Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 2005 р. N 16
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2005 р. N 16

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1024 "Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1002; 2002 р., N 12, ст. 596; 2004 р., N 30, ст. 2015):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України";

2) у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу під час його в'їзду на територію України".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

в абзаці четвертому слова "цивільної" і "транспортних" замінити відповідно словами "цивільно-правової" і "наземних транспортних".

2. Підпункт "ґ" пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1852), викласти в такій редакції:

"ґ) поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення)".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2005 р. N 16

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 510).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1501 "Про внесення доповнень до Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 585).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р. N 93 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про розміри страхових платежів на 1998 рік за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 4, ст. 139).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1024 "Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1002).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 р. N 1925 "Про внесення змін до Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 49, ст. 1797).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 494 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 557).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. N 1117 "Про затвердження Положення про наглядову раду Моторного (транспортного) страхового бюро" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1185).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 р. N 842 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 897).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1228 "Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1761).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1554 "Про внесення змін до Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2097).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р. N 682 "Про внесення змін до Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1046).

12. Пункти 13 і 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 871 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1078).