Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 березня 2000 р. N 501
Київ

Про внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення
джерел фінансування органів державної влади

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 501

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питання визначення джерел фінансування
органів державної влади

1. У постанові Кабінету Міністрів Української РСР від 11 липня 1991 р. N 85 "Про порядок оплати послуг по оформленню документів на право виїзду за кордон і послуг, пов'язаних з в'їздом іноземних громадян в Українську РСР":

а) у пункті 3:

в абзаці першому слова і цифри "відповідно 50 і 70 процентів коштів" замінити словом "кошти";

абзац другий виключити;

б) пункт 4 виключити.

2. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. N 102 "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 151; 1996 р., N 13, ст. 361) викласти в такій редакції:

"Уся сума плати надходить до державного бюджету".

3. У пункті 6 Положення про порядок накладення на господарюючі суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 р. N 236 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 198; 1996 р., N 3, ст. 84; Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383, N 34, ст. 1277), слова і цифри "(в розмірі 50 відсотків до позабюджетного фонду органів місцевого самоврядування, 35 відсотків - до державного бюджету, 15 відсотків державному органу у справах захисту прав споживачів для створення матеріально-технічної і науково-дослідної бази)" замінити словами "до державного бюджету".

4. У Положенні про Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. N 84 "Про створення Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 105):

а) у пункті 4 слова "а також коштів, що надходять від користувачів інформації цього Фонду" виключити;

б) останній абзац пункту 14 викласти в такій редакції:

"Кошти, отримані від надання Національним фондом стандартів платних послуг, спрямовуються до державного бюджету".

5. У Положенні про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 546):

а) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"У постанові зазначається розмір штрафу, який зараховується до державного бюджету";

б) пункт 8 виключити;

в) у додатку 3 до Положення слова "тис. карбованців" замінити словами "гривень, які перераховуються до державного бюджету", а слова "суми штрафів зараховуються" та пункти "а", "б" і "в" виключити.

6. Пункт 13 Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220), викласти в такій редакції:

"13. Кошти, отримані за користування та від продажу геологічної інформації, яка є державною власністю, зараховуються до державного бюджету".

7. В абзаці першому пункту 8 Положення про Єдиний ліцензійний реєстр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 364 (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 276; Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79; 1998 р., N 34, ст. 1277), слова "спрямовуються на вдосконалення технічного забезпечення Ліцензійної палати" замінити словами "зараховуються до державного бюджету".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 997 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 31):

1) пункт 29 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"29. Суми стягнутих штрафів спрямовуються до державного бюджету";

2) у Порядку відрахування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, затвердженому зазначеною постановою:

а) у пункті 2 слова "на спеціальний позабюджетний рахунок Держспоживзахисту, кошти якого призначені для спрямування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв" та у пункті 3 слова "на спеціальний позабюджетний рахунок Держспоживзахисту" замінити словами "до державного бюджету";

б) пункти 4 і 6 виключити.

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 244 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 348):

1) абзац перший пункту 3 виключити;

2) у Положенні про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженому зазначеною постановою:

а) у пункті 9:

підпункт 20 виключити;

підпункт 21 викласти в такій редакції:

"21) надавати послуги екологічного характеру, зокрема з оцінки ефективності роботи природоохоронного обладнання за заявками підприємств, консультації з питань організації природоохоронної роботи на об'єктах, підготовки до атестації лабораторій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виконання інших робіт відповідно до порядку, який встановлюється Міністерством екології та природних ресурсів за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. Плата від надання зазначених послуг зараховується до державного бюджету";

б) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Державна екологічна інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету".

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 356 "Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 456):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кошти реєстраційного збору за державну реєстрацію Торговопромислової палати України, регіональних торгово-промислових палат, а також кошти за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію торговопромислових палат, внесення змін до їх статутів зараховуються до державного бюджету";

б) пункт 4 виключити.

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 383 "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 487):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кошти, одержані за державну реєстрацію всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій, їх відділень, філій, представництв та місцевих благодійних організацій, а також кошти за видачу дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію та дублікатів статутів (положень) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій, їх відділень, філій, представництв та місцевих благодійних організацій, зараховуються до державного бюджету";

б) пункт 4 виключити.

12. Пункт 1 розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 569 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 626; 1999 р., N 8, ст. 291, N 37, ст. 1858), викласти в такій редакції:

"1. За державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу справляється збір, який перераховується заявником до державного бюджету".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 767):

а) в абзаці третьому пункту 7 слова "на рахунок органу державної реєстрації" замінити словами "до державного бюджету";

б) у пункті 8 друге речення виключити.

14. Пункт 7 Положення про порядок сплати зборів за подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 1998 р. N 996 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 957), викласти в такій редакції:

"7. Сума зборів зараховується до державного бюджету".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1214 "Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1179):

а) у вступній частині слова "та з метою залучення додаткових коштів на розвиток державної статистики" виключити;

б) пункт 10 Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"10. Кошти, одержані від виконання статистичних робіт та надання послуг на платній основі, зараховуються до державного бюджету".

16. У розмірах і порядку справляння плати за державну реєстрацію творчих спілок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1017 "Питання державної реєстрації творчих спілок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 998):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кошти, одержані від державної реєстрації та видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків і регіональних (місцевих) творчих спілок, зараховуються до державного бюджету";

б) пункт 4 виключити.

17. Абзац третій підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1999 р. N 481 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. N 516" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 556) викласти в такій редакції:

"Плата за видачу ліцензій вноситься у гривнях і зараховується до державного бюджету".

18. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. N 524 "Про надання деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 565) викласти в такій редакції:

"Установити, що кошти від надання платних послуг спрямовуються до державного бюджету".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 501

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. N 353 "Питання Державної інспекції України по контролю за цінами" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 6; Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 15).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 416 "Питання Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 199).

3. Пункт 9 постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515 "Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 253).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 264 "Про затвердження Положення про цільовий позабюджетний фонд розвитку та захист) конкуренції".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1994 р. N 750 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання спеціального фонду коштів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 20; Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383).

6. Пункт 10 Положення про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 1995 р. N 170 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 134).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 р. N 163 "Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 203, N 10, ст. 313).

8. Абзац десятий пункту 7, абзац восьмий пункту 8 та пункт 13 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 575 (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 352).

9. Підпункт 23 пункту 4 і пункт 13 Типового положення про обласне управління земельних ресурсів, підпункт 26 пункту 4 і пункт 13 Типового положення про Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів, підпункт 19 пункту 4 і пункт 11 Типового положення про районний відділ земельних ресурсів, підпункт 21 пункту 4 і пункт 11 Типового положення про міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділ) земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 930 "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 441; Офіційний вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1689).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 701 "Про затвердження Порядку стимулювання працівників та розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 92).

11. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1997 р. N 1017 "Питання Міністерства енергетики" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 34).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. N 1504 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 15).

13. Пункт 8 змін та доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 283 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383).

14. Абзац другий пункту 6 Положення про державну експертизу з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1094 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1060).

15. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1470 "Про контроль за проведенням "Національної лотереї" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1398).

16. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. N 51 "Питання Антимонопольного комітету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 3, ст. 96).

17. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. N 957 "Питання Державного комітету зв'язку та інформатизації" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1041).