Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо державної фінансової підтримки шляхом надання
безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI та від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.454.397,8" і "254.470.911,3" замінити відповідно цифрами "300.494.397,8" і "254.510.911,3";

в абзаці третьому частини третьої цифри "7.100.161" і "589.763,3" замінити відповідно цифрами "7.140.161" і "629.763,3";

2) внести зміни до додатків N 1 і N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 жовтня 2011 року
N 3912-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо державної фінансової підтримки шляхом надання
безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |300 494 397,8|254 510 911,3|45 983 486,5 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |297 987 275,7|252 003 789,2|45 983 486,5 |
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |254 025 846,0|233 610 489,9|20 415 356,1 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |162 290 105,8|145 580 205,8|16 709 900,0 |
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |125 641 305,8|120 011 305,8|5 630 000,0 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість |86 995 905,8 |83 395 905,8 |3 600 000,0 |
| |з ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо державної фінансової підтримки шляхом надання
безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"

       Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України
в 2011 році"

                            (тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього |
| програмної |функціональної| відомчою і програмною |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
|класифікації| класифікації | класифікаціями видатків|Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом |
|видатків та | видатків та | та кредитування | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|кредитування| кредитування | державного бюджету | | | | | | | | | |
| державного | бюджету | | | | | | | | | | |
| бюджету | | | | | | | | | | | |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | Всього: |629 763,3 |6 510 397,7|7 140 161,0|-5 511 396,7|-4 687 869,6|-10199 266,3|-4 881 633,4|1 822 528,1 |-3 059 105,3|
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|2600000 | |Державне агентство | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | 40 000,0 |
| | |України з управління | | | | | | | | | |
| | |державними | | | | | | | | | |
| | |корпоративними правами | | | | | | | | | |
| | |та майном | | | | | | | | | |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|2601000 | |Апарат Державного | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | 40 000,0 |
| | |агентства України з | | | | | | | | | |
| | |управління державними | | | | | | | | | |
| | |корпоративними | | | | | | | | | |
| | |правами та майном | | | | | | | | | |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|2601460 | 0442 |Державна фінансова | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | 40 000,0 |
| | |підтримка шляхом надання| | | | | | | | | |
| | |безвідсоткової | | | | | | | | | |
| | |довгострокової позики | | | | | | | | | |
| | |ДАХК "Топаз" | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------