Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2001 р. N 702
Київ

Про порядок використання коштів, отриманих органами
державної влади від надання ними послуг відповідно
до законодавства, та їх розміри

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 1164 від 13.09.20
01
N 1597 від 29.11.20
01
N 1854 від 12.12.20
02
N 792 від 21.06.20
04
N 500 від 13.04.20
06
N 754 від 25.05.20
06
N 1003 від 08.08.20
07
N 358 від 15.04.20
09 -
дію Постанови зупинено згідно з
Указом Президента
N 277/2009 від 30.04.20
09 -
Указ втратив чинність на підставі
Указу Президента
N 434/2009 від 13.06.20
09
N 1206 від 21.10.20
09
N 1413 від 23.12.20
09
N 1423 від 29.12.20
09
N 12 від 06.01.20
10
N 64 від 20.01.20
10
N 903 від 29.09.20
10
N 461 від 13.04.20
11
N 536 від 25.05.20
11
N 1109 від 20.10.20
11
N 690 від 13.06.20
12
N 471 від 03.07.20
13
N 682 від 11.09.20
13)

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що кошти, отримані органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, спрямовуються у розмірах згідно з додатком на організацію надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використовуються згідно з відповідними кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

Відповідальність за цільове використання зазначених коштів несе головний розпорядник бюджетних коштів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702

Розміри
коштів, що спрямовуються на організацію надання органами
виконавчої влади та іншими державними органами послуг

Назва державного органу Найменування функції згідно з класифікацією видатків державного бюджету Вид витрат Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг
Державне управління справами здійснення загальнодержавних повноважень Президентом України витрати державного підприємства з обслуговування офіційних заходів "Гарант-сервіс", пов'язані з торговельним і сервісним обслуговуванням 100 відсотків надходжень до державного підприємства з обслуговування офіційних заходів "Гарант-сервіс" від реалізації продовольчих товарів в обідніх залах, буфетах, реалізації промислових товарів, організації сервісних послуг із проведення заходів за замовленням юридичних і фізичних осіб
витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, оплатою комунальних послуг, зміцненням матеріальної бази державної резиденції "Залісся", оплатою праці за трудовими угодами на вирубку лісу, заготівлю сіна 100 відсотків надходжень до державної резиденції "Залісся" від квартирної плати, плати за комунальні послуги, автопослуги, реалізації лісопродукції, продукції підсобного господарства, відстрільних карток
витрати, пов'язані з утриманням житлових об'єктів, підпорядкованих Державному управлінню справами, утриманням Управління житлового господарства, розвитком їх матеріально-технічної бази 100 відсотків надходжень до Управління житлового господарства Державного управління справами від орендної плати, квартирної плати, плати за комунальні послуги, ремонт квартир за рахунок жильців, відшкодування фінансовими органами з місцевих бюджетів витрат, пов'язаних з наданням пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснення загальнодержавних повноважень Кабінетом Міністрів України витрати, пов'язані з комунально-технічним обслуговуванням, поточним ремонтом, доглядом за прилеглою територією, розвитком матеріально-технічної бази Будинку Уряду, утриманням перукарні 100 відсотків надходжень до Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України від орендної плати, відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних видатків, доходи від реалізації предметів постачання і обладнання, надання послуг перукарнею, проведення ремонтних робіт на замовлення
Верховна Рада України інші видатки органів законодавчої і виконавчої влади витрати, пов'язані з утриманням Автобази Верховної Ради України, розвитком її матеріально-технічної бази 100 відсотків надходжень від надання автобазою Верховної Ради України автотранспортних послуг
витрати, пов'язані з утриманням Інституту законодавства Верховної Ради України, розвитком його матеріально-технічної бази, крім оплати праці державних службовців, видавничі витрати 100 відсотків надходжень від видання Інститутом законодавства Верховної Ради України юридичної літератури та надання юридичних послуг
Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України витрати, пов'язані з утриманням автотранспортного підприємства Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України, розвитком його матеріально-технічної бази 100 відсотків надходжень від надання автотранспортним підприємством Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України автотранспортних послуг з перевезення вантажів та пасажирів, оренди автомобілів та стоянок, послуг ремонтної майстерні, послуг з технічного контролю, заправки та миття автотранспорту, від проживання в гуртожитку
Державне управління справами витрати, пов'язані з утриманням Об'єднаного підприємства транспортного забезпечення, зміцненням його матеріально-технічної бази 100 відсотків надходжень від надання Об'єднаним підприємством транспортного забезпечення автотранспортних послуг, здійснення ремонту автомобілів
витрати, пов'язані з утриманням адміністративних будівель, наданням побутових послуг та зміцненням матеріально-технічної бази об'єктів Управління адміністративних будинків 100 відсотків надходжень до Управління адміністративних будинків Державного управління справами за відшкодування витрат на утримання будівель і споруд (комунальні послуги, експлуатаційні витрати, побутові послуги)
Мінекономіки апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів витрати, пов'язані з проведенням державної експертизи з енергозбереження, відновленням газопостачання підприємств, видачею технічних вимог щодо ефективного його використання, перевіркою відповідності енергоспоживаючих об'єктів вимогам проектно-технічної документації та висновків щодо стану готовності організацій до проведення пусконалагоджувальних робіт, з наданням інших послуг з енергозбереження, що не суперечать законодавству, крім оплати праці та інших соціальних виплат 100 відсотків плати за послуги з проведення державної експертизи з енергозбереження, відновлення газопостачання підприємств, видачі технічних вимог щодо ефективного його використання, перевірки відповідності енергоспоживаючих об'єктів вимогам проектно-технічної документації та висновків щодо стану готовності організацій до проведення пусконалагоджувальних робіт, надання інших послуг з енергозбереження, що не суперечать законодавству
Мінприроди витрати, пов'язані з оплатою праці, послуг установ і організацій, що проводять експертизу державних випробувань і реєстраційних документів; 100 відсотків плати, одержаної за проведення експертизи, державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів
придбанням обладнання і оргтехніки, необхідних для проведення експертизи реєстраційних документів, державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів;
відрядженнями, участю у науково-практичних конференціях, семінарах конференціях тощо, їх організацією і проведенням, перекладами іноземної літератури, передплатою періодичних видань, послугами зв'язку, утриманням спеціального транспорту для перевезення заявок на випробування препаратів (досьє) стандартних зразків пестицидів і агрохімікатів, проведенням стандартизації (атестації) методик визначення залишкової кількості препаратів
інші витрати, пов'язані з утриманням Мінприроди відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонту кабінетів
витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання, обробки, переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання геологічної інформації, придбанням для зазначених цілей програмного забезпечення та обладнання, організацією і проведенням конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, перекладами іноземної літератури і передплатою періодичних видань, що містять геологічну інформацію, крім оплати праці та інших соціальних виплат 100 відсотків плати, одержаної за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, і від її продажу
МВС забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку витрати, пов'язані з наданням цих послуг, а також утриманням Міністерства і підпорядкованих йому органів та підрозділів 100 відсотків на утримання Міністерства і підпорядкованих йому органів та підрозділів
СБУ Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації витрати, пов'язані з організацією надання цих послуг та зміцненням матеріально-технічної бази підрозділів Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації 50 відсотків надходжень за надання послуг урядового зв'язку
МНС Головна воєнізована протифонтанна частина Державної аварійно-рятувальної служби витрати, пов'язані з організацією надання цих послуг та зміцненням матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних служб МНС 100 відсотків надходжень від надання аварійно-рятувальними службами додаткових послуг: протиаварійного призначення, що потребують застосування умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення; з розроблення, виготовлення і впровадження обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт
Страховий фонд документації витрати, пов'язані з наданням послуг на створення і утримання Страхового фонду документації, згідно з кошторисами підприємств, установ і організацій 100 відсотків надходжень від надання підприємствами, установами і організаціями, підпорядкованими Державному департаменту страхового фонду документації, юридичним особам послуг, пов'язаних з використанням технічних засобів обробки інформації та її збереженням
Держкомстат апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів витрати, пов'язані з виконанням статистичних спостережень та наданням послуг на платній основі, крім оплати праці та інших соціальних виплат працівників структурних підрозділів органів державної статистики, які фінансуються за рахунок загальних асигнувань з державного бюджету 100 відсотків коштів, одержаних від статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1659, та коштів, одержаних від автоматизованої обробки статистичної інформації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1892
Мінфін витрати, крім оплати праці та інших соціальних виплат, пов'язані із щорічною реєстрацією відбитка спеціального знака - іменника, експертизою відбитків державних пробірних клейм, контрольних та арбітражних аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; витрати, пов'язані з оплатою праці і відрядженнями запрошених викладачів, утриманням навчально-методичного центру підготовки фахівців з питань державного пробірного контролю Державної пробірної служби 100 відсотків плати за проведення щорічної реєстрації відбитка спеціального знака - іменника, експертизи відбитків державних пробірних клейм, контрольних та арбітражних аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підготовки фахівців з питань державного пробірного контролю
витрати на надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство", крім оплати праці 100 відсотків плати за надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство
Мін'юст витрати, пов'язані з організацією надання відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, у тому числі оплатою праці додатково залучених працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану, крім державних службовців 100 відсотків плати за платні послуги, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
витрати, пов'язані з організацією надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, не пов'язаних з вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників нотаріату, крім державних службовців 100 відсотків плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, не пов'язаних з вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру відповідно до Закону України "Про нотаріат"
витрати, пов'язані з проведенням виконавчих дій відповідно до статті 41 Закону України "Про виконавче провадження" 100 відсотків суми витрат на проведення виконавчих дій, стягнутих з боржника структурними підрозділами територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС
Антимонопольний комітет витрати, пов'язані з розглядом заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, крім оплати праці та інших соціальних виплат 100 відсотків коштів, одержаних від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання
Держпідприємництво витрати, пов'язані з вдосконаленням технічного забезпечення Держпідприємництва 100 відсотків коштів, одержаних від плати за користування відомостями з Єдиного ліцензійного реєстру
Міндоходів витрати, що пов’язані з виробництвом, транспортуванням і створенням матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного податку, фінансуванням заходів для виконання основних функцій контролюючих органів і не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою, за винятком видатків на оплату праці 100 відсотків надходжень до територіальних органів Міністерства доходів і зборів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі від реалізації марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів суб’єктам підприємницької діяльності
витрати на організацію зберігання товарів, транспортних засобів на митних складах, на фінансування заходів для виконання основних функцій територіальних органів Міндоходів, які забезпечують зберігання товарів, транспортних засобів на митних складах і не забезпечені коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою, за винятком видатків на оплату праці 100 відсотків коштів, отриманих територіальними органами Міндоходів як відшкодування витрат за зберігання товарів, транспортних засобів на митних складах
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів, місцеві держадміністрації витрати, пов'язані з утриманням і ремонтом обладнання і будівель (приміщень), покриттям видатків із спільного господарського обслуговування, крім оплати праці та інших соціальних виплат плата за оренду приміщень, надходження від орендарів (суборендарів) за спільне господарське обслуговування приміщень (паливо, освітлення тощо)
витрати, пов'язані з ремонтом, модернізацією, придбанням нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, іншими господарськими потребами 100 відсотків коштів, одержаних від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у тому числі списаних)
витрати, пов'язані з діяльністю цих закладів 100 відсотків коштів, що надходять від діяльності закладів громадського харчування, які належать міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим держадміністраціям
витрати, пов'язані з виконанням окремих доручень з проведення централізованих заходів, не пов'язаних з утриманням апаратів органів державної влади 100 відсотків коштів, одержаних для виконання окремих доручень з проведення централізованих заходів, не пов'язаних з утриманням апаратів органів державної влади
Місцеві держадміністрації місцеві держадміністрації витрати, пов'язані з утриманням управлінь капітального будівництва
витрати, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази інспекцій державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 100 відсотків коштів від зборів, що вносяться юридичними особами та громадянами за послуги, які надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
витрати, пов'язані з наданням державними архівами та районними архівними відділами платних послуг, крім оплати праці державних службовців 100 відсотків коштів, одержаних від надання платних послуг державними архівами області та районними архівними відділами
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення витрати, пов'язані з оформленням свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів інформаційної діяльності, крім оплати праці 100 відсотків надходжень, одержаних від плати за оформлення свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів інформаційної діяльності
Державна архітектурно-будівельна інспекція витрати, пов'язані з видачею сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 100 відсотків надходжень, одержаних як плата за видачу сертифіката
Держкомзем витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання, обробки та зберігання геодезичної та картографічної інформації, крім оплати праці та інших соціальних виплат 100 відсотків плати, одержаної за користування геодезичною та картографічною інформацією, яка є державною власністю, і від її продажу
ДВС витрати, пов'язані з проведенням виконавчих дій відповідно до статті 41 Закону України "Про виконавче провадження" 100 відсотків суми витрат на проведення виконавчих дій, стягнутих з боржника ДВС

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1164 від 13.09.2001, N 1597 від 29.11.2001, N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року, N 792 від 21.06.2004, N 500 від 13.04.2006, N 754 від 25.05.2006, N 1003 від 08.08.2007, N 358 від 15.04.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 277/2009 від 30.04.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 від 13.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1206 від 21.10.2009, N 1413 від 23.12.2009, N 1423 від 29.12.2009, N 12 від 06.01.2010, N 64 від 20.01.2010, N 903 від 29.09.2010, N 461 від 13.04.2011, N 536 від 25.05.2011, N 1109 від 20.10.2011, N 690 від 13.06.2012, N 471 від 03.07.2013, N 682 від 11.09.2013)