Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 214 від 08.07.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 1997 року за N 313/2117

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації України
N 596 від 16.09.20
08 )

Про затвердження форми декларації про прибуток
підприємства та Порядку її складання

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації
N 37 від 21.01.
98
N 340 від 13.07.
98
N 218 від 21.04.
99
N 339 від 01.07.
99
N 504 від 22.09.
99
N 58 від 15.02.20
00
N 306 від 12.06.20
00
N 530 від 13.10.20
00
N 143 від 29.03.20
03 )

Відповідно до пункту 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу України" (509-12) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання декларації про прибуток підприємства.

2. Заступнику начальника Головного управління прямих податків П.А.Рогозі подати цей наказ та Порядок складання декларації про прибуток підприємства до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Начальнику управління справами В.В.Коваленку у 5-денний термін після державної реєстрації наказу та Порядку складання декларації про прибуток підприємства в Міністерстві юстиції України забезпечити їх тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Управлінню масово-роз'яснювальної роботи забезпечити публікацію форми декларації про прибуток підприємства та Порядку складання декларації про прибуток підприємства.

Голова Державної податкової адміністрації України М.Я.Азаров

( Порядок складання декларації про прибуток підприємства втратив чинність на підставі Наказу Державної податкової адміністрації
N 143 від 29.03.2003 )