Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI та від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI і N 3912-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.494.397,8" і "45.983.486,5" замінити відповідно цифрами "300.619.397,8" і "46.108.486,5";

у частині другій цифри "338.896.503,1" і "46.159.530,5" замінити відповідно цифрами "339.021.503,1" і "46.284.530,5";

2) статтю 4 доповнити пунктом 42 такого змісту:

"42) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім такого збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками)";

3) статтю 7 після слів "місцеві податки та збори" доповнити словами "(за виключенням збору за забруднення навколишнього природного середовища, крім такого збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками)";

4) у пункті 36 статті 14 слово і цифри "і 35" замінити цифрами і словом "35 і 42";

5) статтю 20 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім такого збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків";

6) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону;

7) у додатку N 7 за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у примітці 3 щодо міста Донецька після слів "медичної допомоги" доповнити словами "та придбання сучасного медичного обладнання для закладів охорони здоров'я".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 жовтня 2011 року
N 3913-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |300 619 397,8|254 510 911,3| 46 108 486,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |298 112 275,7|252 003 789,2| 46 108 486,5|
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |254 150 846,0|233 610 489,9| 20 540 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19000000|Інші податки та збори | 2 432 586,1| 759 130,0| 1 673 456,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|19050000|Збір за забруднення | 125 000,0| | 125 000,0|
| |навколишнього природного | | | |
| |середовища | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

       Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

                            (тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |292 736 972,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 284,4|46 284 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 394 771,9|339 021 503,1|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2400000| |Міністерство екології та | 2 003 922,8| 1 323 226,3| 753 388,3| 193 625,8| 680 696,5| 1 021 258,3| 508 825,3| 41 466,8| 267 889,8| 512 433,0| 3 025 181,1|
| | |природних ресурсів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2401000| |Апарат Міністерства | 239 834,8| 160 224,9| 113 404,5| 2 205,8| 79 609,9| 483 512,5| 32 205,9| 6 289,3| 3 743,4| 451 306,6| 723 347,3|
| | |екології та природних | | | | | | | | | | | |
| | |ресурсів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2401270| 0540 |Комплексна реалізація | 10 000,0| | | | 10 000,0| 382 115,6| | | | 382 115,6| 392 115,6|
| | |державної екологічної | | | | | | | | | | | |
| | |політики, здійснення | | | | | | | | | | | |
| | |природоохоронних заходів | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------