Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

Про державне мито

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 43-93 від 30.04.
93, ВВР, 1993, N 26, ст.281

Законами
N 3629-XII від 19.11.
93, ВВР, 1993, N 49, ст.459
N 4042-XII від 25.02.
94, ВВР, 1994, N 28, ст.237
N 4047-XII від 25.02.
94, ВВР, 1994, N 28, ст.241 )

( Додатково див. Постанову ВР
N 4048-XII від 25.02.
94, ВВР, 1994, N 28, ст.242 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 68/94-ВР від 30.06.
94, ВВР, 1994, N 29, ст.257
N 107/94-ВР від 15.07.
94, ВВР, 1994, N 33, ст.300
N 75/95-ВР від 28.02.
95, ВВР, 1995, N 13, ст.85
N 82/95-ВР від 02.03.
95, ВВР, 1995, N 14, ст.90
N 297/95-ВР від 11.07.
95, ВВР, 1995, N 30, ст.229
N 53/96-ВР від 20.02.
96, ВВР, 1996, N 9, ст.43
N 303/96-ВР від 10.07.
96, ВВР, 1996, N 41, ст.192
N 483/96-ВР від 12.11.
96, ВВР, 1996, N 52, ст. 302
N 490/96-ВР від 13.11.
96, ВВР, 1996, N 52, ст. 306
N 589/96-ВР від 12.12.
96, ВВР, 1997, N 6, ст. 46
N 621/96-ВР від 19.12.
96, ВВР, 1997, N 9, ст. 70
N 131/97-ВР від 05.03.
97, ВВР, 1997, N 18, ст.131 )

( Про поширення дії додатково див. Закон
N 404/97-ВР від 27.06.
97, ВВР, 1997, N 33, ст.207 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 539-XIV від 23.03.
99, ВВР, 1999, N 25, ст.211
N 1019-XIV від 08.09.
99, ВВР, 1999, N 44, ст.386
N 1244-XIV від 18.11.
99, ВВР, 1999, N 52, ст.470
N 1489-III від 22.02.20
00, ВВР, 2000, N 19, ст.143
N 1657-III від 20.04.20
00, ВВР, 2000, N 29, ст.229
N 1662-III від 20.04.20
00, ВВР, 2000, N 29, ст.232
N 1804-III від 08.06.20
00, ВВР, 2000, N 38, ст.317
N 1988-III від 21.09.20
00, ВВР, 2000, N 46, ст.398
N 2056-III від 19.10.20
00, ВВР, 2000, N 50, ст.436
N 2181-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 10, ст.44 -
набирає чинності з 1 квітня 2001 року
N 2368-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст.124
N 2785-III від 15.11.20
01, ВВР, 2002, N 6, ст.43
N 2986-III від 17.01.20
02, ВВР, 2002, N 23, ст.163
- набуває чинності з 01.07.2002 року
N 3096-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 32, ст.223
N 429-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87
N 456-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, N 14, ст.102
- набуває чинності 01.01.2003 року
N 664-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.194
N 676-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 28, ст.214
N 899-IV від 05.06.20
03, ВВР, 2003, N 38, ст.314
N 980-IV від 19.06.20
03, ВВР, 2004, N 2, ст.6
N 1121-IV від 11.07.20
03, ВВР, 2004, N 8, ст.62
N 1122-IV від 11.07.20
03, ВВР, 2004, N 7, ст.58
N 1255-IV від 18.11.20
03, ВВР, 2004, N 11, ст.140
N 1344-IV від 27.11.20
03, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1448-IV від 05.02.20
04, ВВР, 2004, N 19, ст.268
N 1622-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 25, ст.353
N 1713-IV від 12.05.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.403
N 2285-IV від 23.12.20
04, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2454-IV від 03.03.20
05, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 2505-IV від 25.03.2005, В
ВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2705-IV від 23.06.20
05, ВВР, 2005, N 33, ст.427
N 3273-IV від 22.12.20
05, ВВР, 2006, N 16, ст.134
N 3352-IV від 17.01.20
06, ВВР, 2006, N 19-20, ст.164
N 3480-IV від 23.02.20
06, ВВР, 2006, N 31, ст.268
N 328-V від 03.11.20
06, ВВР, 2006, N 51, ст.519
N 811-V від 22.03.20
07, ВВР, 2007, N 25, ст.339
N 1026-V від 16.05.20
07, ВВР, 2007, N 34, ст.444 )

( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2009 від 03.02.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1110-VI від 05.03.20
09, ВВР, 2009, N 31, ст.453
N 1161-VI від 19.03.20
09, ВВР, 2009, N 31, ст.456
N 1559-VI від 17.11.20
09, ВВР, 2010, N 1, ст.2
N 1568-VI від 25.06.20
09, ВВР, 2010, N 1, ст.5
N 2398-VI від 01.07.20
10, ВВР, 2010, N 38, ст.509
N 2821-VI від 22.12.20
10, ВВР, 2011, N 27, ст.224
N 3038-VI від 17.02.20
11, ВВР, 2011, N 34, ст.343
N 3181-VI від 05.04.20
11, ВВР, 2011, N 42, ст.423
N 3610-VI від 07.07.20
11, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3674-VI від 08.07.20
11, ВВР, 2012, N 14, ст.87
N 4452-VI від 23.02.20
12, ВВР, 2012, N 50, ст.564
N 5037-VI від 04.07.20
12, ВВР, 2013, N 23, ст.224
N 5411-VI від 02.10.20
12
N 5413-VI від 02.10.20
12
N 5492-VI від 20.11.20
12
N 5508-VI від 20.11.20
12
N 406-VII від 04.07.20
13 -
набирає чинності з 11.08.2013 р. )

( У тексті Декрету слово "арбітражний" у всіх відмінках
замінено словом "господарський" у відповідних відмінках
згідно із Законом N 3096-III від 07.03.2002 )

Стаття 1. Платники державного мита

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

Державне мито справляється:

( Пункт 1 статті 2 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 2 статті 2 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

4) за державну реєстрацію актів цивільного стану, а також повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану; ( Пункт 4 статті 2 в редакції Закону N 2398-VI від 01.07.2010 )

5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України; ( Пункт 5 статті 2 в редакції Закону N 456-IV від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )

6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

9) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів; ( Пункт 9 статті 2 в редакції Законів N 539-XIV від 23.03.99, N 980-IV від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3273-IV від 22.12.2005; в редакції Закону N 1161-VI від 19.03.2009 )

9-1) за реєстрацію деривативів; ( Статтю 2 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом N 1161-VI від 19.03.2009 )

10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; ( Пункт 10 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99 )

11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; ( Пункт 11 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99 )

12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; ( Пункт 12 статті 2 в редакції Законів N 75/95-ВР від 28.02.95, N 2785-III від 15.11.2001 )

( Пункт 13 статті 2 виключено на підставі Закону N 3181-VI від 05.04.2011 )

14) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно. ( Статтю 2 доповнено пунктом 14 згідно із Законом N 5508-VI від 20.11.2012 )

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

( Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів згідно із Законом N 404/97-ВР від 27.06.97 )

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування документів і дій, | Розміри ставок
за які справляється мито |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

( Пункт 1 статті 3 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 2 статті 3 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

 3. За нотаріальні дії,  вчинювані
державними нотаріальними конторами і
виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських Рад народних
депутатів:

а) за посвідчення договорів
відчуження житлових будинків,
квартир, кімнат, дач, садових
будинків, гаражів, а також
інших об'єктів нерухомого
майна, які перебувають у
власності громадянина, що 1 відсоток суми договору, але
здійснює таке відчуження не менше одного
неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян

( Підпункт "а" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1657-III від 20.04.2000 )

 б) за   посвідчення   договорів
відчуження земельних ділянок,
які перебувають у власності
громадянина, що здійснює таке 1 відсоток суми договору, але
відчуження не менше одного
неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян;

( Підпункт "б" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1657-III від 20.04.2000 )

 в) за   посвідчення   договорів  0,1  відсотка  вартості
купівлі-продажу майна державних майна, що викуповується
підприємств

( Підпункт "в" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003; в редакції Закону N 3352-IV від 17.01.2006 )

 г) за   посвідчення   договорів
відчуження транспортних засобів,
інших самохідних машин і
механізмів:

дітям, одному з подружжя, батькам 1 неоподатковуваний
мінімум доходів
громадян

іншим особам 5 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян

( Підпункт "г" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 5413-VI від 02.10.2012 )

 д) за   посвідчення   інших   1 відсоток суми договору,
договорів, що підлягають але не менше 1
оцінці неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян

( Підпункт "д" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 1657-III від 20.04.2000 )

 е) за посвідчення установчих     1 неоподатковуваний мінімум
(засновницьких) договорів, доходів громадян
інших установчих документів
юридичної особи, договорів
поділу майна, договорів поруки
та інших угод, що не підлягають
оцінці

( Підпункт "е" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 811-V від 22.03.2007 )

 є) за посвідчення заповітів        0,05  - " -

ж) за видачу свідоцтва про 2 неоподатковуваних
право на спадщину мінімуми доходів громадян

( Підпункт "ж" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1804-III від 08.06.2000; в редакції Закону N 1110-VI від 05.03.2009 )

 з) за видачу подружжю свідоцтва про 0,03 неоподатковуваного
право власності на частку в мінімуму доходів громадян
спільному майні, нажитому за час
шлюбу

и) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
майном, крім транспортних
засобів, інших самохідних машин і
механізмів, та здійснення
кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,03 - " -
іншим громадянам 0,1 - " -

і) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження
транспортними засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 - " -
іншим громадянам 0,3 - " -

ї) за посвідчення загальних доручень мито визначається за
на право користування майном, ставками, передбачени-
включаючи транспортні засоби ми відповідно підпунк-
тами "и" або "і" цього
пункту

й) за посвідчення інших доручень 0,02 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян


к) за вжиття заходів до охорони 2 - " -
спадкового майна

л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -

м) за вчинення протестів векселів, 0,3 - " -
пред'явлення чеків до платежу і
посвідчення неоплати чеків

н) за засвідчення вірності перекладу 0,3 - " -
документа з однієї мови на іншу
(за сторінку)

о) за вчинення виконавчих 1 відсоток суми, що
написів стягується, або 1 відсоток
вартості майна, яке
підлягає витребуванню, але
не менше 3
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не
більше 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян

( Підпункт "о" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 1657-III від 20.04.2000 )

 п) за засвідчення вірності копій   0,01 неоподатковуваного
документів та витягів з них мінімуму доходів громадян
(за сторінку)

р) за засвідчення справжності 0,02 - " -
кожного підпису на документах, у
тому числі справжності підпису
перекладача (за кожний документ)

с) за передачу заяв громадян, 0,03 неоподатковуваного
державних установ, підприємств та мінімуму доходів громадян
організацій, фермерських
господарств, колективних
сільськогосподарських
підприємств, кооперативних,
об'єднань, об'єднань громадян
іншим громадянам, державним уста-
новам, підприємствам і організа-
ціям, фермерським господарствам,
колективним сільськогосподарським
підприємствам, іншим кооперативним
об'єднанням та об'єднанням
громадян і вчинення інших
нотаріальних дій, крім зазначених
у підпунктах "а" - "с"
цього пункту

( Підпункт "с" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )

 т) за видачу дублікатів нотаріально    0,03  - " -
посвідчених документів

у) за нотаріальне посвідчення
договорів:

застави 0,01 відсотка предмета
застави, але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) об'єктів 0,01 відсотка суми договору,
нерухомості але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) земельних 0,01 відсотка від грошової
ділянок оцінки земельної ділянки,
яка встановлюється за
методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності грошової
оцінки земель - 1 відсоток
суми договору, але не менше
одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

( Пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "у" згідно із Законом N 1019-XIV від 08.09.99; в редакції Закону N 3352-IV від 17.01.2006 )

 ф) за посвідчення іпотечних     0,01 відсотка вартості
договорів, а також за предмета іпотеки,
посвідчення договорів зазначеної в іпотечному
відступлення права вимоги договорі.
за іпотечними договорами

( Пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "ф" згідно із Законом N 980-IV від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3273-IV від 22.12.2005, N 3480-IV від 23.02.2006 )

 4. За нотаріальні та  інші  дії, у розмірі встановлених
вчинювані за межами нотаріальної ставок за відповідні
контори, виконавчого комітету дії (крім цього спла-
сільської, селищної, міської Рад чуються фактичні вит-
народних депутатів за місцем надання рати, пов'язані з ви-
послуги їздом для вчинення
дій)

 5. За вчинення актів цивільного
стану:

( Абзац перший пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2398-VI від 01.07.2010 )

 а) за реєстрацію шлюбу        0,05 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

 б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

  за взаємною згодою подружжя,      0,5  - " -
яке не має неповнолітніх дітей

( Абзац третій підпункту "б" пункту 5 статті 3 виключено на підставі Закону N 2398-VI від 01.07.2010 )

( Абзац четвертий підпункту "б" пункту 5 статті 3 виключено на підставі Закону N 2398-VI від 01.07.2010 )

  з особами, визнаними у встанов-  0,03 неоподатковуваного
леному порядку безвісно відсут- мінімуму доходів громадян
німи або недієздатними

( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2398-VI від 01.07.2010 )

 в) за реєстрацію зміни прізвища,    0,3  - " -
імені та по батькові (крім зміни
у разі реєстрації шлюбу)

г) за реєстрацію повторної зміни 3 - " -
прізвища, імені та по батькові,
не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із 0,02 - " -
зміною, доповненням, виправленням
і поновленням актових записів
цивільного стану

( Підпункт "д" пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2398-VI від 01.07.2010 )

 е) за повторну видачу свідоцтв       0,03  - " -
про реєстрацію актів цивільного
стану

( Підпункт "е" пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2398-VI від 01.07.2010 )

( Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3, за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується у 1994-1998 роках до державного бюджету, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації громадян згідно з Постановою ВР N 4048-12 від 25.02.94 )

6. За вчинення інших дій:

 а) за видачу паспорта громадянина   2 неоподатковуваних
України у разі обміну замість мінімуми доходів громадян
втраченого чи пошкодженого

( Підпункт "а" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 490/96-ВР від 13.11.96; в редакції Закону N 5492-VI від 20.11.2012 )

 б) за видачу паспорта громадянина
України для виїзду за кордон або
обміну цього паспорта:

на території України 10 - " -

за межами України за тарифом консульського
збору України

( Установити, що у 2004 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3, становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 )

( Установити, що у 2005 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3, становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом N 2285-IV від 23.12.2004 )

( Підпункт "б" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV від 25.03.2005, N 5492-VI від 20.11.2012 )

( Підпункт "в" пункту 6 статті 3 виключено на підставі Закону N 5492-VI від 20.11.2012 )

 г) за видачу посвідчення особи без 5 неоподатковуваних
громадянства для виїзду за кордон мінімумів доходів громадян
або обмін посвідчення

( Підпункт "г" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )

 д) за оформлення іноземним громадя- у розмірах, що вста-
нам та особам без громадянства новлюються Кабінетом
віз для в'їзду в Україну, виїзду Міністрів України
з України та транзитного проїзду
через територію України

( Підпункт "е" пункту 6 статті 3 виключено на підставі Закону N 5492-VI від 20.11.2012 )

 є) за видачу документів громадянам    0,3   - " -
України, іноземним громадянам і
особам без громадянства про зап-
рошення в Україну

ж) за видачу або обмін посвідки на
проживання в Україні іноземцям та
особам без громадянства:

на постійне проживання 5 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

на тимчасове проживання 2 неоподатковувані мінімуми
доходів громадян

( Підпункт "ж" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 456-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )

з) за продовження строку дії візи для 1 неоподатковуваний мінімум
в'їзду в Україну, транзитного доходів громадян"
проїзду через її територію
(перебування в Україні іноземців
та осіб без громадянства)

( Підпункт "з" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 456-IV від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )

 и) за видачу документів громадянам    0,5   - " -
України, які проживають у прикор-
донних районах, на право перети-
нання державного кордону України
у спрощеному порядку

і) за видачу іноземним громадянам і у розмірах, передбаче-
особам без громадянства посвідки них за видачу відпо-
на проживання замість загубленої відних первинних доку-
ментів

ї) за подання заяв про прийняття 0,5 неоподатковуваного
у громадянство України мінімуму доходів громадян

й) за подання заяв про вихід з 6 неоподатковуваних
громадянства України мінімумів доходів громадян

к) за видачу замість загублених пас- у розмірах, передбаче-
портів або документів, які їх за- них за видачу відпо-
мінюють, на право виїзду за кор- відних первинних доку-
дон або документів про запрошення ментів
в Україну

л) за дострокове (до десяти робочих ставки державного мита
днів) оформлення документів, пе- за вчинення відповід-
редбачених підпунктами "б","в" і них дій збільшуються
"є" цього пункту, за заявами гро- на 100 відсотків
мадян

м) за реєстрацію місця проживання 0,05 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

( Підпункт "м" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )

 н) за видачу громадянам України пас- ставки державного мита
портів для виїзду за кордон, до- за відповідні дії зни-
кументів, які їх замінюють, а та- жуються на 50 відсотків
кож за/або обмін цих документів
учасникам громадянської і Великої
Вітчизняної воєн, інших бойових
операцій щодо захисту СРСР і
Української РСР з числа військо-
вослужбовців, які проходили служ-
бу у військових частинах, штабах
і установах, що входили до складу
діючої армії, та колишнім парти-
занам

( Підпункт "н" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )

 о) за консульські дії, які прова-   за тарифами консульсь-
дяться за кордоном і на території ких зборів України
України

п) за операції з цінними
паперами:

за реєстрацію випуску цінних 0,1 відсотка номінальної
паперів - вартості випуску цінних
паперів, але не більше
п'ятдесятикратного розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої на
1 січня поточного року;

( Абзац другий підпункту "п" пункту 6 статті 3 в редакції Законів N 1161-VI від 19.03.2009, N 3610-VI від 07.07.2011 )

  за реєстрацію деривативів     50 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян;

( Абзац підпункту "п" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 1161-VI від 19.03.2009 )

  за видачу приватизаційних паперів 0,2 відсотка  номінального
значення приватизаційних
паперів

за придбання вексельних 0,1 неоподатковуваного
бланків мінімуму доходів громадян
за кожний бланк

( Підпункт "п" пункту 6 статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 1622-IV від 18.03.2004 ) ( Підпункт "п" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99 )

 р) за  операції, які здійснюються на
товарних біржах з продажу житлових
будинків, квартир, кімнат, дач,
садових будинків, гаражів, а також
інших об'єктів нерухомого майна,
які перебувають у власності
громадянина-продавця, крім операцій
з примусового відчуження такого
майна у випадках, передбачених
законами України 1 відсоток фактичної
вартості укладеної угоди,
але не менше одного
неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян за кожну
укладену угоду

( Підпункт "р" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99 )

 с) за  проведення   прилюдних
торгів (аукціонів, тендерів)
об'єктами нерухомого майна, які
перебувають у власності 1 відсоток фактичної вартості
громадянина-продавця, крім реалізованих об'єктів
операцій з примусового нерухомого майна, але не мен-
відчуження такого майна у ше одного неоподатковуваного
випадках, передбачених законами мінімуму доходів громадян за
України кожний реалізований об'єкт

( Підпункт "с" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99 )

 т) за видачу щорічної контрольної
картки обліку добутої дичини і
порушень правил полювання,
квитків рибалок - 0,1 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

( Підпункт "т" пункту 6 статті 3 в редакції Законів N 490/96-ВР від 13.11.96, N 1122-IV від 11.07.2003 )

   у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на
об'єкти інтелектуальної власності: ( Абзац перший підпункту "у"
пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2986-III від 17.01.2002 - набуває чинності
01.07.2002 року )

за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід,
деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий
зразок:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно
постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів
США;

за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

за реєстрацію права на сорт - 1,0 неоподатковуваного
мінімуму доходів
громадян;

( Абзац чотирнадцятий підпункту "у" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 2986-III від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року )

   за видачу примусової ліцензії    - 3,0 неоподатковуваного
на право використання сорту мінімуму доходів
громадян

( Абзац п'ятнадцятий підпункту "у" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 2986-III від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року ) ( Підпункт "у" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 2785-III від 15.11.2001 )

( Підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключено на підставі Закону N 3181-VI від 05.04.2011 )

 х) за державну реєстрацію       7 неоподатковуваних
права власності на нерухоме мінімумів доходів громадян
майно

за державну реєстрацію 3 неоподатковуваних
іншого речового права на мінімумів доходів громадян
нерухоме майно, обтяження
права на нерухоме майно

( Пункт 6 статті 3 доповнено підпунктом "х" згідно із Законом N 5508-VI від 20.11.2012 )

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4042-12 від 25.02.94, N 4047-12 від 25.02.94, N 75/95-ВР від 28.02.95; в редакції Закону N 297/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

( Пункт 1 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 2 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 3 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 4 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 5 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 6 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 7 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 8 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 9 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 10 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 11 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 12 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

13) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

( Пункт 13 частини першої статті 4 в редакції Закону N 2398-VI від 01.07.2010 )

14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;

( Абзац другий пункту 15 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Абзац третій пункту 15 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину: на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою; на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку; на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця; на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості; на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; ( Абзац шостий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2785-III від 15.11.2001 )

на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства; ( Абзац сьомий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )

17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України; ( Пункт 17 статті 4 в редакції Закону N 490/96-ВР від 13.11.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )

18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; ( Абзац перший пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 )

громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; ( Абзац другий пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 )

громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та II груп;

19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;

20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка; ( Пункт 20 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII від 25.02.94 )

21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення; ( Пункт 21 статті 4 в редакції Закону N 4047-12 від 25.02.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 )

22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;

25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон; ( Пункт 25 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII від 25.02.94 )

( Пункт 26 статті 4 виключено на підставі Закону N 456-IV від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )

( Пункт 27 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій; ( Пункт 28 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 303/96-ВР від 10.07.96, N 3674-VI від 08.07.2011 )

29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

( Пункт 30 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 31 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 32 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2785-III від 15.11.2001 )

( Пункт 33 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; ( Пункт 34 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003 )

35) державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами; ( Статтю 4 доповнено пунктом 35 згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 664-IV від 03.04.2003, N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 36 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 37 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 38 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 39 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 40 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 41 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 42 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 43 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 44 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок; ( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 45 згідно із Законом N 899-IV від 05.06.2003 )

( Пункт 46 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 47 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 48 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 49 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 5411-VI від 02.10.2012 )

50) органи державної влади (посадові особи) - за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно; ( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 50 згідно із Законом N 5037-VI від 04.07.2012 )

51) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - за державну реєстрацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки, яке виникло відповідно до закону; ( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом N 5037-VI від 04.07.2012 )

52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше. ( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 )

Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України. ( Положення статті 4 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 від 03.02.2009 )

Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики з надання пільг щодо сплати державного мита

( Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 )

Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики - щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України. ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 )

Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім державного мита, що справляється за придбання вексельних бланків, за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно; за дії, передбачені підпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н" пункту 6 статті 3, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, яке зараховується до Державного бюджету України. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3181-VI від 05.04.2011, N 3674-VI від 08.07.2011, N 5508-VI від 20.11.2012 )

( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, N 483/96-ВР від 12.11.96, N 2785-III від 15.11.2001, N 3096-III від 07.03.2002, в редакції Закону N 1448-IV від 05.02.2004, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1622-IV від 18.03.2004 ) ( Дію частини першої статті 6 зупинено на 2004 рік в частині зарахування у повному обсязі до бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 )

Стаття 7. Порядок сплати державного мита

Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.

За дії та операції в іноземній валюті державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті. ( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 297/95-ВР від 11.07.95, N 3674-VI від 08.07.2011 )

Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною. ( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 297/95-ВР від 11.07.95, N 2785-III від 15.11.2001 )

Порядок сплати державного мита встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. ( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 )

Стаття 8. Повернення державного мита

Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;

2) відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій; ( Пункт 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 3 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 4 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону N 3674-VI від 08.07.2011 )

( Пункт 5 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону N 3181-VI від 05.04.2011 )

6) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

( Частину третю статті 8 виключено на підставі Закону N 3181-VI від 05.04.2011 )

Стаття 9. Відповідальність за правильність справляння
державного мита

Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.

За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону. ( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 297/95-ВР від 11.07.95; в редакції Закону N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справлянням
державного мита

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 )

Стаття 11. Заключні положення

1. Зупиняється дія Закону України "Про державне мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170).

2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита. ( Пункт 2 статті 11 в редакції Закону N 297/95-ВР від 11.07.95 )

3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 21 січня 1993 року
N 7-93

Опубліковано: "Голос України", 12 лютого 1993 року