Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 липня 1992 р. N 393
Київ

Про порядок обчислення вислуги років, призначення
та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 747 від 19.09.
93
N 347 від 03.06.
94
N 353 від 22.05.
95
N 463 від 28.06.
95 )

( Зміни в текст не внесені.
Додатково див. Постанову КМ
N 1009 від 18.12.95 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 967 від 03.09.
97 )

( Чинність Постанови поширено на осіб начальницького складу
податкової міліції згідно з Постановою КМ
N 1716 від 30.10.
98 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1883 від 27.11.
98
N 589 від 14.04.
99
N 12 від 08.01.20
00
N 299 від 14.02.20
00

з Указом Президента
N 463/2001 від 23.06.20
01

Постановами КМ
N 863 від 26.07.20
01
N 1497 від 16.11.20
01
N 1402 від 04.09.20
03
N 1803 від 20.11.20
03
N 1525 від 17.11.20
04
N 497 від 22.06.20
05
N 158 від 15.02.20
06
N 726 від 25.05.20
06
N 1074 від 01.08.20
06
N 1658 від 29.11.20
06 )

( Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і
рядового складу державної пожежної охорони додатково див.
Постанову КМ N 1555 від 17.11.2004 )

( У тексті Постанови слова "військ внутрішньої та
конвойної охорони" у всіх відмінках замінено
словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України" у відповідних відмінках згідно з
Постановою КМ N 967 від 03.09.97 )

( У тексті Постанови слова "Прикордонні війська" та "Державний
комітет у справах охорони державного кордону" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державна прикордонна
служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1402 від 04.09.2003 )

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) і постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію цього Закону ( 2263-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до вислуги років зараховуються:

військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту; ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;

час роботи в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із залишенням на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу, військовій службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки, Службі зовнішньої розвідки; ( Абзац восьмий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 747 від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством колишнього СРСР, якщо цією постановою не передбачено більш пільгових умов зарахування до вислуги років часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

військова служба у Збройних Силах, органах безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили службу, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними угодами;

служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, за яку вислуга років обчислюється у порядку, встановленому відповідними міжнародними угодами;

час роботи в державних органах у разі переходу на службу в органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки за направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби безпеки; ( Пункт 1 доповнено абзацом 12 згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93 )

час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та невоєнізованої професійно-пожежної охорони, які переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ та Державним департаментом з питань виконання покарань; ( Пункт 1 доповнено абзацом 13 згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93; в редакції Постанови КМ N 1074 від 01.08.2006 )

час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

2. До вислуги років особам офіцерського складу Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Цивільної оборони України та інших військових формувань, створених Верховною Радою України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, а також особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсій згідно з пунктом "а" статті 12 закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік за шість місяців. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 від 26.07.2001, N 726 від 25.05.2006, N 1074 від 01.08.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

3. До вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах:

а) один місяць служби за три місяці:

участь у бойових діях у воєнний час;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до 1 січня 1988 року;

таємно; ( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 747 від 19.09.93 - таємно )

час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичної установи України, її співробітників та членів їх сімей; ( Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 158 від 15.02.2006 )

б) один місяць служби за два місяці:

у з'єднаннях, частинах і підрозділах, що беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

на льотній роботі у реактивній та турбогвинтовій авіації - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України; ( Абзац третій підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 від 26.07.2001 )

на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, і підводних човнах із спеціальними енергетичними установками - за умовами, що визначаються Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України; ( Абзац четвертий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 747 від 19.09.93, N 726 від 25.05.2006 )

на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або у барокамерах, на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством транспорту та зв'язку і Адміністрацією Державної прикордонної служби України; ( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

час служби у лепрозорних і протичумних відділеннях військових госпіталів, у відділеннях військових госпіталів по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів, у судово-медичних установах і патологоанатомічних лабораторіях; ( Абзац шостий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1883 від 27.11.98, N 299 від 14.02.2000 )

таємно; ( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 747 від 19.09.93 - таємно )

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань; ( Підпункт "б" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 від 01.08.2006 )

в) один місяць служби за півтора місяця:

на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті "б" цього пункту) - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України; ( Абзац другий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 від 26.07.2001 )

на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України; ( Абзац третій підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 747 від 19.09.93, N 726 від 25.05.2006 )

на підводних човнах (крім зазначених у підпункті "б" цього пункту) в період перебування їх у строю;

на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;

в управліннях з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на умовах, визначених Міністерством оборони України;

на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених у підпункті "б" цього пункту);

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане з систематичними стрибками з парашутом, при виконанні річних норм, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України; ( Абзац восьмий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 від 26.07.2001, N 726 від 25.05.2006 )

у підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ з охорони дипломатичних і консульських представництв іноземних держав, у підрозділах Управління державної охорони, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби, у частинах і підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та у підрозділах міліції особливого призначення за Переліком посад і умовами (в порядку), що визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств; ( Абзац дев'ятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93; в редакції Постанови КМ N 353 від 22.05.95; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 від 26.07.2001, N 726 від 25.05.2006, N 1074 від 01.08.2006 )

на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;

у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваних відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони; ( Абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 від 26.07.2001 )

в укріплених районах військовослужбовцям, які несуть (несли) бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, - з 1 січня 1988 по 31 грудня 1993 року;

у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), - згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Управлінням державної охорони; ( Пункт 3 доповнено абзацом 15 згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 від 26.07.2001, N 1658 від 29.11.2006 )

на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з работами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств; ( Пункт 3 доповнено абзацом 16 згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93 )

проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин; ( Пункт 3 доповнено абзацом 17 згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 967 від 03.09.97 )

проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами; ( Пункт 3 доповнено абзацом 18 згідно з Постановою КМ N 589 від 14.04.99 )

проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93 )

таємно;

У разі наявності двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного і того ж періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, яка дає найбільші пільги;

у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря; ( Підпункт "в" доповнено абзацом двадцять третім згідно з Постановою КМ N 299 від 14.02.2000 )

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах карного розшуку за переліком посад і умовами, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; ( Підпункт "в" доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1497 від 16.11.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1803 від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року ) ( Щодо змін додатково див. Постанову КМ N 747 від 19.09.93 - таємно )

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1803 від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

час проходження служби особами начальницького складу органів внутрішніх справ на посадах дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та працівників підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції (крім центрального апарату Міністерства внутрішніх справ); ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1525 від 17.11.2004 )

час проходження служби особами начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах боротьби з економічною злочинністю за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ; ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 497 від 22.06.2005 )

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань; ( Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 від 01.08.2006 )

г) один місяць служби за сорок днів:

особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції, та військовослужбовцям постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних частинах, за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ, Державним департаментом з питань виконання покарань, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством оборони. ( Абзац другий підпункту "г" в редакції Постанови КМ N 299 від 14.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1803 від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби. ( Підпункт "г" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074 від 01.08.2006 )

( Пункт 3 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ N 747 від 19.09.93 )

4. Установити, що строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, у календарному обчисленні, а в разі проходження цієї служби відповідно до умов, визначених у пункті 3 цієї постанови, або які згідно із законодавством колишнього СРСР були підставою зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.

5. Вислуга років, яка була обчислена для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) перегляду не підлягає.

6. Установити, що пенсії, які призначаються особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, обчислюються із суми грошового забезпечення, що виплачується цим військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день звільнення зі служби, а звільненим зі служби до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) - із суми грошового забезпечення, встановленого для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день введення в дію цього Закону. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 347 від 03.06.94 )

7. Пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення:

окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;

окладу за військове або спеціальне звання;

процентної надбавки за вислугу років;

( Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 463 від 28.06.95 )

додаткових видів грошового забезпечення, що надаються щомісяця (надбавки за вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби). Розмір додаткових видів грошового забезпечення визначається (за вибором тих, хто звернувся за пенсією) за 24 останні календарні місяці служби підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців служби підряд протягом усієї служби перед зверненням за пенсією незалежно від наявних перерв у службі. Середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення за 24 календарні місяці і за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми додаткових видів грошового забезпечення за 24 календарні місяці служби підряд (перед зверненням за пенсією) чи за 60 календарних місяців служби підряд (протягом всієї служби) відповідно на 24 і 60. ( Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 12 від 08.01.2000 )

Особам офіцерського складу, переведеним за станом здоров'я або віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються за бажанням пенсіонера виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з посад, вказаних у цьому абзаці, до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського та начальницького складу органів внутрішніх справ із військовим званням полковника або спеціальним звання полковника міліції чи внутрішньої служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.

Особам офіцерського складу і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які були відряджені для роботи в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.

Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.

Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів, обладнаних атомними енергертичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морського Флоту України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цим пунктом, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу.

8. Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей у зв'язку із зміною розмірів грошового забезпечення, що сталося після звільнення зі служби осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, провадиться щорічно виходячи з установленого за станом на 1 січня поточного року розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, з якого обчислюються пенсії.

9. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади, або підвищені посадові оклади за службу у високогірних місцевостях, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених посадових окладів.

Присвоєння військовослужбовцям у період їх перебування в запасі чергових військових звань не є підставою для перегляду раніше призначених їм пенсій.

Пенсії, що призначаються членам сім'ї померлих (загиблих) осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, з відповідних видів грошового забезпечення, з яких підлягала обчисленню пенсія утриманцю. При цьому абзаци сьомий та десятий пункту 7 цієї постанови не застосовуються.

Членам сім'ї померлих пенсіонерів з числа зазначених військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ пенсії обчислюються з окладів грошового забезпечення, з яких була обчислена (перерахована) або підлягала перерахуванню пенсія утриманцю.

10. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ при звільненні з військової служби або з органів внутрішніх справ за вислугою строку служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з проведенням організаційних заходів у разі неможливості використання на службі (в органах) виплачується грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, звільненим з військової служби або з органів внутрішніх справ через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

( Абзац третій пункту 10 втратив чинність на підставі Указу Президента N 463/2001 від 23.06.2001 )

Строк календарної військової служби, служби в органах внутрішніх справ для визначення розміру зазначеної грошової допомоги обчислюється згідно з пунктом 1 цієї постанови. ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 463/2001 від 23.06.2001 )

Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 12 від 08.01.2000 )

11. За особами офіцерського складу і особами середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ (крім зазначених в абзаці другому цього пункту), які звільнені зі служби за віком, хворобою, скороченням штату чи за обмеженим станом здоров'я без права на пенсію, поряд із виплатою одноразової грошової допомоги зберігається виплата окладу за військовим чи спеціальним званням протягом одного року з дня звільнення.

Особам офіцерського складу і особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які працювали перед звільненням зі служби в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади і залишилися після звільнення на попередній роботі, а також тим, хто був на військовій службі за призовом або за контрактом до трьох років згідно із Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), - оклад за військове чи спеціальне звання протягом одного року з дня звільнення не виплачується.

12. Членам сім'ї померлих пенсіонерів із числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які не мають права на одержання страхових сум по обов'язковому державному особистому страхуванню, незалежно від призначення пенсій в разі втрати годувальника, виплачується одноразова грошова допомога: дружині - в розмірі тримісячної пенсії годувальника і на кожного непрацездатного члена сім'ї - у розмірі місячної пенсії годувальника.

При визначенні розміру одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, до членів сім'ї, які мають право на допомогу, належать: дружина незалежно від віку і працездатності, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів і не досягли 23-річного віку; батьки, які перебували на утриманні померлого і досягли пенсійного віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, або є інвалідами.

Особам офіцерського складу та особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які працювали безпосередньо перед звільненням у запас або у відставку в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із залишенням на військовій службі або в кадрах Міністерства внутрішніх справ України, допомога, передбачена пунктом 10 цієї постанови, виплачується за рахунок коштів органів, в яких вони працювали. В такому ж порядку провадяться грошові виплати військовослужбовцям інших військових формувань, що не фінансувалися Міністерством оборони, Службою безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби та Міністерством внутрішніх справ України. ( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 863 від 26.07.2001 )

13. Непрацюючим пенсіонерам із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей виплачується грошова допомога при народженні дитини в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

14. Грошова допомога, передбачена цією постановою, підлягає виплаті за рахунок коштів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту та зв'язку, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрації Державної прикордонної служби України та інших військових формувань (за винятком випадків, передбачених абзацом третім пункту 12 цієї постанови), а допомога передбачена пунктом 12 цієї постанови за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та їхніх сімей. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 863 від 26.07.2001, N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

15. Дозволити Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки на період масового перерахунку пенсій встановлювати працівникам пенсійних служб надбавки до їх посадових окладів в розмірі від 30 до 50 процентів і залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів на договірних умовах. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА