Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансового забезпечення заходів
з підвищення ядерної безпеки

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI, від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI, N 3912-VI і N 3913-VI, від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.619.397,8" і "254.510.911,3" замінити відповідно цифрами "300.619.997,8" і "254.511.511,3";

у частині другій цифри "339.021.503,1" і "292.736.972,6" замінити відповідно цифрами "339.022.103,1" і "292.737.572,6";

2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3954-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансового забезпечення заходів
з підвищення ядерної безпеки"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з класифікацією | | фонд | фонд |
| | доходів бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |300 619 997,8|254 511 511,3| 46 108 486,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |298 112 875,7|252 004 389,2| 46 108 486,5|
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |254 151 446,0|233 611 089,9| 20 540 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |162 290 705,8|145 580 805,8| 16 709 900,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |125 641 905,8|120 011 905,8| 5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 86 996 505,8| 83 396 505,8| 3 600 000,0|
| |з ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо фінансового забезпечення заходів
з підвищення ядерної безпеки"

       Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |292 737 572,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 884,4|46 284 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 394 771,9|339 022 103,1|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|5270000| |Державна інспекція | 21 525,6| 20 113,6| 13 594,4| 220,4| 1 412,0| | | | | | 21 525,6|
| | |ядерного регулювання | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|5271000| |Апарат Державної | 21 525,6| 20 113,6| 13 594,4| 220,4| 1 412,0| | | | | | 21 525,6|
| | |інспекції ядерного | | | | | | | | | | | |
| | |регулювання України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|5271020| 0530 |Прикладні дослідження у | 1 412,0| | | | 1 412,0| | | | | | 1 412,0|
| | |сфері ядерного | | | | | | | | | | | |
| | |регулювання | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------