Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. N 849
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державної реєстрації юридичної особи
та фізичної особи - підприємця

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1325 від 21.12.20
11
N 295 від 11.04.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 849

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань державної реєстрації юридичної особи
та фізичної особи - підприємця

1. В абзаці третьому пункту 3 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1701), слова "нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. У Тимчасовому порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 175; 1999 р., N 14, ст. 554; 2001 р., N 13, ст. 548):

1) у пункті 10:

у підпункті "б" слова "нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у підпункті "в" слова "або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою державної податкової інспекції" виключити;

2) у пункті 28:

у підпункті "б" слова "копію свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у підпункті "в" слова "або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою державної податкової інспекції за місцем реєстрації юридичної (фізичної) особи" виключити.

3. Абзац четвертий пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767 (Офіційний вісник України, 1997, число 29, с. 70; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2008 р., N 91, ст. 3026), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчені нотаріально копії статуту, установчого договору;".

4. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759):

1) у підпункті "й" пункту 13 слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) у підпункті "в" пункту 18 слова "свідоцтві про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "виписці або витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3) у підпункті "д" пункту 34 слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. В абзаці першому пункту 34 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для юридичної особи".

6. Абзац шостий пункту 2 Положення про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2003 р., N 21, ст. 944; 2004 р., N 34, ст. 2250; 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти у такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів кожного учасника технологічного парку - для технологічного парку - групи юридичних осіб.".

7. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2011 р., N 52, ст. 2070):

1) в абзаці десятому пункту 64 у графі "Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" слова "засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копії установчих документів";

2) в абзаці сьомому пункту 72 у графі "Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" слова "засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копії установчих документів".

8. У пункті 20 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562):

1) у підпункті 8 слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) у другому реченні абзацу чотирнадцятого слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

9. Абзац п'ятий пункту 2 Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 155 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 341, N 45, ст. 2069; 2008 р., N 39, ст. 1299), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

10. В абзаці сьомому пункту 3 Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 427 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 14, ст. 972), слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295 від 11.04.2012 )

12. В абзаці третьому підпункту 2 пункту 5 Порядку відшкодування вартості примусово відчуженого майна у власника під час мобілізації в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 р. N 990 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 40, ст. 2546), слова ", серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію" виключити.

13. У Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1163 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3061):

1) підпункт 2 пункту 9 викласти в такій редакції:

"2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

2) у першому реченні пункту 15 слова "свідоцтві про державну реєстрацію," виключити;

3) абзац четвертий пункту 23 виключити.

14. В абзаці четвертому пункту 12 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87, ст. 2939; 2011 р., N 51, ст. 2038), слова "номера свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію" виключити.

15. Підпункт 3 пункту 2 Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1657 "Деякі питання організації діяльності технологічних парків" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти в такій редакції:

"3) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (керівного органу технологічного парку) та копію установчих документів - для технологічного парку - групи юридичних осіб;".

16. У пункті 3 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68, ст. 2346):

1) в абзаці першому слова "копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця (далі - свідоцтво)" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) в абзацах четвертому-шостому слова "копіями свідоцтва та довідки" замінити словами "випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію довідки";

3) в абзаці дев'ятому слова "копії свідоцтв" замінити словами "виписки або витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо".

17. В абзаці другому підпункту 1 пункту 20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437; 2008 р., N 53, ст. 1772; 2009 р., N 15, ст. 472; 2011 р., N 39, ст. 1607), слова "дата видачі та номер реєстраційного свідоцтва" замінити словами "дата державної реєстрації фізичної особи - підприємця".

18. Абзац другий пункту 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 712 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1466; 2010 р., N 45, ст. 1447; 2011 р., N 4, ст. 214), викласти у такій редакції:

"виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

19. В абзаці п'ятому пункту 6 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 736 "Про затвердження державних форвардних закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 р., N 9, ст. 221; 2009 р., N 14, ст. 417, N 61, ст. 2161, N 78, ст. 2645), слова "завірені товаровиробником в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та" замінити словами "завірена товаровиробником в установленому порядку копія".

20. Абзаци третій і четвертий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо засновника (засновників);

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

21. У пункті 13 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2379):

1) в абзаці п'ятому підпункту 2 слова "копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія";

2) в абзаці третьому підпункту 5 слова "копії свідоцтва про державну реєстрацію і" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія".

22. Абзац третій підпункту 2 пункту 10 Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1063 "Деякі питання реалізації та управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

23. У Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94, ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766; 2011 р., N 40, ст. 1645):

1) у пункті 5:

в абзаці п'ятому слова "копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія";

в абзаці шостому слова ", засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа" виключити;

2) в абзаці сьомому пункту 17 слова "копії свідоцтва про державну реєстрацію та" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію".

24. Підпункт 2 пункту 4 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 р. N 1409 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 1, ст. 9; 2010 р., N 60, ст. 2079), викласти в такій редакції:

"2) засвідчені в установленому порядку:

копія зовнішньоекономічного договору (контракту), в якому зазначаються адреса та банківські реквізити іноземних контрагентів. Якщо договір укладено іноземною мовою, заявник додає його переклад на українську мову;

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції, зокрема платіжних банківських документів, довідок банків, вантажних митних декларацій, коносамента, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг).".

25. Абзаци третій - сьомий пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12, ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654), викласти в такій редакції:

"До договору про надання послуг спеціаліст, який провадить ветеринарну практику, додає:

копію ліцензії на провадження ветеринарної діяльності;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копію реєстраційного посвідчення платника податку.".

26. Абзац другий пункту 16 Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486, N 77, ст. 2727), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і нотаріально завірені копії установчих документів (для нерезидентів - копії з проставленням апостиля або легалізовані в установленому порядку);".

27. Підпункт 2 пункту 2 додатка 1 до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025), викласти в такій редакції:

"2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та нотаріально засвідчені копії установчих документів потенційного бенефіціара;".

28. Підпункт 1 пункту 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982; 2010 р., N 55, ст. 1857, N 94, ст. 3219), викласти в такій редакції:

"1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

29. В абзаці п'ятому пункту 4 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2010 р., N 78, ст. 2762), слово "свідоцтва" виключити, а слова "оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

30. У пункті 5 Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696):

1) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"копію статуту роботодавця, засвідчену в установленому порядку;";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".

31. У Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 425 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1141; 2010 р., N 94, ст. 3346):

1) в абзаці двадцятому пункту 8 слова "видане свідоцтво про державну реєстрацію" замінити словами "видані виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) у пункті 9:

абзац другий після слова "додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і";

абзац третій виключити;

3) у додатку 1 до Порядку слова "видане свідоцтво про державну реєстрацію" замінити словами "видані виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

32. У підпункті 4 пункту 21 Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 689 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1734), слова "нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

33. Підпункт 3 пункту 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1739), викласти в такій редакції:

"3) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

34. Абзац третій пункту 2 Порядку формування переліку товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 932 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2348; 2010 р., N 45, ст. 1486; 2011 р., N 27, ст. 1129), викласти в такій редакції:

"засвідчені в установленому порядку копії установчих документів та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".

35. Абзац третій пункту 4 Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1221 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 89, ст. 3013), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та копії статутних документів громадської організації;".

36. У пункті 9 Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1294 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3206):

1) абзац перший після слів "в двох примірниках" доповнити словами ", виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,";

2) абзац другий виключити.

37. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 26):

1) у пункті 10:

абзац перший після слів "до якої додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і";

в абзаці другому слова "свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб)," виключити;

2) у пунктах 25 і 34 після слів "до якої додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та", а слова "свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб)," виключити.

38. Абзаци шостий і восьмий пункту 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 542), викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

"документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи, зокрема виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нотаріально посвідчену копію установчих документів і довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).".

( Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1325 від 21.12.2011 )

40. У підпунктах 1 і 2 пункту 3 Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 745 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2259), слова "свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,", а слово "його" - словом "їх".

41. Абзац тринадцятий пункту 20 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1168), викласти в такій редакції:

"виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.".