Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 12 від 21.04.93
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 р. за N 64

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Інструкції
про прибутковий податок з
громадян

( В тексті Інструкції враховані зміни, що вносились Наказом
ГДПІ N 17 від 18.05.93
)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної
державної податкової інспекції
N 88 від 01.09.
94
N 87 від 16.10.
96

( Щодо Порядку ведення Книги ф. N 10 додатково див. Лист
Державної податкової адміністрації
N 17-0117/10-8886 від 05.11.
97 )

Наказами Державної податкової адміністрації
N 650 від 25.12.
98
N 222 від 28.04.20
00
N 461 від 28.08.20
00
N 619 від 07.12.20
00
N 53 від 14.02.20
01
N 150 від 05.04.20
01
N 235 від 11.06.20
01
N 523 від 28.12.20
01
N 191 від 24.04.20
02
N 411 від 03.09.20
02
N 164 від 08.04.20
03
N 352 від 16.07.20
03 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) наказую:

1. Затвердити Інструкцію Головної державної податкової інспекції України "Про прибутковий податок з громадян" (додається).

2. Вважати таким, що втратили чинність з 1 січня 1993 року, нормативні акти Міністерства фінансів та Головної державної податкової інспекції України згідно з переліком, що додається.

Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.П. Тентюк

Заступник начальника
Головної державної податкової інспекції України В.А.Мороз

Начальник Управління
податкової політики А.П.Фурман

Начальник Упраління оподаткування доходів громадян,
майна та землі Ю.Г.Бондаренко

Начальник Управління економічного аналізу,
обліку та звітності А.Г.Парпалига

Начальник юридичного відділу I.I.Лонюк

Літредактор О.Д.Майборода

Затверджений
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 р. N 12

Перелік
нормативних актів Міністерства фінансів
України, що втратили чинність

1. Вказівки Міністерства фінансів України "Про прибутковий податок з населення" від 10.07.91. N 03-503.

2. Методичний посібник Міністерства фінансів України "Що треба знати населенню при обчисленні та сплаті прибуткового податку" (травень 1992 року).

3. Вказівки Міністерства фінансів України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" від 29.05.92. N 03-503.

4. Вказівки Міністерства фінансів України "Про порядок нарахування пені по прибутковому податку" від 11.06.92. N 03-503.

5. Вказівки Миністерства фінансів України "Про оподаткування членів колективних сільськогосподарських підприємств" від 17.06.92. N 10-08/2201.

6. Вказівки Миністерства фінансів України "Про оподаткування доходів громадян, одержаних в іноземній валюті" від 13.08.92. N 03-507.

7. Вказівки Міністерства фінансів України "Про прибутковий податок з громадян" від 09.09.92. N 03-503.

Затверджена
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 р. N 12 із
змінами і доповненнями, вне-
сеними наказом від 18 травня
1993 р. N 17

Інструкція
про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття
підприємницькою діяльністю

( Назва Інструкції в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

Прибутковий податок з громадян справляється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", на підставі статті 23 якого ця Інструкція визначає порядок застосування положень указаного Декрету з урахуванням інших нормативно-правових актів України. ( Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 191 від 24.04.2002 )

( Розділ I "Загальні положення" вилучено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 352 від
16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

( Розділ II "Оподаткування доходів, одержуваних громадянами за
місцем основної роботи (служби, навчання) і прирівняних до них
доходів" вилучено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 352 від 16.07.2003 - набуває
чинності 01.01.2004 року )

( Розділ III "Оподаткування доходів, одержуваних громадянами
не за місцем основної роботи (служби, навчання)"
вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

IV. Оподаткування доходів фізичних осіб від заняття
підприємницькою діяльністю
( Назва розділу IV в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

13. Об'єкти оподаткування.

Оподаткуванню підлягають доходи, одержані за звітний податковий період фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності отримує інші доходи, ніж визначені у частині першій цього пункту, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб для платників податку, що не є такими суб'єктами підприємницької діяльності.

Загальним оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними в додатку N 6 до цієї Інструкції.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 222 від 28.04.2000, N 53 від 14.02.2001, N 523 від 28.12.2001, в редакції Наказу N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

14. Порядок обчислення і сплати податку.

14.1. З доходів, зазначених у цьому розділі Інструкції, податок обчислюється:

14.1.1. Підприємствами, установами, організаціями (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами або їх представництвами), фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - податковими агентами) при виплаті ними протягом року доходів фізичним особам, зазначеним у цьому розділі Інструкції.

Податкові агенти зобов'язані:

нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету у порядку, встановленому законом з питань оподаткування фізичних осіб;

надавати у строки, встановлені законом для податкового кварталу (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь таких платників податку, а також сум утриманого з них податку податковому органу за місцем свого розташування за встановленою формою.

Податок утримується від суми такого доходу за його рахунок, за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (15 відсотків від об'єкта оподаткування (з 1 січня 2004 року та до 31 грудня 2006 року ставка становить 13 відсотків).

Податок, утриманий податковим агентом у джерела виплати доходу, враховується податковим органом при обчисленні податку за відповідний податковий період.

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності вважається податковим агентом найманої нею за трудовим договором особи або фізичної особи, що перебуває з нею у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь такої особи у відповідності до вимог закону з питань оподаткування доходів фізичних осіб, та несе відповідальність за порушення його норм.

При цьому порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, відповідальна за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) податок до бюджету за місцем її реєстрації у податкових органах.

14.1.2. Податковими органами за місцем реєстрації фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у податкових органах на підставі податкових декларацій, поданих такими фізичними особами за відповідний звітний податковий період, використовуючи при цьому інші відомості про їх доходи, отриманими відповідно до законодавства.

Податок, обчислений з таких доходів, сплачується платником до бюджету у порядку, встановленому законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб.

14.2. Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом придбання патенту за умови, якщо:

кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою - платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;

валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів;

фізична особа здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством. Доходи такої фізичної особи, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у порядку, визначеному пунктом 13.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Фіксований податок сплачується громадянином - платником податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його реєстрації у податкових органах.

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності за своїм бажанням може придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України.

Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є підставою для видачі податковим органом за місцем реєстрації у податкових органах фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності патенту, в якому зазначаються: прізвище та ім'я цієї особи; її ідентифікаційний номер; строк дії патенту; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності; місце здійснення підприємницької діяльності; назва органу, що видав патент.

Форма патенту встановлюється центральним податковим органом України.

Для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Податковий орган зобов'язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку, оформленої належним чином. Попередня перевірка достовірності даних, зазначених у заяві про доходи такої особи від здійснення підприємницької діяльності, або даних про їх неотримання податковим органом не здійснюється. Відповідальність за достовірність таких даних несе платник податку відповідно до законодавства України.

Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 гривень та більше ніж 100 гривень за календарний місяць для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

Для одержання патенту на здійснення підприємницької діяльності на всій території України фіксований податок встановлюється у розмірі 100 гривень.

У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 відсотків від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до патенту в строки, передбачені для його видачі.

Доходи фізичних осіб, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, встановлених відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ), податку на промисел, збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, збору до Фонду України соціального захисту інвалідів, а також придбання торгового патенту згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ).

Здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної (дрібнооптової) торгівлі платником фіксованого податку, а також особами, які перебувають з ним у трудових відносинах, або членами його сім'ї, які беруть участь у такій діяльності, не потребує отримання ліцензії.

Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі, коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії в разі, якщо:

за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту. У цьому випадку фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту;

платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності притягається до відповідальності згідно з законодавством України.

14.3. Оподаткування доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності податковими органами здійснюється на підставі:

податкових декларацій за звітний податковий період, які надаються наростаючим підсумком з початку року (за квартал, півріччя, три квартали, рік);

матеріалів перевірок діяльності таких осіб, проведених податковими органами;

отриманих від податкових агентів податкових розрахунків про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь таких платників податків, а також суми утриманих з них податків за встановленою формою.

14.4. Податок, обчислений податковими органами, сплачується в такому порядку:

протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету по 25 відсотків річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, - 25 відсотків суми, обчисленої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік.

Для сплати авансових платежів податку встановлюються такі строки протягом року: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. У разі значного збільшення або зменшення протягом року доходу платника податку податковими органами може бути проведено перерахунок сум податку за строками сплати податку, що не настали.

Суми податку, сплачені у вигляді авансових платежів, пред'явлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті до відповідного бюджету не пізніше 30 календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Повернення зайво сплачених коштів платнику податку здійснюється відповідно до законодавства.

14.5. Фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, надають податковому органу податкові декларації наростаючим підсумком з початку року (за квартал; півріччя, три квартали, рік), у строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня - за I квартал, 9 серпня - за перше півріччя, 9 листопада - за 9 місяців, 9 лютого наступного року - за звітний рік). У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний податковий період, за який здійснюється оподаткування.

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадиться податковими органами у 15-денний строк з дня одержання податкової декларації.

Фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, загальний оподатковуваний дохід розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості осіб, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000, N 53 від 14.02.2001, N 150 від 05.04.2001, N 523 від 28.12.2001, N 164 від 08.04.2003, в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

( Розділ V "Оподаткування доходів, що підлягають виплаті
з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні"
вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

( Розділ VI "Оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства"
вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

( Розділ VII "Забезпечення дотримання вимог Інструкції про
прибутковий податок з громадян" вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 352
від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

Заступник начальника Головної державної
податкової інспекції України В. А. Мороз

Начальний Управління податкової політики А. П. Фурман

Начальник Управління опо даткування доходів громадян,
майна та землі Ю. Г. Бондаренко

Начальник Управління економічного аналізу,
обліку та звітності А. Г. Парпалига

Начальник юридичного відділу I. I. Лонюк

Літредактор О. Д. Майборода

Додаток N 1
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма N 1

Державній податковій інспекції по вхідний N ---------------------------------- за алфавітом N (назва інспекції)

Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року

               Розділ 1     Ідентифікаційний
номер __________

Повідомляю, що я ---------------------------------------------
(прізвище, ім'я, по батькові)
проживаю за адресою ------------------------------------------
телефони: квартирний ------------, службовий ------------------
одержав у 200_ році такі доходи:

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ роботи (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні виплати, винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, по договорах цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також від виконання разових та інших робіт):

 -----------------------------------------------------------------
Місце основної роботи, За який час Сума Сума
де зберігається трудова одержано доход нарахову- утрима-
книжка (повне наймену- з--------------- ваного ного
вання та код юридичної по ------------- доходу податку
особи за ЄДРПОУ або
ідентифікаційний номер
фізичної особи)
-----------------------------------------------------------------
Всього х
------------------------------------------------------------------

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

-------------------------------------------------------------------
Де одержано доходи і за За який час Сума Сума
що (підприємство або одержано доход нарахову- утрима-
особа, зареєстрована як з ----------- ваного ного
підприємець та код юри- по ---------- доходу податку
дичної особи за ЄДРПОУ
або ідентифікаційний
номер фізичної особи)

Всього х
------------------------------------------------------------------

1.3. Доходи, одержані мною від Підприємницької, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності, та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):

------------------------------------------------------------------
Види діяльності Сума Витрати, Сума Сума податку,
за кодом КВЕД, одержаного пов'язані чистого сплаченого
за здіснення валового з одержан- доходу авансом та
яких одержано доходу ням доходу утриманого
доход підприємст-
вами
------------------------------------------------------------------
Всього
------------------------------------------------------------------

1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:

-----------------------------------------------------------------
Назва країни, в якій Місяць, Сума одержаного Сума податку, яка
або із якої одержано в якому доходу сплачена (утрима-
доход (місто, назва одержано на за кордоном)
організації, яка ви-доход --------------------------------------
платила доход) в інозем. в укр. в інозм. в укр.
валюті грн. валюті грн.
-----------------------------------------------------------------
Всього
-----------------------------------------------------------------

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про
сплату податку в -------------------------------------(назва
країни), стверджений податковим органом цієї країни.

Розділ 2

Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства, я маю право на такі пільги по прибутковому податку:

2.1. На виключення п'яти (десяти, п'ятнадцяти)

неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян за----місяців в
сумі------------грн. Підстава для виключення----------------------

   2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років
за---місяців в сумі------грн.
Відомості про дітей віком до 16 років:
------------------------------------------------------------------
N Прізвище, ім'я рік і місяць народження
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела іх одержання на придбання акцій, та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктівпідприємницької діяльності в загальній сумі ----------грн. Відповідні підтвердження додаються.

2.4. На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій ______ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються.

Розділ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200_ рік, становить-----------гривень.

3.2. Одночасно повідомляю, що наступному 200_ році я передбачаю одержати сукупний оподаткований доход-----------------гривень.

Розділ 4

Відомості про власність та земельні ділянки

------------------------------------------------------------------
Перелік Місце Вартість за дани Площа виділеної
власності знаходження ми інвентарбюро земельної ділянки
(грн.) (в кв. метрах)
------------------------------------------------------------------
1. Жилий будок
2. Власна квартира
3. Дачний будинок
4. Земельні ділянки х
------------------------------------------------------------------
5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі,
мотоцикли, моторні човни):
Марка -------Модель----------Потужність двигуна------------------
-------------------------------------------------------------
Правильність, зазначених у цій декларації відомостей,
СТВЕРДЖУЮ----------------------------------------------------
(підпис, дата)

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000, N 53 від 14.02.2001, N 523 від 28.12.2001 )

( Додаток 2 до Інструкції вилучено згідно з Наказами ДПА
N 164 від 08.04.2003
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності
01.01.2004 року )

( Додаток 3 до Інструкції вилучено на підставі Наказу ДПА
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності
01.03.2004 року )

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми"

Додаток N 4
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма N 4

Книга обліку
доходів, одержаних платником прибуткового податку
протягом 200_ календарного року

------------------------------------------------------------------
Місяць Від кого одер- Нарахо- Сума пільг Оподатко- Сплачено
жано доход вано і витрат, вуваний (утримано)
і за що доходу безпосеред- доход податку
ньо пов'я-
заних з
одержанням
доходів
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
------------------------------------------------------------------

Примітка: Підсумкові записи розробляються щомісяця та наростаю чим підсумком з початку року.

( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98 )

Додаток N 5
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Нормативи
витрат, що враховуються при оподаткуванні сум
винагород авторів творів науки, літератури і
мистецтва, відкриттів, винаходів і
промислових зразків

*до суми винагороди, одержаної за перші два роки використання

------------------------------------------------------------------
Вид діяльності У відсотках до
суми нарахова-
ної винагороди
------------------------------------------------------------------
1. Створення літературних творів 15
2. Створення художньо-графічних творів
і фоторобіт для друку 30
3. Створення творів архітектури 15
4. Створення творів скульптури, монументально-
декоративного живопису, декоративно-приклад-
ного і оформлювального мистецтва, станкового
живопису, театрально- і кінодекораційного
мистецтва і графіки у різній техніці 40
5. Створення дизайнерських розробок 20
6. Створення музичних творів:
- музично-сценічних творів (опер, балетів,
музичних комедій), симфонічних, хорових, ка-
мерних творів, творів для духового оркестру; 40
- інших музичних творів, у тому числі для друку 25

7. Створення інших творів науки, літератури імистецтва
8. Відкриття, винаходи і створення промислових
зразків 30*

Додаток N 6
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Норми
витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
без створення юридичної особи та інших доходів
(затверджені Головною державною податковою
інспекцією України 18.01.93 N 36-32)

 Види діяльності            Норми (у відсотках до
суми валового доходу)
I. Виготовлення:
Столярних виробів 60
Виробів з жерсті 60
Взуття жіночого 60
Взуття чоловічого 60
Одягу верхнього з хутра 55
Одягу в'язаного 55
Весільних нанядів 55
Головних уборів з хутра 55
Одягу верхнього 50
Пухових хусток в'язаних 50
Головних уборів в'язаних 50
Килимів тканих 50
Одягу легкого 50
Пам'ятників 50
Штучних квітів 50
Галантереї 50
Біжутерії 45
Макраме, мережива 45
Головних уборів з тканин 45
Похоронних вінків 45
Садово-городнього інструменту 45
Гончарних виробів 45
Цукерок 45
Прохолоджувальних напоїв 45
Вафельних коржів 45
Риболовецьких снастей 40
Корзин із лози 35
Малярних щіток 35
Віників із сорго 35
Виробів з гіпсу 30
Кліток для птиць 30
Випалювання вапна 30

II. Надання послуг:
Послуги вантажним автотранспортом 55
Ремонт та будівництво житла 50
Оранка присадибних земельних ділянок 50
Ремонт взуття 45
Вичинка шкір 45
Вулканізація камер 45
Зубопротезування 45
Рихтування та фарбування автомобілів 45
Технічне обслуговування автомобілів 45
Послуги пасажирським автотранспортом 45
Ремонт побутових машин та приладів 40
Ремонт радіо та телевізіфної апаратури 40
Розпилювання дров 40
Музичне обслуговування 35
Ремонт годинників 35
Відео та звукозапис 30
Гравірування 30
Фотографічні роботи 25
Перукарські послуги 25
Педикюрні послуги 25
Друкарські послуги 25
Здавання в найми (в піднайм) житла 25
Посередницька діяльність 5

III.Інші види діяльності:
Розведення хутрових звірів
кліткового утримання 50
Розведення декоративних птахів 45
Розведення акваріумних риб 45
Здійснення інших видів діяльності
включаючи торговельну 25

Додаток N 7
Про склад валових витрат виробництва (обігу), що
виключаються з валового доходу платників
податку - фізичних осіб

Відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Фізична особа - платник податку не є юридичною особою і платником податку на прибуток, не має обов'язку вести бухгалтерській облік, тому формує витрати за переліком статті 5 "Валові витрати" і відповідно до статті 8 "Амортизація" вказаного Закону ( 334/94-ВР ) з деякими особливостями.

Положення статі 5 ("Валові витрати") застосовуються в частині підтвердження первинними документами витрачених сум згідно із операціями (які відповідають переліку статті 5), за результатами або за участю яких у податковому періоді (у звітному кварталі) безпосередньо отриманий дохід.

Відповідно до статті 8 ("Амортизація") можливо додатково зменшити валовий дохід виключно на суми витрат, які підлягають амортизації і не перевищують розмір амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів, лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно з Порядком, який встановлюється Міністерством фінансів України.

До податкової декларації за звітний податковий період, включаються тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу у будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально.

Будь-які суми витрат фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності до моменту одержання доходу від результату такої діяльності є його власним ризиком згідно статті 1 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ). Тобто, виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду не всіх підряд видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо цьому доходу відповідає.

До складу витрат фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, зареєстрованого як платник податку на додану вартість (далі ПДВ), також включаються суми ПДВ внесені до бюджету. Не включаються до валових витрат і валового доходу суми ПДВ, які входять до ціни придбаних та проданих товарів (робіт, послуг) відповідно. ( Додаток 7 в редакції Наказу ДПА N 53 від 14.02.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 523 від 28.12.2001, N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

Додаток N 8
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма N 8

Порядок видачі патентів на право здійснення підприємницької діяльності
на умовах фіксованої сплати прибуткового податку

Форма патенту про сплату фіксованого податку та порядок його заповнення затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 25.03.98 N137 "Про затвердження форми патенту та порядку його заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.03.98 за N196/2636".

( Додаток 8 в редакції Наказу ДПА N 523 від 28.12.2001 )

Додаток N 9
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма N 9

Декларація
про доходи іноземної фізичної особи, яка
постійно проживає в Україні, за 200_ рік

Ця декларація є попередньою, квартальною, остаточною (потрібне підкреслити)

 ---------------------------------------------------------------
1. Прізвище, ім'я, по батькові
Ідентифікаційний номер __________

2. Держава постійного проживання
до прибуття в Україну
3. Дата прибуття в Україну
4. Адреса проживання в Україні
5. Заняття (вид діяльності)
6. Наймач
7. Сімейний стан
8. Прізвище, ім'я, по батькові
дружини (чоловіка)
9. Місце проживання дружини
(чоловіка), вид діяльності
і джерело доходу
_______________________________________________________________
10. Особи, які не мають особистих джерел доходу і знаходяться
виключно на моєму утриманні:
_______________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Родинні стосунки
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. Відомості про доходи, фактично одержані за звітний
період:

__________________________________________________________________
Від кого одержано Дата Сума одержаного Сума утриманого
доход (назва, код одер- доходу податку
юридичної особи жання у валюті в грн. у валюті в грн.
за ЄДРПОУ) доходу
__________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
__________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
__________________________________________________________________

12. Компенсаційні виплати на відрядження і утримання автомобіля

13. Компенсаційні виплати для покриття витрат найманого житла

14. Інші відомості

15. Телефони: службовий N Правильність відомостей декларації стверджую.

" ____ " ___________ 200_ р. _______________ (підпис)

( Додаток N 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 650 від 25.12.98, N 222 від 28.04.2000, N 523 від 28.12.2001 )

Додаток N 10
до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма N 10
Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності
протягом календарного року

__________________________________________________________________
Період Кількість Витрати Кількість Ціна Сума Чистий
обліку виготовле на ви- проданої виру- доход
(день, ної про- робни- продукції, продажу чки
тиждень дукції, цтво (наданих продукції (до- (крб.)
місяць, наданих продук- послуг) (послуг) ходу)
рік) послуг ції
__________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
__________________________________________________________________

Примітка: За необхідності, з урахуванням специфіки окремих видів діяльності , у книгу обліку доходів і витрат, за погодженням з податковою інспекцією, можут ь бути внесені зміни і доповнення.

Книга нумерується, прошивається, стверджується підписом начальника або заступника начальника податкової інспекції та печаткою.

( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 352 від 16.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року )

( Додаток 11 втратив чинність на підставі Наказу ДПА N 352 від 16.07.2003 )