Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 березня 2000 р. N 501
Київ

Про внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення
джерел фінансування органів державної влади

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1422 від 13.09.20
00
N 1658 від 08.11.20
00
N 1659 від 08.11.20
00
N 1520 від 17.11.20
01
N 295 від 13.03.20
02 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 501

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питання визначення джерел фінансування
органів державної влади

1. У постанові Кабінету Міністрів Української РСР від 11 липня 1991 р. N 85 "Про порядок оплати послуг по оформленню документів на право виїзду за кордон і послуг, пов'язаних з в'їздом іноземних громадян в Українську РСР":

а) у пункті 3:

в абзаці першому слова і цифри "відповідно 50 і 70 процентів коштів" замінити словом "кошти";

абзац другий виключити;

б) пункт 4 виключити.

2. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. N 102 "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 151; 1996 р., N 13, ст. 361) викласти в такій редакції:

"Уся сума плати надходить до державного бюджету".

3. У пункті 6 Положення про порядок накладення на господарюючі суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 р. N 236 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 198; 1996 р., N 3, ст. 84; Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383, N 34, ст. 1277), слова і цифри "(в розмірі 50 відсотків до позабюджетного фонду органів місцевого самоврядування, 35 відсотків - до державного бюджету, 15 відсотків державному органу у справах захисту прав споживачів для створення матеріально-технічної і науково-дослідної бази)" замінити словами "до державного бюджету".

4. У Положенні про Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. N 84 "Про створення Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 105):

а) у пункті 4 слова "а також коштів, що надходять від користувачів інформації цього Фонду" виключити;

б) останній абзац пункту 14 викласти в такій редакції:

"Кошти, отримані від надання Національним фондом стандартів платних послуг, спрямовуються до державного бюджету".

5. У Положенні про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 546):

а) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"У постанові зазначається розмір штрафу, який зараховується до державного бюджету";

б) пункт 8 виключити;

в) у додатку 3 до Положення слова "тис. карбованців" замінити словами "гривень, які перераховуються до державного бюджету", а слова "суми штрафів зараховуються" та пункти "а", "б" і "в" виключити.

6. Пункт 13 Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220), викласти в такій редакції:

"13. Кошти, отримані за користування та від продажу геологічної інформації, яка є державною власністю, зараховуються до державного бюджету".

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1658 від 08.11.2000

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 997 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 31):

1) пункт 29 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"29. Суми стягнутих штрафів спрямовуються до державного бюджету";

2) у Порядку відрахування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, затвердженому зазначеною постановою:

а) у пункті 2 слова "на спеціальний позабюджетний рахунок Держспоживзахисту, кошти якого призначені для спрямування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв" та у пункті 3 слова "на спеціальний позабюджетний рахунок Держспоживзахисту" замінити словами "до державного бюджету";

б) пункти 4 і 6 виключити.

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1520 від 17.11.2001 )

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 356 "Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 456):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кошти реєстраційного збору за державну реєстрацію Торговопромислової палати України, регіональних торгово-промислових палат, а також кошти за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію торговопромислових палат, внесення змін до їх статутів зараховуються до державного бюджету";

б) пункт 4 виключити.

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 383 "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 487):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кошти, одержані за державну реєстрацію всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій, їх відділень, філій, представництв та місцевих благодійних організацій, а також кошти за видачу дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію та дублікатів статутів (положень) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій, їх відділень, філій, представництв та місцевих благодійних організацій, зараховуються до державного бюджету";

б) пункт 4 виключити.

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1422 від 13.09.2000 )

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 767):

а) в абзаці третьому пункту 7 слова "на рахунок органу державної реєстрації" замінити словами "до державного бюджету";

б) у пункті 8 друге речення виключити.

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295 від 13.03.2002 )

( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1659 від 08.11.2000 )

16. У розмірах і порядку справляння плати за державну реєстрацію творчих спілок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1017 "Питання державної реєстрації творчих спілок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 998):

а) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Кошти, одержані від державної реєстрації та видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків і регіональних (місцевих) творчих спілок, зараховуються до державного бюджету";

б) пункт 4 виключити.

17. Абзац третій підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1999 р. N 481 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 р. N 516" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 556) викласти в такій редакції:

"Плата за видачу ліцензій вноситься у гривнях і зараховується до державного бюджету".

18. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. N 524 "Про надання деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 565) викласти в такій редакції:

"Установити, що кошти від надання платних послуг спрямовуються до державного бюджету".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 501

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. N 353 "Питання Державної інспекції України по контролю за цінами" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 6; Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 15).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 416 "Питання Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 199).

3. Пункт 9 постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515 "Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 253).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 264 "Про затвердження Положення про цільовий позабюджетний фонд розвитку та захисту конкуренції".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1994 р. N 750 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання спеціального фонду коштів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 20; Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383).

6. Пункт 10 Положення про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 1995 р. N 170 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 134).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 р. N 163 "Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 203, N 10, ст. 313).

8. Абзац десятий пункту 7, абзац восьмий пункту 8 та пункт 13 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 575 (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 352).

9. Підпункт 23 пункту 4 і пункт 13 Типового положення про обласне управління земельних ресурсів, підпункт 26 пункту 4 і пункт 13 Типового положення про Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів, підпункт 19 пункту 4 і пункт 11 Типового положення про районний відділ земельних ресурсів, підпункт 21 пункту 4 і пункт 11 Типового положення про міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділ) земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 930 "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 441; Офіційний вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1689).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 701 "Про затвердження Порядку стимулювання працівників та розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 92).

11. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1997 р. N 1017 "Питання Міністерства енергетики" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 34).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. N 1504 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 15).

13. Пункт 8 змін та доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 283 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383).

14. Абзац другий пункту 6 Положення про державну експертизу з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1094 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1060).

15. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1470 "Про контроль за проведенням "Національної лотереї" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1398).

16. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. N 51 "Питання Антимонопольного комітету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 3, ст. 96).

17. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. N 957 "Питання Державного комітету зв'язку та інформатизації" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1041).