Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 січня 1993 р. N 50
м.Київ

Про стипендіальне забезпечення студентів,
учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМУ
N 950 від 08.08.200
1)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 565 від 18.08.
94
N 727 від 20.10.
94
N 871 від 26.12.
94
N 45 від 20.01.
95
N 107 від 08.02.
95
N 413 від 13.06.
95
N 780 від 02.10.
95
N 37 від 10.01.
96
N 835 від 26.07.
96
N 1542 від 23.12.96
)

( Додатково див. Постанову КМ N 114 від 03.02.97 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1263 від 14.11.
97
N 2081 від 28.12.
98
N 1880 від 13.10.
99
N 2040 від 04.11.99
)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 р. "Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії" (19-92) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з 1 січня 1993 р. стипендії студентам, учням і слухачам навчальних закладів, а також аспірантам і докторантам згідно з додатками N 1 і 2. ( Збільшити з 1 грудня 1994 р. на 20 відсотків розміри стипендій та інших виплат студентам, учням та слухачам навчальних закладів згідно з Постановою КМ N 871 від 26.12.94; збільшити з 1 січня 1995 року в 1,17 раза розміри стипендій та інших виплат студентам, учням та слухачам навчальних закладів понад розміри, передбачені Постановою КМ від 26.12.94 N 871 згідно з Постановою КМ N 45 від 20.12.95 )

Затвердити Порядок призначення і виплати стипендії студентам, учням і слухачам навчальних закладів, а також аспірантам і докторантам згідно з додатком N 3.

2. Установити студентам на період проходження виробничої (педагогічної) практики, пов'язаної з виїздом з місця розташування навчального закладу, виплату добових у розмірі 50 відсотків від рівня, встановленого для працівників державних підприємств, установ і організацій, та відшкодування витрат на найом житла відповідно до чинного законодавства.

3. Міністерству фінансів передбачити кошти на введення з 1 січня 1993 р. нових розмірів стипендій.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1991 р. N 370 "Про додаткові заходи соціального захисту студентів вищих, учнів середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 14);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 333 "Про розміри добових студентам і учням на період проходження практики поза місцем розташування навчального закладу" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 151).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 50

I. Розміри стипендій
студентів та учнів

     ------------------------------------------------------------------
Середній | Розміри стипендій у неоподатковуваних мінімумах
бал | доходів громадян
успішності|-------------------------------------------------------
| для студентів | для студентів | для учнів
| вищих навчальних | вищих навчальних | професійно-
| закладів III і IV | закладів I і II | технічних
| рівня акредитації | рівня акредитації | навчальних
| | | закладів
------------------------------------------------------------------
3 -4,99 1,0
4 - 4,99 1,5 1,0
5 1,7 1,15 1,15

II. Розміри
стипендій аспірантів і докторантів

Аспірантам і клінічним ординаторам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, стипендія встановлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу викладача-стажиста (крім аспірантів Української академії державного управління при Президентові України з числа випускників цієї Академії).

Докторантам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, стипендія встановлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук.

У разі коли розміри зазначених стипендій для аспірантів, клінічних ординаторів та докторантів вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, нижчі від діючих, на період навчання в даному вищому навчальному закладі, науково-дослідному інституті та установі зберігається діючий розмір стипендії.

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 565 від 18.08.94, N 727 від 20.10.94, N 45 від 20.01.95, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95,N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96, N 1263 від 14.11.97, N 1542 від 23.12.96, N 2081 від 28.12.98, в редакції Постанови КМ N 1880 від 13.10.99 )

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 50

( Збільшити з 1 грудня 1994 р. на 20 відсотків розміри
стипендій та інших виплат студентам, учням та
слухачам навчальних закладів згідно з Постановою
КМ N 871 від 26.12.94;
збільшити з 1 січня 1995 року в 1,17 раза розміри стипендій
та інших виплат студентам, учням та слухачам навчальних
закладів понад розміри, передбачені Постановою КМ
від 26.12.94 N 871 згідно з Постановою КМ N 45 від 20.01.95 )

Особливі підстави для встановлення розмірів стипендій слухачам, студентам і учням

1. Слухачам підготовчих відділень, у тому числі підготовчих вокальних відділень при консерваторіях, стипендія встановлюється в розмірі 0,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96, в редакції Постанови КМ N 2040 від 04.11.99 )

2. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл щомісячні стипендії встановлюються в таких розмірах:

VIII клас - 0,4 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
IX клас - 0,45 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
X клас - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
XI - XII класи - 0,55 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95,N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96, в редакції Постанови КМ N 2040 від 04.11.99 )

3. Слухачам студій підготовки акторських кадрів стипендія встановлюється в розмірі 0,66 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 від 02.10.95, N 37 від 10.01.96, N 835 від 26.07.96, в редакції Постанови КМ N 2040 від 04.11.99 )

4. Учням першого і другого курсів училищ олімпійського резерву стипендія встановлюється в розмірі 50 відсотків від розміру стипендії за підсумками навчання, що передбачено для студентів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації.

5. Студентам, які навчаються за спеціальностями 0101 - математика, 0102 - прикладна математика, 0103 - механіка, 2204 - програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем, 1010 - атомні електростанції і установки, розмір стипендії збільшується на 20 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

6. Учням, які навчаються не більше 10 місяців при підготовці механізаторів, з числа осіб, які закінчили середні загальноосвітні школи і навчалися в них автосправі, роботі на тракторах, комбайнах та інших сільськогосподарських машинах, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил України і зарахованих при черговому прийомі до професійних навчальних закладів безпосередньо після звільнення у запас, а також для набуття інших фахів, з числа осіб, які закінчили середні загальноосвітні школи та вивчили в них основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, розмір стипендії збільшується на 20 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

7. Студентам та учням із числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і які віднесені до I та II категорій, та студентам й учням, які віднесені до III та IV категорій і проживали до вступу у навчальні заклади на територіях радіоактивного забруднення не менше двох років, розмір стипендій збільшується на 100 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

8. Студентам і учням із числа колишніх військовослужбовців, які стали інвалідами і які прирівнені до інвалідів війни, розмір стипендії збільшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання, а тим, які перебувають на повному державному забезпеченні та державному забезпеченні або одержують безкоштовне харчування - на 10 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. (Пункт 8 доповнено згідно із Постановою КМ N 565 від 18.08.94 ).

9. Студентам із числа колишніх учасників бойових дій у мирний час розмір стипендії збільшується на 30 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно із Постановою КМ N 565 від 18.08.94 ).

10. Студентам із числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, розмір стипендії збільшується на 30 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання.

11. Учням, які забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків, а тим, які забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків стосовно до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 565 від 18.08.94 ).

12. Студентам і учням із числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків та перебувають на повному державному і державному забезпеченні, крім тих, які перелічені в пункті 7 цього додатка, розмір стипендії зменшується на 15 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 12 доповнено згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 ).

13. Студентам, які перебувають на повному державному забезпеченні, крим тих, які перелічені в пункті 7 цього додатка, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

14. Студентам із числа колишніх учасників бойових дій у мирний час і які перебувають на повному державному забезпеченні, розмір стипендії зменшується на 20 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 565 від 18.08.94 )

15. ( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 565 від 18.08.94 ). Учням із числа дітей загиблих військовослужбовців і осіб, прирівнених до інвалідів Великої Вітчизняної війни I і II груп, які перебувають на повному державному забезпеченні, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання (сімейним учням на 30 відсотків).

16. Трактористам-машиністам і механізаторам, які направлені колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами на перепідготовку в професійні навчальні заклади, розмір стипендії зменшується на 70 відсотків по відношенню до встановленого розміру за підсумками навчання (особам з числа сімейних - на 65 відсотків).

17. Глухонімим і сліпим студентам розмір стипендії збільшується на 50 відсотків по відношенню до встановленого за підсумками навчання.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 50

Порядок
призначення і виплати стипендій студентам, учням,
слухачам навчальних закладів, а також аспірантам
і докторантам

1. Стипендія - грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються на денних відділеннях (факультетах) вищих та професійних навчальних закладів, а також особам, які проходять підготовку в аспірантурі та докторантурі, незалежно від інших виплат, передбачених законодавством України. Вона забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо отримання громадянами вищої та професійної освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання.

2. Стипендія призначається встигаючим студентам (учням), зарахованим (переведеним) до навчального закладу на загальних підставах (у межах обсягів підготовки кадрів, що здійснюється з державного бюджету), у залежності від типу навчального закладу, спеціальності, результатів навчання, рівня мінімальної заробітної плати та державних пільг і гарантій, установлених для окремих громадян.

3. ( Абзац перший пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1880 від 13.10.99 ) До числа встигаючих належать студенти (учні), які не мають академічної заборгованості за результатами підсумкового контролю.

Терміни підсумкового контролю, незалежно від форми його проведення, встановлюються графіком навчального процесу, що приймається навчальним закладом.

4. Студентам (учням), які навчаються з відривом від виробництва, стипендія призначається за результатами підсумкового контролю з першого числа місяця, що наступає за терміном закінчення підсумкового контролю.

Студенти (учні), які отримали за результатами підсумкового контролю незадовільні оцінки і не ліквідували академічну заборгованість у встановлені строки, втрачають право на одержання стипендії.

Списки студентів (учнів), яким призначена стипендія, затверджуються наказом ректора (директора).

5. За студентами (учнями)-стипендіатами, які не пройшли підсумкового контролю у терміни, встановлені графіком навчального процесу, через хворобу, що засвідчено відповідним документом лікувального закладу, або з інших поважних причин, підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія до результатів підсумкового контролю в індивідуальні терміни, встановлені адміністрацією навчального закладу, після чого їм призначається стипендія в установленому порядку.

6. Перелік дисциплін, форми підсумкового контролю, порядок врахування результатів перескладання іспитів, порядок підрахування середнього балу успішності студента (учня) та розмір стипендії встановлюються положенням, що розробляється та затверджується навчальним закладом.

7. Студентам (учням) навчальних закладів до першого підсумкового контролю стипендія призначається у мінімальному розмірі.

8. Стипендія за літні канікули виплачується сумарно перед цим періодом.

9. За особливі успіхи у навчанні та науково-технічній творчості студентам (учням) можуть встановлюватися у межах стипендіального фонду навчальними закладами персональні (іменні) стипендії. Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати:

для студентів вищих навчальних закладів I і II рівня акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів - півтора неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 727 від 20.10.94, N 107 від 08.02.95, N 413 від 13.06.95, N 780 (