Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.
97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 )

( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV від 20.11.
98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
N 620-XIV від 05.05.
99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
N 969-XIV від 14.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
N 964-XIV від 15.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
N 1214-XIV від 04.11.
99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
- набуває чинності з 01.01.2000
N 1331-XIV від 21.12.
99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
N 1521-III від 02.03.20
00, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
N 1581-III від 23.03.20
00, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
N 1648-III від 06.04.20
00, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
N 1813-III від 13.06.20
00, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
N 1962-III від 21.09.20
00, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
N 195-IV від 24.10.20
02, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2565-IV від 17.05.20
05, ВВР, 2005, N 21, ст.304
N 3502-IV від 23.02.20
06, ВВР, 2006, N 33, ст.278 -
набирає чинності з 01.01.2007 р.
N 398-V від 30.11.20
06 -
набирає чинності з 01.01.2007 р.)

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

------------------------------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного |Ставки
за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих |специфічного
( 2371а-14 ) | УКТ ЗЕД |ставках з одиниці|ввізного мита
| |товару (продук- |(пільгові, повні)
| |ції) або у від- |
| |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------
2203 00 Пиво із солоду 0,31 грн. за 1 л
(солодове)

Легкі дистиляти:

2710 00 11 00 для специфіч- 12 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки

2710 00 15 00 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 110

Спеціальні бензини:

2710 00 21 00 уайт-спірит 12 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг

2710 00 25 00 інші 20 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг

Бензини моторні:

2710 00 26 00 бензини 20 євро за 1000 15 євро за 1000
авіаційні кг кг

2710 00 37 00 паливо 20 євро за 1000 15 євро за 1000
бензинове кг кг
реактивне

2710 00 39 00 інші легкі 20 євро за 1000 15 євро за 1000
фракції кг кг

Середні дистиляти:

2710 00 41 00 для специфіч- 20 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки

2710 00 45 00 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 410

для інших цілей:

гас (керосин):

2710 00 51 00 паливо 12 євро за 1000 15 євро за 1000
реактивне кг кг

2710 00 55 00 інший 20 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 59 00 кг кг

2710 00 27 11 тільки бензини   60 євро за 1000
2710 00 32 01 моторні (ГСТУ кг ( 2710 00 32 01 - див. Закон N 3502-IV
2710 00 34 11 320.00149943. ( 3502-15 ) від 23.02.2006 )
2710 00 36 01 015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-98 Ек

2710 00 27 31 тільки бензини з вмістом масової
2710 00 29 01 моторні частини сірки
2710 00 32 01 сумішеві з понад 0,2 відсотка
добавками на - 45 євро за 1000
основі кг, не більше 0,2
біоетанолу, відсотка - 35 євро
вміст якого в за 1000 кг, не
зазначених більше 0,035
бензинах відсотка - 30 євро
становить від за 1000 кг, не
2 об'ємних більше 0,005
відсотків або відсотка - 20 євро
з вмістом ефіру за 1000 кг ( Зміни
етил-трет- набирають чинності
бутилового після затвердження
(ЕТБЕ) від КМ правил обліку,
5 об'ємних зберігання та
відсотків: реалізації
А-92 Ек, дизельного палива
А-95 Ек, залежно від вмісту
А-98 Ек масової частини
сірки - див. ЗУ
N 398-V
від 30.11.2006 )
( Згідно з пунктом 4 розділу I Закону N 398-V від
30.11.2006 після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку
підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з
добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах
становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру
етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек,
А-95 Ек, А-98 Ек, і правил зберігання та реалізації таких бензинів
у роздрібній мережі цифри та слова "30 євро за 1000 кг" будуть
замінені цифрами та словами "42 євро за 1000 кг" )

2710 00 27 31 тільки бензини   60 євро за 1000 ( 2710 00 27 31 - див. Закон N 3502-IV
2710 00 29 01 моторні (ГСТУ кг від 23.02.2006 )
2710 00 34 31 320.00149943. ( 2710 00 29 01 - див. Закон N 3502-IV
015-2000) від 23.02.2006 )
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек

2710 00 27 19 бензини 60 євро за 1000
2710 00 32 09 моторні: А-72, кг
2710 00 34 19 А-76, А-80,
2710 00 36 09 А-98 та бензини
моторні інших
марок

2710 00 27 39 бензини 60 євро за 1000
2710 00 27 90 моторні: А-90, кг
2710 00 29 09 А-91, А-92,
2710 00 34 39 АІ-93, А-95,
2710 00 34 90 А-96

2710 00 61 00 Важкі дистиляти з вмістом масової
2710 00 65 00 (дизельне частини сірки
2710 00 69 00 пальне) понад 0,2 відсотка
- 45 євро за 1000
кг, не більше 0,2
відсотка - 35 євро
за 1000 кг, не
більше 0,035
відсотка - 30 євро
за 1000 кг, не
більше 0,005
відсотка - 20 євро
за 1000 кг ( Зміни
набирають чинності
після затвердження
КМ правил обліку,
зберігання та
реалізації
дизельного палива
залежно від вмісту
масової частини
сірки - див. ЗУ
N 398-V
від 30.11.2006 )
( Згідно з пунктом 4 розділу I Закону N 398-V від
30.11.2006 після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку
підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з
добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах
становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру
етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек,
А-95 Ек, А-98 Ек, і правил зберігання та реалізації таких бензинів
у роздрібній мережі цифри та слова "30 євро за 1000 кг" будуть
замінені цифрами та словами "42 євро за 1000 кг" )

3811 19 00 00 Високооктано-        0
ві кисневміс-
ні домішки
до бензинів
(ТУУ
30183376.001-
2000)

Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які мають усі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції Законів N 2505-IV від 25.03.2005, N 3502-IV від 23.02.2006 )

Біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біологічно відновлюваної сировини. Біоетанол виробляється державними спиртовими заводами, а добавки на основі біоетанолу - підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005, в редакції Закону N 3502-IV від 23.02.2006 )

До отримання біоетанолу нафтопереробними заводами (чи іншими суб'єктами підприємницької діяльності) видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання біоетанолу. Податковий вексель може бути видано лише юридичною особою, яка є виробником бензинів моторних сумішевих або добавок до бензинів на основі біоетанолу. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання біоетанолу на виготовлення бензинів моторних сумішевих з вмістом біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

Зазначене положення може застосовуватися з наданням пільги на ставку акцизного збору на бензини моторні сумішеві з вмістом біоетанолу - від 2%. (Стаття 1 цього Закону.) ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

Щодо виробництва біоетанолу на спиртових заводах: ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

заборонити одночасне виробництво спирту етилового та біоетанолу; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

заборонити зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації її бензином (1% бензину); ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

під час виробництва біоетанолу заборонити зберігання на складах виробника спирту етилового. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР від 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98, N 620-XIV від 05.05.99, N 969-XIV від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000; стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного мита на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV від 22.05.2003, N 2505-IV від 25.03.2005, N 2565-IV від 17.05.2005, N 3502-IV від 23.02.2006, N 398-V від 30.11.2006 )

2. Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної) вартості збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

8. У разі внесення змін до ставок акцизного збору на бензини ставка акцизного збору на бензини моторні сумішеві до 2010 року не повинна перевищувати 70% ставки акцизного збору на бензини моторні. ( Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 3502-IV від 23.02.2006 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР