й для громадян України. Іноземні громадяни, які мають право на пільги на дітей, при поданні до податкового органу декларації вперше зобов'язані додати до неї відповідні документи, що підтверджують наявність утриманців.

Документи затверджуються компетентним органом країни, в якій платник постійно проживав до прибуття в Україну, а у разі, коли утриманець перебуває на території України, документи подаються в порядку, встановленому для громадян України.

18.4. Справляння податку з іноземних громадян може бути припинено або обмежено відповідними міжнародними договорами.

Для звільнення від оподаткування в такому випадку видаються спеціальні вказівки Головної державної податкової інспекції України.

VII. Забезпечення дотримання вимог інструкції
про прибутковий податок з громадян

19. Обов'язки громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

19.1. Громадяни, доходи яких підлягають оподаткуванню відповідно до Декрету "Про прибутковий податок з громадян", ( 13-92 ) зобов'язані:

19.1.1. вести облік доходів, одержаних протягом року, і витрат, безпосередньо пов'язаних з їх одержанням. Громадяни, які одержують доходи лише за місцем основної роботи, цього обліку не ведуть;

За окремими видами підприємницької діяльності (надання послуг пасажирським транспортом, торгівля) облік має вестися також із застосуванням технічних засобів -лічильників, касових апаратів тощо.

Громадяни, які одержують доходи від здійснення будь-якої підприємницької діяльності, пов'язаної з виробництвом, реалізацією товарів, наданням послуг, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат за формою N 10, додаток N 10. Залежно від виду і специфіки підприємницької діяльності, податкові інспекції можуть вносити зміни і доповнення до книги ф. N 10. Підсумкові дані книги обліку доходіві витрат за квартал (рік) є підставою для заповнення громадянами декларацій продоходи, що підлягають оподаткуванню.

Громадяни, які одержують авторські винагороди, повинні вести облік доходів і витрат, пов'язаних зі створенням того чи іншого конкретного твору, відкриття, винаходу або промислового зразка і т. ін.

Громадяни, які не займаються підприємницькою діяльностю, ведуть облік доходів, витрат та сплачених податків за ф. N 4 цієї Інструкції.

19.1.2. подавати в передбачених Декретом "Про прибутковий податок з громадян" випадках податковим органам декларації про доходи і витрати за формами, що їх встановлює Головна державна податкова інспекція України, та інші необхідні документи, які підтверджували б достовірність вказаних у деклараціях даних. Неподання громадянином декларації вважається приховуванням доходів від оподаткування.

Залежно від змін у податковому законодавстві та необхідності уніфікації, додекларацій ф. N 1 і ф. N 9 можуть бути внесені зміни та доповнення.

Декларація подається особисто платником до податкової інспекції за місцем проживання або надсилається поштою. При особистому поданні декларації датою подачі вважається дата реєстрації її у податковій інспекції, а при надсиланні декларації поштою -дати відправки на штампі відділення зв'язку;

19.1.3. пред'являти підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності, які виплачують доходи, а також податковим органам документи, що підтверджують право на одержання пільг;

19.1.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати до бюджету належні до сплати суми податку;

19.1.5. допускати службових осіб податкових органів у приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів;

19.1.6. зберігати облікові дані про доходи, витрати та сплату податків протягом трьох років.

19.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані:

19.2.1. своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховува до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню у джерела виплати;

19.2.2. своєчасно подавати податковим органам відомості за встановленою формою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню;

19.2.3. у 3-денний строк повідомляти податкові органи за місцем реєстрації громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, про відкриття в установах банків розрахункового рахунку.

19.3. При укладенні договорів та інших угод забороняється включення податкових застережень, відповідно до яких підприємства, установи, організації, а такожфізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку за громадян.

19.4. Контроль за додержанням положень Декрету "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) та цієї Інструкції покладається на державну податкову службу в України.

19.4.1. На податкові органи покладаються перевірки правильності визначення сукупного оподатковуваного доходу, утримання прибуткового податку, надання пільг, своєчасності і повноти перерахування до бюджету утриманих сум підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Перевірки проводяться не рідше одного разу на два роки відповідно до річного плану - графіка податкової інспекції, який складається на початку кожного року.

Підприємства, установи і організації, де були встановлені значні порушення законодавства при утриманні прибуткового податку, перевіряються повторно протягом року в частині виконання пропозицій за актом попередньої перевірки.

19.4.2. Особливого значення слід надавати перевірці своєчасності та повноті перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку згідно з вимогами пункту 10 цієї інстукції.

З метою контролю за своєчасним і повним перерахуванням до бюджету прибуткового податку слід використовувати записи по особових рахунках ф.15, які ведуться в бухгалтерії податкової інспекції, а при перевірках на підприємствах порівнювати їх з даними бухгалтерського обліку підприємств (записи по рахунку " Розрахунки з бюджетом" N 68 (у бюджетних установах - N 173) про перераховані до бюджету суми податку) і платіжними документами. При виявленні розбіжностей щодо перерахованих до бюджету сум податку між даними податкової інспекції і бухгалтерії підприємств, слід порівняти ці документи з даними платіжних повідомлень на сплату податку, які знаходяться в установі банку.

Для визначення загальної суми нарахованого прибуткового податку слід порівняти записи бухгалтерського обліку підприємства про нараховані суми податку (по кредиту рахунку "Розрахунки з бюджетом" N 68 /173/) з підсумками сум податку, утриманого по всіх відомостях на виплату заробітної плати.

Щодо визначення заборгованості по прибутковому податку, утриманого, але не перерахованого підприємством у встановлений строк до бюджету, то слід мати на увазі, що по кредиту рахунку N 68 "Розрахунки з бюджетом" показується вся сума утриманих податків за поточний місяць, в тому числі і податок, утриманий після встановленого строку, який буде перерахований до бюджету в черговий строк перерахування.

Приклад. В січні ц. р. із заробітної плати працівників утримано податку 120000 крб. і при виплаті заробітної плати за першу половину січня (16 січня) перераховано до бюджету 95000 крб. з 17 по 31 січня було утримано додатково податку з виплат за сумісництво 3000 крб. Ці суми (120000 + 3000) занесені в кредит рахунку N 68, а по дебету цього рахунку -95000 крб. заборгованість бюджету станом на 1 лютого становить 25000 крб. (120000 -95000), на яку нараховується пеня в розмірі 5 відсотків за кожний день прострочення.

Крім цього, проводяться вибіркові перевірки правильності утримання податку по особових рахунках робітників, відомостях на виплату заробітної плати та іншихдокументах. При встановленні суттєвих помилок проводяться суцільні перевірки всіх особових рахунків. Одночасно перевіряється правильність утримання прибуткового податку з доходів громадян, які працюють за сумісництвом або виконували роботи за договорами, та з виплат за інші роботи. Також перевіряється утримання податку з дивідендів за акціями та внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств.

Неперераховані, а також не утримані або утримані не повністю суми податку іпеня стягуються з підприємств, установ і організацій податковими інспекціями у безспірному порядку, а службові особи цих організацій притягуються до адміністративної відповідальності в порядку, зазначеному у п.21.5 цієї Інструкції.

19.4.3. Працівники податкових органів зобов'язані контролювати та забезпечувати:

- своєчасну подачу громадянами декларацій про доходи і ретельно перевіряти їх на підставі матеріалів, які є у податкових інспекціях, а також подачу підприємствами, установами і організаціями довідок ф. N 2, необхідних для правильного і повного оподаткування доходів платників;

- обстеження діяльності громадян, пов'язаної з одержанням доходів, у строки, встановлені керівником податкової інспекції;

- здійснення перевірок у місцях реалізації виробів, надання послуг та виконання інших робіт.

20. Порядок утримання і повернення неправильно
утриманих сум податків

У випадку несвоєчасного залучення громадян до сплати податку або неправильного оподаткування їх доходів, стягнення або повернення відповідної суми податку допускається не більш як за три роки до виявлення факту неправильного оподаткування.

Суми податку, не стягнені через ухилення платника від оподаткування, стягуються за весь час ухилення від їх сплати.

Не утримані (утримані неповністю або несвоєчасно), а також не перераховані до бюджету суми податку, що підлягають стягненню, стягуються у безспірному порядку податковим органом з підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачували доходи громадянам.

З громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і не мають розрахункових рахунків в установах банків, стягнення прибуткового податку провадиться через нотаріальні контори за виконавчими написами або у судовому порядку.

При наявності фактів перерахування підприємством, установою, організацією і фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності сум податку за своїх працівників, зазначені суми включаються до складу оподатковуваного доходу цих працівників з відповідним переобчисленням суми прибуткового податку.

21. Відповідальність за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ).

21.1. Відповідальність платників податку за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" визначається відповідно до чинного законодавства.

21.2. За прострочення встановлених строків сплати податку справляється пеня у розмірах, визначених законом (статтею 16 Закону України від 21 грудня 2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами"). ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГДПІ N 87 від 16.10.96, Наказами ДПА N 619 від 07.12.2000, N 53 від 14.02.2001; в редакції Наказу ДПА N 150 від 05.04.2001 )

22. Оскарження дій податкових інспекцій та їх службових осіб

Оскарждення дій податкових інспекцій та їх службових осіб провадиться в порядку, передбаченому чинним законодавством. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 150 від 05.04.2001 )

Заступник начальника Головної
державної податкової інспекції України В. А. Мороз

Начальний Управління податкової політики А. П. Фурман

Начальник Управління опо
даткування доходів громадян, майна та землі Ю. Г. Бондаренко

Начальник Управління
економічного аналізу, обліку та звітності А. Г. Парпалига

Начальник юридичного відділу I. I. Лонюк

Літредактор О. Д. Майборода

Додаток N 1
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян
Форма N 1

Державній податковій інспекції по
________________________________
(назва інспекції)
вхідний N
за алфавітом N

Декларація
про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року
або за інший період звітного року

   Розділ 1                               
Ідентифікаційний
номер __________

Повідомляю, що я -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові)

   проживаю за адресою ------------------------------------------
телефони: квартирний ------------, службовий ------------------ одержав у 200_ році такі доходи:

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ роботи (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні виплати, винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, по договорах цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також від виконання разових та інших робіт):

Місце основної роботи,
де зберігається трудова
книжка (повне наймену-
вання та код юридичної
особи за ЄДРПОУ)

Всього
За який час
одержано доход
з---------------
по -------------


                            х
Сума
нарахову-
ваного
доходу


Сума
утрима-
ного
податку


1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

Де одержано доходи і за
що (підприємство або
особа, зареєстрована як
підприємець та код юри-
дичної особи за ЄДРПОУ)

Всього
За який час
одержано доход
з ------------------
по ----------------


                          х
Сума
нарахову-
ваного
доходу


Сума
утрима-
ного
податку


1.3. Доходи, одержані мною від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):

Види діяльності
за кодом КВЕД,
за здіснення
яких одержано
доход


Всього
Сума
одержаного
валового
доходуВитрати,
пов'язані
з одержан-
ням доходуСума
чистого
доходу
Сума податку,
сплаченого
авансом та
утриманого
підприємст-
вами

1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦Назва країни, в ¦Місяць,в якому¦Сума одержаного до-¦Сума податку, яка  ¦
¦якій або з якої ¦одержано дохід¦ходу               ¦сплачена (утримана ¦
¦одержано дохід  ¦              ¦                   ¦за кордоном)       ¦
¦(місто, назва   ¦              +-------------------+-------------------¦
¦організації, яка¦              ¦в інозем.¦в укр.крб¦в інозем.¦в укр.крб¦
¦виплатила дохід)¦              ¦валюті   ¦         ¦валюті   ¦         ¦
+----------------+--------------+---------+---------+---------+---------¦
¦Всього          ¦              ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в____________________________________(назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.

Розділ 2

Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства, я маю право на такі пільги по прибутковому податку:

2.1. На виключення п'яти (десяти, п'ятнадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за----------------місяців в сумі------------грн. Підстава для виключення---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за----------------------місяців в сумі-----------------------------грн.

Відомості про дітей віком до 16 років:

   ------------------------------------------------------------------
     N  Прізвище,  ім'я              рік і місяць народження
     ------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------------------------------------

2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела іх одержання на придбання акцій, та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктівпідприємницької діяльності в загальній сумі ----------------------грн. Відповідні підтвердження додаються.

2.4. На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій ______ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

Розділ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200_ рік, становить______________________________гривень.

3.2. Одночасно повідомляю, що наступному 200_ році я передбачаю одержати сукупний оподаткований доход-----------------гривень.

Розділ 4

Відомості про власність та земельні ділянки

   ------------------------------------------------------------------
      Перелік            Місце     Вартість за дани    Площа виділеної
      власності       знаходження  ми інвентарбюро    земельної ділянки
                                       (грн.)          (в кв. метрах)
     ------------------------------------------------------------------
      1. Жилий будок
      2. Власна квартира
      3. Дачний будинок
      4. Земельні ділянки                          х
     ------------------------------------------------------------------

5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

Марка -------------------------Модель----------------------------------Потужність двигуна-----------------------------------------

Правильність, зазначених у цій декларації відомостей,

СТВЕРДЖУЮ---------------------------------------------------- (підпис, дата)

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000, N 53 від 14.02.2001 )

Штамп підприємства
(назва, код юридичної особи
за ЄДРПОУ, номер телефону)
Додаток N 2
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма N 2

вхідний N
за алфавітом N

(назва податкової інспекції,
якій надсилається довідка)

Довідка
про суму виплаченого доходу і утриманого податку
у 200_ році не за місцем основної роботи, в т.ч.
за сумісництвом та цивільно-правовими договорами
Ідентифікаційний
номер __________

1. Прізвище, ім'я _______________________________________________________:________________________________________
та по батькові _________________________________________________________:________________________________________

2. Адреса постійного___________________________________________________ :________________________________________
місця проживання _____________________________________________________:________________________________________

3. Сума нарахованого__________________________________________________ :________________________________________
доходу (в крб.) ________________________________________________________:________________________________________
з місяць (період)

4. Сума утриманого ____________________________________________________:________________________________________
податку (в крб.) _______________________________________________________:________________________________________

5. Сума виплаченого доходу_____________________________________________.________________________________________
Дата виплати_________________________________________________________.________________________________________

6. За що (роботи, ______________________________________________________:________________________________________
послуги та ін)_________________________________________________________:________________________________________
зроблено виплату_____________________________________________________ :________________________________________

7. Додаткові _________________________________________________________:_________________________________________
відомості ____________________________________________________________:_________________________________________

   
Мп Головний бухгалтер---------------------------------
  (прізвище, ініціали, підпис)

(Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000, N 235 від 11.06.2001)

Штамп підприємства
(назва, код юридичної
особи за ЄДРПОУ,
номер телефону)
                                                                                                   
Додаток N 3
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

                                                                                                Форма N 3

__________ N____________


Довідка

Ідентифікаційний
номер __________

Видана---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що йому (їй) в 200____ році за період з ---------------------------------200_ р. по------------------------------------200_ р.

за-------------------------------повних відпрацьованих місяців:

1. Нараховано сукупний доход в сумі---------------------грн.,

2. З цього сукупного доходу проведено такі вирахування:

2.1. Вирахування на дітей до 16 років-------------------грн.,

2.2 Вирахування 1, 5 і 10 розмірів мінімальної заробітної плати (зазначити підставу) ----------------------грн.,

2.3. Внески на придбання акцій, благодійні та інші цілі------------------------------------------------------------------------------------------------

(перелічити та зазначити суму) -------------------------------------------грн.

2.4. Внески на пенсійні рахунки відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках ________ грн.

2.5. Сума допомоги, вартість подарунків (призів)__________грн., яка не включена до сукупного доходу.

3. Сума сукупного доходу, з якого справлявся податок --------------------------грн.

4. Сума утриманого прибуткового податку-------------------грн.

Примітка: Виправлення, підтирання не дозволяються.

МП Головний бухгалтер------------------------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, підпис)

( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000, N 235 від 11.06.2001 )

Додаток N 4
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян
Форма N 4

Книга обліку
доходів, одержаних платником прибуткового податку
протягом 200_ календарного року

Місяць

Від кого одержано доход і за що
Нараховано
доходу
Сума пільг
і витрат,
безпосередньо пов'язаних з
одержанням
доходів
Оподатковуваний
доход
Сплачено
(утримано)
податку   1      2     3         4       5         6

Примітка: Підсумкові записи розробляються щомісяця та наростаючим підсумком з початку року.

( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

Додаток N 5
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Нормативи
витрат, що враховуються при оподаткуванні сум
винагород авторів творів науки, літератури і
мистецтва, відкриттів, винаходів і
промислових зразків


п/п
Вид діяльності

У відсотках до
суми нарахова-
ної винагороди
1.
2.

3.
4.
5.
6.Створення літературних творів
Створення художньо-графічних творів
і фоторобіт для друку
Створення творів архітектури
Створення творів скульптури, монументально-
декоративного живопису, декоративно-приклад-
ного і оформлювального мистецтва, станкового
живопису, театрально- і кінодекораційного
мистецтва і графіки у різній техніці
Створення дизайнерських розробок
Створення музичних творів:
- музично-сценічних творів (опер, балетів,
музичних комедій), симфонічних, хорових, ка-
мерних творів, творів для духового оркестру;
- інших музичних творів, у тому числі для друку
15

30
15
40
2040
25
7.
8.
Створення інших творів науки, літератури і мистецтва
Відкриття, винаходи і створення промислових
зразків


30*

*до суми винагороди, одержаної за перші два роки використання

Додаток N 6
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Норми
витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
без створення юридичної особи та інших доходів

 Види діяльності 

Норми
(у відсотках до суми валового доходу)
                                                   I. Виготовлення:
Столярних виробів
Виробів з жерсті
Взуття жіночого
Взуття чоловічого
Одягу верхнього з хутра
Одягу в'язаного
Весільних нанядів
Головних уборів з хутра
Одягу верхнього
Пухових хусток в'язаних
Головних уборів в'язаних
Килимів тканих
Одягу легкого
Пам'ятників
Штучних квітів
Галантереї
Біжутерії
Макраме, мережива
Головних уборів з тканин
Похоронних вінків
Садово-городнього інструменту
Гончарних виробів
Цукерок
Прохолоджувальних напоїв
Вафельних коржів
Риболовецьких снастей
Корзин із лози
Малярних щіток
Віників із сорго
Виробів з гіпсу
Кліток для птиць
Випалювання вапна

60
60
60
60
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
35
35
35
30
30
30
                                      II. Надання послуг:

Послуги вантажним автотранспортом
Ремонт та будівництво житла
Оранка присадибних земельних ділянок
Ремонт взуття
Вичинка шкір
Вулканізація камер
Зубопротезування
Рихтування та фарбування автомобілів
Технічне обслуговування автомобілів
Послуги пасажирським автотранспортом
Ремонт побутових машин та приладів
Ремонт радіо та телевізіфної апаратури
Розпилювання дров
Музичне обслуговування
Ремонт годинників
Відео та звукозапис
Гравірування
Фотографічні роботи
Перукарські послуги
Педикюрні послуги
Друкарські послуги
Здавання в найми (в піднайм) житла
Посередницька діяльність


55
50
50
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
35
35
30
30
25
25
25
25
25
5
                           III.Інші види діяльності:

Розведення хутрових звірів
кліткового утримання
Розведення декоративних птахів
Розведення акваріумних риб
Здійснення інших видів діяльності
включаючи торговельну50
45
45

25

Додаток N 7

Про склад валових витрат виробництва (обігу), що
виключаються з валового доходу суб'єктів
підприємницької діяльності - фізичних осіб

Відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не є юридичною особою і платником податку на прибуток, не має обов'язку вести бухгалтерській облік, тому формує витрати за переліком статті 5 "Валові витрати" і відповідно до статті 8 "Амортизація" вказаного Закону (334/94-ВР) з деякими особливостями.

Положення статі 5 ("Валові витрати") застосовуються в частині підтвердження первинними документами витрачених сум згідно із операціями (які відповідають переліку статті 5), за результатами або за участю яких у податковому періоді (у звітному кварталі) безпосередньо отриманий дохід.

Відповідно до статті 8 ("Амортизація") можливо додатково зменшити валовий дохід виключно на суми витрат, які підлягають амортизації і не перевищують розмір амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів, лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно з Порядком, який встановлюється Міністерством фінансів України.

До декларації про доходи, одержані за звітний період, включаються тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу у будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально.

Будь-які суми витрат фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності до моменту одержання доходу від результату такої діяльності є його власним ризиком згідно статті 1 Закону України "Про підприємництво" (698-12). Тобто, виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду не всіх підряд видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо цьому доходу відповідає.

До складу витрат фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, зареєстрованого як платник податку на додану вартість (далі ПДВ), також включаються суми ПДВ внесені до бюджету. Не включаються до валових витрат і валового доходу суми ПДВ, які входять до ціни придбаних та проданих товарів (робіт, послуг) відповідно. ( Додаток 7 в редакції Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001 )

Додаток N 8
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян
Форма N 8

Корінець патенту N

Виданий ______________________________________________________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові )

Адреса ( за паспортом ) __________________________________________________________________________________________________

Строк дії _______________________________________________________________________________________________________________

Вартість патенту сплачено в сумі ____________________ крб.

Патент одержав " ____" ________________________199 р. ___________ (підпис)

______________________________________________________лінія відрізу ______________________________________________________

Герб України

Головна державна податкова інспекція України

Державна податкова інспекція по _________________________ району (місту) ____________________________________області

ПАТЕНТ N

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. "Про прибутковий податок з громадян" виданий

_____________________________________________________________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові )

який (яка) проживає ____________________________________________________________________________________________________

( адреса за паспортом )

________________________ Код платника N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Підстава для видачі патенту 2. Вид підприємницької діяльності 3. Строк дії патенту з ______________ по __________________ 4. Хто з працездатних бере участь у діяльності 5. Сума фіксованої плати прибуткового податку за патент Видано " " ________________ 199 року

М. П. Начальник державної податкової інспекції _______________________________________________________ ( підпис )

Патент дійсний за наявності документа, що посвідчує особу.

Порядок
видачі патентів на право здійснення підприємницької
діяльності на умовах фіксованої сплати прибуткового податку

Перелік видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися на умовахфіксованої сплати прибуткового податку (шляхом придбання патенту), та розміри фіксованої суми податку (плати за патент) затверджуються Урядом Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Доцільно встановлювати видачу патентів на види діяльності, пов'язані з наданням послуг (перевезення пасажирів і вантажів, ремонт, будівництво, репетиторство та інше).

Патенти видаються державними податковими інспекціями на будь-яку кількість місяців в межах календарного року, але не менше як на один місяць ( 30 календарних днів ). Патенти видаються лише громадянам -суб'єктам підприємницької діяльності, які одержали на це дозвіл (свідоцтво) виконкому місцевої Ради народних депутатів, а у відповідних випадках і ліцензію.

Сума сплаченого фіксованого прибуткового податку у вигляді патенту підлягаєперерахуванню, якщо фактичний річний доход платника перевищує розрахунковий в 1,5 раза.

Патенти є бланками суворого обліку і повинні зберігатися у сейфах або шкафах, що надійно зачиняються. Видані патенти реєструються в журналі спеціальної форми з розподілом за видами підприємницької діяльності, на які затверджено патент. Передача патента іншим особам категорично забороняється. Після закінчення строку дії патенту, він підлягає поверненню до податкової інспекції.

Додаток N 9
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян
Форма N 9

Декларація
про доходи іноземної фізичної особи, яка
постійно проживає в Україні, за 200_ рік

Ця декларація є попередньою, квартальною, остаточною
(потрібне підкреслити)

1. Прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний номер ____________________________

2. Держава постійного проживання до прибуття в Україну

3. Дата прибуття в Україну

4. Адреса проживання в Україні

5. Заняття (вид діяльності)

6. Наймач

7. Сімейний стан

8. Прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка)

9. Місце проживання дружини (чоловіка), вид діяльності і джерело доходу

10. Особи, які не мають особистих джерел доходу і знаходяться виключно на моєму утриманні:

______________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Родинні стосунки
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

11. Відомості про доходи, фактично одержані за звітний період:

____________________________________________________________________________________________________________________

Від кого одержано
доход (назва, код
юридичної особи
за ЄДРПОУ)
Дата
одержання
доходу
Сума одержаного
доходу
у валюті                    в крб.
Сума утриманого
податку
у валюті                   в крб.
1  2     3                              4  5                              6
____________________________________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

______________________________________________________________________________________________________________________

12. Компенсаційні виплати на відрядження і утримання автомобіля

13. Компенсаційні виплати для покриття витрат найманого житла

14. Інші відомості

15. Телефони: службовий N

Правильність відомостей декларації стверджую.

" ____ " ___________ 200_ р. _______________ (підпис)

( Додаток N 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000 )

Додаток N 10
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян
Форма N 10

Книга
обліку доходів і витрат,
яку ведуть громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності
протягом календарного року

_______________________________________________________________________________________________________________________

Період
обліку
(день,
тиждень
місяць,
рік)
Кількість
виготовле
ної про-
дукції,
наданих
послуг
Витрати
на ви-
робни-
цтво
продук-
ції
Кількість
проданої
продукції,
(наданих
послуг)
Ціна

продажу
продукції
(послуг)
Сума
виру-
чки
(до-
ходу)
Чистий
доход

(крб.)

1 2 3 4 5 6 7

______________________________________________________________________________________________________________________

Примітка: За необхідності, з урахуванням специфіки окремих видів діяльності , у книгу обліку доходів і витрат, за погодженням з податковою інспекцією, можут ь бути внесені зміни і доповнення.

Книга нумерується, прошивається, стверджується підписом начальника або заступника начальника податкової інспекції та печаткою.

Додаток N 11

ДПІ у ______________________ районі (місті)
______________________________________
(повна назва підприємства)
п/р ______________ в _________________
________________ МФО _________________
код за ЄДРПОУ ________________________
Місцезнаходження _____________________
Директор _____________________________
тел.: р._______________, дом._________
Головний бухгалтер ___________________
тел.: р._____________, дом.___________

Звіт
про результат річних перерахунків
прибуткового податку з громадян за 200___ р.

   ------------------------------------------------------------------
Особистих рахунків| Наслідки перерахунків | Усього:
(О.Р.) |---------------------------|- до повернення (-)
| Недобір | Перебір |- до стягнення (+)
------------------+-------------+-------------+-------------------
Усього|Зроблено | О.Р. | Сума | О.Р. | Сума | О.Р. | Сума
за |перерахун- | | | | | | (-) (+)
штатом|ків | | | | | |
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------------------------------------------------------------------

Директор _________________________ __________________________

Головний бухгалтер _______________ __________________________

(дата, печатка підприємства)"

( Інструкцію доповнено Додатком 11 згідно з Наказом ДПА N 53 від 14.02.2001 )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 17 від 18 травня 1993 р.

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 р. за N 64

Про внесення змін і доповнень
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. N 43-93 "Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", що затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. N 12, згідно з додатком.

2. Начальнику Управління оподаткування доходів громадян, майна та землі Бондаренку Ю. Г. та начальнику юридичного відділу Лонюку I. I. у триденний термін забезпечити внесення до зазначеної Інструкції змін і доповнень та подати для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника - Мороза В. А.

Заступник Міністра фінансів, начальник Головної
державної податкової інспекції України В.П.Тентюк

Заступник начальника Головної
державної податкової інспекції України В.А.Мороз

Начальник Управління податкової політики А.П.Фурман

Начальник Управління опо-
даткування доходів громадян, майна та землі Ю.Г.Бондаренко

Начальник Управління
економічного аналізу, обліку та звітності А.Г.Парпалига

Начальник юридичного відділу I.I.Лонюк

Літредактор О.Д.Майборода

Додаток
до наказу Головної державної
податкової інспекції України
від 18 травня 1993 р. N 17

Зміни і доповнення,
що вносяться до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян"

1. Частину четверту пункту 2 доповнити словами "крім доходів, одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються за цінами продажу продукції державі";

2. Пункт 5 доповнити підпунктами 5.15, 5.16, 5.17 і 5.18 такого змісту:

"5.15 суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника;

5.16. суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока;

5.17. вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;

5.18. суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів.";

3. Підпункт 5.11 доповнити частиною третью такого змісту: "Суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових призів та подарунків, що надається в інших випадках, у межах двана дцяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно";

4. Підпункт 6.4 доповнити цифрами 5, 6 і 7 такого змісту:

"5) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;

6) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;

7) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ).