Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. У додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI та від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI, N 3912-VI і N 3913-VI) у найменуванні бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3505040 слова "міжнародного аудиту" замінити словами "міжнародними експертами перевірки діяльності", а слово "перевірка" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3953-VI