Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )

( Із змінами, внесеними Взгідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.
97, ВВР, 1998,N 17, ст.82 )

( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV від 20.11.
98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
N 620-XIV від 05.05.
99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
N 969-XIV від 14.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
N 964-XIV від 15.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
N 1214-XIV від 04.11.
99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
- набуває чинності з 01.01.2000
N 1331-XIV від 21.12.
99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
N 1521-III від 02.03.20
00, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
N 1581-III від 23.03.20
00, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
N 1648-III від 06.04.20
00, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
N 1813-III від 13.06.20
00, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
N 1962-III від 21.09.20
00, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
N 195-IV від 24.10.20
02, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 )

( Стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного мита на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001 ) 1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

     ------------------------------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного |Ставки
за Гармоні- |згідно з |збору у твердих |специфічного
зованою сис- |Гармонізованою |ставках з одиниці|ввізного мита
темою опису |системою опису |товару (продук- |(пільгові, повні)
та кодування |та кодування |ції) або у від- |
товарів |товарів |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------

     2203 00       Пиво солодове    0,23 грн. за 1 л

                   Легкі дистиляти:

     2710 00 110   для специфіч-    12 євро за 1000     15 євро за 1000
                   них процесів     кг                  кг
                   переробки

     2710 00 150   для хімічних     12 євро за 1000     15 євро за 1000
                   перетворень в    кг                  кг
                   процесах, не
                   зазначених у
                   позиції
                   2710 00 110

                   Спеціальні бензини:

     2710 00 210   уайт-спірит      12 євро за 1000     15 євро за 1000
                                    кг                  кг

     2710 00 250   інші             20 євро за 1000     15 євро за 1000
                                    кг                  кг

                   Бензини моторні:

     2710 00 310   бензини          20 євро за 1000     15 євро за 1000
                   авіаційні        кг                  кг

     2710 00 370   паливо           20 євро за 1000     15 євро за 1000
                   бензинове        кг                  кг
                   реактивне

     2710 00 390   інші легкі       20 євро за 1000     15 євро за 1000
                   фракції          кг                  кг

                   Середні дистиляти:

     2710 00 410   для специфіч-    20 євро за 1000     15 євро за 1000
                   них процесів     кг                  кг
                   переробки

     2710 00 450   для  хімічних    12 євро за 1000     15 євро за 1000
                   перетворень в    кг                  кг
                   процесах, не
                   зазначених у
                   позиції
                   2710 00 410

                   для інших цілей:

                   гас (керосин):

     2710 00 510   паливо           12 євро за 1000     15 євро за 1000
                   реактивне        кг                  кг

     2710 00 550   інший            20 євро за 1000     15 євро за 1000
     2710 00 590                    кг                  кг

     2710 00 330   Тільки бензини   30 євро за 1000
     2710 00 350   моторні (ГСТУ    кг
                   320.00149943.015-2000)
                   сумішеві з
                   вмістом не менш
                   як 5 відсотків
                   високооктанових
                   кисневмісних
                   добавок за ТУУ
                   30183376.001 або
                   етил-трет-бутило-
                   вого ефіру
                   (ЕТБЕ) А-76Ек,
                   А-80Ек, А-92Ек,
                   АІ-93Ек, А-95Ек,
                   А-98Ек

     2710 00 330   Бензини          60 євро за 1000
     2710 00 350   моторні: А-72,   кг
                   А-76, А-80,
                   А-90, А-91,
                   А-92, АІ-93,
                   А-95, А-96,
                   А-98 та
                   бензини моторні
                   інших марок

     2710 00 610  Важкі дистиляти  30 євро за 1000
     2710 00 650   (дизельне        кг
     2710 00 690   пальне)

     3811 19 00 00 Високооктано-        0
                   ві кисневміс-
                   ні   домішки
                   до  бензинів
                   (ТУУ
                   30183376.001-
                   2000)


Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР від 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98, N 620-XIV від 05.05.99, N 969-XIV від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV від 22.05.2003 )

2. Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної) вартості збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

(Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

(Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000)

3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР