Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.
97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 )

( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV від 20.11.
98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
N 620-XIV від 05.05.
99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
N 969-XIV від 14.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
N 964-XIV від 15.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
N 1214-XIV від 04.11.
99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
- набуває чинності з 01.01.2000
N 1331-XIV від 21.12.
99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
N 1521-III від 02.03.20
00, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
N 1581-III від 23.03.20
00, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
N 1648-III від 06.04.20
00, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
N 1813-III від 13.06.20
00, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
N 1962-III від 21.09.20
00, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
N 195-IV від 24.10.20
02, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2565-IV від 17.05.20
05, ВВР, 2005, N 21, ст.304 )

( Зміни по Закону N 3502-IV від 23.02.2006 будуть
внесені після затвердження Кабінетом Міністрів України
переліку підприємств, які мають право виробляти бензини
моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст
якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних
відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ)
від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек,
( 1375-2007 ) і правил зберігання та реалізації таких
бензинів у роздрібній мережі )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 398-V від 30.11.20
06, ВВР, 2007, N 3, ст.31
N 797-VI від 25.12.20
08, ВВР, 2009, N 18, ст.246
N 1202-VI від 31.03.20
09
N 1391-VI від 21.05.20
09 -
набирає чинності з 19.06.2009 р. )

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

-----------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного
за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих
( 2371а-14 ) | УКТ ЗЕД |ставках з одиниці
| |товару (продук-
| |ції) або у від-
| |сотках до обороту
------------------------------------------------
2203 00 Пиво із солоду 0,31 грн. за 1 л
(солодове)

Легкі дистиляти:

2710 11 11 00 для специфічних 12 євро за
процесів 1000 кг
переробки

2710 11 15 00 для хімічних 12 євро
перетворень у за 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 11 11 00

Бензини спеціальні:

2710 11 21 00 уайт-спірит 12 євро за 1000
кг

2710 11 25 00 інші спеціальні 20 євро за
бензини 1000 кг

Бензини моторні:

2710 11 31 00 бензини 20 євро за
авіаційні 1000 кг

2710 11 70 00 паливо для 20 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів

2710 11 90 00 інші легкі 20 євро за
дистиляти 1000 кг

Середні дистиляти:

2710 19 11 00 для специфічних 20 євро за
процесів 1000 кг
переробки

2710 19 15 00 для хімічних 12 євро за
перетворень у 1000 кг
процесах, крім
зазначених у
товарній
підкатегорії
2710 19 11 00

гас:

2710 19 21 00 паливо для 12 євро за
реактивних 1000 кг
двигунів

2710 19 25 00 інший гас 20 євро за
1000 кг

2710 19 29 00 інші середні     20 євро за
дистиляти 1000 кг

бензини моторні,
з вмістом свинцю
0,013 г/л або
менше:

2710 11 41 11 сумішеві, із 110 євро за
2710 11 41 31 вмістом не менш 1000 кг
2710 11 41 91 як 5 мас. %
2710 11 45 11 біоетанолу або
2710 11 49 11 не менш як 5 мас.%
етил-трет-
бутилового етеру
або їх суміші:
А-76 Ек, А-80 Ек,
А-92 Ек, АІ-93 Ек,
А-95 Ек, А-98 Ек

2710 11 41 19 А-72, А-76, 110 євро за
2710 11 41 39 А-80, А-90, А-91, 1000 кг
2710 11 41 99 А-92, АІ-93,
2710 11 45 99 А-95, А-96, А-98
2710 11 49 99 та бензини
моторні інших
марок

2710 11 51 00 бензини моторні, 110 євро за
2710 11 59 00 з вмістом свинцю 1000 кг
більш як
0,013 г/л:
А-72, А-76, А-80,
А-90, А-91, А-92,
АІ-93, А-95, А-96,
А-98 та бензини
моторні інших
марок

2710 19 31 40 Важкі дистиляти 65 євро за 1000 кг
2710 19 35 40 (газойлі) із
2710 19 49 00 вмістом сірки:
більш як
0,2 мас. %

2710 19 31 30 більш як 50 євро за 1000 кг
2710 19 35 30 0,035 мас., але
2710 19 41 30 не більш як
2710 19 45 00 0,2 мас. %

2710 19 31 20 більш як 45 євро за 1000 кг
2710 19 35 20 0,005 мас. %,
2710 19 41 20 але небільш як
0,035 мас. %

2710 19 31 10 не більш як 30 євро за 1000 кг
2710 19 35 10 0,005 мас. %
2710 19 41 10

Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України ( 1375-2007 ). ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1391-VI від 21.05.2009 )

Біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як біопалива. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, які отримали відповідну ліцензію. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення палива моторного сумішевого видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником біопалива. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватись іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та палива моторного сумішевого. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками біопалива, встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його від 1-10 відсотків бензину, а в разі виготовлення біоетанолу на експорт та використання для виготовлення добавок на основі біоетанолу (етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)) - денатурація здійснюється згідно з умовами укладених договорів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР від 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98, N 620-XIV від 05.05.99, N 969-XIV від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000; стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного мита на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV від 22.05.2003, N 2505-IV від 25.03.2005, N 2565-IV від 17.05.2005, N 3502-IV від 23.02.2006, N 398-V від 30.11.2006, N 797-VI від 25.12.2008, N 1202-VI від 31.03.2009, N 1391-VI від 21.05.2009 )

2. Акцизний збір з нафтопродуктів обчислюється у твердих сумах в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції). ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 797-VI від 25.12.2008 )

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Акцизний збір з виготовлення біологічних видів палива моторного обчислюється за нульовою ставкою. ( Статтю 2 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку акцизного збору на частку палива, що є біокомпонентом у сумішевих видах палива моторного. ( Статтю 2 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 )

( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

8. Установити з 1 липня 2009 року ставку акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код згідно з УКТ ЗЕД 2203 00) ( 2371а-14 ) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) у розмірі 0,34 гривні за 1 літр. ( Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 797-VI від 25.12.2008 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР