Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 156/1133 від 26.12.2000
м. Київ

Про бюджет м. Києва на 2001 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 282/1259 від 27.04.20
01
N 362/1338 від 05.07.20
01 - набуває
чинності з 01.08.2001
N 30/1464 від 02.10.2001 )

( Щодо продовження дії деяких пунктів додатково див. Рішення
Київміськради
N 162/1596 від 20.12.20
01 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 164/1598 від 20.12.20
01 )

( Щодо продовження дії деяких пунктів додатково див. Рішення
Київміськради
N 232/392 від 28.12.20
02 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 271/431 від 27.02.20
03
N 267/1142 від 18.12.20
03 )

( Щодо продовження дії деяких пунктів додатково див. Рішення
Київміськради
N 1050/2460 від 28.12.20
04
N 621/3082 від 27.12.20
05
N 531/588 від 28.12.20
06
N 3/4475 від 17.01.20
08
N 124/1179 від 19.03.20
09
N 793/4231 від 14.05.20
10
N 573/5385 від 30.12.20
10 )

Відповідно до ст.19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15.01.99 N 401-XIV, ст.29 Закону України "Про бюджетну систему України" від 059.12.90 N 512-XII та ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міський бюджет м. Києва на 2001 рік по доходах у сумі 3868397,3 тис. грн., по видатках - 3868397,3 тис. грн., в т.ч. перевищення доходів над видатками - 1645874,0 тис. грн. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 282/1259 від 27.04.2001, N 30/1464 від 02.10.2001 )

2. Затвердити доходи загального фонду міського бюджету у сумі 3170859,1 тис. грн., в тому числі субвенція на виконання функцій столиці - 150000,0 тис.грн., спеціального фонду у сумі 672538,2 тис. грн., в т.ч. субвенція на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - 164062,1 тис. грн. з основних джерел надходжень у таких сумах: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001, N 164/1598 від 20.12.2001 )

            I. Загальний фонд

           1. Податкові надходження

       Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

Прибутковий податок з громадян              898591,7
Податок на прибуток підприємств 1870990,7

      Платежі за використання природних ресурсів

Плата за землю, що вноситься юридичними
і фізичними особами 173270,6

       Внутрішні податки на товари та послуги

Плата за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності 144,0

              Інші податки

Місцеві податки і збори                   4575,0
Єдиний податок на підприємницьку діяльність 8760,4

          2. Неподаткові надходження

       Доходи від власності та підприємницької
діяльності

Надходження дивідендів від суб'єктів
підприємницької діяльності 7000,0

Надходження до бюджету сум відсотків
банків за користування тимчасово вільними
бюджетними коштами 7014,0

Надходження коштів від приватизації
державного майна 22628,7

       Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційного та побічного продажу

Плата за оренду цілісних майнових
комплексів державних підприємств 366,0

          Надходження від штрафів та
фінансових санкцій

Адміністративні штрафи та інші санкції           3273,0

          Інші неподаткові надходження

Доходи від продажу землі
несільськогосподарського призначення 21115,0
Інші надходження 3130,0

Субвенція на виконання функцій столиці 150000,0

   II. Спеціальний фонд

1. Збір за забруднення навколишнього
природного середовища 3500,1

2. Податок з власників транспортних засобів        49670,0

3. Плата за придбання торгових патентів
пунктами продажу нафтопродуктів
(автозаправними станціями, заправними пунктами) 1000,0

4. Надходження доходів до
позабюджетного фонду Київради 50,0

5. Надходження доходів до інших позабюджетних
фондів 404053,0

Надходження пайової участі інвесторів
(забудовників) у створенні спеціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури 12500,0

Надходження плати за право
розміщення реклами 6000,0

Надходження плати за право
оренди нежитлових приміщень 1400,0

Надходження за угодами про резервування
земельних ділянок, від проведення
відкритих торгів з продажу права оренди
земельних ділянок 2000,0

Надходження коштів за інвестиційними
угодами 382153,0

6. Податок на прибуток в розмірі 1,5% для
фінансування житлового будівництва для
військовослужбовців 31500,0

7. Власні надходження бюджетних установ та
організацій 43703,0

8. Субвенція на фінансування пільг і
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг 164062,1

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 282/1259 від 27.04.2001, N 30/1464 від 02.10.2001, N 164/1598 від 20.12.2001 )

3. Державній податковій адміністрації у м. Києві довести контингенти надходжень податків і зборів, які враховані в бюджеті м. Києва, до районних у м. Києві державних податкових інспекцій та забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т.ч. до міського бюджету в сумі 3094361,5 тис. грн.

4. Затвердити видатки загального фонду міського бюджету у сумі 1524985,1 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету у сумі 672538,2 тис. грн., в т.ч. по функціях бюджетної класифікації: ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 164/1598 від 20.12.2001 )

   I. Загальний фонд

            I.I. Поточні видатки

                             тис. грн.
1. Державне управління 34800,5
в т.ч.
фонд заробітної плати 5154,1

2. Наука 15700,0

3. Правоохоронна діяльність та 30606,3
забезпечення безпеки держави
в т.ч.
фонд заробітної плати 9066,6

4. Освіта 79856,7
в т.ч.
фонд заробітної плати 28106,1
з них: преміювальний фонд 325,5

5. Охорона здоров'я 302992,3
в т.ч.
фонд заробітної плати 82775,9
з них: преміювальний фонд 3821,2

6. Соціальний захист та соціальне
забезпечення 148749,9
в т.ч.
фонд заробітної плати 6620,3
з них: преміювальний фонд 306,1

7. Житлово-комунальне господарство 222112,2
- житлове господарство 79024,9
- комунальне господарство 143087,3

8. Культура і мистецтво 61340,3
в т.ч.
фонд заробітної плати 5706,9
з них: преміювальний фонд 250,9

9. Засоби масової інформації 18074,8

10. Фізична культура і спорт 22487,7
в т.ч.
фонд заробітної плати 506,2
з них: преміювальний фонд 22,0

11. Будівництво та архітектура 5464,0

12. Сільське господарство 3260,2
в т.ч.
фонд заробітної плати 243,0
- земельні ресурси 2000,0

13. Транспорт 142646,3
- автомобільний транспорт 73350,0
-метрополітен 25090,0
- інші види транспорту 44206,3
в т.ч.
- Київелектротранс 43806,3

14. Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 50117,3

15. Видатки, не віднесені до основних груп 127915,4
з них:
- кошти для оперативного вирішення питань
з міським головою 49800,0
- кошти на вирішення соціально-економічних
проблем в округах депутатів Київради та
виконання наказів виборців 31500,0
- кошти на вирівнювання диспропорцій районних
бюджетів в IV кварталі поточного року 13279,4
- фонд непередбачених видатків (резервний фонд) 10006,0

           I.II. Бюджет розвитку

1. Капітальні вкладення                  258861,2

   II. Спеціальний фонд

           II.I. Поточні видатки

1. Дорожнє господарство                  50670,0
- видатки на фінансування робіт, пов'язаних
з будівництвом, реконструкцією, розвитком і
утриманням автодоріг 50670,0

2. Державні цільові фонди 3500,1
- фонд охорони навколишнього природного
середовища 3500,1

3. Власні надходження бюджетних установ і
організацій 43703,0

4. Видатки за рахунок позабюджетного фонду
Київради 50,0

5. Видатки, пов'язані з експертною оцінкою
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу 2000,0

6. Виплата пільг та субсидій 164062,1

7. Витрати на здійснення правових,
консалтингових та організаційно-технічних
заходів щодо підготовки та супроводження
інвестиційних угод 3056,0

8. Витрати на оплату оголошень в газетах про
проведення конкурсів на оренду нежитлових
приміщень 500,0

      II. Бюджет розвитку

1. Капітальні вкладення                  429997,0

будівництво та придбання житла для
військовослужбовців 31500,0
будівництво за рахунок інших позабюджетних
фондів 373497,0

Встановити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2001 рік.

Якщо після прийняття цього рішення повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення відповідно до рішень Київради, передається від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в порядку, встановленому цим рішенням, для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядникам коштів міського бюджету, якому це повноваження передано.

Головному фінансовому управлінню в ході виконання міського бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального фонду його бюджетних призначень.

Забороняється збільшення бюджетних призначень на капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 282/1259 від 27.04.2001, N 30/1464 від 02.10.2001, N 164/1598 від 20.12.2001 )

5. Встановити, що фінансування головних розпорядників бюджетних коштів проводиться відповідно до затверджених помісячних розписів доходів і видатків із врахуванням виконання показників по мережі, штатах і контингентах, термінів виплати заробітної плати та виконаних обсягів робіт, наданих послуг тощо.

6. Затвердити оборотну касову готівку по міському бюджету на 01.01.2002 в сумі 4500,0 тис. грн.

7. Закріпити за бюджетами районів міста у 2001 році наступні джерела надходжень:

I. Загальний фонд бюджету

- частину прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та плати за землю, визначену на підставі п.8 цього рішення;

- плату за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими органами виконавчої влади;

- плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

- надходження дивідендів від суб'єктів підприємницької діяльності по підприємствах районної комунальної власності;

- плату за оренду цілісних майнових комплексів районної комунальної власності;

- надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними коштами районних бюджетів;

- місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства міської комунальної власності;

- плату за спеціальне користування природними ресурсами;

- податок на промисел;

- державне мито;

- плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

- адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій районної комунальної власності та з установ, що фінансуються з районного бюджету;

( Підпункт пункту 7 розділу I виключено на підставі Рішення Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001 )

- надходження коштів від приватизації майна комунальної власності району;

- надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим.

II. Спеціальний фонд

- власні надходження бюджетних установ та організацій, що фінансуються з районних бюджетів;

- позабюджетні фонди райрад;

- інші фонди.

8. Затвердити на IV квартал 2001 року нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів), до бюджетів районів:

                           у відсотках
------------------------------------------------------------------
|Назва районів |Від податку | Від прибуткового | Від податку на |
| |на прибуток | податку з | землю |
| |підприємств | громадян | |
| |і організацій| | |
| |усіх форм | | |
| |власності | | |
|--------------+-------------+------------------+----------------|
|Голосіївський | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
|Дарницький | 37,9 | 30,0 | 40,0 |
|Деснянський | 66,8 | 30,0 | 40,0 |
|Дніпровський | 12,7 | 30,0 | 40,0 |
|Оболонський | 50,0 | 30,0 | 40,0 |
|Печерський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|Подільський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|Святошинський | 42,0 | 30,0 | 40,0 |
|Солом'янський | 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|Шевченківський| 10,0 | 30,0 | 40,0 |
|--------------+-------------+------------------+----------------|
|Разом по рай- | 16,9 | 30,0 | 40,0 |
|бюджетах | | | |
|--------------+-------------+------------------+----------------|
|Міський бюджет| 100,0* | 70,0 | 60,0 |
|--------------+-------------+------------------+----------------|
|Всього по | | | |
|бюджету міста | | | |
|Києва | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
------------------------------------------------------------------
_________________

   * - по підприємствах і організаціях,  що  контролюються
безпосередньо державною податковою адміністрацією по м. Києву.

( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 362/1338 від 05.07.2001 - набуває чинності з 01.08.2001 ), в редакції Рішення Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001 - набуває чинності з 01.10.2001 року )

9. Управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області та уповноваженим банкам здійснювати розмежування доходів по податках і зборах між районними та міським бюджетами відповідно до нормативів, передбачених п.8 цього рішення.

10. Затвердити суму перевищення доходів над видатками по бюджету м. Києва, яка передається до Державного бюджету України в розмірі 2260230,1 тис. грн., з них:

                            в тис. грн.
- з міського бюджету - 1645874,0
- з районних бюджетів - 614356,1

Виходячи із нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету м. Києва та районних бюджетів на IV квартал 2001 року, затвердити суму перевищення доходів над видатками по бюджету м. Києва, яка передається до Державного бюджету України в розмірі 722389 тис. грн., з них:

                            в тис. грн.
- з міського бюджету - 557209,6
- з районних бюджетів - 165179,4
в тому числі:
Голосіївський - 11123,9
Оболонський - 17038,4
Печерський - 64315,2
Подільський - 2105,0
Святошинський - 3608,4
Солом'янський - 11796,6
Шевченківський - 55191,9

( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 362/1338 від 05.07.2001 - набуває чинності з 01.08.2001 ), в редакції Рішення Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 164/1598 від 20.12.2001 )

11. Зобов'язати голів виконавчих органів районних у м. Києві рад забезпечити до 25 числа кожного місяця перерахування до міського бюджету сум, передбачених п.10 цього рішення, на акумулюючий рахунок Головного фінансового управління виконавчого органу Київради в розмірах, визначених помісячним розписом доходів і видатків міського бюджету на 2001 рік.

12. Виконавчому органу Київради (Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації) при несвоєчасному погашенні заборгованості районів за взаємними бюджетними розрахунками, застосовувати безпірне її стягнення.

13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків - загального фонду бюджету м. Києва на 2001 рік за економічною структурою видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (код 1340).

Встановити, що фінансування витрат бюджету м. Києва по захищених статтях соціального захисту інвалідів та дітей-сиріт здійснюється в першочерговому порядку та пропорційно між розпорядниками коштів бюджету м. Києва.

14. Затвердити в обсягах міського та районних бюджетів кошти на стовідсоткову потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами (згідно з додатком N 6). Доручити головним розпорядникам коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, організації, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік.

15. Зобов'язати начальників Головних управлінь освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, управлінь по фізичній культурі і спорту, у справах сім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх та інших підрозділів виконавчого органу Київради встановити ліміти споживання теплоенергоносіїв у натуральних показниках та довести їх до кожної бюджетної установи та організації.

16. Начальникам управлінь, керівникам організацій виконавчого органу Київської міської ради, керівникам відділів, організацій виконавчих органів районних раду м. Києві:

16.1. У тритижневий термін після затвердження відповідного бюджету та відповідно до вимог цього рішення забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 2001 році, і подати їх до Головного фінансового управління виконавчого органу Київради, фінансових управлінь виконавчих органів районних у м. Києві рад для здійснення фінансування бюджетних видатків у 2001 році.

16.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних установ в повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами;

- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).

16.3. В ході виконання бюджету міста Києва брати бюджетні зобов'язання лише в межах сум, передбачених в кошторисах видатків на 2001 рік.

17. Встановити, що у 2001 році фінансування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здійснюється з міського бюджету за рахунок відповідних субвенцій з Державного бюджету України.

18. Встановити, що в 2001 році застосовуються міжбюджетні трансферти (субвенції) на виконання спільних соціально-економічних програм та інші субвенції, передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

19. Встановити, що фінансування заходів міських програм може здійснюватися як трансферти бюджетам районів.

20. Видатки на утримання мобільних телефонів здійснювати за рахунок асигнувань, передбачених в міському та районних бюджетах на утримання відповідних установ.

21. Встановити що, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення частково спрямовуються на відшкодування малозабезпеченим сім'ям вартості актів права власності на сім'ю.

22. З метою недопущення розбалансування бюджету міста у 2001 році встановити, що при внесенні пропозицій підприємствами, організаціями, управліннями та відділами виконавчого органу Київської міської ради, виконавчих органів районних рад у м. Києві про збільшення видатків, одночасно подаються пропозиції про джерела фінансування цих видатків. Коли таких пропозицій не надійде, прохання про збільшення видатків не розглядаються.

23. З метою оздоровлення фінансового стану підприємств і організацій надати пільги по сплаті земельного податку в 2001 році, за винятком площ, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 відсотків підприємствам, установам і організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком N 4.

Підприємства та організації вивільнені кошти від отриманої пільги спрямовують на розвиток власного виробництва.

24. Встановити, що надання пільг по платі за землю підприємствам, установам і організаціям міста здійснюється при умові виконання плану надходжень по платі за землю і, як правило, в рахунок заборгованості підприємств, установ і організацій комунальної власності за надані послуги, виконані роботи тощо.

Розгляд пропозицій та висновки для прийняття рішення сесії з цього питання у виняткових випадках проводять постійні комісії Комісії з питань містобудування і землекористування та з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку після отримання відповідного висновку Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

25. Звільнити від сплати комунального податку державне комунальне підприємство "Київелектротранс", Київський метрополітен та Територіальне виробниче об'єднання автотранспорту "Київміськавтотранс".

( Дію пункту 26 продовжено згідно з Рішенням Київміськради N 232/392 від 28.12.2002 ) ( Дію пункту 26 продовжено на 2002 рік згідно з Рішенням Київміськради N 162/1596 від 20.12.2001 ) 26. Надати право районним радам надавати пільги по прибутковому податку з заробітної плати працюючих громадян за місцем роботи в частині, що зараховується до бюджету міста Києва (100%).

27. Постійним комісіям Київради та виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) систематично вивчати питання щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини та можливостей скорочення витрат.

Зазначені питання розглядати як першочергові та невідкладні.

28. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва, які надають послуги населенню, забезпечити дотримання в цілому по підприємствах рівня рентабельності не вище 15%.

29. Відповідно до Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.98 N 1511 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" та з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами, забезпечення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) вжити заходи щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві.

30. Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР створити госпрозрахункову організацію з виконання робіт та надання платних послуг у сфері містобудування, архітектури і розміщення зовнішньої реклами у місті Києві та комунальні підприємства, які будуть здійснювати централізовану підготовку документів для відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів виробничого та невиробничого призначення, та погоджувальну документацію для реєстрації підприємницьких структур, видачу дозволів тощо. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) провести організаційні заходи та підписати установчі документи.

31. Звільнити від сплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями установи та організації, які утримуються за рахунок міського та районних бюджетів і орендують приміщення в організаціях комунальної власності.

( Пункт 32 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 271/431 від 27.02.2003 )

33. Встановити, що фінансування будівництва систем інженерного забезпечення об'єктів, що будуються з залученням коштів інвесторів, здійснюється за рахунок коштів інвесторів.

( Дію пункту 34 продовжено на 2008 рік згідно з Рішенням Київміськради N 3/4475 від 17.01.2008 ) ( Дію пункту 34 продовжено на 2007 рік згідно з Рішенням Київміськради N 531/588 від 28.12.2006 ) ( Дію пункту 34 продовжено на 2006 рік згідно з Рішенням Київміськради N 621/3082 від 27.12.2005 ) ( Дію пункту 34 продовжено на 2005 рік згідно з Рішенням Київміськради N 1050/2460 від 28.12.2004 ) ( Дію пункту 34 продовжено на 2004 рік згідно з Рішенням Київміськради N 267/1142 від 18.12.2003 ) ( Дію пункту 34 продовжено на 2003 рік згідно з Рішенням Київміськради N 232/392 від 28.12.2002 ) ( Дію пункту 34 продовжено на 2002 рік згідно з Рішенням Київміськради N 162/1596 від 20.12.2001 ) 34. Встановити, що при підготовці та видачі дозвільних документів на виконання проектних робіт (листи-дозволи, архітектурно-планувальні завдання) для будівництва житлових будинків підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та джерел фінансування, виконавчому органу Київради передбачати розміщення нежитлових приміщень на перших поверхах для розташування об'єктів соціальної інфраструктури.

( Дію пункту 35 продовжено на 2008 рік згідно з Рішенням Київміськради N 3/4475 від 17.01.2008 ) ( Дію пункту 35 продовжено на 2007 рік згідно з Рішенням Київміськради N 531/588 від 28.12.2006 ) ( Дію пункту 35 продовжено на 2006 рік згідно з Рішенням Київміськради N 621/3082 від 27.12.2005 ) ( Дію пункту 35 продовжено на 2005 рік згідно з Рішенням Київміськради N 1050/2460 від 28.12.2004 ) ( Дію пункту 35 продовжено на 2004 рік згідно з Рішенням Київміськради N 267/1142 від 18.12.2003 ) ( Дію пункту 35 продовжено на 2003 рік згідно з Рішенням Київміськради N 232/392 від 28.12.2002 ) ( Дію пункту 35 продовжено на 2002 рік згідно з Рішенням Київміськради N 162/1596 від 20.12.2001 ) 35. Рекомендувати районним у м. Києві державним адміністраціям не погоджувати розташування та будівництво житлових будинків без розміщення на перших поверхах нежитлових приміщень.

36. Продовжити на 2001 рік дію пунктів 25, 27, 36 рішення III сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" та п.61 рішення VII сесії Київради XXIII скликання від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік" згідно з додатком N 7.

( Дію пункту 37 продовжено на 2002 рік згідно з Рішенням Київміськради N 162/1596 від 20.12.2001, на 2003 рік згідно з Рішенням Київміськради N 232/392 від 28.12.2002, на 2004 рік згідно з Рішенням Київміськради N 267/1142 від 18.12.2003 ) 37. Встановити, що підприємства, установи та організації, які отримують кошти з місцевих бюджетів:

37.1. Підвищують розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників за погодженням з Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

37.2. Переглядають тарифи на надання і отримання послуг і робіт за попереднім погодженням з управлінням цінової політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

38. Районним радам при затвердженні бюджетів на 2001 рік затвердити ліміти штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я в кількості, яка повністю буде забезпечена фондом заробітної плати.

39. Встановити, що при зміні в 2001 році дислокації підприємств та організацій - платників податків до міського та районних бюджетів, вони сплачують податки, збори (обов'язкові платежі) до відповідного бюджету за попереднім місцем сплати.

40. Встановити, що:

40.1. Витрачання коштів на вирішення соціально-економічних проблем в округах та на накази виборців здійснюється за напрямками, визначеними бюджетом міста.

40.2. Надання матеріальної допомоги у грошовій формі малозабезпеченим верствам населення здійснюється виключно через установи і організації, які мають бюджетні рахунки.

41. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" з 1 січня 2001 року здійснюється фінансування виключно з Державного бюджету:

41.1 школи соціальної реабілітації через Міністерство освіти і науки;

41.2 мобілізаційної підготовки через Міністерство економіки України;

41.3 курсів і складів служб Цивільної оборони України через Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

41.4 Київського міського військового комісаріату як об'єкта Міністерства оборони України через Міністерство оборони України.

42. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій з 1 січня 2001 року забезпечити першочергове харчування гарячими обідами дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, а також дієтичним харчуванням хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, залишивши діючий порядок харчування для дітей, які не належать до вищезгаданих категорій.

43. Встановити, що оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл в шкільних таборах у 2001 році за рахунок районних бюджетів проводити на рівні не нижчому 2000 року, враховуючи, що кошти на зазначені оздоровчі заходи передбачені в районних бюджетах.

44. Головному управлінню преси та інформації виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

44.1. Привести умови оплати праці друкованих засобів масової інформації та телерадіокомпанії "Київ", засновниками (співзасновникими) яких є Київрада та Київська міська державна адміністрація, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 15.03.1999 N 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

44.2. Подати на затвердження Київської міської ради програми діяльності на 2001 рік засобів масової інформації, визначених у п.п.44.1 з визначенням тиражу, періодичності їх виходу та обсягів фінансування.

45. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (Бідному В.Г.), начальнику Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (Р.М. Макомелі):

45.1. Протягом грудня 2000 року та січня 2001 року опрацювати в Міністерстві охорони здоров'я України питання щодо отримання для хворих м. Києва за рахунок централізованого фонду, передбаченого в Законі України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", інсулінів, тест-систем, онкологічних препаратів, препаратів для лікування туберкульозу та інших медикаментів по соціально-небезпечних групах захворювань, придбання яких призначено для всіх регіонів держави.

45.2. Протягом 1-го кварталу 2001 року вивчити питання та подати до Київської міської державної адміністрації через Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо доцільності утримання та фінансування з бюджету м. Києва відомчої лікарні N 2 Міністерства транспорту України, переданої місту згідно із статтею 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ).

45.3. Проаналізувати міграцію населення між районами міста з врахуванням обслуговування населення у відомчій мережі установ охорони здоров'я та внести на розгляд Київради пропозиції щодо уточнення обсягів районних бюджетів на охорону здоров'я.

45.4. Встановити на кінець 2001 року ліміт штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я, що фінансуються з міського бюджету м. Києва, в кількості 38186 ставок.

46. Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету асигнування, визначені в бюджеті на захищені статті видатків (заробітну плату з нарахуваннями на неї, харчування, медикаменти та трансферти населенню), використовувати тільки за цільовим призначенням. Перерозподіл цих коштів, при необхідності здійснюється за рішенням Київради.

47. Відповідно до ст.70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.73 Бюджетного кодексу України для продовження будівництва Київського метрополітену, придбання рухомого складу для міського пасажирського транспорту та вирішення інших нагальних потреб міського господарства, на покриття тимчасових касових розривів при виконанні міського бюджету дозволити Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації залучати у 2001-2002 роках внутрішні кредити в обсязі 100,0 млн. грн., виходячи з ринкової вартості кредитних ресурсів з наданням в установленому порядку платіжної (бюджетної) гарантії, договорів-поруки та застави майнових прав на грошові надходження щодо їх повернення та врахування в проекті бюджету міста на відповідний рік обсягу видатків для повернення кредиту і сплати відсотків за його користування.

Сплату відсотків за користування кредитами проводити за рахунок резервного фонду та коштів для оперативного вирішення питань Київським міським головою.

При залученні кредитів безпосередньо установами, організаціями та підприємствами комунальної власності міста, а також організаціями, в яких частка власності Київради в статутному фонді становить більше 40 відсотків акцій, дозволити Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації надавати платіжні (бюджетні) гарантії, договори-поруки щодо їх повернення в загальному обсязі 100,0 млн. грн.

Уповноважити заступника голови Київської міської державної адміністрації - начальника Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації на підписання кредитних угод щодо отримання кредитів, передбачених частиною першою цієї статті, та надання платіжних (бюджетних) гарантій, договорів-поруки та застави майнових прав на грошові надходження. ( Пункт 47 в редакції Рішень Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001, N 164/1598 від 20.12.2001 )

48. Вважати за доцільне призупинити дію рішення VII сесії XXIII скликання від 1 червня 2000 року N 130/851 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 23.09.99 N 25/527 "Про встановлення для підприємств комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету".

Постійним комісіям Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та з питань власності спільно з Головним фінансовим управлінням та Головним управлінням економіки Київської міської державної адміністрації до 01.04.2001 внести пропозиції щодо механізму реалізації вищезазначеного рішення.

49. Головному управлінню економіки разом з Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації розробити міську програму "Шкільна прибудова" з конкретними обсягами фінансування, термінами введення в експлуатацію та до 01.05.2001 подати її на затвердження голові Київської міської державної адміністрації.

50. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) опрацювати питання щодо передачі до комунальної власності територіальної громади м. Києва частини акцій, що належать відкритим акціонерним товариствам готелів та ресторанів міста на погашення заборгованості по відсотках за користування бюджетною позичкою, що надавалася на підготовку щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку у м. києві.

51. Відповідно до ст.3 та 13 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) відмінити рішення Київської міської ради VI сесії XXIII скликання від 02.12.99 N 144/646 "Про придбання у комунальну власність територіальної громади міста цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "КИСПО".

52. Рекомендувати виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) визначити розпорядником коштів, передбачених на міжнародну діяльність, Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій.

53. Доручити Головному управлінню економіки оптимізувати механізм справляння орендної плати за оренду об'єктів комунальної власності м. Києва.

54. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (Бідному В.), начальнику Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (Макомелі Р.) підготувати в I кварталі 2001 року звіт Київраді про реалізацію заходів міської медичної Програми "Здоров'я киян".

55. Затвердити перелік видатків районних бюджетів у м. Києві, які враховані в бюджеті м. Києва, при встановленні нормативів відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів районів (додаток N 5).

56. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районних рад (районні державні адміністрації) при формуванні та виконанні адресних програм із загальноміських заходів враховувати пропозиції депутатів Київради.

57. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

57.1. Вносити зміни до джерел фінансування капітальних вкладень з інших позабюджетних фондів в межах загальної суми надходжень.

57.2. Визначити порядок зарахування і використання коштів з відшкодування втрат Державного комунального об'єднання "Київзеленбуд" від вилучення ділянок лісогосподарського значення.

57.3. Забезпечити щоквартальне подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста. При необхідності вносити пропозиції про зміни і доповнення до бюджету.

58. Вказане рішення сесії набирає чинності з 1 січня 2001 року.

59. Виступити учасником у формуванні статутного капіталу комерційного банку "Хрещатик".

Уповноважити Головне фінансове управління Київської міської державної адміністрації управляти часткою Київської міської ради у статутному фонді комерційного банку "Хрещатик". ( Рішення доповнено пунктом 59 згідно з Рішенням Київміськради N 282/1259 від 27.04.2001 )

60. Затвердити трансферти бюджетам районів на IV квартал поточного року для покриття видатків, пов'язаних з підвищенням заробітної плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.01 N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та на виконання ст.57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) в сумі 6148,0 тис.грн., в тому числі :

                  тис. грн.
Голосіївський - 355,2
Дарницький - 665,6
Деснянський - 814,2
Дніпровський - 787,1
Оболонський - 620,3
Печерський - 392,0
Подільський - 526,0
Святошинський - 881,2
Солом'янський - 653,3
Шевченківський - 453,1

( Рішення доповнено пунктом 60 згідно з Рішенням Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001 )

61. Затвердити трансферти бюджетам районів на IV квартал поточного року для покриття видатків на виплату заробітної плати та матеріальної допомоги працівникам лікувальних установ в сумі 1228,4 тис. грн., в тому числі:

                  тис. грн.
Голосіївський - 62,8
Дарницький - 169,5
Деснянський - 174,2
Дніпровський - 161,6
Оболонський - 77,0
Печерський - 54,0
Подільський - 123,7
Святошинський - 178,5
Солом'янський - 105,5
Шевченківський - 121,6

( Рішення доповнено пунктом 61 згідно з Рішенням Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001 )

62. Затвердити трансферти бюджетам районів на IV квартал поточного року на вирівнювання диспропорцій районних бюджетів в сумі 13279,4 тис. грн. Виконавчому органу Київради (Київський міський державній адміністрації) в разі виникнення диспропорцій при виконанні районних бюджетів спрямовувати кошти на їх вирівнювання. ( Рішення доповнено пунктом 62 згідно з Рішенням Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001 )

63. Звільнити на період з 01.10.2001 по 01.12.2001 підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, які будуть проходити перереєстрацію в зв'язку зі зміною адміністративно-територіального поділу районів, від сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. ( Рішення доповнено пунктом 63 згідно з Рішенням Київміськради N 30/1464 від 02.10.2001 )

64. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2001 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

      Основні заходи, що фінансуються за рахунок
коштів з позабюджетного фонду Київради

                             тис. грн.
Очікувані надходження до позабюджетного
фонду Київради із врахуванням залишку
коштів на 01.01.2001 50,0

Основні заходи, що фінансуються за рахунок
коштів позабюджетного фонду Київради:

Інші видатки за рахунок
позабюджетного фонду Київради 50,0

ВСЬОГО: 50,0

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

      Основні заходи, що фінансуються за рахунок
коштів інших позабюджетних фондів

                             тис. грн.
Очікувані надходження коштів
до інших позабюджетних фондів 379053,0

Основні заходи, що фінансуються за рахунок
коштів з позабюджетного фонду:

1. Капітальні вкладення 373497,0

2. Проведення витрат за експертною оцінкою
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення 2000,0

3. Витрати на здійснення правових,
консалтингових та організаційно-технічних
заходів щодо підготовки та супроводження
інвестиційних угод 3056,0

4. Витрати на оплату оголошень в газетах про
проведення конкурсів на оренду нежитлових приміщень 500,0

ВСЬОГО: 21400,0

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 282/1259 від 27.04.2001, N 30/1464 від 02.10.2001 )

Додаток N 3
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

    Власні надходження бюджетних установ і організацій,
що надходять до спеціального фонду та витрачаються
за цільовим призначенням

                             тис. грн.
1. Установи і організації
фізичної культури і спорту 514,0

2. Установи і організації
соціального захисту 200,0

3. Установи і організації
охорони здоров'я 33400,0

4. Установи і організації освіти 6415,0

5. Установи і організації культури 3174,0

Всього: 43703,0

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

Додаток N 4
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

Перелік
підприємств і організацій, яким надаються
пільги по платі за землю на 2001 рік

1. Комунальне підприємство "Київелектротранс".

2. Київське міське територіальне виробниче об'єднання автомобільного транспорту "Київміськавтотранс" з підпорядкованими йому автотранспортними підприємствами:

- Управління ВТО;

- Комунальне підприємство "Станція технічного обслуговування автомобілів 13097";

- Виробничо-технічний вузол зв'язку ВТВЗ;

- АТП 13027;

- АТП 13028;

- АТП 13029;

- АТП 13030;

- АТП 13031;

- АТП 13032;

- АТП 13033;

- АТП 13034.

3. Комунальне підприємство "Київський метрополітен".

4. Комунальне підприємство міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

5. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" та житлово-експлуатаційні організації усіх форм власності, в частині площ орендарів, що орендують приміщення в нежилих будинках комунальної власності міста і користуються пільгами відповідно до чинного законодавства. ( Пункт 5 додатку 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 362/1338 від 05.07.2001 - набуває чинності з 01.08.2001 )

6. Управління ритуальних послуг:

- Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів;

- Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737;

- Ремонтно-будівельне управління м. Києва.

7. Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо", яке забезпечує паливом пільгові категорії населення за ділянки:

- вул. Набережно-Лугова, 6;

- Саперно-Слободський проїзд.

8. Автотранспортне підприємство Київської міської держадміністрації.

9. Державне комунальне підприємство "Госпкомобслуговування" за земельні ділянки:

- вул. Хрещатик, 36;

- вул. Хрещатик, 32-а;

- вул. Хрещатик, 32-а-2;

- площа Контрактова, 2-а;

- площа Контрактова, 2-б;

- Крутий узвіз, 3в;

- вул. Будіндустрії, 9;

- пл. Михайлівська, 1 в частині площ орендарів, що користуються пільгами по платі за землю відповідно до чинного законодавства.

10. Підрозділи міліції міського підпорядкування ГУ МВС України в м. Києві.

11. Житлово-експлуатаційні організації усіх форм власності за земельні ділянки під житловим фондом та нежитлові приміщення, які знаходяться в житловому фонді та використовуються ними під власні потреби, але не з метою одержання прибутку. ( Пункт 11 додатку 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 362/1338 від 05.07.2001 - набуває чинності з 01.08.2001 )

12. Державне комунальне підприємство Молочна фабрика-кухня дитячого харчування N 1.

13. Відкрите акціонерне товариство "Київський завод електротранспорту".

14. Відкрите акціонерне товариство "Київхліб" та його дочірні підприємства, а саме:

- Хлібокомбінат N 1;

- Хлібокомбінат N 2;

- Булочно-кондитерський комбінат;

- Хлібокомбінат N 4;

- Хлібокомбінат N 6;

- Дослідний хлібозавод;

- Хлібокомбінат N 10;

- Хлібокомбінат N 11;

- Хлібокомбінат N 12;

- Ремонтно-монтажний комбінат;

- Київхлібпостач.

15. Відкрите акціонерне товариство "Київський річковий порт".

16. Закрите акціонерне товариство "Київмлин".

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

Додаток N 5
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

Перелік
видатків районних бюджетів у м. Києві, які
враховані в бюджеті м. Києва при встановленні
нормативів відрахувань загальнодержавних
податків і зборів до бюджетів районів

1) державне управління: функціонування виконавчої влади:

- районні державні адміністрації;

- органи місцевого самоврядування (районного самоврядування); 2) освіта: а) дошкільна освіта:

дошкільні заклади освіти; б) загальна середня освіта:

- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми;

- вечірні (змінні) школи; в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації:

- загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати;

- загальноосвітні школи-інтернати для дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків;

- дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім'ї);

- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами фізичного чи розумового розвитку; г) позашкільна освіта:

позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми; д) інші заклади та заходи в галузі освіти:

- методична робота, інші заходи в народній освіті;

- централізовані бухгалтерії;

- групи з централізованого господарського обслуговування;

- інші заклади освіти; 3) охорона здоров'я: а) лікарні широкого профілю:

- лікарні;

- територіальні медичні об'єднання; б) інші заклади в галузі охорони здоров'я:

- інші заходи з охорони здоров'я;

- централізовані бухгалтерії; 4) соціальний захист та соціальне забезпечення: а) пільги ветеранам війни:

- установка телефонів учасникам Великої Вітчизняної війни;

- пільги ветеранам та інвалідам війни; б) інші види соціальної допомоги:

- додаткові виплати населенню на покриття витрат за тверде паливо;

- інші видатки; в) соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей:

- утримання центрів соціальних служб для молоді;

- утримання клубів підлітків за місцем проживання; г) інші заклади та заходи в галузі соціальної політики:

- територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

- інші установи та заклади; 5) житлово-комунальне господарство: а) житлове господарство:

- ремонт житлового фонду районних органів влади; б) комунальне господарство:

- благоустрій районів; 6) культура і мистецтво: а) культура:

- бібліотеки;

- музеї;

- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;

- школи естетичного виховання дітей; б) інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури:

інші культурно-освітні заклади та заходи; 7) фізична культура і спорт:

здійснення заходів з фізичної культури і спорту:

- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- інші видатки; 8) видатки, не віднесені до основних груп: резервні фонди:

фонди непередбачених видатків виконавчих органів районних рад.

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

Додаток N 6
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

               Видатки
на проведення розрахунків за електричну,
теплову енергію, природний газ, водопостачання
та водовідведення та інші види енергоносіїв, які
споживаються бюджетними установами

                             тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Районні бюджети | Освіта | Культура | Охорона | Фізична |
| | | | здоров'я | культура |
| | | | | і спорт |
|------------------+-----------+----------+-----------+----------|
|МІСЬКИЙ | 1574,9 | 1411,9 | 26058,7 | |
| | | | | |
|Ватутінський | 10526,8 | 119,9 | 1372,3 | 35,9 |
| | | | | |
|Дарницький | 4185,7 | 65,0 | 294,4 | |
| | | | | |
|Дніпровський | 7361,5 | 95,5 | 661,3 | |
| | | | | |
|Жовтневий | 2599,4 | 54,8 | 529,2 | |
| | | | | |
|Залізничний | 4841,9 | 77,6 | 411,1 | 10,0 |
| | | | | |
|Ленінградський | 8062,8 | 67,0 | 1239,7 | |
| | | | | |
|Мінський | 9204,0 | 71,6 | 557,4 | 53,5 |
| | | | | |
|Московський | 5293,1 | 79,8 | 897,7 | 29,4 |
| | | | | |
|Печерський | 2233,4 | 87,0 | 355,5 | 108,5 |
| | | | | |
|Подільський | 5243,1 | 78,5 | 2241,4 | 4,4 |
| | | | | |
|Радянський | 2592,5 | 66,6 | 348,5 | 42,8 |
| | | | | |
|Старокиївський | 1473,1 | 43,0 | 558,0 | 8,0 |
| | | | | |
|Харківський | 5804,2 | 112,2 | 631,8 | 92,7 |
| | | | | |
|Шевченківський | 5665,3 | 151,6 | 933,1 | 4,3 |
| | | | | |
|Разом по | | | | |
|районах | 75086,8 | 1170,4 | 11031,4 | 390,0 |
| | | | | |
|Всього по | | | | |
|м. Києву | 76661,7 | 2582,0 | 37090,1 | 390,0 |
------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

Додаток N 7
до рішення Київради
від 26.12.2000 N 156/1133

Перелік
пунктів рішень
ІІІ сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99
N 182/283
"Про бюджет м. Києва
на 1999 рік" та VІІ сесії Київради XXIII скликання
від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету
м. Києва на 2000 рік", дію яких продовжено
на 2001 рік

1. П.25 рішення ІІІ сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік": "З метою стабілізації фінансового стану та вирішення гострих проблем підприємств, установ і організацій виконавчому органу Київради надавати фінансову допомогу підприємствам, установам і організаціям міста за рахунок тимчасово вільних бюджетних коштів на умовах терміновості, платності та повернення із зарахуванням до міського бюджету відсотків за користування фінансовою допомогою на код доходів бюджету 24060300 "Інші надходження".

2. П.27 рішення ІІІ сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік": "Встановити, що у 1999 році при недоотриманні доходів більше, ніж на 10,0%, виконавчий орган Київради та виконавчі органи районних рад у м. Києві за поданням фінансового управління (відділу) не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне зниження надходження доходів, може здійснювати обмеження видатків розпорядників коштів міського та районних бюджетів з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 26.1 цього рішення, про що у день прийняття такого рішення повідомляється комісіям Київради та райрад з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку."

3. П.36 рішення ІІІ сесії Київради XXIII скликання від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік": "Встановити, що при відведенні земельних ділянок для будівництва житлових будинків передбачати передачу виконавчому органу Київради - Київській міській державній адміністрації (Головному управлінню житлового забезпечення) 5% загальної площі будинків (крім службового), або коштів на день їх нарахування, які необхідні для будівництва цієї площі, всіма забудовниками незалежно від джерел фінансування, для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартобліку в районних державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, ветхих та непридатних для проживання будинків."

4. П.61 рішення VІІ сесії Київради XXIII скликання від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік": "Затвердити на 2000 рік норму пільгового забезпечення твердим паливом окремих категорій населення, визначених ст.62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ), виходячи з розрахунку:

- 3 тонни донецького вугілля на пільговика з сім'єю, до якої відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), що прописані і мешкають в окремому будинку або окремо у будинку (вхід, опалювальна система);

- дров паливних не більше 2 складометрів для розпалювання вугілля та не більше 8,0 складометрів на пільговика з сім'єю, до якої відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), що прописані і мешкають в окремому будинку або окремо у будинку (вхід, опалювальна система) при окремому дров'яному опаленні.

Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий

"Хрещатик", N 6, 23 січня 2001 р.