Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 1997 р. N 574
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про затвердження Положення про
вантажну митну декларацію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 643 від 07.05.
98
N 1392 від 06.09.20
00
N 287 від 28.03.20
01
N 1883 від 12.12.20
02
N 111 від 04.02.20
04
N 675 від 26.05.20
04 )

( Зразки бланків МД-2 та МД-3, що вводяться в дію
з 01.02.2006, додатково див. в Наказі Держмитслужби
N 1142 від 22.11.20
05 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 910 від 11.07.20
07
N 212 від 02.03.20
10 )

( Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 та
додаткового аркуша форми МД-3, доповнення до вантажної
митної декларації форми МД-6 та специфікації форми МД-8
запроваджуються з 01.01.2008 року згідно
з Постановою КМ
N 910 від 11.07.2007 )

( Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-4 та
додаткового аркуша форми МД-5, доповнення до вантажної
митної декларації форми МД-7 до прийняття
окремого рішення Кабінету Міністрів України
не застосовуються згідно з Постановою КМ N 910
від 11.07.2007 )

Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України ( 1970-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

1. Затвердити Положення про вантажну митну декларацію (додається), яке набирає чинності через 90 днів з дня опублікування цієї постанови.

2. Державній митній службі:

у місячний термін затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації.

( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574

Положення
про вантажну митну декларацію

( У тексті Положення слова "орган Державної митної служби" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "митний
орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою
КМ N 1392 від 06.09.2000 )

( У тексті Положення слова "Державна митна служба"
в усіх відмінках замінено словом "Держмитслужба"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 910 від 11.07.2007 )

1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання.

Вантажна митна декларація використовується для декларування товарів і транспортних засобів. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

автоматизована система митного оформлення - підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур; ( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД) і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів; ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що функціонує відповідно до положення, яке затверджується Держмитслужбою; ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

партія товарів: ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо); ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту); ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа; ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

( Абзац дев'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

( Абзац десятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

фізичні особи - фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України без мети зайняття підприємницькою діяльністю;

фізичні особи (підприємці) - зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України з метою зайняття підприємницькою діяльністю;

ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

3. ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

4. Митний орган відмовляє у прийнятті ВМД для оформлення з таких підстав:

декларація подана без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення;

декларація подана з порушенням вимог Митного кодексу України ( 92-15 ) та цього Положення;

наведений у декларації перелік відомостей не відповідає переліку відомостей, визначених Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації;

електронна ВМД не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;

ВМД на паперовому носії заповнена з виправленнями, крім змін та доповнень, внесених до декларації у порядку, встановленому Держмитслужбою.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в прийнятті митної декларації в порядку, встановленому Держмитслужбою. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

5. У разі відсутності підстав для відмови в прийнятті ВМД, зазначених у пункті 4 цього Положення, декларація приймається митним органом для оформлення. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

Прийняття для оформлення ВМД на паперовому носії підтверджується шляхом проставлення посадовою особою митного органу відбитку штампа "Під митним контролем" на першому аркуші декларації, а електронної ВМД - шляхом внесення до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про прийняття для оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу. ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

Після прийняття ВМД для оформлення декларант несе відповідальність за наведені у ній відомості. ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

У разі необхідності для підтвердження відомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додаткові документи. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 111 від 04.02.2004 )

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

6. У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД. Присвоєння реєстраційного номера та ведення журналу обліку ВМД здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення. Інформація про прийняття для оформлення електронної ВМД та присвоєний їй реєстраційний номер надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

Реєстраційний номер ВМД - цифровий код, що складається з дев'ятнадцяти знаків, а саме: ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

перші дев'ять знаків - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згідно з класифікатором, затвердженим Держмитслужбою; ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

десятий - тринадцятий знаки - чотири цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією; ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанов КМ N 111 від 04.02.2004, N 212 від 02.03.2010 )

останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить:

порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

дату реєстрації;

реєстраційний номер ВМД;

тип ВМД;

відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

відомості про декларанта;

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем" (для електронної ВМД номер штампа не зазначається); ( Абзац чотирнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

номер картки відмови у митному оформленні;

примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

7. Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

8. Факт виконання окремої митної процедури під час митного контролю та оформлення підтверджується в разі оформлення:

ВМД на паперовому носії - шляхом внесення до декларації (та/або її електронної копії за допомогою автоматизованої системи митного оформлення) відповідної відмітки, засвідченої підписом (електронним цифровим підписом в електронній копії ВМД на паперовому носії) посадової особи митного органу, яка здійснила таку митну процедуру;

електронної ВМД - шляхом внесення до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснила таку митну процедуру.

ВМД на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна ВМД вважається оформленою за наявності внесеної до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Інформація про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на поміщення товарів та/або транспортних засобів у заявлений митний режим і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004; в редакції Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

9. ВМД на паперовому носії складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД на паперовому носії, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД на паперовому носії.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

( Абзац восьмий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД на паперовому носії до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 7).

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД на паперовому носії, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

( Абзац дванадцятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД на паперовому носії до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД на паперовому носії форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається Держмитслужбою. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 ) ( Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 287 від 28.03.2001, N 910 від 11.07.2007 )

10. ВМД на паперовому носії оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004; в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

У випадках, визначених Держмитслужбою, дозволяється використання бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікацій, виготовлених за допомогою комп'ютера. ( Абзац пункту 10 в редакції Постанов КМ N 910 від 11.07.2007, N 212 від 02.03.2010 )

У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД на паперовому носії. ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 ) ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 643 від 07.05.98, N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

10-1. Разом з ВМД на паперовому носії подається її електронна копія, яка використовується для прискорення здійснення процедур митного контролю та оформлення, а також формування митної статистики. Інформація, внесена декларантом до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

Формат електронної копії ВМД на паперовому носії та кодування символів визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті. ( Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

10-2. Електронна ВМД складається із полів граф, передбачених формами єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікацій з урахуванням вимог пункту 9 цього Положення.

Формат електронної ВМД, інших електронних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті.

Порядок та умови електронного декларування (використання електронної ВМД для здійснення декларування, митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів) визначаються Держмитслужбою. ( Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ N 212 від 02.03.2010 )

11. ВМД заповнюється:

на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

на товари, які підлягають державному експортному контролю;

на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ), що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання; ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 910 від 11.07.2007 )

на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

12. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. На додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 і МД-5) зазначаються відомості про товари, що мають різні коди згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), які мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввізного (вивізного), особливих видів мита, акцизного збору, податку на додану вартість), а також в інших випадках, визначених Держмитслужбою. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 910 від 11.07.2007, N 212 від 02.03.2010 )

( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

У випадках, що визначаються Держмитслужбою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 111 від 04.02.2004 )

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

( Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

( Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 212 від 02.03.2010 )

Додаток N 1
до Положення про вантажну митну декларацію

( Нову редакцію додатка 1 див. в Постанові КМ від 11.07.2007 )

Додаток N 2
до Положення про вантажну митну декларацію

( Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ від 11.07.2007 )

Додаток N 3
до Положення про вантажну
митну декларацію

( Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ від 11.07.2007 )

( Положення доповнено додатками 4-7 - див. Постанову КМ
від 11.07.2007 )