Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 лютого 2009 р. N 205
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 419 від 2 червня 2010
р.)

Про затвердження Порядку використання коштів
Стабілізаційного фонду для виконання Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 2008 р. N 107

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 36 від 20.01.20
10 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 793 від 22.07.20
09
N 36 від 20.01.2010
N 357 від 14.04.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів Стабілізаційного фонду для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 107-2008 ), що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 20.01.2010 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357 від 14.04.2010 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 205

Порядок
використання коштів Стабілізаційного фонду для
виконання Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 36 від 20.01.2010 )

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - кошти Стабілізаційного фонду). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 36 від 20.01.2010 )

2. Кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на виконання заходів, передбачених пунктами 1-4, 6-10, 12, 14-18 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482; 2009 р., N 59, ст. 2067) (далі - Державна програма), в обсягах, визначених у додатку на відповідний рік, з державного бюджету.

Головними розпорядниками коштів Стабілізаційного фонду є Мінсім'ямолодьспорт, Мінтрансзв'язку, МОН, МКТ, МОЗ, МВС, МНС, Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мінфін, Держприкордонслужба, Держкомтелерадіо, СБУ, Мінагрополітики і Мінжитлокомунгосп.

Джерелами покриття коштів Стабілізаційного фонду для виконання заходів Державної програми є залишки нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду, що утворилися на початок відповідного бюджетного періоду, надходження від розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - надходження від приватизації державного майна і продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, які перебувають у державній власності і на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 36 від 20.01.2010 )

3. Головні розпорядники коштів Стабілізаційного фонду (далі - головні розпорядники) затверджують у розрізі кожного завдання Державної програми перелік робіт, товарів, послуг з обсягами коштів для їх оплати, складений виходячи з детальних розрахунків витрат з урахуванням установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання, строків відповідних закупівель та виконання завдань, передбачених зазначеною програмою, а також умов укладених договорів.

4. Після прийняття в установленому порядку рішення щодо виділення коштів Стабілізаційного фонду головні розпорядники повідомляють у тижневий строк Мінфін про коди економічної класифікації видатків державного бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням.

Мінфін під час підготовки бюджетної програми закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету за напрямом використання коштів Стабілізаційного фонду та вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

Головні розпорядники після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету розробляють і затверджують разом з Мінфіном паспорт бюджетної програми з визначенням заходів за конкретними об'єктами, обсягів витрат на їх проведення та інші документи, передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

5. Перерахування коштів Стабілізаційного фонду здійснюється в межах установлених обсягів видатків відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

6. Підготовка проектної документації на будівництво, реконструкцію об'єктів здійснюється відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

Титули будов (об'єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

7. Фінансування об'єктів капітального будівництва здійснюється відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 36 від 20.01.2010 )

9. Будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснюється на умовах співфінансування з місцевими бюджетами згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Власникам об'єктів з інфраструктури розміщення відшкодування суми сплачених ними відсотків за користування кредитами, що залучаються на будівництво та реконструкцію, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 793 від 22.07.2009 )

Будівництво і реконструкція стадіонів комунальної власності за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснюється на підставі укладених інвестиційних договорів з урахуванням включення до них умови щодо формування за рахунок майна, створеного в результаті використання коштів Стабілізаційного фонду, частки держави у статутному капіталі суб'єкта господарювання - власника стадіону. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 793 від 22.07.2009 )

10. Закупівля товарів, робіт і послуг провадиться в установленому законодавством порядку.

11. Об'єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694).

Об'єкти незавершеного будівництва зараховуються на баланс в установленому порядку та відображаються у квартальній звітності балансоутримувача.

12. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Стабілізаційного фонду провадиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

13. Закупівля медичного обладнання та санітарного автотранспорту відповідно до Державної програми здійснюється МОЗ в установленому порядку.

14. Замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснюється відповідно до Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252).

15. Державне казначейство інформує щомісяця до 16 числа наступного періоду Мінфін про обсяги коштів, перерахованих із Стабілізаційного фонду в розрізі головних розпорядників, та про залишки невикористаних коштів на їх рахунках.

16. Головні розпорядники, які використали кошти Стабілізаційного фонду, подають щомісяця до 10 числа наступного місяця Мінфіну та Мінекономіки звіт про їх використання за формою, встановленою зазначеними міністерствами.

Головні розпорядники інформують щокварталу до 25 числа наступного періоду Кабінет Міністрів України про фактично виконані обсяги робіт у розрізі завдань і заходів, визначених Державною програмою.

17. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів Стабілізаційного фонду, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів Стабілізаційного фонду та неповернення їх до державного бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби повідомляють про це головного розпорядника, Мінфін і Мінекономіки.

( Зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ N 357 від 14.04.2010 )