Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 лютого 1997 р. N 146
Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволів на
право ввезення на територію України, вивезення з
території України або транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 296 від 28.03.20
01
N 602 від 12.05.20
04
N 1388 від 05.12.20
07
N 929 від 12.10.20
10
N 1125 від 02.11.20
11
N 955 від 25.12.20
13 )

Відповідно до статті 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

Затвердити Порядок видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (додається). ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

Перший віце-прем'єр-міністр України В. ДУРДИНЕЦЬ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 р. N 146

Порядок
видачі дозволів на право ввезення на територію
України, вивезення з території України
або транзиту через територію України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

( Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

( У тексті Порядку слова "Комітет з контролю за наркотиками
при МОЗ" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з
контролю за наркотиками" у відповідному відмінку, а слова
"Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ" і "свідоцтво
Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про реєстрацію
лікарських засобів" відповідно словами "МОЗ" і
"реєстраційні посвідчення на лікарські засоби" згідно з
Постановою КМ N 602 від 12.05.2004 )

( У тексті Порядку та додатках 1 і 2 до нього, за виключенням
підпункту 6 пункту 11, підпункту 5 пункту 14, підпункту 6
пункту 16, слова "сертифікат (окремий дозвіл)" та
"сертифікат" в усіх відмінках замінено словом "дозвіл"
у відповідному відмінку, а слова "ввезені в Україну" та
"вивезені з України" - відповідно словами "ввезені на
територію України" та "вивезені з території України" згідно
з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

( У тексті Порядку слово "Комітет" в усіх відмінках замінено словом
"Держкомнаркоконтроль" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

( У тексті Порядку слово "Держкомнаркоконтроль" в усіх
відмінках замінено словом "ДСКН" згідно з Постановою КМ
N 1125 від 02.11.2011 )

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства) за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 296 від 28.03.2001, N 1388 від 05.12.2007 )

2. Імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови одержання дозволу на кожну окрему операцію, який видається ДСКН. Видача дозволу здійснюється за узгодженням з СБУ. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 296 від 28.03.2001, N 929 від 12.10.2010, N 1125 від 02.11.2011 )

3. Розгляд ДСКН документів на імпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюються в термін до 30 днів. Про відмову у видачі дозволу ДСКН у той же термін надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб'єктам господарювання ДСКН на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те ДСКН установою. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 602 від 12.05.2004 )

4. Дозвіл у разі його втрати не поновлюється. Про втрату дозволу необхідно негайно повідомити ДСКН. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 25.12.2013 )

5. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово продовжений ДСКН не більше ніж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України. Для продовження строку дії дозволу необхідно подати такий дозвіл до ДСКН не пізніше, ніж закінчується строк його дії. Відомості про юридичну особу, яка за контрактом є продавцем або покупцем, можуть зазначатися на зворотному боці дозволу на ввезення на митну територію України або вивезення з митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на прохання заявника. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

6. За оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення і видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств - виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту.

Кошти, отримані ДСКН за видачу дозволів, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 від 28.03.2001, в редакції Постанови КМ N 602 від 12.05.2004 )

7. Безплатно видаються дозволи на імпорт в Україну або експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для МОЗ.

8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, підлягають затриманню відповідними митницями України.

9. Підприємства та фізичні особи, які порушують правила здійснення імпорту та експорту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

10. Ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового відправлення або на іншу, ніж та, що зазначена у дозволі адресу, забороняється.

Порядок видачі дозволу
на ввезення в Україну наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

11. Для одержання дозволу на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до ДСКН такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім'я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та експортерах;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством України (далі - включених до переліку контрольованих речовин);

назва фірми-виробника:

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

термін здійснення поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись; ( Підпункт 2 пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну;

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV ( 770-2000 ), із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000 ), додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції); ( Підпункт 6 пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

7) зобов'язання підприємства - імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів, вимагати надання додаткових відомостей;

8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 11 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 296 від 28.03.2001 )

Порядок видачі дозволу на ввезення
в Україну для реєстрації зразків
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів

12. Для одержання дозволу на ввезення в Україну для реєстрації в МОЗ зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, підприємство подає до ДСКН такі документи:

1) заяву на бланку підприємства на ім'я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) підприємства - імпортера (вантажоодержувача);

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країні імпортера;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що ввозяться;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

лікарська форма наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

вид транспорту для поставки;

термін здійснення поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2) лист-клопотання МОЗ з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, для реєстрації в Україні та гарантією їх зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;

3) зобов'язання підприємства - імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів тільки для заявлених цілей.

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей;

4) сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться. ( Пункт 12 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

Порядок видачі дозволу на одноразове
ввезення в Україну незареєстрованих
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів

13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають ДСКН документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку.

Замість свідоцтва про реєстрацію препаратів в Україні подається лист-клопотання МОЗ, що підтверджує необхідність їх ввезення.

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну
як гуманітарної допомоги наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів і лікарських
засобів

14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, підприємство, що має право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає ДСКН такі документи:

1) заяву на бланку підприємства на ім'я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення:

повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів) експортера, підприємства - імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах - імпортерах та експортерах;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора і лікарського засобу;

назва фірми-виробника;

вид транспорту для поставки;

термін поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

зобов'язання підприємства про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування ДСКН в двомісячний термін про її розподіл;

2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

3) нотаріально засвідчену копію статуту підприємства (вантажоодержувача);

4) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну (у разі відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість медичного використання лікарських засобів);

5) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається паспорт якості).

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Дозвіл на ввезення в Україну
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

15. У дозволі на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

його реєстраційний номер;

назва і адреса імпортера;

назва і адреса експортера;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;

вид тари та її кількість - для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту;

назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься ввезення та митне оформлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів;

дата видачі;

термін дії.

Дозвіл підписується головою ДСКН і скріплюється гербовою печаткою ДСКН. ( Абзац дванадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

Форму дозволу на ввезення подано в додатку N 1 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу на вивезення
з України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

16. Для одержання дозволу на право вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до ДСКН такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім'я голови ДСКН, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється вивезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера, імпортера та вантажоодержувача;

міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, які підлягають вивезенню згідно з контрактом;

назва фірми-виробника:

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

термін поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься вивезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись; ( Підпункт 2 пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена копія контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які вивозяться з України;

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV ( 770-2000 ), із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000 ), додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції); ( Підпункт 6 пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 16 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 296 від 28.03.2001 )

Дозвіл на право вивезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

17. У дозволі на вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

його реєстраційний номер;

назва і адреса експортера;

назва і адреса імпортера;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

вид тари та її кількість - для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку контрольованих речовин, що підлягають вивезенню;

номер національного дозволу на імпорт, дата його видачі, ким виданий;

вид транспорту;

назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься вивезення;

дата видачі;

термін дії.

Дозвіл підписується головою ДСКН і скріплюється гербовою печаткою ДСКН. ( Абзац тринадцятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

Форму дозволу на вивезення подано в додатку N 2 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу на право
транзиту через територію України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

18. Для одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до ДСКН такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім'я голови ДСКН, в якій зазначаються:

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера та імпортера;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають транзиту;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000 );

номер контракту поставки;

вид транспорту для поставки;

назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які здійснюватиметься ввезення та вивезення;

2) копія контракту, завірена печатками підприємства, згідно з яким здійснюється поставка;

3) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV ( 770-2000 ), із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000 ), додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера оформляється його аналог.

ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей. ( Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

Додаток N 1
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення
з території України або транзиту через
територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

    Державна служба України з контролю за наркотиками
State Service of Ukraine on Drugs Control

       ДОЗВІЛ НА ВВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to import for narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors

N_________

   Цим засвідчується, що Державна служба України з контролю за
наркотиками, на яку покладено застосування відповідних
національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про
наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє ввезення:
On behalf of the Government of Ukraine, State Service of
Ukraine on Drugs Control in the meaning of the national
legislation and International Conventions on Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, hereby authorizes the following import:

Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:

Вид тари та її кількість

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:


——————————————————————————————————————————————————————————————————
Вид транспорту:
Goods must be transported by:

Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата видачі: | Дійсний до:
Date: | Valid till:
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Head of the State Service
of Ukraine on Drugs Control

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 602 від 12.05.2004, N 1388 від 05.12.2007, N 929 від 12.10.2010, N 1125 від 02.11.2011 )

Додаток N 2
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення
з території України або транзиту через
територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

    Державна служба України з контролю за наркотиками
State Service of Ukraine on Drugs Control

       ДОЗВІЛ НА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to export for narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors

N_________

   Цим засвідчується, що Державна служба України з контролю за
наркотиками, на яку покладено застосування відповідних
національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про
наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє вивезення:
On behalf of the Government of Ukraine, State Service of
Ukraine on Drugs Control in the meaning of the national
legislation and International Conventions on Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, hereby authorizes the following export:

Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address

Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:

Вид тари та її кількість

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Номер національного дозволу | Дата видачі:
на імпорт: | Date:
Import Permit No: |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ким виданий:
Issued by:
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Вид транспорту:
Goods must be transported by:
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint:
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата видачі: | Дійсний до:
Date: | Valid till:
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Head of the State Service
of Ukraine on Drugs Control

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 602 від 12.05.2004, N 1388 від 05.12.2007, N 929 від 12.10.2010, N 1125 від 02.11.2011 )

Додаток N 3
до Порядку видачі дозволів на право
ввезення на територію України, вивезення
з території України або транзиту через
територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

    Державна служба України з контролю за наркотиками
State Service of Ukraine on Drugs Control

     ДОЗВІЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to transit for narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors

N _______

   Цим засвідчується, що Державна служба України з контролю за
наркотиками, на яку покладено застосування відповідних
національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про
наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє транзит:

It is hereby certified that State Service of Ukraine on Drugs
Control, which is obliged to follow the appropriate national
laws required in pursuance to the International Conventions on
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, permits the following
transit:

Імпортер: назва, адреса

Importer: name, address

Експортер: назва, адреса

Exporter: name, address

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:

Name and quantity of the narcotic drugs, psychotropic
substances, precursors and medicinal products:

Вид тари та її кількість:

Containers and their quantity:

-------------------------------------------------------------

Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:

Name and quantity of the controlled narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors containing in a batch:

-------------------------------------------------------------

Вид транспорту:

Transport means:

Назва митниці та назва пункту пропуску
на державному кордоні України:

Customs checkpoint:

-------------------------------------------------------------

Дата видачі: Дійсний до:

Date: Valid till:

-------------------------------------------------------------

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Head of the State Service
of Ukraine on Drugs Control

( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 929 від 12.10.2010, N 1125 від 02.11.2011 )